Första version: 2002-10-16.

Senaste version: 2022-03-13.

Diverse analyser, ej Skandiamannen

Klicka på Top i menyn ovan för att komma högst upp på sidan.

Här nedan redovisar jag hur jag har tänkt avseende diverse rörelsemönster före och efter Palmemordet. Analyserna avser andra personer än Skandiamannen. Analyser som berör Skandiamannen finns här.

Egentligen kan man använda nedanstående analyser oavsett vem man föreslår som GM. Jag har dock av praktiska skäl nämnt Skandiamannen på några ställen.

Snabblänkar.


Makarna Palme

När lämnade de bokhandeln?

En viktig sak att reda ut när makarna Palme lämnade bokhandeln och började röra sig söderut. GMP anger samma tid (23.15) för tiden då makarna Palme lämnade själva biografen och tiden då de lämnade bokhandeln. Men vi vet ju att det kanske tog 30 sek att gå till bokhandeln, och där språkade de med Mårten och hans dåvarande flickvän under 2 - 3 minuter innan de började röra sig hemåt.

Då har det alltså förflutit uppemot tre minuter från det att makarna Palme lämnade Grand till dess att de lämnade bokhandeln och därför är det fel att använda samma tid (23.15) för dessa två händelser.

Jag hävdar att man bör räkna från mordtiden - som ju är ganska säker - och bakåt. Normalt gångtempo för 60-åringar är 1.3 m/s. Lägg till 10 sek vid Sari och ytterligare 15 sek för inbromsning vid korsande av vägar.

Tillryggalagd väg från bokhandeln och med hänsyn till sneddande över Sveavägen är 309 meter. Jag har utgått från foton som finns tagna i samband med förhöret med Mårten Palme.

Då får man fram att makarna Palme lämnade bokhandeln vid 23.17.00. Jag tycker att det är en hygglig metod och man frigör sig från problemet med den stora felmarginalen i samtalstiden vid bokhandeln.

I den detaljerade analysen använder jag därför tiden 23.17.00 som starttid för makarna Palmes promenad från bokhandeln.

De som hävdar att makarna Palme lämnade bokhandelns 23.15 bör förklara var och varför de gjorde ett två minuter långt stopp på vägen.

Hur länge pratade makarna Palme med Mårten?

Om man vet att makarna Palme lämnade bokhandeln 23.17.00 och försöker räkna ut samtalstiden vid bokhandeln så kan man estimera tiden då de kom dit.

Man har bl a diskuterat skådespelare, läst i en tidning, diskuterat eventuellt te-drickande och även pratat om hur MP skulle ta sig hem.

Vidare antar jag att man diskuterade filmen, även om MÅP inte nämnde just detta i förhöret (?!?).

MÅP har uppskattad tiden för detta till 2 - 3 minuter. Jag använder tiden 2.30 min. Det innebär att de kom fram till bokhandeln 23.14.30.

När lämnade de bion och kom ut på trottoaren?

Enligt ovan kom de fram till bokhandeln 23.14.30.

Enligt andra vittnen (sällskapet SCH har jag för mig) så var det tjockt med folk mellan Grand och bokhandeln och det gick långsamt.

Jag chansar och säger att de knappt 30 meterna tog en minut. I så fall kom makarna Palme ut på trottoaren 23.13.30. En del felmarginal på det.

När gick de till bion?

Makarna Palme anlände till Rädmansgatans T-bana 20.47. De bör ha nått biografen Grand 20.51. Tiden är väsenlig när man analyserar möjligheten att Skandiamannen var en Grandman.


Lisbeth Palme

Såg Lisbeth Palme Lars J?

LP påstår att hon sett en man i gränden med ryggen mot baracken stå och stirra mot henne. Detta ska ha skett 1 - 3 minuter efter skotten. Avståndet ska ha varit ca 75 meter.

Hon säger även att mannen ska ha stått med ryggen mot en barack.

LP ombads 890126 att markera var personen stod. Det finns en bifogad bild där LP ska ha gjort tre markeringar, men man ser endast två av dem. Den ena är vid barackens västra kortsida, 25 meter in i gränden.

Det hela är svårtolkat. Stod mannen vid Luntmakargatan? I så fall var det LJ. Eller stod han med ryggen mot barackens västra sida 25 meter in i gränden?

Jag har ingen stark uppfattning i frågan. För min del spelar det ingen större roll. Jag är ändå övertygad om att man kan se LJ både från trappkrönet och Dekorima. Jag behöver inte LP:s uppgift för att tro detta.


Olof Palme

När låg Olof på rygg? När låg han in framstupa sidoläge?

SG kom fram mycket tidigt till OP. Förmodligen var han förste person på plats. Tiden var ungefär 23.21.50 dvs ca 20 sekunder efter första skottet. SG har sagt i förhör och till media ( t ex AB 860304) att OP låg på rygg när SG kom fram och att SG därefter lade OP i framstupa sidoläge. Kan detta stämma?

OP föll framåt. Men jag kan nog tänka mig att LP böjde sig ner och vred OP så att han hamnade lite på rygg. Detta för att få kontakt med honom och fråga vad det var som hände.

Min tolkning är att OP låg framstupa när AH kom fram till honom. Därefter började hon ta pulsen på OP.

Vi vet genom BP:s vittnesmål att OP fortfarande låg framstupa när BP kom fram till mordplatsen. Jag har uppskattat den tiden till 23.22.20. Enligt BP lades därefter OP på rygg och BP och andra klagade. Oklart när. OP lades på rygg tidigast 23.22.20. Ett lämpligt riktvärde är 23.22.30.

Med andra ord kan förloppet gått till som följer:

Med andra ord kan OP eventuellt ha legat litegrann på rygg alldeles i början innan 23.22.50. Nästa gång han vändes på rygg var tidigast 23.22.20. Därefter vändes han inte fler gånger.


Lars J, förlopp

Detta behöver även läsas tillsammans med analys av Skandiamannens utsagor om LJ.

Lars Jeppsson (LJ) är "mannen i gränden" som Skandiamannen påstod sig ha sett från Dekorima.

Belysningen

I analysen behöver man känna till lite om belysningen. Det fanns ca 10 klotlampor i gränden öster om Luntmakargatan och över trapporna. Den första klotlampan fanns på Kulturhusets södra husvägg väldigt nära husets sydvästra hörn. Klotlamporna fortsatte in i gränden och hela vägen uppför trappan. Med andra ord var gränden belyst.

Kulturhusets västra husvägg var inte belyst och var därför väldigt mörk.

Siluett, optik

För att se ett objekt i siluett behöver två krav vara uppfyllda:

Fas 1: från skott till trappkrön

Fas 1: förlopp

Tid: 23.21.30 - 23.22.25.

LJ står söder om baracken nära Luntmakargatan när GM skjuter OP. LJ hör skott och skrik.

LJ ser GM när denne korsar Luntmakargatan.

Ca 23.22.00 går LJ fram och ställer sig mitt i rännan som finns inne i nästa gränd, dvs söder om Kulturhusets södra husliv.

Det första LJ ser är att GM nått den första trappavsatsen. Se bild i LJ 860827, sid 552.

LJ ser att GM snabbt vänder sig om på trappkrönet för att sedan försvinna. Se bild i LJ 860827, sid 553.

När GM vänder sig om blir LJ rädd och kastar sig åt höger/söderut och gömmer sig bakom något draperi vid byggnadsställningen.

Fas 1: position

LJ kände sig alltså betittad av GM, vilket också styrks av LJ i hovrätten där han fick frågan av Helin angående om GM kunde ha sett honom när han vände sig om på trappkrönet: Stod du så till att han kan ha sett dig? LJ svarade: Ja, han kan ha sett mig. Detta antyder att LJ stod synlig i rännan söder om Kulturhuset.

Bilderna på sid 552 och 553 i LJ 860827 visar enligt ovan att LJ i detta skede stod söder om Kulturhusets husvägg.

Sunt förnuft säger också att LJ i detta skede säkerligen inte stod väster om Kulturhusets västra husvägg. LJ kastade ju sig åt höger/söderut när han kände sig sedd av GM och det hade han förstås inte gjort om han stått vid Kulturhusets västra husvägg. Då hade det ju varit smartare att bara dra in huvudet i stället för att kasta sig tvärs över gränden och göra sig ännu mera synlig.

Fas 1: hur stod LJ vänd under fas 1?

Detta är en mycket viktig fråga när analyserar Skandiamannens utsagor. SE sade ju att han sett LJ stå och titta 5 - 10 sekunder mot Dekorima innan han (LJ) försvann abrupt. Detta kanske kan stämma med LJs rörelser. Men frågan är när LJ stod på det viset.

Tyvärr har inte LJ varit tydlig på den punkten. Han har både sagt att han i detta skede (innan GM nåt trappkrönet) både vände sig mot trappan och Dekorima. LJ har även sagt att han följde GM hela vägen upp för trappan och då har han förstås stått vänd mot trappan. Vad är rätt?

Man kan väl låta det sunda förnuftet tala. LJ har bevisligen förstått att mannen som sprang förbi var en potentiell mördare med skjutvapen. När LJ ställde sig i rännan vid Kulturhuset så hade GM nått första trappavsatsen. Då hade GM knappt 20 sekunder kvar innan han nådde trappkrönet. Att LJ under halva den tiden skulle stå vänd med ryggen mot en potentiell mördare är mycket svårt att tro. Han har ju bevisligen varit rädd och kastat sig åt sidan när GM vände sig om på krönet.

De mest rationella slutsatsen tycks därför vara att LJ inte stod vänd 5 - 10 sekunder mot Dekorima i detta skede, dvs när GM sprang uppför trappan. Möjligen tog han en snabbtitt mot Dekorima men inte mer än så. I stället stod LJ vänd mot mordplatsen under 5 - 10 sekunder i nästa fas, se nedan.

Fas 1: kunde man se LJ från Dekorima och trappkrön under fas 1?

I detta skede står alltså LJ i rännan söder om Kulturhusets södra husvägg.

GM bör enkelt ha kunnat skymta LJ när han tog en snabbtitt från krönet. Med hjälp av medljuset från klotlamporna bör han ha kunnat skymta den mörkblå färgen på LJs täckjacka.

LJ kan också ha varit synlig från Dekorima i detta skede. Sett från Dekorima hade han bakgrundsljus från klotlamporna i gränden och avsaknad av medljus. Han bör därför ha synts i siluett och inte i färg.

Fas 2: LJ väntar innan han följer efter GM

Fas 2: förlopp

Tid: 23.22.30 - 23.23.00.

Efter att ha gömt sig någon sekund kom LJ åter fram.

LJ tittar mot Dekorima och när han konstaterar att det finns folk på platsen som hjälper offret så tar han upp jakten på GM.

Tiden är också viktig. I analys/YN/AZ kommer jag fram till att YN/AZ mötte piketpolisen vid trappfoten ca 23.25.00. För att detta ska vara möjligt så kan inte YN/AZ passera GM för tidigt. Det gäller även deras möte med LJ på trappkrönet. Och då kan inte LJ börja springa för tidigt heller. Jag änvänder tiden 23.23.00 för tiden då LJ började förfölja GM.

För att åstadkomma detta har jag behövt lägga in en fördröjning på GM uppe på trappkrönet med 20 - 25 sekunder med motivet att han behövde hämta andan. Under den tiden kan GM ha sett LJ i gränden när denne stod och tittade 5 - 10 sekunder mot Dekorima.

Fas 2: position

Tyvärr har LJ inte varit tydlig med sin exakta position under detta skede.

Det är nog bäst att vara öppen för att LJ kan ha haft lite olika postioner.

Jag kan absolut tänka mig att han först stod på samma position som stunden innan han gömde sig, dvs i rännan söder om Kulturhuset.

Men jag kan även tänka mig att han efter en stund ställde sig vid Kulturhusets hörna, eller möjligen någon decimeter norr om hörnan så att han hade uppsikt både mot Dekorima och trappan.

Fas 2: hur stod LJ vänd under fas 2?

Vi vet att LJ stod och tittade mot Dekorima innan han sprang efter mördaren.

Troligtvis tittade han mer mot Dekorima än mot trappkrönet, GM hade ju försvunnit.

Fas 2: kunde man se LJ från Dekorima och trappkrön under fas 2?

Det är fullt möjligt att GM stått gömd bakom hörnan på trappkrönet och hämtat andan. Då har han haft möjlighet att se LJ när denne stod vänd mot Dekorima.

Om LJ stod i rännan söder om Kulturhuset kunde GM enkelt se honom. Medljus från klotlamporna och avsaknad av bakgrundsljus gjorde att LJ inte syntes i siluett. I stället kunde GM enkelt se den mörkblå färgen på LJs täckjacka. Från Dekorima syntes LJ i siluett.

Om LJ stod i vid Kulturhusets hörna eller möjligen någon enstaka decimeter norr om hörnan så kunde GM se honom från trappkrönet i färg. Från Dekorima har LJ inte synts i siluett. I stället har både husvägg och LJ varit mörka, eller möjligen i svag färg om det fanns svagt medljus på Kulthurhusets västra vägg.

Om LJ stod längre norrut och väster om Kulturhusets vägg så kunde man endast se honom från Dekorima.

Slutsats, position och tider

Ungefärliga tider:

LJ kan bli sedd både från trappkrönet och Dekorima.

Från trappkrönet syns LJ med tydlig färg när han står i rännan söder om Kulturhusets eller i närheten av dess hörna.

Från Dekorima LJ i siluett när han står i rännan söder om Kulturhuset.

Från Dekorima syns LJ inte i siluett när han står väster om Kulturhusets västra husvägg. Om det inte finns medljus på husväggen så blir både husvägg och LJ mörka. Om det finns svagt medljus på husväggen så kan man skönja svag färg på både husvägg och LJ från Dekorima.

Med andra ord, om man vill hävda att LJ syns i siluett från Dekorima så måste man placera honom i rännan i nästa gränd söder om Kulturhusets södra vägg.

LJ har inte stått vänd mot Dekorima under 5 - 10 sekunder under fasen då GM sprang uppför trappan. LJ kan däremot ha stått 5 - 10 sekunder vänd mot Dekorima under nästa fas dvs när han stod och tvekade om han skulle förfölja GM, dvs någon gång under intervallet 23.22.30 - 23.23.00.

Om GM stod och pustade ut efter sin hårda rush uppför trappan kan han ha smygtittat ned mot sin eventuella förföljare och då sett LJ stå vänd mot Dekorima under 5 - 10 sekunder.

Krister Petersson

Krister Petersson redogjorde förtjänstfullt för detta under presskonferensen. Speciellt visades en gul zon inom vilken man måste ha stått för att kunna se LJ från väster. Vidare fanns en röd zon inom vilken LJ anses ha stått, och PU:s uppfattning om dennes position stämmer alltså helt med min.

Kort om Skandiamannens utsagor om LJ

Om man analyserar Skandiamannen så kan man inte hitta något i ovanstående som bevisar skuld eller oskuld. Man kan ju se LJ både från trappkrönet och Dekorima. Det ät bättre att sätta in det hela i en större kontext och analysera.

Jag har gjort det i nedanstående analyser:

I analyserna förklarar jag bl a hur Skandiamannen kunde se GM stå vänd mot Dekorima under 5 - 10 sekunder. Det kan han förstås inte ha gjort genom en snabb huvudvändning. Jag tror att han behövde hämta andan efter sin hårda rush uppför trappan och passade då på att smygtitta ned mot gränden och fick då se LJ stå vänd på det sättet under 5 - 10 sekunder.

Tips till de som anför att SE är oskyldig. Om SE menar att LJ stod mot Kulturhusets västra husvägg så var hans utsaga om att LJ syntes i siluett en lögn. Bättre att placera LJ söder om Kulturhusets södra husvägg. Bara ett tips i all välmening.


LJ, övrigt

LJs signalement på GM

LJ sade att GM bar keps vid följande tillfällen: LJ 860301, LJ 860304, LJ 860404, LJ 860827. Aftonbladet 860304. Han nämnde det även till CD i pb 2520.

Han var även inne på att GM bar blå täckjacka.

LJ sade också att GM sprang framåtlutat med vev på armarna. Det kan tyda på att GM var en snabb person som bromsat in precis före Luntmakargatan och därefter accelererat.

LJ, övriga rörelser

Om man ska matcha tider med LJ och vittnena YN/AZ och kommissarie CD i pb 1520, så måste man låta LJ gå mycket försiktigt. Det var även Ölvebro inne på. Se avsnittet från TV3 om Polisspåret på tuben. Jag har gjort detsamma i analysen. Vidare har jag lagt in ett stopp mitt i korsningen Malmskillnadsgatan/David Bagares gata eftersom han förmodligen stod och spanade in på gatan och funderade över vad det var han såg röra sig vid någon bil. Jag har därefter låtit LJ gå mycket försiktigt fram till Johannesgatan. Därefter har jag låtit honom öka takten, trygg av polisens närvaro, och gå bort till byggnadsställningen där han tog en snabbkoll. Därefterhar jag låtit honom småspringa tillbaka mot pb 1520. Har för mig att han sagt det någonstans.

Tillbaka på mordplatsen stod han och köade vid piket 3230 nära Dekorimas avfasning. Han har beklagat sig över att han fick vänta ett bra tag (not 1). Under tiden har han hört signalement basuneras ut och att det inte stämde med vad han själv sagt.

Finns förresten en del kommentarer från LJ i GP 880425 från tryckfrihetsmålet mot tidningen Proletären.

no1 1: Vi vet att även AB och JÅS förhördes av LLÖ i piket 3230. LLÖ tog även noter på signalament och jag kan tänka mig att det tog ett tag innan det blev LJs tur.

LJ i media

LJ har framträtt flitigt i media. Speciellt har jag varit intresserad av artiklar och bilder i SvD 860305 och AB 860304. I båda tidningarna uppträdde LJ med text och mycket bra bilder.

Beskuren variant av Thor Lindgrens bild på LJ. Bilden fanns både i SvD 860305 och AB 860304:


NF

Hur långt hann NF gå innan han hörde skotten?

I den egna rekonstruktionen gick NF med farten 1.4 m/s. Efter att ha passerat makarna Palme fortsatte han gå ytterligare 1.32 min innan han hörde skotten. Det tar betydligt kortare tid för makarna Palme att gå till Dekorima. Detta leder i sin tur till det sk mötesscenariot. Jag tror inte för ett ögonblick att något sådant har ägt rum. Då hade vi vetat det för länge sedan.

Jag har "löst" detta på följande sätt:

För det första har jag låtit makarna Palmes rörelser och gångtempo vara allenarådande och anpassar NF:s och andra personers rörelser efter detta. Jag utgår från mordtiden och räknar makarna Palmes rörelser bakåt. T ex får jag fram tiden då makarna Palme och NF möttes strax söder om La Carterie.

För det andra har jag låtit NF gå fortare än vid rekostruktionen (1.6 m/s i stället för 1.4 m/s). Vidare låter jag makarna Palme gå med farten 1.3 m/s. Jag har även lagt till några sekunder vid Dekorima precis innan skotten.

Resultatet blir ungefär som följer. NF passerar Dekorima 23.19.51. Makarna Palme och NF möts 68 meter norr om Dekorima kl 23.20.34. Skotten faller 23.21.30. Då har NF nått ca 25 meter in i nästa kvarter, ca 5 meter söder om Sveavägen 52. Han fortsätter till Sveavägen 54 innan han vänder sig om.

I förhören vände han sig om vid Sveavägen 56, men den porten är mycket lik Sveavägen 54 och jag kan tänka mig att han förväxlat dessa. Jag måste öka farten ytterligare om han ska hinna till Sveavägen 56 och det bär mig emot.

Det gäller även att försöka få till diverse möten med sällskapen RLD och SCH. (NF mötte ett ungt par och SCH mötte en man som gick med snabba steg).

Vem var det NF såg följa efter makarna Palme?

Jag tror det var vittnet AB. Se avsnittet AB nedan för motivering.

Gick följeslagaren ända ute vid trottoarkanten?

NF har sagt att följeslagaren gick tre meter från trottoarkanten. Detta är inkompatibelt med fotot från rekonstruktionen där följeslagaren går vid trottoarkanten.

Jag tror att bilden är korrekt, dvs att följeslagaren går ända ute vid trottoarkanten. Vidare, hade följeslagaren gått tre meter in på den sju meter breda trottoaren så hade han och NF passerat endast en meter från varandra och det borde NF i så fall påpekat i förhöret, men det gjorde han inte.


AB

Det finns i huvudsak två frågor som berör AB. Analysen följer nedan. Först en kommentar angående ABs väntetid.

AB:s väntetid efter att han har lämnat sina vänner.

Efter det att bankomatvännerna lämnat honom, väntade han på eftersläntarna. Hur länge väntade AB på eftersläntarna innan han begav sig hemåt/söderut?

En lång väntetid är inte logisk. AB har redan väntat 1.40 minuter i kylan när vännerna tog ut pengar och det är lite märkligt om han skulle vänta ytterligare en lång stund. Tyvärr ger inte AB tillräcklig vägledning i förhören. Han säger inte mer än han kan stå för.

Väntetiden beror framförallt på två saker.

Det ena är tiden då bankomatvännerna lämnar bankomaten och går norrut. Ju tidigare de går, desto längre blir väntetiden.

Det andra är placeringen av AB: vid norra annonspelaren som den personen som NF såg följa makarna Palme, eller vid bankomaten. Vid realistiska (not 1) scenarion blir väntetiden ca 1.20 min kortare om man placerar honom vid den norra annonspelaren i stället för vid bankomaten. Om AB väntar vid bankomaten måste han ju vänta ända till 23.21.10 innan han börjar gå (makarna Palme måste ju hinna passera).

not 1. Man kan placera AB vid bankomaten och ändå radera väntetiden, men sådana scenarion syns mig orealistiska, t ex att ABs vänner lämnar bankomaten först efter det att makarna Palme passerat.

När lämnade AB:s vänner bankomaten?

Två av AB:s tre vänner tog ut pengar från bankomaten. Föjande bankkvitton är kända:

Tyvärr vet vi inte hur mycket tiderna avviker från Fröken Ur. Vi vet dock med säkerhet att det tog exakt 70 sek från det att ÅG påbörjade sitt uttag och KN avslutade sitt. Låt oss säga att det tog 20 sek från det att de kom fram till dörren till dess att ÅG påbörjade sitt uttag. Dessförinnan öppnade de dörren mha ett kort. Låt oss säga att det tog 10 sek att lämna lokalen efter att KN avslutat sitt uttag. Totalt 100 sek, dvs 1.40 min från de att de anlände till dörren vid lokalen till dess att de kom ut igen.

Nedan funderar jag konsekevensen av olika tider då vännerna lämnar bankomaten. Jag börjar med att låta dem gå ut tidigt, därefter senarelägger jag en bit i taget.

I samtliga fall låter jag AB:s vänner gå mycket raskt från bankomaten 1.8 m/s, riktning norrut på Sveavägens östra trottoar.

Om de går från bankomaten 23.18.40. eller tidigare så kommer AB:s vänner ha passerat Adolf Fredriks kyrkogata eller längre i samma ögonblick som makarna Palme når trottoaren på Sveavägens östra sida. AB:s vänner fortsätter norrut på östra trottoaren och hinner nå en position i höjd biografen Grand när skotten avlossas. Då är de ca 330 meter norr om Dekorima när det smäller och de kan förlåtas för att de inte hörde skotten.

Om man låter AB:s vänner börja gå 23.19.00. så kommer de passera bakom ryggen på makarna Palme när dessa står och tittar in i SARIs skyltfönster.

Om man senarelägger deras promenad ytterligare kommer de att möta makarna Palme mellan Sari och bankomaten. Det är negativt.

Om man senarelägger ytterligare riskerar AB:s vänner hamna för nära NF (framför honom).

Försenar man mer kommer AB:s vänner och NF gå parallellt.

Försenar man mer kommer de gå alldeles bakom NF:s rygg.

Man kan då försena dem så att avståndet fram till NF är 50 meter. Men det ger två seriösa nackdelar. För det första kommer de inte ha hunnit till Adolf Fredriks kyrkogata när det smäller. Då borde någon av de tre hört skotten. NF kunde ju höra det trots att han var 50 meter längre ifrån och dessutom hade hättan uppdragen över huvudet. Dessutom vände sig NF om en stund efter skotten och då borde han ha sett AB:s tre vänner. Dessutom kommer de passera makarna Palme.

Man kan försena AB:s vänner ytterligare så att de ännu inte lämnat bankomaten när makarna Palme passerar den. Då slipper man problemet med att de har passerat varandra. Men makarna Palme passerade bankomaten ca 23.21.10. Då för man låta AB:s vänner börja gå tidigast 23.21.15. Då hinner de inte ens till Skandias ingång innan det smäller och då borde de givetvis ha reagerat på skotten.

Man kan inte försena de mer än så.

Jag har låtit AB:s vänner lämna bankomaten 23.18.40. i den detaljerade analysen.. Då har de kommit ett par meter in i nästa kvarter innan makarna Palme når den östra trottoaren.


Placeringen av AB

Var stod AB efter det att vännerna som tagit ut pengar försvunnit norrut? Stod han vid den norra annonspelaren när han spanade efter eftersläntarna eller stod han i höjd med bankomaten?

Frågan är mycket viktig. Om det är så att AB stod i höjd med bankomaten, då kan det inte vara AB som NF såg gå efter makarna Palme den norra annonspelaren. Uteslutning ger då att det måste vara GM som NF såg.

Inkompabilitet mellan AB:s och NF:s utsagor är ett inneboende problem för alla oss som inte har insyn i utredningen. Det gör att det är nära nog omöjligt att på ett säkert sätt placera AB.

Oavsett vilken GM man föreslår får man problem med sitt val av placering av AB. Det är enkelt att anföra starka motargument mot vilket förslag som helst. Det är inte valet av GM som är problemet, det är den dåliga harmonin mellan AB:s och NF:s utsagor som är problemet, och det lär vi inte bli av med.

Det finns en rad fördelar och nackdelar med båda placeringarna. Ingen är perfekt. Jag tar bara upp de vanligaste synpunkterna.

AB vid norra annonspelaren:

Rörelsemönster:

Rörelsemönstret i det här fallet är som följer. AB står i höjd med bankomaten när vännerna är inne i banklokalen. När vännerna kommer ut på trottoaren går de omgående norrut i ett mycket raskt gångtempo. AB försöker hänga med norrut, men strax norr om den norra annonspelaren ger han upp. Han står mitt i trottoaren nordost om den norra annonspelaren och spanar söderut efter eftersläntarna.

Jag kan även tänka mig följande fortsättning. Efter ett tag inser han att eftersläntarna kanske bytt till den västra trottoaren - de var ju på väg till ett ställe på Holländergatan väster om Sveavägen. AB vill då spana västerut. Men den norra annonspelaren och kanske även prydnadsträden skymmer sikten. Därför går han ut mot trottoarkanten utanför prydnadsträden och spanar västerut. Efter en stund ger han upp och går hemåt/söderut.

Fördelar:

Fördelen med att placera AB vid den norra annonspelaren är att det stämmer med NF:s vittnesmål. NF säger ju att mannen vid norra annonspelaren är samme man som han senare såg gå in och ut ur Dekorimas prång som vi ju vet är AB. Det är en urstark utsaga. Han säger speciellt att färgen på täckjackan är telefonboksblå.

Ytterligaren en fördel är att det stämmer med NFs rekonstruktion där följeslagaren går vid trottoarkanten utanför prydnadsträden. Bild finns. Förslaget till rörelsemönster ovan ger en rimlig förklaring till denna något udda placering vid trottoarkanten.

Vi ska även komma ihåg att AB sade att han gick bakåt ut mot trottoarkanten och spanade på eftersläntarna. Dock antyder han att detta var medans vännerna fortfarande befann sig inne i banklokalen. Dessutom sade han att han spanade söderut. Men jag tycker ändå att utsagan om att han gick mot trottarkanten är intressant - jag kan inte förstå varför han skulle ställa sig där om han ville spana söderut. I stället tror jag alltså att han gick dit för att spana västerut.

Placerar man AB vid den norra annonspelaren och låter sällskapet lämna bankomaten 23.18.40 så får man fram att AB väntade 70 sekunder vid norra annonspelaren innan han vände hemåt.

Nackdelar:

Nackdelen med att placera AB vid norra annonspelaren är att det inte stämmer med AB:s och hans vänners utsagor. AB sade att han aldrig befann sig mer än 10 meter norr om bankomaten.

AB vid bankomaten:

Rörelsemönster:

Rörelsemönstret i det här fallet är som följer. AB står i höjd med bankomaten när vännerna är inne i banklokalen. När de de kommer ut på trottoaren går de omgående norrut i ett mycket raskt gångtempo. AB stannar kvar i höjd med bankomaten och spanar efter eftersläntarna. Efter en bra stund ger han upp och går hemåt/söderut.

Fördelar:

Fördelen med att placera AB i höjd med bankomaten är att det stämmer med AB:s och hans vänners utgsagor.

Nackdelar:

Nackdelen är att det indirekt innebär att GM bar samma typ av rock som AB, dvs telefonboksblå täckjacka. Men GM bar med all sannolikhet mörk rock. Detta är en mycket stor nackdel för scenarion som placerar AB vid bankomaten.

Dessutom blir väntetiden betydligt längre. Om ABs vänner lämnade banklokalen 23.18.40 så blir väntetiden 2.40 min. Han måste ju vänta in makarna Palme som passerade bankomaten ca 23.21.10. Dessutom har han redan väntat 1.40 när vännerna befann sig inne i lokalen. Totalt har han då stått utanför bankomaten under 4.20 min. Det känns som en väldigt lång väntetid.

Mitt val:

Jag har placerat AB vid norra annonspelaren.

NFs utsagor om att följaslagaren bar telefonboksblå färg på jackan och att han såg samma person efter skotten vid Dekorima är urstarka. Vidare finns det enligt ovan en rimlig förklaring till varför AB har gått vid trottoarens ytterkant. .

Slutsats, vägval, AB


IM och hans vänner

IM satt i sin bil några meter in på Olofsgatan, i höjd med bankomaten och med nosen riktad rakt mot Sveavägen. Avståndet till mordplatsen var ca 35 meter. Hans vänner gjorde sammanlagt tre bankomattuttag.

Det finns några viktiga frågor som berör IM och hans vänner.

Analysen följer nedan.

Absoluta tider på bankomatkvittona

Lasse Lampers har förtjänstfullt redovisat bankomatkvittona från GLM, SL och HL. GLM tillhörde inte IMs sällskap. SL och HL ställde sig bakom honom i kön.

Vidare finns detaljerad info för t ex HL:s uttat. Fem events finns registrerade och följande är min tolkning av infon.

Tyvärr är de absoluta tiderna otjänliga (GMP) men totala tiden för samtiliga uttag är exakt och kan användas. Tekniken går ut på att utgå från mordtiden 23.21.30 som är relativt exakt, och därefter räkna bakåt.

Vi förutsätter att mordet begicks 23.21.30. HL slog in fel pinkod när hon hörde skotten. Detta har skett efter det att hon angett önskat belopp och före det att hon slagit in korrekt pinkod. Det betyder att skotten föll 6 - 13 sekunder efter det att hon reggat kortet. Då kan man använda en tid mitt i intervallet med felmarginalen +/- 4 sekunder.

I den detalerade analysen har jag satt tiden för skottet till 10 sekunder efter registrering - då hamnar jag mitt i intervallet 6 - 13 sek. Det betyder att HL reggade kortet 23.21.20.

Alltså:

När parkerade IM sin bil?

Tyvärr vet vi inte hur länge SL väntade bakom GLM. Dock vet vi att ingen stod före GLM i kön.

Målet är att räkna ut när IM parkerade sin bil efter U-svängen.

Jag har har räknat på ett riktvärde och två extremvärden. I riktvärdet har jag utgått från att GLM hade halva uttaget kvar när SL, SR och HL ställde sig på trottoaren och såg honom.

Om jag räknar på hela intervallet får jag fram följande tider för IM:s parkering med nosen mot Dekorima.:

Jag har redovisat alla detaljer, rörelsemönster, bankuttag och bilkörning i den detaljerade analysen.

Not 1: Max kötid är tiden för GLM:s uttag, dvs 38 sek.

Slutsats och konsekvenser

Slutsats:

 • Tiderna på bankomatkvittona felar med 3.05 min +/- 4 sek
 • IM parkerade någon gång i intervallet 23.19.32. - 23.20.10. med riktvärdet 23.19.51.

Konsekvenser:

 • IM kan ha tittat mot Dekorima under max två minuter.
 • De 5 - 7 personerna som IM påstår sig ha sett kan INTE vara AB och hans vänner, ty de har väl (?) lämnat sin bankomat på Sveavägen en bra stund tidigare.

Såg IM en väntande Dekorimaman?

Jag tror det. Vidare kom Dekorimamannen tidigast 23.20.


Livräddarna SG/AH/KJ

Vem kom fram först till makarna Palme? SG, AH eller KJ?

Jag är tämligen säker på att SG kom fram först. Vid skottet befann sig SG:s bil ca 20 meter från OP, och SH/KJ:S bil ca 25 meter från OP. SG "fick skjuts" sista biten.

Eftersom inte så många sett när SG sprang till OP antar jag att han satt till höger i baksätet, dvs att han var skymd för de flesta vittnena. Därifrån är det nära till OP.

Vidare måste HJ:s taxi med SG varit tidigt framme, annars skulle inte HJ hunnit se GM när denne vände sig om efter 25 meter.

Min slutsats är att SG kom fram några sekunder före AH och ytterligare någon sekund senare kom KJ. Detta stämmer också bra med vad SG sade till Aftonbladet 860304, där han är tydlig med det framstupa sidoläget och att AH kom fram först efter honom.

Se även analys/OP ovan.

Förslag på sekundnivå finns i det detaljerat förloppet.

AD

Signalement

Taxichaffisen från Järfälla Taxi såg GM under några sekunder från ca 15 meter och utan motljus. Han lämnade följande signalement på GM.

AD nämnde alltså Sherlock Holmes fyra gånger, öronlappar fyra gånger och keps två gånger. Det är nog bara att inse att AD menade att gärningsmannen bar keps med öronlappar som kan vikas och knäppas uppe på skulten. Ta in sanningen även om den gör ont...

Här är en hopklippt ljudupptagning av ADs signalementsuppgifter på GM i TR och HR. Det finns fyra inslag, två från TR och två från HR.

Vittnet på mordplatsen

Jag tror att vittnet som Skandiamannen hörde lämna hans signalement på mordplatsen kan vara AD. Se analys av vittnet på mordplatsen.


YN/AZ

Förlopp

Jag har detaljstuderat vittnena YN/AZ och deras rörelser från klubben på Johannesgatan, sök på YN/AZ i det detaljerade förloppet.

Jag har försökt göra så att de inte krockar med piket 3230 som ju stod på Johannesgatan och väntade på att kollegan CDJ som parkerade om sin bil. YN/AZ har inte anmärkt på att de såg någon piketbuss. Jag har även försökt få fram en rimlig tid för deras möte Skandiamannen och mötet med piketpolisen vid trappfoten.

I mitt förslag blir det så att YN/AZ lämnar klubben sekunderna efter det att piket 3230 svängt in på David Bagares gata.

De ser SE 23.23.05 och passerar honom 23.23.10 ca 13 meter in på David Bagares gata. Jag räknar med att det tog 45 sekunder för dem att nå trappkrönet och träffa LJ, 23.23.55. Samtal med LJ och nyfiken paus, totalt 20 sekunder. Därefter 45 sekunders promenad i trappan till mötet med polisen ca 23.25.02. Den tiden kan stämma med piketpolisens förmodade rörelser. Jag tror att de anlände 23.24.10 och började springa 23.24.45.

Vidare får jag fram att de anlände till Dekorima 23.26.20.

Men blir YN/AZ inte för tidiga?

I förloppet ovan har jag gjort ett litet trick för att lösa ett problem med att YN/AZ annars blir för tidiga. Lösningen ger en intressant koppling till SE. Faktum är att i förloppet ovan har jag lagt in en 25 sekunder lång fördröjning på SE vid trappkrönet så att han kan pusta ut efter hård rush. Om jag inte lagt in fördröjningen så hade jag varit tvungen att forcera YN/AZ motsvarande mycket. Då kommer de se piket 3230 under 25 sekunder när de går längs Johannesgatan, något de inte anmärkt på. Därefter kommer de träffa polisen vid trappfoten redan 23.24.40 och det är på tok för tidigt. Då måste polisen varit framme lika mycket tidigare, te x måste GS/IW i pb 2520 kommit redan 23.23.40 och piket 3230 fem sekunder senare. Det är inte möjligt, t ex sätter LL i Chevan en undre gräns för hur tidigt polisen kan ha anlänt.

För att få till det hela så att YN/AZ lämnar klubben först efter det att piket 3230 svängt in på David Bagares gata och att de senare möter samma poliser vid trappkrönet vid en lämplig tid så har jag alltså måst ta hjälp av en 25 sekunder lång fördröjning av SE på trappkrönet. Detta kommer i sin tur ge en mycket rimlig förklaring till varför SE kunde se LJ stå vänd mot Dekorima under 5 - 10 sekunder.


Leif Ljungqvist

LL även kallad Chevamannen parkerade precis intill Dekorimas ingång.

Hans uppgifter ligger till grund för uträknandet av mordtiden. Jag tror att LL gjorde ett väldigt bra jobb i det avseendet.

Han påstår i nutid att han har sett Skandimannen på mordplatsen strax efter mordet. Det skulle innebära att Skandiamannen är oskyldlig.

Men det har diskuterats mycket om hur mycket LL påverkats av media.

Till saken hör att Skandiamannen och Leif Ljungqvist figurerade i stora artiklar i samma tidning, Expressen 860407. Vidare hade Skandiamannen varit med i SVT dagen innan och visat den sk språngmarschen.

Utdrag ur förhör med LL 860427:

F. lade du märke till någon man iklädd en mörkblå rock, keps och glasögon som tydligen var omedelbart i närheten av den här platsen när skotten föll och som sen stannade kvar tills polis- männen kom till platsen, en man i 40-50-årsåldern?

L. Ja, det där är man ju influerad av vad man har hört och sett i massmedia.

F. Mm.

L. Där har man ju egna teorier. Jag vet inte att jag har sett honom på platsen, men i och med att man har teorier om vad som har hänt med hans beteende va·, om det är rätt att uppge det i det här sammanhanget det vet jag inte.

F. Men det är inget spontant att du minns den mannen.

L. Nää, man fäste inte så mycket uppmärksamhet just på personerna som var på platsen. Oet gjorde jag faktiskt inte. Man vart ganska upprörd själv måste jag säga. Ja, det är klart man vart så här också, det måste hända nånting va·.

F.Mm.

L.Men jag kan inte minnas att jag har sett honom.

Det finns med andra ord en uppenbar risk att han påverkats av media.

I nutid har han också sagt i media att han såg Skandiamannen vid Dekorima. Men det har varit ganska klart att han har blandat ihop Skandiamannen med vittnet JÅS.

Men för de som fortfarande tvivlar kan jag rekommendera förhöret med Ljungqvist i tingsrätten där han talar om språngmarschen. Man måste lyssna på det för att verkligen förstå. Det räcker inte att läsa protokollet.

Om man lyssnar noga på bandet - i stället för att bara läsa protokollet - så blir det fullständigt uppenbart att Leif Ljungqvist gör ett referat över vad Skandiamannen har sagt i media och inte vad Ljungqvist själv har sett. Med andra ord lämnar Leif Ljungqvist ett referat av vad Skandiamannen själv har sagt och gjort i media. Det är fullständigt uppenbart, åtminstone för mig.

T ex "jag har för mig att t om polisen hade kommit till platsen och sprungit upp i gränden för att förfölja gärningsmannen. Då skulle väl han då på nåt vis tror jag springa efter dom och tala om någonting eller någonting sånt där va. Och då är det väl förmodligen hans signalement då som i sammanhanget har gått ut som ett första signalement....

Här finns ljudupptagningen:


Vittnena CA/AE

Jag anser att vittnena CA och AE tillhör de mest viktiga av alla.

Det beror på att de syns på polisens bild nr 6. Man ser AE tydligt med sin beiga jacka och man kan även skymta CA med sina vita gymnastikskor. De står bredvid piket 1230. Anledningen till de är viktiga är att CA står bredvid en person som påminner om Skandiamannen vid en tidpunkt då Skandiamannen borde vara hemma i Täby hos hustrun. Se detaljer på motsvarande avsnitt om bilden.

CA/AE förhördes först efter 2.5 år och deras berättelser är mycket bra men haltar något i detaljer.

De kom till mordplatsen söderifrån och ambulans var redan borta.

De berättar att det fanns svartvit polisbil modell Volvo 244 på plats när de kom. Svårt att säga om de menar hundförarens bil eller polisbilen x som syns på polisens bild nr 6 (se motsvarande avsnitt).

CA/AE pratade med AH/KJ och AE frågade vad som hänt. AH/KJ svarade att Palme var skjuten. De trodde att det var ett skämt. Då gick AE fram till en polis och frågade om det var sant, men polisen ville inte svara. Detta är väldigt intressant då det stämmer i vissa delar med Skandiamannen berättelse: AH/KJ kom fram till SE och berättade att offret var Palme, SE sade du skojar, men AH/KJ svarade att sådant skojar man inte om. Vidare har SE påstått sig blivit avvisad av en polis.

CA/AE har även noterat livvakterna. Dock har man haft dålig koll på piketerna.

Eftersom man inte var säkra på att det var Palme som var offret, så begav man sig till Sabbatsbergs sjukhus. Promenaden dit tar 12 - 15 minuter beroende på gångtempo.

På Sabbatsberg förstod de att Palme var offret. Efter midnatt fick folk utanför beskedet att offret var Palme. Palme dödförklarades 00.06. Jag kan tänka mig att folk utanför akuten fick beskedet ca 00.15. Svenska Dagbladet stoppade sina pressar 00.20. Radio gick ut med dödsbudet 01.10.

CA/AE intervjuades av SvD vid Sabbatsberg, jag gissar på ca 00.30.

Där slutar i princip deras berättelse. Finns även svårtolkad info om samtal från Hötorget.

Men CA/AE syns med 100% säkerhet på polisens bild nr 6. Enlig min analys togs bilden 01.10 - 01.30, se nedan.

Det betyder alltså att CA/AE har gått tillbaka till mordplatsen. Om intervjun med SvD var avklarad t ex 00.45 så är det lätt tillbaka på mordplatsen 01.00 dvs de hinner lätt dit innan polisens tekniker kom 01.10.

Frågan är varför de gick tillbaka dit. Tyvärr nämns inte detta alls i förhören med dem. Dock känns rörelsen helt logisk med tanke på vad som hänt och på deras stundande hemfärd. Kanske ville de lämna vittnesmål? Men piket 1230 lämnade mordplatsen 01.30 och de fick därför ingen chans att göra det?!?


Vittnena AR/GES

Ett par som var på väg norrut på Regeringsgatans västra trottoar. Strax efter att de passerat David Bagares gata blev AR påsprungen bakifrån av en man i någon sorts jacka. Ögonblicket senare var han borta. Var det GM?

Jag tror inte det på grund av följande.

I mina beräkningar får jag fram att GM nådde Regeringsgatan 23.24.00. AR/GES hade varit på Albatross som låg väldigt nära korsningen Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan. Avståndet från Albatross till stället för krocken var 400 meter. Med ett normalt gångtempo tar det 4.45 min att gå. Det betyder att de måste ha lämnat Albatross 23.19.15. Det stämmer illa med GES utsaga om att det stod 23.16 på digitaluret på husväggen precis intill Albatross. GES har dock sagt att krocken skedde 23.25 vilket stämmer bättre med att det skulle kunna vara GM. Han säger även att de nådde sin destination Bolaget som ligger ytterligare 380 meter ?!? bort strax efter 23.30, säg t ex 23.32.00. I så fall borde krocken ha ägt rum 23.27. Med andra ord är det svårt att få kläm på tiderna. Digitaluret och GERs egen klocka tycks avvika kraftigt från varandra.

Enligt mina beräkningar såg inte GM vittnena YN/AZ innan han började gå på David Bagsares gata. YN/AZ hade helt enkelt inte hunnit runt hörnan. Det innebär att GM inte kan ha styrts av YN/AZs närvaro när han valde att ta den södra trottoaren. Valet av södra trottoaren indikerar att GM avsåg att gå höger/söderut vid Regeringsgatan. Om han hade velat gå vänster/norrut vid Regeringsgatan (vilket leder till krock med AR/GES) så borde han valt den norra trottoaren.

Jag får även fram att LJ började röra sig mot DBG nästa samtidigt som GM nådde Regeringsgatan. Om GM ändrade sig och korsade DBG för att gå norrut så borde kanske LJ sett detta.?!?

Min slutsats är att AR/GES inte såg GM, framrörallt pga att GM gick på DBGs södra trottoar.


Sällskapen som gick mellan Grand och Dekorima

Vittnet HLG

Han har angett tidangivelser 20.10, 20.15, 20.20 och 20.25. Det känns som han avrundar.

Han säger att filmen var slut 20.10 och att han lämnade Grand 20.15 och att han nådde Dekorima 20.20.

Jag har fått fram att makarna Palme lämnade foajen 23.13.30. Jag har dock svårt att tro att HLG lämnade Grand först efter makarna Palme. Makarna Palme var ju nästan sist ut ur salongen. Dessutom diskuterade OP med en flicka i foajen. HLG såg inte Palme efter filmens slut, vilket pekar på att HLG lämnade foajen före makarna Palme.

Jag har satt tiden då HLG började gå hemåt till 23.13. i stället för 23.15.

Dessutom har jag gett honom raskt gångtempo, 1.8 m/s. Han sade att han frös och gick fort. Det gör att det endast tar 3.10 minuter att nå Dekorima. Han sade själv att det tog fem minuter, men det ger hastigheten 1.1 m/s vilket är extremt långsamt och kan inte stämma med hans egen utsaga om att han frös och gick fort.

Jag får på så sätt fram att HLG passerade Dekorima strax efter 23.16.

Sällskapet IÅ/AL

Anser att de måste gått före RLD och SCH. De tittade in i gränden vid Dekorima och det var tomt.

Sällskapet RLD

De lämnade Grand efter IÅ/AL. Annars borde IÅ/AL sett RLD när de stod vid Dekorima under ett par minuter.

Sällskapet SCH

Kvinna med döttrar. Har gett dem normalt gångtempo plus lite extra tillägg vid busshållplatsen.

Konsekvenser av olika val

I det detaljerat förloppet har jag tagit följande beslut. Konsekvenserna listas. Konsekvenser:


Väktarna på Skandia

Väktarna var HO, ALG och AK. Tidigare på kvällen arbetade även AS och ASO.

Motstridiga uppgifter mellan ALG och ASO avseende om ALG började sitt vaktpass 20.45 eller 16.45. Jag har ingen stark uppfattning.


Larmtiden

Det finns en mycket bra analys i Granskningskommissionens rapport avseende områdesanropet som meddelade poliser om skottlossningen.

Men tyvärr är det mycket svårt att estimera tiden.

Det blir inte enklare av att larmutropet var ett förlopp som var utdraget i tiden. Det är förstås svårt att veta hur långt det var. Kanske 20 - 30 sek? Vidare är det svårt att veta vad poliserna menar när de säger att de hörde larmet, var det precis i början av utropet eller senare? Osv...

Vittnesmål

I förhör med diverse pesoner kommer det fram en del fakta.

Personalen i piket 3230 säger att det tog 20 - 30 sekunder att köra från Beridarebangatan till Dekorima. Jag räknar med 30 sekunder, annars kommer de inte hinna se GS/2520 när de (2520) kör ut från Kungsgatan.

Personalen i piketen har sagt att de körde mycket sakta innan anropet. Man har gjort en rekonstruktion som tog två minuter, men de nämner inte startpunkt.

GS/IW i pb 2520 har berättat var de befann sig när de hörde områdesanropet.

Tidigast tid för larmtiden

Leif L avslutade sitt samtal med LAC ca 23.23.40. Därefter gick han ut ut Chevan och tog kontakt med LP. Jag antar att kontakten togs 23.23.50. Han har sagt att polisen ännu inte anlänt.

Därför antar jag att GS 2520 anlände till Dekorima tidigast 23.24.00. Med hjälp av GS och IWs berättelser estimerar jag att de hörde områdesanropet max 25 sekunder tidigare.

Det betyder att områdesanropet ropades ut tidigast 23.23.35.

Senast tiden för larmtiden

Den är mycket svår att räkna ut. Det finns inte så många referenstider.

Dock såg personalen i piket 3230 inte GM när denne kom upp på trappkrönet. Det betyder att de var i böjen mellan David Bagares gata och Malmskillnadsgatan senast 23.22.20. (Jag antar att det tog 50 sekunder för GM att nå krönet från första skottet). Vidare uppskattar jag tiden från nämnd böj till platsen då de hörde områdesanropet till 1.40. Tiden är mycket svår att estimera. Man får då fram tiden för områdesanropet till senast 23.24.00.

Man kan även använda vittnesmål från YN/YZ. Jag får fram att de träffade piketpoliserna några meter väster om trappfoten 23.25.00. Väldigt osäker tid. Jag har antagit att poliserna började springa 23.24.45 och att de anlände 35 sekunder tidigare, dvs 23.24.10. De hörde områdes anropet 30 sekunder tidigare, 23.23.40. Om områdesanropet är senare så hinner de inte fram till trappfoten till 23.25.00. Men även detta resonemang är knepigt eftersom det utgår från att piketpolisen anlände 23.24.10, men den tiden är ju beroende av larmtiden.

Man kan försöka använda Järfälla Taxis larmsamtal till LAC/90000. Det gjordes 23.23.36. Därefter kan man försöka räkna bakåt för att utröna när hon pratade med UH på SBC. Det samtalet ledde till att UH skickade ut områdesanropet.

Jag har även analyserat Taxichaffisen AA och dennes samtal med GS i pb 2520. Jag kom då fram till att områdesanropet 23.23.40 passar. Dock ansträngd tid.

Tillsvidare antar jag att anropet kom senast 23.23.40. Mycket osäkerhet. Om det ska ändras så är det i så fall en försening av tiderna med kanske 10 sekunder.

Slutsats

Områdesanropet kom 23.23.35 - 23.23.40. Väldigt osäkra tider. Jag kommer använda tiden 23.23.40.


pb 2520

Gösta Söderström och IW i pb 2520 var första poliser på mordplatsen.

Jag har försökt räkna ut deras ankomsttid med hjälp av taxichaffisen AA som stoppade GS på Kungsgatan.

En annan sak jag läst någonstans (Poutiainen?) är att GS anmälde ankomst till mordplatsen först efter ca 30 - 60 sekunder?!? Dessförinnan var han framme vid OP. Tiden är viktig eftersom CD/TE i pb 1520 hörde GS anmäla sin ankomst när de passerade NK på Hamngatan. Då kan man estimera när CD/TE i pb 1520 mötte LJ på David Bagares gata och när de sammanträffade med personalen från piket 3230 på trappkrönet.


IW och signalementsuppgifter från mordkvällen

IW var förare i Gösta Söderströms pb 2520.

IW fick initialt uppgiften att ta upp vittnesuppgifter. Efter en stund fick han support av kvarvarande personal i piket 3230 KÖ/LS. Därefter fick han support av LLÖ i piket 1230.

IW sammanförde uppgifterna som de andra poliserna tog upp och skrev protokoll 00.20 på mordnatten.

I IWs protokoll tycks det finnas tre sektioner med vittnesuppgifter.

Resultat av analys av IWs protokoll ger följande.

IW tog uppgifter från AH/KJ/TA/AD.

KÖ/LS tog uppgifter från YN/HJ.

LLÖ tog uppgifter från JÅS/AB/LJ. De är mer detaljerade än uppgifterna från KÖ/LS.

Under natten förhördes alla förutom YN/HJ. Dagen efter tog man inte kontakt med YN/HJ trots att IW mycket förtjänstfullt tagit upp deras uppgifter. Jag vet att YN/HJ försvann tidigt från Dekorima, men det borde inte spelat någon roll. Kanske missade PU att ta del av IWs fullt tillräckliga protokoll.

I övrigt har IW längst ner i protokollet skrivit GMs signalementsuppgifter. De kommer tämligen klockrent från AD. Jag tror förresten att AD är vittnet som SE hörde lämna SEs vittnesmål på mordplatsen. Se analys av vittnet på mordplatsen.


piket 3230

Såg GM piket 3230?

Det finns goda möjligheter att GM fick syn på piket 3230 när han tittade åt höger på Malmskillnadsgatan. Jag har sett uppskattningar i media. Den ena säger att piketen missade GM med 10 sekunder, den andra med 10 - 15 sekunder. Minns inte var jag läst det. Har för mig det var Holmer och en av poliserna i piket 3230.

Jag har utgått från larmtiden 23.23.40. Den är väsentlig i sammanhanget.

I den detaljerade analysen har jag har redovisat ett detaljerat förslag till förlopp från Johannesgatan till Beridarebangatan där de mottog larmet. Det är svårt att få till, t ex gäller det att undvika krock med YN/AZ.

De har påstått att de körde mycket sakta, typ under 30 km/h men jag har tyvärr glömt var jag läste det.

Ankomsttid till mordplatsen

Personal i piket 3230 (KÖ 860305, JH 860305) har sagt att de såg pb 2520 med GS/IW när de (pb 2520) svängde in på Sveavägen från Kungsgatan. GS/IW hade hört områdesanropet några sekunder tidigare. Det betyder att piket 3230 måste ha befunnit sig långt in på Beridarebangatan nära Sergels torg vid områdesanropet, annars skulle de inte hinna fram och se pb 2520.(not 1).

Vidare har PW (860311) och KG (880826) sagt att när de närmade sig mordplatsen såg de GS när han steg ut ur pb 2520. Det är i harmoni med att de såg när pb 2520 svängde in på Sveavägen, de måste ju ha varit ganska nära GS. Det bör tilläggas att pb 2520 körde upp på trottoaren, något som bör ha konsumerat några extra sekunder. Det betyder att piket 3230 som enligt uppgifter stod på rätt bra (t ex KÖ 860313), bör ha tagit in tid mot slutet.

Personalen i piket 3230 (PW 860311) har även angett körtiden från områdesanropet till mordplatsen till 20 - 30 sekunder. Man har även provkört sträckan. Detta är också i harmoni med ovanstående, dvs att piket 3230 måste ha varit ganska nära pb 2520.

Detta betyder att piket 3230 anlände till Dekorima max 10 sekunder efter pb 2520.

Jag använt ankomsttiden 23.24.10 för piket 3230 i den detaljerade analysen, drygt fem sekunder efter att pb 2520 parkerat på trottoaren. Notera extrasvängen upp på trottoaren konsumerade några extra sekunder.


När började piketpoliserna springa efter mördaren?

Jag uppskattar att det dröjde 35 sekunder innan de började springa. Men en ankomsttid kring 23.24.10 började de allstå springa 23.24.45. I så fall började de springa ungefär samtidigt som ambulans 951 anlände.

Vidare tror jag att de nådde trappkrönet efter 45 sekunder dvs ca 23.25.30, inklusive ett snabbt samtal med YN/YZ i gränden.

Viss oklarhet om alla fyra sprang samtidigt eller inte.

not 1: detta betyder att personalen i piket 3230 har fel i TV-programmet om polisspåret med LGWP när de säger att larmet kom "nere i böjen" dvs innan de hunnit svänga in på Beridarebangatan. pb 2520 är ju nästan framme vid Sveavägen när de får larmet, och piket 3230 skulle aldrig hinna köra genom hela Beridarebangatan och komma så långt att de hinner se pb 2520 svänga in på Sveavägen. En möjlig förklaring kan vara att larmanropet var ett förlopp som var utdraget i tiden, t ex 20 sekunder. Ordern till piket 3230 att bege sig till Tunnelgatan har kanske uttalats först 15 sekunder efter start av anropet. Ren spekulation, men det visar att det inte är självklart vad som menas med "tiden för larmanropet".


pb 1170

I fall ni inte redan vet det. Första poliser vid trappkrönet efter mordet var varken poliserna från piket 3230 eller Christian D från pb 1520. Det var i stället pb 1170 med AP och föraren ME som swishade förbi trappkrönet söderifrån. De såg 1520 när de passerade David Bagares gata. De blev inte sedda av piketpoliserna när de kom upp på trappkrönet och bör därför ha hunnit runt hörnan vid Döbelnsgatan.

Jag har läst tre förhör med AP och gjort denna tolkning. Men Poutiainen menar att 1170 var betydligt senare än så. Jag känner mig därför ganska osäker.


pb 1160

pb 1160 med DA/KJ är väldigt intressant.

De körde från Odenplan, svängde vänster in på Tegnergatan. Därefter höger och in på Döbelnsgatan. De missade pb 1170 som sekunderna innan kom körande söderifrån på Döbelnsgatan och svängde höger vid Tegnergatan.

pb 1160 förtsatte söderut på Döbelnsgatan. När de passerade David Bagares gata såg de pb 1520 med CD/TA och även vittnet LJ.

Sekunderna därefter svängde de in på Brunnsgatan och körde österut till Norrlandsgatan.

Jag har antagit att Skandiamannen återkom till mordplatsen och att han gick längs Brunnsgatan och därefter på Apelbergsgatan.

När pb 1160 nädde Brunnsgatan befann sig SE knappt 50 meter in på Apelbergsgatan.

Men det värsta är Brunnsgatan. Den är 120 meter lång. pb 1160 svängde in på den. Hade pb 1160 kommet 30 sekunder tidigare så hade man haft Skandiamannen som i en liten ask och Palmeutredningen hade inte blivit världens största mordutredning.

Det är sanslöst.


pb 1210

Kommissarie LC och föraren HER hörde larmet om skottlossning när de befann sig i närheten av amerikanska ambassaden. De har beskrivit sin tur och har klockat den i efterhand. Se LC 860326.

Deras analys, om den är korrekt (not 1), kan användas för att tidsämpla vissa händelser vid Dekorima efter mordet.

Enligt LC/TER kom de fram till mordplatsen 8 minuter efter mordet. Om man utgår från min gissning att larmet gick 23.23.40. kommer man fram till att pb 1210 kom till Dekorima ca 23.31.30.

LC syns på UK:s första kort. LC har precis kommit dit och GS står vid 1210 när LC fortfarande sitter i bilen. Det är stunden då LC får reda på att offret var Palme.

Med andra ord kan man datera tiden för UK:s första kort, tiden för uppsättandet av avspärrningen och tiden för LC:s ankomst till mordplatsen.

Not 1: Vissa svårigheter att tolka vad LC menar när han kommenterar CD i pb1520. Viss mismatch mellan LC:s olika vittnesmål.


Polisbilars rörelser vid Dekorima

Följande sekvens fanns tidigare på analys av polisens bild nr 6 med kepsmannan. Syftet har varit att utröna vid vilken tid polisbilen som står bakom piket 1230 anlände. Då kan man enklare datera polisens bild nr 6. Jag har flyttat texten hit eftersom sekvensen även innehåller annan information.

Jag anser att polisbilen X är pb 2160 med LB och LK. Se bildanalysen för detaljer och motivering.

I kronologisk ordning gäller följande rörelser för diverse polisbilar och tekniker:

 1. Gösta Söderström i pb 2520 parkerar på trottoaren precis bakom avspärrningen.
 2. Piket 3230 parkerar på vägen snett bakom pb 2520.
 3. Piket 1230 parkerar med fronten strax bakom övergångsstället vid Dekorima, dvs strax bakom LL:s Cheva. Regnummer EOR 611.
 4. Lars C i pb 1210 parkerar på trottoaren bakom pb 2520 i höjd med piket 3230.
 5. Lars C lämnar mordplatsen.
 6. Christian D i pb 1520 anländer. Jag tror att pb 1520 parkerade framför piket 1230.
 7. Hundföraren KEA i pb 2550 parkerar bakom piket 3230.
 8. Hundföraren lämnar mordplatsen.
 9. Christian D i pb 1520 lämnar mordplatsen.
 10. RW/UM anländer ca 23.40 i civil bil (Ford Sierra?) för att plocka upp vittnen och köra dem till krimjouren.
 11. AH/KJ sätter sig ca 23.42 i RW/UMs bil. Den står i höjd med bankomaten.
 12. Blå Volvo med regnummer KTO 649 anländer till mordplatsen ca 23.48. AH/KJ byter bil och sätter sig i Volvon.
 13. Den blå Volvon med AH/KJ kör mot krimjouren ca 23.50.
 14. Gösta Söderström i pb 2520 lämnar mordplatsen ca 23.50 och kör mot krimjouren.
 15. Taxichaffisen AD lämnar mordplatsen ca 23.50 och kör mot krimjouren.
 16. Ca 00.20 förhörs AH/KJ och AD på krimjouren. Samtidigt skriver IW från 2520 sin rapport.
 17. Vid midnatt är piket 3230 och piket 1230 de enda kvarvarande polisbilarna vid mordplatsen.
 18. 08.46 in i denna dokumentär kan man se att piketerna 3230 och 1230 är de enda polisbilarna på plats. Klippet bör vara taget mellan midnatt och 01.00. Polisbilen X har alltså ännu inte kommit. Man ser även bilnumret på piket 1230. (OBS: det finns en annan sekvens i samma dokumentär där man ser teknikerna, men sekvenserna är inte tagna samtidigt. Det är ett hopklipp av olika sekvenser).
 19. Det finns även flera bilder tagna vid mordplatsen där man endast ser piket 3230 och piket 1230 och inga andra polisbilar. Se wpu.nu för bilder. Jag tror det är Rolf Söderberg som har tagit de bilderna. Bilderna bör vara tagna mellan 00.00 och 01.00.
 20. Tommy Schönstedt intervjuar KÖ i 3230 ca 01.00. Han säger det själv i Expressen 860301.
 21. Piket 3230 lämnar mordplatsen strax innan polisens tekniker anländer.
 22. Strax före 01.10 är piket 1230 enda kvarvarande polisfordon. Notera även att polisbilen x inte har kommit ännu. Se kommande punkter för bildbevis.
 23. 01.10. Polisens tekniker Börje Moberg och Torsten Kviberg anländer.
 24. Christer P i piket 1230 har sagt att han visade runt polisens tekniker på mordplatsen (CP 860724).
 25. Polisens tekniker börjar fotografera.
 26. Polisens tekniker tar bild nr 1 strax efter 01.10. På bilden är det tydligt att piket 1230 är enda polisbil på plats. Ännu tydligare är det 1.30 in i rekonstruktion med Gösta Söderström där man tydligt ser polisens tekniker Moberg och Kviberg innanför avspärrningen och en ensam piket 1230. Man kan alltså konstatera att när polisens tekniker anlände 01.10 är piket 3230 borta och polisbilen x har ännu inte anlänt och piket 1230 fortfarnde är kvar. Notera även att man inte ser Vincent Lange - det stämmer - han anlände ju inte förrän 01.30.
 27. Polisbil x anländer och parkerar bakom piket 1230.
 28. Polisen tar bild nr 6. Både piket 1230 och polisbilen x syns på den obeskurna bilden. Bild nr 6 är alltså tagen efter att polisbilen x har anlänt och innan piket 1230 har lämnat platsen. Bilden är det första livstecknet från polisbilen x.
 29. Piket 1230 lämnar mordplatsen 01.30. Christer P i piket 1230 har sagt (CP 860724) att de lämnade platsen 01.30 innan polisens tekniker Vincent Lange anlände. Nu är polisbilen x enda kvarvarande bil.
 30. Se 0.50. in i SVT Rapports video ser man att en bil som bör vara polisbil x är enda kvarvarande bil, dvs piket 1230 har lämnat platsen.
 31. Vincent Lange anländer 01.30 (FUP, Christer Pettersson). Efter 1.00 i SVT Rapports video ser man Vincent Lange och en ytterligare en person stå innanför avspärrningen bredvid en bil som jag gissar är polisbilen x (jag är definitivt inte säker). Tyvärr kan man inte avgöra om piket 1230 är kvar, men det troliga är att den är borta.
 32. pb 2120 med Bo Larsson och BW anländer. Jag antar att de parkerar framför polisbilen x. Se 1.45 in i SVT Rapports video. Piket 1230 är borta. Två polisbilar syns. Bo Larsson intervjuas. Jag har även sett en bild där man ser alla tre teknikerna och både polisbilen x och ytterligare en polisbil som står framför. Vidare ser man Bo Larsson. Det bevisar att pb 2120 med Bo Larsson anlände någon gång mellan 01.30 och 01.55.
 33. Polisens tekniker lämnar mordplatsen 01.55.
 34. Sven Olof L anländer i piket 1220 med sex man. De ordnar bl a förstärkt avspärrning.

Analysen visar att det första livstecknet från polisbilen X är på polisens bild nr 6. Men polisbilen X syns inte på polisens bild nr 1. Detta pekar då på att polisbilen X anlände efter 01.10. och före 01.30. Riktvärdet är 01.25, se bildanalysen för motivering.


UH på SBC

UH sände ut områdesanropet. Jag räknar med att detta gjordes ca 23.23.40 eller möjligen lite senare.

Jag har försökt analysera hela larmsekvensen från det att AD först kontaktade Järfälla Taxi. Jag landar på att larmsamtalet mellan UH och Järfälla Taxi avslutades 23.22.55. Givetvis finns felmarginal.

Efter att ha läst GrK, avstnitt 4.3.3, gör jag följande tolkning. Samtalet mellan UH och Järfälla Taxi avslutas. Därefter knappar UH in anropet på datorn. När det är klart går UH ut med områdesanropet. (Enligt GrK användes båda ordningsföljderna, ibland registrering följt av larm, ibland tvärtom.)

Det är i så fall anledningen till att det dröjde ca 40 sekunder efter avslutat samtal till dess att anropet gick ut.

Jag är övertygad om att UH gjorde ett bra jobb. Tyvärr är han en av dem som blivit anklagad för att ha varit med i en konspiration. Det är inte riktigt klokt.


Taxichaffisen AA som stoppade Gösta Söderström

AA satt i sin taxi vid King Creole på Kungsgatan. Han överhörde samtalen mellan AD och Järfälla Taxi på sin taxiradio.

Han vinkade in pb 2520 och GS/IW när de passerade. Kan man luska ut när det skedde?

Nu hör det till saken att AD talade med Järfälla Taxi vid två tillfällen. Vinkade AA in pb 2520 efter första eller andra samtalet?

Min tolkning av förhöret med AA är att AA stoppade pb 2520 först efter andra samtalet mellan AD och Järfälla Taxi. AA är lite osäker men han tror att det var så. Jag hävdar att AA har rätt i sin tro. Annars skulle GS komma till Dekorima alldeles för tidigt. Det beror på följande.

Om AA stoppade GS redan efter första samtalet mellan AD och Järfälla Taxi så har GS börjat köra mot Dekorima redan 23.22.25. Det var ju tiden då det andra samtalet påbörjades och detta hörde AA. Det innebär i sin tur att områdesanropet gick ut redan 23.22.35 - GS hörde ju det några sekunder efter att ha lämnat AA. Men larmtid 23.22.35 är alldeles för tidig. Vidare skulle det innebära att pb 2520 kom fram till mordplatsen senast 23.22.55 långt innan Chevamannen LL avslutat sitt samtal med LAC ca 23.23.40. Men vi vet ju att när LL gick ut ur Chevan så hade GS ännu inte kommit till Dekorima. Alltså är det omöjligt att AA pratade med GS redan efter det första samtalet mellan AD och Järfälla Taxi.

Jag antar därför att AA stoppade GS först efter andra samtalet. Då får jag fram att samtalet mellan AA och GS/IW i pb 2520 varade 23.23.10 - 23.23.30.

På så sätt får jag fram att larmanropet skedde ca 23.23.40 vilket är kompatibelt med analys/larmtid.

Det finns förstås flera felmarginaler. T ex samtalstiderna mellan AD och Järfälla Taxi och även mellan UH och Järfälla Taxi. Har för mig att jag använder 20 - 30 sek per samtal. Vidare är det okänt hur länge AA väntade efter andra samtalet till dess att han stoppade GS.


Snickarbacken och fantombilden

Den springande mannen som hoppade in i en WV Passat

En springande man ska ha setts hoppa in i passagerarsätet i en blå VW Passat strax efter mordet. Bilen stod parkerad på Snickarbacken intill restaurang Karelia. Ca 10 sekunder senare kom en polismannen KG från piket 3230 springande.

Uppgifterna kommer framförallt från två taxichaufförer.

Var det GM?

Nej det lär inte ha varit GM.

För det första stämmer inte tiderna. KG har setts komma springande ner för trapporna till Snickarbacken 10 sekunder efter det att mannen hoppade in i bilen och försvann. Men mha piketpolisen (3230) KG:s redogörelse och en del eget räknande kommer man ganska enkelt fram till att detta skedde 23.29 - 23.30. Men GM borde enkelt varit vid Snickarbacken redan 23.25. Men man behöver knappt ens räkna på det. Piketpoliserna började springa in i gränden knappt tre minuter efter mordet. Därefter har de talat med folk och rekat och kollat papperskorgar och sådant. GM har alltså i praktiken ett försprång på fem minuter. Det är totalt omöjligt att mannen som hoppade in i bilen på Snickarbacken är GM. Det finns ingen anledning att tro att han gjort ett fem minuter långt stopp på vägen.

För det andra så har YN sett GM springa på David Bagares södra trottoar. YN hade inte kommit runt hörnan förrän GM redan sprungit en bra bit in på DBG. Det innebär att GM kunnat välja trottoar på DBG. Om han velat gå norrut vid Johannesgatan eller Regeringsgatan, eller österut vid Regeringsgatan så borde han ha valt den norra trottoaren. Det faktum att han valde den södra trottoaren indikerar starkt att han svängde höger på Regeringsgatan.

Inte en chans att det var GM som hoppade in i bilen.

Fantombilden

Vittnet ST en person på Smala Gränd. Hennes berättelse är ursprunget till den sk fantombilden.

Var det GM?

Nej det tror jag absolut inte. GM sprang på David Bagares södra trottoar, och enligt resonemanget ovan så hade han inte gjort det om han var på väg mot Smala Gränd eller Snickarbacken.

Trafikvakten BD

Trafikvakten BD såg en man komma gående österut på Snickarbacken. Det var inte samma person som taxichaffisarna såg.

Holmer avfärdade BD och sade att hon befann sig där mycket tidigare. Men Holmer har nog fel. KG i piket 3230 har på ett mycket bra sätt sagt att han såg trafikvakten precis när han sprang ner för trappan mot Snickarbacken. Och det vet vi att han gjorde ca 23.29 - 23.30. Han har även sett henne lite senare vid David Bagares gata. Deras berättelser är i harmoni med varandra.

Var det GM hon såg?

Nej det tror jag absolut inte. GM sprang på David Bagares södra trottoar, och enligt resonemanget ovan så hade han inte gjort det om han var på väg mot Smala Gränd eller Snickarbacken.

Slutsats

Ingen av de personer som iakttogs vid Snickarbacken är GM.

Jag anser att iakttagelser nordost om korsningen Regeringsgatan/David Bagares gata är ointressanta. Framförallt pga att GM sprang på David Bagares södra trottoar. Han tänkte sannolikt svänga höger vid Regeringsgatan. Ursäkta, men det är ju så enkelt.


Fotografer och journalister

Se Bildanalys för genomgång av en massa fotografer.


Ambulanser

(jag behöver justera tiderna nedan. T ex var väntetiden vid rött ljus förmodligen 50 sek och inte 40 sek. Skillnaden har dock ingen avgörande betydlse. KG i piket 3230 har ändå sagt att han såg ambulansen innan han började springa). Det fanns två ambulanser på plats. Först anlände ambulans 951 (Sollentuna-ambulansen). Därefter anlände ambulans 912 (Sabbatsbergs-ambulansen).

När anlände ambulans 951 till mordplatsen?

Ambulanspersonalen i 951 kom körande Kungsgatan västerut. De såg blåljusen från GS/IW i 2520 på avstånd när pb 2520 svängde in på Sveavägen.

De såg även piket 3230 med sina blåljus swisha förbi längs Sveavägen. Då hade ambulansen 50 - 100 meter, dvs ca 10 sekunder kvar till korsningen.

Vi vet att piket 3230 var ca 10 sekunder efter pb 2520 i korsningen Sveavägen/Kungsgatan.

Vi vet att GS/IW hade rött ljus från Kungsgatan, GS beordrade IW att köra mot rött. När pb 2520 kommit ut ur böjen och ut på Sveavägen har det varit rött minst 5 sekunder från Kungsgatan. När piket 3230 passerar har det varit rött ytterligare 10 sekunder, dvs totalt 5+10=15 sekunder. När ambulans 951 kommer fram till korsningen har det förflutit minst 25 sekunder med rött ljus från Kungsgatan (10+10+5=25). Med totalt tid med rött ljus på 40 sekunder (?!?) så måste 951 vänta 40-25=15 sekunder innan det blir grönt. Det tar 5 sekunder att göra genom svängen. Det betyder att de ligger 10+15+5=30 sekunder efter piket 3230 när de kommit ut på Sveavägen. De tappar ytterligare 5 sekunder sista biten mot mordplatsen pga att piketen kör snabbare dvs de ligger 35 sekunder efter.

Totalt sett får jag då fram att ambulans 951 anlände max 35 sekunder efter piket 3230 dvs senast 23.24.45 till mordplatsen.

Det stämmer bra med ambulanspersonalens egen uppskattning om att det tog 30 - 60 sekunder för dem att nå mordplatsen från det att de såg piket 3230 swisha förbi när ambulansen hade ca 10 sekunder kvar till korsningen. Enligt mina estimat kommer ambulans 951 fram 45 sekunder senare (35 sekunder + 10 sekunder att nå korsningen), dvs mitt i intervallet.

Det stämmer även bra med KG i piket 3230 som berättade att han såg ambulans 951 innan han började springa efter GM, se TV3:s program om polisspåret och KG 880826 och KG 200311.

Sammanfattning i kronologisk ordning:

OBS: alla tider utgår från att områdesanropet skickades ut 23.23.40. Jag funderar på att senarelägga detta med 5 - 10 sekunder, i så fall måste alla siffror nedan senareläggas lika mycket.

23.23.40 skickar UH på SBC ut områdesanropet.

23.23.46 GS/IW i pb 2520 når fram till korsningen Sveavägen/Kungsgatan. Det är rött ljus. GS beordrar IW att köra mot rött. De har blåljusen på.

23.23.51 har kommit ut på Sveavägen. Ambulanspersonalen i 951 såg pb 2520 och att de hade påslagna blåljus. Det har nu varit rött trafikljus från Kungsgatan under minst 5 sekunder.

23.24.02 passerar piket 3230 korsningen i hög fart och med påslagna blåljus. Personal i ambulans 951 ser detta från ett avstånd av 50 - 100 meter, dvs ambulansen har max 10 sekunder kvar till korsningen. Det har nu varit rött trafikljus minst 5 + 11 = 16 sekunder.

23.24.10 landar piket 3230 på mordlatsen, full flaps och gear down.

23.24.12 når ambulans 951 fram till korsningen. De stannar för rött. Det har nu varit rött minst 16 + 10 = 26 sekunder.

23.24.26 får ambulans 951 grönt ljus. Jag har utgått från att det var rött under 40 sekunder, då måste de vänta ytterligare 14 sekunder. Svårt att veta för mig. Har för mig att det är kortare omloppstider på kvällarna. På dagtid ligger de väl på ca 80 sekunder???

23.24.31 kommer ambulans 951 ut ur böjen och ut på Sveavägen till den punkt där piket 3230 passerade 29 sekunder tidigare.

23.24.45 når ambulans 951 mordplatsen. Då har de kört väldigt långsamt.

Detta är en synnerligen besvärande omständighet för tesen att Skandiamannen är oskyldig, ty han såg ju inte ambulansen förrän han kom tillbaka från språngmarschen, inte att den kom redan innan han började springa.

Dock en brasklapp. Personal i piket 3230 har sagt att de hade rött(?!?) från Sveavägen. Kan det vara så att det varit rött så länge från Kungsgatan när GS/IW i 2520 anlände till korsningen att det slog om till grönt från Kungsgatan direkt efter och att det var därför som personal i piket 3230 sade att de hade rött från Sveavägen? Vad händer då? Det har i så fall varit grönt från Kungsgatan under 5 sekunder när pb 2520 är ute på Sveavägen och under 16 sekunder när piket 3230 passerar korsningen. Ambulans 951 har bara 50 - 100 meter kvar till korsningen och det tar väl max 10 sekunder. Då har det varit grönt från Kungsgatan under max 26 sekunder när ambulans 951 kom fram. Men de har sagt att de hade rött. Jag tvivlar på att det hunnit slå om till rött från Kungsgatan innan de kom fram till korsningen, det bör väl vara grönt under åtminstone 35 sekunder innan det slår om till rött. Om ambulansen kört extremt långsamt så hinner de kanske inte fram, men är det realististk? Knappast. Om det ändå är sant så betyder det att ambulans 951 måste vänta åtminstone 40 sekunder i stället 14 dvs de kommer fram till mordplatsen ca 25 sekunder senare jämfört med huvudscenariot ovan, dvs ca 23.25.10 i stället för 23.24.45. Men även om ambulans 951 anlände först 23.25.15 så borde SE ha sett den. Han kan absolut inte ha sprungit innan. Vidare är det så att när YN/AZ kom fram till mordplatsen ca 23.26.20 så hade ambulanspersonalen kommit rätt långt med livräddningen och det är knappast rimligt att ambulansen anlände så sent som 23.25.10. Jag tror inte att denna brasklapp falarerar huvudscenariot där ambulans 951 anlände redan 23.24.45. Dessutom litar jag på utsagorna från KG i piket 3230, när han påstår att han såg ambylansen innan han började springa.

Ambulanserna lämnade INTE Dekorima redan 23.28.00.

Det heter oftast att ambulans 951 från Sollentuna och efterföljaren 912 lämnade Dekorima 23.28.00. Jag tror inte att det stämmer.

Samtalet mellan ambulansföraren i ambulans 951 och Sabb påbörjas 23.28.03. Samtalet är dramatsiskt och jag kan inte tänka mig att LP satt berdvid precis då.

Efter några sekunder, 23.28.11 hör man en kvinnoröst säga "kan du hoppa in". Det är förmodligen LLÖ som ber LP sätta sig bredvid PA i ambulans 951. Alternativet är att det är ambulansföraren MD i ambulans 912. Det kan även vara så att det är skötaren KL i ambulans 912 som blir ombedd av LLÖ eller MD att sätta sig i ambulans 912 i bakvagnen. Vi vet att han satt där.

Det bevisar att 23.28.11 hade ambulans 951 ännu inte hade börjat köra.

Några sekunder senare, 23.28.23 säger en kvinnoröst "det är olof". Det är troligtvis LLÖ eller möjligen MD. Ambulansen har därför ännu inte börjat rulla.

Jag kan tänka mig att ambulans 951 börjar köra 23.28.35 i samband med att telefonsamtalet med Sabb avslutas.

För detaljer lyssna 5.00 min in på ljudbandet.