Första version: 2020-02-06.

Senaste version: 2021-11-25.

Namnet "tunnelgatan" används även av andra personer på flashback och twitter. Det är INTE jag. Jag har inte ens konto på flashback. Givetvis har jag ingen ensamrätt till namnet tunnelgatan. Ville bara ha det nämnt så att det inte blir missförstånd.

Tips

Några snabbspeckar

Några speckar. Inget nytt, de har funnits på sidan rätt länge.

Några bildtips

På Ulf Karlssons foto ser man Skandiamannen efter återkomsten till mordplatsen. Ett historiskt foto.

Se även BILDANALYS.

I bildanalysen finns även en analys av polisens bild nr 6 med kepsmannen.

På följande bild som är polisens bilr nr 5, står Stig Almqvist och filmar rätt in i ryggen på kepsmannen på ett avstånd av 15 meter. Det är inte försent att ta reda på vem kepsmannen är. Se även sammanfattning av bildanalysen för ytterligare info om bl a Stig Almqvist.

Några snabbtips

Hela hemsidans samlade åsikt finns sammanfattad under slutsatser.

I avsnittet Tes Skandiamannen oskyldig: sammanfattning finns en rejäl genomlysning av tesen SE oskyldig.

Notera att det finns förkortningar på vittnen, poliser, ambulanser och gångtempon.

Analys av Palmemordet och Skandiamannen (SE)

Inledning

Den 28 februari 1986 dog Statsminister Olof Palme i korsningen Tunnelgatan Sveavägen i Stockholm. På den här websidan vädrar jag mina åsikter i skuldfrågan. Jag kan inte bevisa någonting. Jag blandar fakta med spekulation.

Jag tror att Palmemordet begicks av en ensam gärningsman som inte nödvändigtvis var galen och som handlade på ren impuls. Dådet var fullständig oplanerat och hela förloppet från första ögonkontakt till skott, var över på mindre än en minut.

På den här hemsidan kommer jag motivera varför jag tror att det var Skandiamannen.

Innehållet är sakligt men definitivt inte opartiskt. Jag har en övertygelse i skuldfrågan och det märks på sajten.

Jag använder metoden "cherry picking" flitigt, inte minst när jag testar tesen att Skandiamannen är skyldig.

Jag spekulerar helt vilt.

Vidare använder jag den impopulära metoden "analys med hjälp av meter och sekunder" - jag utnyttjar med andra ord Isaac Newtons 300 år gamla och odödliga kinematik.

Jag analyserar bilder och ser Skandiamannen överallt.

Det blir inte bättre av att jag inte är någon kändisadvokat som helt plötsligt anklagar i stället för att försvara. Och jag insinuerar inte att Christer Pettersson var skyldig till mordet bara för att han blev fälld tingsrätten.

Värst av allt är att jag är privatspanare.

Den stora skillnaden mellan mig och många andra är kanske att jag inte försöker dölja mina tillkortakommanden.

Men sidan är samtidigt garanterat seriös. Nördvarning utfärdad.

Vem var Skandiamannen

Skandiamannen var försäkringskonsulent (grafiker) på Skandia.

Skandias utgången låg 60 meter från mordplatsen. Det är känt från väktare och utstämplingstid att Skandiamannen skulle kunna ha hunnit ut på trottoaren innan makarna Palme passerade. Vidare vet vi att han kom tillbaka till Skandia 20 minuter efter mordet.

Den stora frågan är: vad gjorde Skandiamannen under de 20 minuterna?

Hemsidans innehåll

Hemsidan innehåller följande.

Intro

Det är den sidan du tittar på just nu.

Slutsats

Det räcker långt att läsa slutsatser. Där sammanfattas hela sidans samlade åsikt med en ganska ny sammanfattande jämförelse mellan teserna SE skyldig och oskyldig och även några slutord.

Skandiamannen, analys

Jag har analyserat de två teserna Skandiamannen skyldig och Skandiamannen oskyldig. I båda fallen har jag tagit fram ett lämpligt förlopp/scenario som jag sedan kör mot befintliga data, t ex vittnesförhör, tidningsartiklar, kända rörelser vid mordplatsen osv... för att se om förloppet/scenariot går att motivera.

Jag försöker inte bevisa att teserna är sanna, det är ju omöjligt för en lekman. I stället försöker jag vederlägga dem. Jag försöker hitta vettiga förklaringar till alla möjliga uttanlanden och händelser - så länge det lyckas kan tesen hållas över ytan. Det gör att metoden cherrypicking är berättigad.

Jag ställer krav på analysen i det att jag försöker hitta svar på så mycket som möjligt. Jag försöker att inte sopa något under mattan. Detta gör att jag tvingas spekulera.

Jag har aldrig sett någon dylik analys för tesen Skandiamannen oskyldig. Där hamnar det mesta under rubriker som "han skarvade nog".

Det finns tre avsnitt i analysen: tes SE skyldig, tes SE oskyldig och stödanalyser.

Tesen Skandiamannen skyldig

Övergripande: Tes Skandiamannen skyldig: intro.

Detaljerad tidslinje i 470 steg (nördvarning): Tes Skandiamannen skyldig: detaljerat förlopp.

Detaljerad tidslinje för mobil i 470 steg (nördvarning): Tes Skandiamannen skyldig: detaljerat förlopp, mobil.

Sammanfattning: Tes Skandiamannen skyldig: sammanfattning.

Kortare resume finns här:Resume.

Tesen Skandiamannen oskyldig

Övergripande: Tes Skandiamannen oskyldig.

Sammanfattning: Tes Skandiamannen oskyldig: sammanfattning.

Jag har försökt ta fram ett och endast ett förslag till förlopp där Skandiamannen är oskyldig. Jag har valt det som verkar mest vettigt. Jag har inte sett någon annan göra det - i stället helgarderar man med flera olika förlopp parallellt och väljer och vrakar bland dem vid behov.

Jämförelse mellan teserna skyldig och oskyldig

Borttagen och ersatt med slutsatser.

Stödanalyser

De detaljerade analyserna kräver en del förberendande beslut. Jag har samlat dessa i följande:

Diverse analyser, Skandiamannen: Analyser, SE.

Diverse analyser, ej Skandiamannen, t ex vittnen, poliser, bankomater, etc...: Analyser, ej SE.

Vidare finns det en bildanalys.

Övriga spår

Jag har även gått igenom övriga spår. Det tog tre minuter.

Utländska konspirationer, inhemska konspirationer, enskilda gärningmän, etc...

Vittnen, förkortningar

Här finns förkortningar till vittnen, poliser, ambulanser, etc...

Även lite om gångtempon.

Annat

Lite obligatoriska länkar.

Boktips

Inspirationskälla:

Lars Larsson och hans smarta bok "Nationens fiende". Jag har inspirerats mycket av Lars Larssons gedigna analyser och sätt att tänka. Jag tycker även att Larsson gör rätt när han inte skriver ut den misstänktes rätta namn.

Revolver

Varför bar Skandiamannen revolver?

Jag har en teori. Det är min bästa och mest galna speck.

Revolvern