Första version: 2020-02-06.

Senaste version: 2022-08-31.

Namnet "tunnelgatan" används även av andra personer på flashback och twitter. Det är INTE jag. Jag har inte ens konto på flashback. Givetvis har jag ingen ensamrätt till namnet tunnelgatan. Ville bara ha det nämnt så att det inte blir missförstånd.

VÄLKOMMEN TILL TUNNELGATAN

Slutsatser bildanalys

ULF KARLSSONS HISTORISKA BILD NR 4 SER MAN SKANDIAMANNEN EFTER ÅTERKOMSTEN TILL MORDPLATSEN. HAN STÅR BAKOM GÖSTA SÖDERSTRÖMS POLISBIL. AFTONBLADET ELLER TT KAN HA BILDEN I BÄTTRE UPPLÖSNING. ÄVEN POLISEN TY ULF KARLSSON GAV DEM NEGATIVEN. SE ÄVEN ANALYS/ULF KARLSSON.

Fig: Skandiamannen bakom Gösta Söderströms polisbil. Tro mig. Zooma in och ut för optimering.

Fig: zooma in och ut för att minimera grynighet.

KEPSMANNEN SYNS PÅ POLISENS BILD NR 6 NEDAN. ÄR DET SKANDIAMANNEN? OM DET ÄR SKANDIAMANNEN SOM ÄR KEPSMANNEN SÅ ÄR HAN FÖRMODLIGEN PALMES BANEMAN.

Fig: kepsmannen. Är det Skandiamannen? Då är han nog skyldig. Han påstod att han var hemma i Täby vid den tidpunkten...

NEDAN SYNS POLISENS BILD NR 5. DEN BEVISAR ATT STIG ALMQVIST HAR FILMAT KEPSMANNEN BAKIFRÅN FRÅN ETT AVSTÅND AV ENDAST 15 METER. TIDPUNKTEN ÄR OPTIMAL.

Fig: Stig Almqvist filmar rakt in i ryggen på kepsmannen. Avstånd 15 meter. Rätt tidpunkt.

JAG KAN ÄVEN BEVISA ATT HANS T DAHSLSKOG (DN) FOTADE VID MORDPLATSEN SAMTIDIGT SOM KEPSMANNEN BEFANN SIG DÄR.

POLISENS FOTOGRAF TORSTEN KVIBERG TOG BILD NR 6. HAN ELLER POLISEN KAN VÄL HA NEGATIVEN KVAR. KANSKE KAN MAN FÅ FRAM BILDEN I BÄTTRE UPPLÖSNING. KVIBERG KAN ÄVEN HA TAGIT ANDRA BILDER PÅ KEPSMANNEN.

KANSKE HAR ÄVEN FOTOGRAFERNA VOJTA KLECKA, ROLF SÖDERBERG ELLER BELA UNGER FÅNGAT KEPSMANNEN PÅ BILD.

OM DET ÄR SKANDIAMANNEN SOM ÄR KEPSMANNEN SÅ ÄR HAN FÖRMODLIGEN PALMES BANEMAN.

VIDARE KAN JAG BEVISA ATT STIG ALMQVIST HAR FILMAT OCH FOTAT UTIFRÅN SVEAVÄGEN OCH RAKT IN MOT TROTTOAREN MELLAN DEKORIMAS HÖRNA OCH SKANDIAS INGÅNG UNGEFÄR SAMTIDIGT SOM SKANDIAMANNEN GICK TILLBAKA MOT SKANDIA. Man kan se det på följande bild som Janne Schmidt tog, man ser Stig Almqvist stå och filma mot trottoaren mellan Dekorima och Skandias ingång och tiden är gynnsam.

Fig: Stig Almqvist filmar rakt in mot trottoaren. Fick han med Skandiamannen? Optimalt läge, bra tidpunkt.

MED EN REJÄL MÄNGD KREATIV FANTASI FÅR MAN ÄVEN FRAM ATT DET ÄR SKANDIAMANNEN SOM SYNS PÅ EN AV JANNE SCHMIDTS BILDER OCH TVÅ AV KALLE MELANDERS BILDER STRAX INNAN HAN GICK TILLBAKA TILL SKANDIA.

SOM SAGT, SKANDIAMANNEN SYNS PÅ ULF KARLSSONS FANTASTISKA BILD NR 4. MEN INGEN TROR PÅ MIG. INGEN. MEN JAG HAR RÄTT OCH HELA DEN ÖVRIGA VÄRLDEN HAR FEL. DET ÄR JAG MOT HELA JÄVLA MÄNSKLIGHETEN.

COPERNICUS, EINSTEIN OCH JAG.

Här finns sammanfattning av bildanalysen. Här finns hela bildanalysen..

Några snabbspeckar

Några speckar. Inget nytt, de har funnits på sidan rätt länge.

Några snabbtips

Hela hemsidans samlade åsikt finns sammanfattad under slutsatser.

Sidan innehåller massvis med förkortningar på vittnen. Se förkortningar på vittnen, poliser, ambulanser och gångtempon för förklaringar till förkortningarna.

I avsnittet Tes Skandiamannen oskyldig: sammanfattning finns en rejäl genomlysning av tesen SE oskyldig.

Analys av Palmemordet och Skandiamannen (SE)

Inledning

Den 28 februari 1986 dog Statsminister Olof Palme i korsningen Tunnelgatan Sveavägen i Stockholm. På den här websidan vädrar jag mina åsikter i skuldfrågan. Jag kan inte bevisa någonting. Jag blandar fakta med spekulation.

Jag tror att Palmemordet begicks av en ensam gärningsman som inte nödvändigtvis var galen och som handlade på ren impuls. Dådet var fullständig oplanerat och hela förloppet från första ögonkontakt till skott, var över på mindre än en minut.

På den här hemsidan kommer jag motivera varför jag tror att det var Skandiamannen.

Innehållet är sakligt men definitivt inte opartiskt. Jag har en övertygelse i skuldfrågan och det märks på sajten.

Det finns massvis med kategoriska uttalanden.

Jag använder metoden "cherry picking" flitigt, inte minst när jag testar tesen att Skandiamannen är skyldig.

Jag spekulerar helt vilt.

Vidare använder jag den impopulära metoden "analys med hjälp av meter och sekunder" - jag utnyttjar med andra ord Isaac Newtons 300 år gamla och odödliga kinematik.

Jag analyserar bilder och ser Skandiamannen överallt.

Det blir inte bättre av att jag inte är någon kändisadvokat som helt plötsligt anklagar i stället för att försvara. Och jag insinuerar inte att Christer Pettersson var skyldig till mordet bara för att han blev fälld tingsrätten.

Värst av allt är att jag är privatspanare.

Den stora skillnaden mellan mig och många andra är kanske att jag inte försöker dölja mina tillkortakommanden.

Men sidan är samtidigt garanterat seriös. Nördvarning utfärdad.

Mer om spekulation och cherrypicking

Jag menar allvar när jag säger att jag spekulerar och cherrypickar.

Cherrypicking Varför cherrypickar jag? Jag sätter upp två teser som jag försöker hålla över ytan genom att bygga förlopp och ge vettiga förklaringar. Om det inte lyckas så faller hela tesen. Om jag ska välja signalement i tesen SE skyldig, så står valet mellan blå täckjacka och mörk långrock. Men om jag testar tesen att SE är skyldig så vore jag en komplett idiot om jag valde blå täckjacka. Därför cherrypickar jag mörk långrock - i den tesen. Då är den fortsatt vid liv. Men om 100% av vittnesmålen hade sagt att GM var utklädd till Kalle Anka, ja då hade jag inte kunnat cherrypicka att SE var klädd som Kalle Anka - väktarna sade ju något helt annat - och tesen hade fallit. Med andra ord, är cherrypicking helt legitimt, åtminstone om ni frågar mig.

Spekulation När man analyserar teserna så uppstår mängder av frågor. Jag kan välja mellan att sopa frågorna under mattan, eller försöka hitta svar på dem. Jag väljer då att försöka hitta svar och inte sopa frågorna under mattan. Men eftersom ovisshet råder så saknas många säkra svar. Därför måste jag spekulera. Det är en helt legitim metod.

Fridlysning Efter att ha läst mycket av det som skrivs och sägs om Palmemordet så kan jag konstatera att jag är den ende personen i det här landet som cherrypickar, spekulerar och är privatspanare. Jag överväger därför att ansöka om fridlysning. Kanske borde privatspanaren Per E Samuelsson göra samma sak?

Vem var Skandiamannen

Skandiamannen var försäkringskonsulent (grafiker) på Skandia.

Skandias utgången låg 60 meter från mordplatsen. Det är känt från väktare och utstämplingstid att Skandiamannen skulle kunna ha hunnit ut på trottoaren innan makarna Palme passerade. Vidare vet vi att han kom tillbaka till Skandia 20 minuter efter mordet.

Den stora frågan är: vad gjorde Skandiamannen under de 20 minuterna?

Hemsidans innehåll

Hemsidan innehåller följande.

Intro

Det är den sidan du tittar på just nu.

Slutsats

Det räcker långt att läsa slutsatser. Där sammanfattas hela sidans samlade åsikt.

Skandiamannen, analys

Jag har analyserat de två teserna Skandiamannen skyldig och Skandiamannen oskyldig. I båda fallen har jag tagit fram ett lämpligt förlopp/scenario som jag sedan kör mot befintliga data, t ex vittnesförhör, tidningsartiklar, kända rörelser vid mordplatsen osv... för att se om förloppet/scenariot går att motivera.

Jag försöker inte bevisa att teserna är sanna, det är ju omöjligt för en lekman. I stället försöker jag vederlägga dem. Jag försöker hitta vettiga förklaringar till alla möjliga uttanlanden och händelser - så länge det lyckas kan tesen hållas över ytan. Det gör att metoden cherrypicking är berättigad.

Jag ställer krav på analysen i det att jag försöker hitta svar på så mycket som möjligt. Jag försöker att inte sopa något under mattan. Detta gör att jag tvingas spekulera.

Jag har aldrig sett någon dylik analys för tesen Skandiamannen oskyldig. Där hamnar det mesta under rubriker som "han skarvade nog".

Det finns tre avsnitt i analysen: tes SE skyldig, tes SE oskyldig och stödanalyser.

Tesen Skandiamannen skyldig

Övergripande: Tes Skandiamannen skyldig: intro.

Detaljerad tidslinje i 470 steg (nördvarning): Tes Skandiamannen skyldig: detaljerat förlopp.

Detaljerad tidslinje för mobil i 470 steg (nördvarning): Tes Skandiamannen skyldig: detaljerat förlopp, mobil.

Sammanfattning: Tes Skandiamannen skyldig: sammanfattning.

Kortare resume finns här:Resume.

Tesen Skandiamannen oskyldig

Övergripande: Tes Skandiamannen oskyldig.

Sammanfattning: Tes Skandiamannen oskyldig: sammanfattning.

Jag har försökt ta fram ett och endast ett förslag till förlopp där Skandiamannen är oskyldig. Jag har valt det som verkar mest vettigt. Jag har inte sett någon annan göra det - i stället helgarderar man med flera olika förlopp parallellt och väljer och vrakar bland dem vid behov.

Jämförelse mellan teserna skyldig och oskyldig

Borttagen och ersatt med slutsatser.

Stödanalyser

De detaljerade analyserna kräver en del förberendande beslut. Jag har samlat dessa i följande:

Diverse analyser, Skandiamannen: Analyser, SE.

Diverse analyser, ej Skandiamannen, t ex vittnen, poliser, bankomater, etc...: Analyser, ej SE.

Vidare finns det en bildanalys.

Det finns även en brottsplatsanalys.

Övriga spår

Jag har även gått igenom övriga spår. Det tog tre minuter.

Utländska konspirationer, inhemska konspirationer, enskilda gärningmän, etc...

Vittnen, förkortningar

Här finns förkortningar till vittnen, poliser, ambulanser, etc...

Även lite om gångtempon.

Annat

Lite obligatoriska länkar.

Boktips

Inspirationskälla:

Lars Larsson och hans smarta bok "Nationens fiende". Jag har inspirerats mycket av Lars Larssons gedigna analyser och sätt att tänka. Jag tycker även att Larsson gör rätt när han inte skriver ut den misstänktes rätta namn.

Revolver

Varifrån skaffade Skandiamannen sin revolver?

Varför bar Skandiamannen revolver regelmässigt?

Se spekulationer i analys/vapen.