Första version: 2020-03-06.

Senaste version: 2022-05-03.

Sammanfattning av förlopp där Skandiamannen är oskyldig till Palmemordet

Allmänt

Klicka på Top i menyn ovan för att komma högst upp på sidan.

Se vittnen för förklaring till förkortningar.

Se foajeförloppet längst ner på sidan.

Några snabblänkar

NYTT:Jag har även kommenterat ett nytt alternativ där SE befann sig i foajen när det small. Förslaget kommer väl från Lasse Lampers. Se foajeförloppet nedan.

Prövning

Det är dags att pröva tesen att Skandiamannen är oskyldig. Det kommer inte gå jättebra. För tesen.

Och det är ett och endast ett förlopp. Inga helgarderingar. Nej, Skandiamannen kan inte ha varit på två olika ställen samtidigt.

Här nedan presenterar jag ett förlopp och kommenterar allteftersom.

Se Tes Skandiamannen oskyldig för inledande kommentarer angående valet av förlopp.


Från arbetsrum till Dekorima

Signalement

Skandiamannen (SE) lämnar sitt arbetsrum på Skandia 23.15.

Långrock 3/4, keps, handledsväska 15x20 cm och stålbågade glasögon.

Utstämpling

Skandiamannen stämplar ut 23.19.30.

Samtal med väktarna

Det tar ca 20 sekunder att gå från stämpelklocka, passage genom två dörrar och ut på trottoaren.

Innan han kommer ut på trottoaren talar han med väktarna HO och ALG under ca 1.5 minuter. De pratar om SEs semester och om tunnelbanetider.

Samtidigt som SE talar med väktarna så passerar vittnet NF Skandias entre, riktning norrut. Klockan är 23.20.25.

NF ser makarna Palme som är vid La Carterie.

NF lägger märke till en person i telefonboksblå jacka som går söderut vid trottoarens ytterkant utanför den norra annonspelaren. Han går ca 10 meter snett bakom makarna Palme.

Från reception till mordplatsen

SE kommer ut på trottoaren 23.21.15.

SE börjar röra sig i ett halvraskt gångtempo söderut med sikte på tunnelbanan vid Hötorget på Kungsgatan. Tåget går 23.31 så han har gott om tid.

SE promenerar längs den isfria delen av trottoaren ca fyra meter från husväggen, se Folke Rydens reportage på SVT.

Vittnet AB promenerar ca 35 meter framför SE.

Makarna Palme promenerar ca 45 meter framför SE, dvs 10 meter framför AB.

Vid Dekorimas avfasning står Skandiamannens dubbelgångare.

Skandiamannen når Götabanken ca 23.21.30. Han är nu ca 35 meter från mordplatsen.

Skandiamannen hör det första skottet. Han stannar och tittar upp mot mordplatsen och hör snart nästa skott.

SE förstår att det är skottlossning.

SE tittar framåt och ser gärningsmannen under några sekunder.

SE blir rädd och stannar upp.

Vittnet AB blir mycket skrämd och kastar sig in i prånget vid Dekorimas ingång. Han kommer att röra sig irrationellt och vara mycket orolig.

Vittnet Lars Jeppsson (LJ) står inne i gränden på andra sidan barackerna och hör LP skrika "Nej, men vad gör du".

Efter 10 - 15 sekunder vänder sig vittnet NF om och tittar bakåt från sin position 150 - 200 m norr om mordplatsen. NF ser folk vid mordplatsen, bl a lägger han märke till AB. I förhör kopplade NF ihop mannen som gick bakom makarna Palme vid den norra annonspelaren, med mannen han nu såg vid Dekorimas ingång, dvs vittnet AB. Han kände igen honom på jackans telefonboksblå färg. NF lägger även märke till att en person ligger på marken och att folk börjar samlas kring denne.

HJ gör en U-sväng med sin vita taxi och ställer sig precis intill makarna Palme med fronten riktad norrut.

Livräddaren SG kastar sig ut ur HJs taxi och springer fram till makarna Palme. Han är framme ca 23.21.50 dvs ca 20 sekunder efter skotten.

SG lägger OP i framstupa sidoläge.

Några sekunder senare kommer livräddaren Anna Hage och hennes vännina KJ springande fram till Palme.

Under tiden gör Leif Ljungqvist (LL) med passageraren JA också en U-sväng och parkerar sin monstertruck/Cheva precis norr om övergångsstället vid Dekorima, dvs framför HJs taxi.

JA ser AB på ett avstånd av ca 7 meter och förstår att han har sett dådet och är ett viktigt vittne. Men AB gör ansatser att vilja lämna platsen och av den andledningen kommer JA ha AB under kontinuerlig uppsikt ända fram till polisen anländer.

Skandiamannen ser att folk kommer fram till offret och känner sig därför mer trygg och börjar röra sig mot mordplatsen. Han går rakt och i ett normalt gångtempo. Han kommer alltså inte svänga in mot Dekorima.

Vittnet JÅS parkerar sin bil framför LL:s Cheva.

JÅS går ut ur bilen och går fram till Chevan med LL/JA och frågar dem om de kan larma. Även JÅS kommer ha sträng koll på AB för att hålla kvar honom på plats.

Skandiamannen passerar Dekorima med LL, JA och JÅS tre meter till höger och AB två meter till vänster.

Vittnena AE, GI och LB - passagerarna i HJs taxi - har lämnat bilen och ställer sig nära Palme.

Syskonen PW och CW når fram till Palme efter att ha sprungit över Sveavägen.

Vittnena MR, UR och SK kommer fram till Palme efter att ha korsat Sveavägen.

Någon sekund senare springer vittnet BP över Sveavägen.

Under Skandiamannens 25 sekunder och 35 meter långa promenad från Götabanken står NF längre norrut och tittar mot mordplatsen.

Skandiamannen når mordplatsen 23.22.15 ungefär samtigt som vittnena som sprang över Sveavägen.


Konstigheter med första delen av förloppet

Signalementet

SE lät sig avfotograferas av polisen och på bilderna bär han en långrock med grovt tyg. Men enligt RB inne på Skandia sade SE att han burit trenchcoat. ALG sade först att SE bar beige duffel, men ändrade sen till svart eller mörkblå rock. HO sade inte ordet rock, men sade att klädesplagget var 3/4 lång och mörkblå dvs han bör ha menat variant av långrock.

Väktaren ALG och delvis även väktaren HO sade att SE bar keps med öronlappar. Men SE förnekade att hans keps hade öronlappar.

Enligt prao-eleven FT på Skandia sade SE att han inte kunde ha sin "favoritkeps" längre. Han bör då mena att favoritkepsen var en sådan som Holmer nämnde under presskonferensen, men den hade ju öronlappar. Hm....

AD sade flera gånger att GM hade mössa/keps med öronlappar. Han nämnde öronlappar vid fyra tillfällen, keps vid två tillfällen och Sherlock Holmes-liknande vid fyra tillfällen. Det är min övertygelse att AD menar någon variant av keps med öronlappar som kan vikas upp. Se analys/AD för ljudupptagning från TR/HR.

LJ sade/antydde att GM bar keps vid följande tillfällen: LJ 860301, LJ 860304, LJ 860404, LJ 860827, Aftonbladet 860304, SvD 860308 och GT 870228. Han nämnde det även till CD i pb 2520.

Vittnet YN som såg GM på David Bagares gata sade att GM bar handledsväska och långrock med tunnare tyg som fladdrade.

Flera vittnen sade långrock, några sade att de fladdrade.

LJ sade att GM sprang framåtlutat med ordentligt vev på armarna. Det stämmer perfekt in på Skandiamannens löpstil när han sprang på Folke Rydens reportage på SVT. SE var gammal skolmästare på 100 m.

Sammanfattningsvis: GMs signalement tycks kunna stämma väldigt bra in på Skandiamannen.

Dubbelgångaren

Det slumpade sig alltså så att inom 35 meter fanns det samtidigt två personer mer likartat signalement. Skandiamannen och GM. Långrock, Sherlock Holmes-liknande keps mer öronlappar och handlesväska. Märkligt.

Utstämplingstiden

RB på Skandia hade hand om utpasseringstider. Han hävdade att Skandiamannen stämplade ut 23.19 (läs 23.19.00 - 23.19.59). Utredaren PH på Skandia och polisen Erik S från Palmegruppen trodde på RB. Det finns ingen större anledning att misstro dem.

Skandiamannen ringde Skandia dagen efter mordet och fick då reda på utstämplingstiden 23.19.

Men under förhören 2,3 och 4 påstod Skandiamannen att han stämplade ut 23.20, dvs en minut senare än vad RB sade. SE har alltså lagt till en minut till tiden han fick av RB. Sådant väcker frågor. Vem tycker ni har högst trovärdighet: Skandiamannen eller RB?

I Proletären 890126 lade han till ytterligare en minut och sade att han stämplat ut 23.21.

Ett halvår senare i TR, dvs sommaren 1989, sade SE återigen 23.21. Han fick han frågan varför han ändrade från 23.20 till 23.21. SE svarade då att han kontrollerat utstämplingstiden någon dag innan TR. Men sanningen är den att han sade 23.21 redan i intervjun i Proletären ett halvår tidigare.

I HR sade han att utstämplingstiden han nämnde i TR (dvs 23.21) var korrekt. (Han sade först 23.23, men jag tror att han ville säga 23.21. Man blandar lätt ihop udda tal med varandra, samma med jämna tal).

Varför ändrade SE utstämlingstiden från 23.19 till 23.20? Och varför ändrade han det ytterligare en gång, från 23.20 till 23.21? Kan det vara så att han misstagit sig? Jag tror inte det.

Det känns som han ljög om utstämplingstiden två gånger om. Han ljög även när han sade att han kontrollerat tiden med Skandia dagarna innan TR. Men varför dessa tre lögner? Vilken vinst gjorde han? Var han tvungen att ljuga för att framstå som mer viktig?

Samtalet med väktarna

Väktarna HO och AK satt i receptionen när SE lämnade Skandia. HO har sagt att de samtalade med SE ett par minuter. De talade om SEs semester och om tidtabellen för tunnebanan.

För att hålla tesen vid liv har jag satt samtalstiden till 1.5 min även om det förefaller osannolikt att avhandling av semester och tidtabell har tagit så lång tid. En samtalstid på 20 sekunder känns mer realistist, men då faller hela tesen. Man behöver komma ihåg att om Skandiamannen kom ut på trottoaren före 23.20.40 så kom han ut innan makarna Palme passerade. Då är han skyldig.

SE sade till RB dagen efter mordet att han inte talade alls med väktarna. Detta stämmer alltså inte med var HO sade.

Under fjärde förhöret vidhöll SE detta indirekt då han sade att det tog 20 - 30 sekunder att gå från utstämplingsklockan till positionen där han hörde skotten - dvs i praktiken att han inte talade med väktarna.

Vem ska man tro på, HO eller SE?

Eftersom HO kan precisera vad de talade om så råder det inga tvivel om att de faktiskt samtalade. Det betyder i sin tur att SE ljög när han sade att de inte samtalat. Men vad vann han med den lögnen? Fick den honom att synas mer i media?

Gångtempot

Han påstår att han hade bråttom till T-banan och därför gick fort. Han tittade även på klockan.

Det är ju ytterst märkligt. Tåget gick väl 23.31 från Hötorget/Kungsgatan. Då hade han ju väldigt gott om tid. Med ett normalt flaneringstempo på 1.4 m/s når han T-banans ingång på 2.30 min. Avståndet är 210 m. Det betyder att han enkelt kan nå ingången 23.24.00. Då har han 7 minuter kvar att ta sig ner på perrongen. Inga problem.

Skandiamannen ljög när han sade att han hade bråttom. Men varför. Framstod han som mer viktig?


Promenadvägen fram till annonspelaren längs trottoarens ytterkant

Trottoaren är sju meter bred. Det fanns en tämligen snöfri del ungefär mitt i trottoaren. Närmre Skandias husvägg och trottoarens ytterkant fanns snö och is.

I förhören detaljerade han inte var på trottoaren han promenerade. Dock är det mest troligt att den oskyldige SE gick på den isfria delen ungefär mitt i trottoaren. Möjligen lite åt höger/västerut nära snökanten. Det framgår också i Folke Rydens rekonstruktion på SVT där SE går ca fyra meter från husväggen och precis till vänster om den södra annonspelaren.

Men i intervjun i Proletären, i TR och HR och även i Skydd & Säkerhet så gör han en ytterst märklig ändring av sin berättelse. Helt plötsligt påstår han att han gick längs trottoarens ytterkant, dvs ca sju meter från Skandias husvägg. Efter 40 meters promenad nådde han fram till den södra annonspelaren och började då svänga in mot trottoarens mitt och vidare mot Dekorimas fönster. Han är mer detaljrik i Skydd & Säkerhet där det även finns en bild på honom där han går vid trottoarens ytterkant, t om utanför prydnadsträden.

Varför sade Skandiamannen att han gick längs trottoarens ytterkant? Och varför sade han inte det från början?

Förklara någon, varför en oskyldig Skandiaman väljer bort den självklara möjligheten att gå längs den isfria delen mitt i trottoaren och i stället väljer att gå längst ut på trottoaren där det finns snö och is.

Det är ju omöjligt att förklara. Givetvis är det en lögn. Men varför håller han på sådär? Vad vinner han? Framstod han som mer viktig?

(I tesen skyldig finns däremot en vettig förklaring till detta, se avsnittet Skydd & Säkerhet.)

Positionen vid skotten

I föreslaget förlopp hör alltså Skandiamannen skotten 35 meter från mordplatsen. Han blir rädd och stannar upp. När han ser andra vittnen komma fram känner han sig mer trygg och börjar gå mot mordplatsen 23.21.50. Han anländer ca 23.22.15 samtidigt som flera andra vittnen.

Men själv sade han att han befann sig 20 meter från mordplatsen när han hörde en avgasknall. Han fortsatte att gå som om ingenting hade hänt och påstod sig ha anlänt till Dekorima 5 - 6 sekunder efter skotten. Då skulle han i princip kunna anvisa gärningsmannen en flyktväg.

Att han ska ha stått så nära när det small och anlänt till Dekorima så tidigt är två av hans mest uppenbara lögner.

De som tror att SE är oskyldig säger att SE forcerar tiden så att han kan vara tidigt framme vid mordplatsen och därmed kunna framtså som viktig, osv...

Men varför måste han ljuga om detta för att framstå som viktig och få synas i media? Vilken vinst gjorde han? I föreslaget förlopp är han ju endast 35 meter från mordplatsen när det smäller och han anländer ändå dit som en av de första personerna i hela universum. Han gör ingen extra vinst med sin lögn.

Hans lögn är omöjlig att motivera. Det får bli "han skarvade-kortet".

Hörde bara ett skott och förstod inte att det var skottlossning

I början sade han att han endast hörde ett ljud som han uppfattade som en avgasknall. Han förstod inte att det var skottlossning.

I TR ändrade han sig och sade att han hörde två ljud, det ena ett oljud och det andra ett skott som hördes tydligt och klart. Varför ändrar han sig?

I HR vidhåller han ändringen och säger "Första skottet tar jag som ett allmänt ljudinslag" och därefter "medans det andra skottet hör jag väldigt tydligt". Det rimmar ju synnerligen illa med hans uttalande om att han inte förstod att det var skottlossning. Kan rekommendera hans uttalande i hovrätten efter 2.30.

Kan det stämma att SE endast hörde ett skott och inte förstod att det var skottlossning? Han stod rättvänd och utomhus och endast 35 meter från mordplatsen och skotten avlossades från en mindre bazooka.

NF promenerade norrut 150 meter därifrån och med hättan dragen över huvudet. Han hörde skotten och vände sig om.

BP körde bil norrut och var i höjd med SE när det small. Han uppfattade skotten och vände sig om och såg när det yrde i snön efter det andra skottet. Han satt alltså felvänd i en brummande bil på samma avstånd till Dekorima som SE, och hörde och förstod allting.

Vid restaurang Monte Carlo i korsningen Sveavägen/Kungsgatan befann sig vittnena EE och ABL. De hörde skotten och såg GM och gick därefter mot mordplatsen.

Åtskilliga personer som satt i brummande bilar och väntade på rött ljus uppfattade skottlossningen.

LJ stod skymd bakom barackerna i gränden och hörde båda skotten.

LJ hörde att LP "nej vad gör du?". Något som Skandiamannen missade...

Jag hade kunnat nämna ytterligare 15 vittnen, men jag tror inte att det behövs.

Det råder inga tvivel om att Skandiamannen hade en betydligt mer gynnsam position än det stora flertalet. Att han som enda person inte skulle ha hört skotten och inte förstått att det var en skottlossning är totalt omöjligt.

Skandiamannen ljög när han sade att han endast hörde ett skott.

Skandiamannen ljög när han sade att han inte förstod att det var skottlossning.

Men vad vann han med dessa lögner? Fick de honom att framstå som viktig? Fick de honom att synas mer i media? Det känns ju kontraproduktivt. Och varför ändrade han sig om ljudet i TR och HR?

Såg inte gärningsmannen

Skandiamannen påstod alltså att han inte såg GM. Detta trots att han endast befann sig 35 meter från mordplatsen och stod rättvänd. Han måste ha hört skotten och tittat framåt. Hur kan han då missa att se GM?

Det fanns ca 20 vittnen som fick en skymt av GM. Många av dem från betydligt sämre positioner, t ex EE och ABL som stod utanför restaurang Monte Carlo.¨

Som sagt ovan så ändrade sig SE i TR och HR och sade helt plötsligt att han hörde det ena skottet tydligt. Men då borde han väl höjt blicken och tittat framåt och sett GM? Men han påstod att han inte sett GM. Hur förklarar man det?

Skandiamannen ljög när han sade att han inte sett GM. Med vad vann han med lögnen? Fick den honom att synas mer i media? I så fall borde han väl sagt att han sett GM, eller?

Tänkvärd reflektion

(denna varianten har jag analyserat i foajeförloppet längst ner på sidan.)

Låt oss fundera ytterligare över de tre föregående punkterna: hörde ej två skott, förstod ej att det var skottlossning och såg ej GM. Jag är som sagt övertygad om att det är tre lögner. Jag hävdar att flera andra vittnen i betydligt mer ogynsamma positioner såg och hörde och förstod allt. Det är ett stort problem för tesen att SE är oskyldig ty här går det knappast att motivera lögnerna på de vanliga sätten, t ex att han ville synas i media.

Men en hängiven anhängare av tesen SE oskyldig kan ändå envist hävda att SE talade sanning angående de tre punkterna dvs att det är sant att han missade allting. OK låt oss pröva den iden.

I mitt föreslag till förlopp ovan har jag utgått från att SE såg och hörde allt, blev skrämd när det small och gjorde därför ett stopp på 20 sekunder, innan han försiktigt gick ända fram till mordplatsen och kom dit efter 45 sekunder, dvs ungefär samtidigt som 15 andra vittnen.

Men om han inte har hört, sett eller förstått något så har han ingen som helst anledning att stanna mitt på trottoaren. Och om han inte stannar så kommer han från sin position 35 meter från Dekorima nå fram redan efter 22 - 25 sekunder (gångtempo 1.4 resp 1.6 m/s), och då kommer han fram samtidigt som livräddarna och inte samtidigt som de andra 15 vittnena 45 sekunder efter skotten.

Men det var ju det som var hela iden med mitt förslag till förlopp ovan och det som folk som sitter och bloggar också säger. Det var ju precis det som skulle förklara varför ingen lade märke till honom - att han kom fram först efter 45 sekunder dvs samtidigt som det stora flertalet och att röran gjorde att folk inte lade märke till varandra. Men om han inte gjorde något stopp så borde han ha kommit fram redan efter 20 sekunder och då borde folk ha sett honom.

Om man fortfarande vill hävda att SE talade sanning när han sade att han inte såg eller förstod någonting så måste man alltså flytta honom ännu närmre Skandia vid skotten så att det tar längre tid att komma fram. Men det tar endast 36 - 42 sekunder att gå de 59 meterna från Skandias utgång till Dekorima (1.4 resp 1.6 m/s). Då är han fortfarande för tidig, han ska ju komma fram efter 45 sekunder.

Det innebär att man behöver flytta honom ytterligare så att han är mitt i dörröppningen (vilket gör att väktarna kanske har hört skotten pga öppen dörr) eller t om inne i foajen. Det går förstås inte.

Då får man helt enkelt placera honom inne i foajen vid skotten. Se foajeförloppet nedan.

Alltså, om man vill att SE ska komma fram till mordplatsen 45 sekunder efter skotten, och om man samtidigt tror att han talade sanning när han sade att han inte såg och hörde någonting (och alltså inte hade någon anledning att göra ett stopp), ja då måste man placera honom i foajen vid skotten. Och hur trovärdigt är det? Det blir dessutom ännu svårare för SE att hinna se LJ inne i gränden.

Det vore önskvärt att de som anför tesen att SE är oskyldig tar fram ett och endast ett förlopp som inte är helgarderat och som visar precis hur man tänkt sig att SE promenerat. Och att man därefter matchar det mot hans utsagor och bedömer rimligheten i dessa.

Eller är det helgardering som kommer till undsättning? Att han både har hört och förstått allt, och även raka motsatsen, beroende vilket problem med tesen SE oskyldig man vill förklara.

Detta var en liten avstickare.

Ville ta bort ett felaktigt signalement

Skandiamannen sade i förhör att han kontaktade polisen för att ta bort ett felaktigt signalement.

Men herregud, hur kunde han veta att polisens signalement på GM var felaktigt när han inte hade sett GM själv?

Det är ytterligare en solklar lögn. Vinsten oklar...

Sade att han svängde in mot Dekorima

När han intervjuades i tidningen Proletären i januari 1989 sade han att han svängde in mot Dekorima för att titta på sin klocka mha ljuset från Dekorimas fönster. Han vidhöll detta i TR, HR och i tidningen Skydd och Säkerhet. Det är en ändring jämfört med tidigare - t ex gick han rakt fram under Folke Rydens rekonstruktion på SVT.

Det finns fantastiska rekonstruktionsbilder på Skandiamannen i Proletären och Skydd o Säkerhet, där han står precis intill Dekorima och vänd mot dess fönster och tittar på klockan. Endast 20 meter till höger ligger en nyss skjuten man och hans hysteriska hustru står alldeles intill. Skandiamannen märker ingenting.

Det är förstås en lögn. Den oskyldige Skandiamannen ändrade inte sin kurs efter skotten och svängde in mot Dekorima och tittade på klockan.

Varför sade Skandiamannen att han svängt in och ställt sig vid Dekorima för att titta på klockan? Och varför sade han inte så från början?

Vilka vinster gjorde han? Viktig? Media? osv... Här hjälper inte ens "han skarvade-kortet". Varför skulle han skarva fram en sådan sak?

Klockan med den svarta urtavlan

Som sagt ovan så sade Skandiamannen att han svängde in mot Dekorima för att komma åt dess ljus så att han skulle kunna läsa av sin klocka. Den hade nämligen en svart urtavla.

Tydligen var klockan icke-fluorescerande. En billigare variant som endast kunde användas i dagsljus.

Varför håller han på sådär om han är oskyldig? Var det den svarta icke-fluorescerande urtavlan som fick honom att synas mer i media?

Nämnde inte de tre bilarna

SE nämnde inte att HJ gjorde en U-sväng och parkerade intill Palme.

SE nämnde inte att en stor van (Chevan) gjorde en U-sväng och parkerade framför taxin.

SE nämnde inte att en bil (JÅS) parkerade framför Chevan.

Det är lite märkligt då han i övrigt var detaljrik i sin berättelse.

Sågs inte av vittnena

Vittnet AB har inte sagt att han sett SE.

Vittnet NF stod 150 meter norrut och tittade mot mordplatsen under hela Skandiamannen promenad. NF har tydligt pekat ut AB vid Dekorima. Han har även kommenterat att det låg någon på trottoaren och att folk samlades runtom. Men han har inte sagt något om Skandiamannen trots att denne måste ha funnits i hans synfält under den 25 sekunder långa promenaden till Dekorima. SE bör t om ha skymt sikten för NF.

LL och JA såg inte SE när han passerade dem på ett avstånd av 3 meter trots att SE skar av deras synfält när de tittade mot mordplatsen och AB.

JÅS lade inte märke till SE när denne passerade nära honom.

Såg inte vittnena

SE lade inte märke till LL och JA trots att han passerade endast 3 meter från dem.

SE lade inte märke till JÅS som också befann sig i absolut närhet.

Men det blir värre. Mycket värre. Vittnet AB får en separat punkt.


Skandiamannen och vittnet AB

Okunskapen om AB skjuter tesen Skandiamannen oskyldig fulltsändig i sank. Min åsikt. Här kommer förklaringen.

Skandiamannen har inte lämnat någon som helst detalj angående vittnet AB:s rörelser.

Vi måste komma ihåg att AB rörde sig irrationellt och yvigt. Flera vittnen har beskrivit hans rörelser, t ex NF som stod 150 meter längre norrut. Även vittnena JA och JÅS noterade AB och hade honom under uppsikt. Vi behöver även komma ihåg att AB bar en täckjacka med iögonfallande telefonboksblå färg och stod vid det starkt upplysta Dekorima.

Det första en oskyldig Skandiaman borde nämnt är om denne AB. Han var ju så mån om att nämna detaljer.

Att en oskyldig Skandiaman skulle missa att lägga märke till AB kommer jag aldrig tro. Någonsin. Men likväl har han inte nämnt någonting om dennes position och rörelser - trots att han annars var så noga med detaljer.

Skandiamannen ombads i olika sammanhang beskriva rörelserna på trottoaren norr om Dekorima precis efter skotten. Under 4:e förhöret fick han en väldigt precis fråga:

"Efter att du hör skottet så har du cirka 20 meter fram till Palme. Du kan inte komma på någon annan person eller något förhållande som du lagt märke till, exempelvis vid Decorina?."

Han svarar "Nej, jag halvspringer den där sträckan, och är förhållandevis koncentrerad på klockan".

Han tillfrågades även i tingsrätten, men inte heller där nämnde han AB och dennes rörelser.

I Hovrätten löd frågan:

Advokat Liljeros: lade du märke till någon person som stod i närheten av hörnan här vid Dekorima eller Dekorimas ingång?

SE svarar: inte som jag kommer ihåg.

Liljeros: någon person i blå täckjacka.

SE efter lång paus: jag lade nog inte särskilt mycket märke till detaljer vid just det tillfället eftersom jag var så pass inriktad på att ta mig fort fram.

Liljeros: hmm...

Det var Liljeros som hade kallat SE. Liljeros satt och dog, lät nästan knäckt.

Jag vet att Skandiamannen pekade ut AB på foto under förhöret i april. (Som skyldig kan han ha lagt märke till honom när han kom tillbaka till mordplatsen). Fotokonfrontationen gav honom ett ypperligt tillfälle att nämna AB:s märkliga rörelser, t ex "ja visst, nu kommer jag ihåg, det var ju den där killen som gick bakom makarna Palme och blev chockad efter skotten". Men det gjorde han alltså inte.

Men det blir ännu värre. I tidningarna Proletären och Skydd & Säkerhet ändrar han sin story och säger att han svängde in och ställde sig precis norr om Dekorimas varuinlämning och tittade på klockan. Bilder finns i båda tidningarna. Därefter går han mot mordplatsen längst med Dekorimas fönster ända fram till mordplatsen.

Men promenaden längs med Dekorima innerbär att han i princip kommer krocka med vittnet AB som ju står vid Dekorimas ingång. Sanslös story.

Den hopplösa storyn om att han gått längs med Dekorima indikerar mycket starkt att han inte har en susning om AB, annars hade han inte dragit storyn. Men om han är oskyldig så måste han ha lagt märke till AB.

En oskyldig Skandiaman skulle 1) ha sett vittnet AB och 2) berättat om honom i förhören och 3) INTE dragit storyn om att han gick längs med Dekorimas fönster och i princip krockade med AB. Men han gjorde tvärtom.

En oskyldig Skandiamans okunskap om AB går helt enkelt inte att förstå.

Skandiamannens uppenbara okunskap om AB pekar mycket starkt på att han inte befann sig vid mordplatsen minuterna efter mordet.

Men hur kunde han då se LJ inne i gränden?

Skandiamannens uppenbara okunskap om vittnet AB är det starkaste skälet till varför jag tror att han är skyldig.

Slutsats första sträckan

Tesen Skandiamannen oskyldig överlever inte ens fram till mordplatsen. Jag fortsätter dock analysen trots att tesen redan är körd.


Från Dekorima till dess att polisen anländer

Ryggläge

SE sade att OP låg på rygg när han kom fram. Kan det stämma?

Jag har försökt reda ut när OP låg på rygg, se analyser/OP. Analysen visar att OP möjligen låg på rygg alldeles i början innan SG lagt honom framstupa. Därefter lades OP på rygg tidigast ca 23.22.20, förmodligen något senare.

Det betyder att OP låg framstupa när SE - i mitt förslag till förlopp - kom fram 23.22.15. Med andra ord ljög Skandiamannen (i detta förslag till förlopp) när han sade att OP låg på rygg när han kom fram.

Men varför ljög han? Hur motiverar man det? Kanske ville han att det skulle se ut som att han kom fram tidigare än han gjorde i verkligheten? Känns långsökt.

Några extra kommentarer angående ryggläget

Ska man i stället säga att SE kom fram i det tidigare skedet då OP eventuellt låg på rygg, dvs innan SG lade honom framstupa? Nej, det ska man inte. För det första skulle det innebära att SE kom fram redan efter 20 sekunder dvs innan AH, och det är helt orimligt. Vidare är det så att i mitt förslag till förlopp kom SE fram efter 45 sekunder. Inga parallella förlopp eller helgarderingar är tillåtna.

Eller ska man i stället låta honom komma fram i det senare skedet när AH lagt OP på rygg. Nej, det ska man inte. Då kommer ju inte SE fram förrän efter 50 - 60 sekunder och då blir det problem för honom att hinna se LJ inne i gränden. Och dessutom kryddade SE sin story med att han hjälpte till att lägga OP framstupa, men detta gjorde ju SG redan efter 20 sekunder. Vidare är det så att i mitt förslag till förlopp kom SE fram efter 45 sekunder. Inga parallella förlopp eller helgarderingar är tillåtna.

De två sista alternativen var kanske onödiga att nämna. Jag testar ju ett förlopp där SE kom fram efter 45 sekunder och inget annat. Jag ville nämna det för att ge exempel på typiska helgarderingar. När man förklarar hur SE kunde se OP ligga på rygg när han kom fram så säger man att SE kom fram redan inom 20 sekunder. Men när man har problem med att förklara varför andra vittnen, t ex SG, inte lade märke till honom så säger man att SE kom fram först efter 45 sekunder,

Det skulle vara bra om de som tror att SE är oskyldig tar fram ett förslag till förlopp som inte är helgarderat. Tja, ni kan väl använda denna hemsidan, men den håller ni väl knappast med om. Kom gärna med ett eget förslag och låt det bli föremål för granskning!

A-lagare

SE säger att han trodde att OP var en A-lagare som lagt sig i horisontalläge. Det innebär indirekt att han trodde att LP var A-lagarens sällskap.

Det saknar all trovärdighet.

Slutna ögon

SE sade i 4:e förhöret att OPs ögon var slutna när han kom fram.

Det är fel. Ögonen var öppna. Gösta S 860303. Även SG i AB 870223.

Märkligt att den oskyldige SE kunde ta så fel. Var det en chansning som inte gick hem?

Vem kom först

SE har mycket svårt att beskriva vilka personer som var framme först vid mordplatsen. Två unga kvinnor. En ung kvinna och en ung man. osv...

Även media famlade, speciellt angående SG.

Men om SE är oskyldig så borde han inte vara beroende av media. Den oskyldige SE har haft en mycket gynnsam position för att kunna se att en ung man och två unga kvinnor var tidigt framme och även notera deras inbördes ordning.

Pulsen

SE säger under 4:e förhöret att en ung flicka tog pulsen på OP och att pulsen kom och gick.

Det stämmer delvis med verkliga förhållanden. Men SE missar att nämna att även en ung man tog pulsen (SG, se förhör).

Då finns det anledning att bli misstänksam. För i Expressen 860301 stod att Anna Hage tog pulsen och att pulsen kom och gick. Men det stod inte att en ung man också hjälpte till att ta pulsen.

Det känns som om SE har hämtat infon från Expressen 860301. Och där fick han allså inte reda på att även SG tagit pulsen. Avslöjande.

Framstupa sidoläge

SE påstår att han hjälpt till att lägga OP i framstupa sidoläge (SVD 860302, 4:e förhöret, TR).

Vi vet dock att OP lades i framstupa sidoläge av SG, se tex SG 860305 och AB 860304. Tiden bör ha varit ca 23.21.50. När AH och KJ kom fram var OP redan lagd framstupa.

För att SE ska ha kunnat hjälpa till med detta måste han alltså ha varit framme vid OP ca 20 sekunder efter skotten, dvs 23.21.50. Men enligt detta förslag till förlopp var han inte framme förrän 23.22.15. Jag tillåter ingen helgardering som tillåter att SE var framme både 23.21.50 och 23.22.15. Det är 23.22.15 som gäller och då låg OP redan framstupa.

Alltså ljuger han. Men varför? Kanske ville han anpassa till sin egen story där han faktiskt var framme redan efter 5 - 6 sekunder?

Det finns ytterligare en intressant detalj angående det framstupa sidoläget. Det omnämndes i Expressen 860301, men artikeln var inte tydlig med om det var AH eller den unga mannen (SG) som utförde det. I SvD 860302 säger SE felaktigt att det var han och AH som utförde det framstupa sidoläget. Men vi vet att det var SG som gjorde det. Är det så att han feltokat informationen i Expressen och återgett den till SvD? Avslöjande.

En oskyldig SE borde inte ha varit beroende av media. Den oskyldige SE bör självklart ha kunnat se att det var SG som lade OP i framstupa sidoläge.

Läget 23.22.25

För att förstå fortsättningen behöver man föreställa sig läget vid Dekorima.

OP ligger med fötterna nära avfasningen och huvudet norrut. I princip ligger han tvärs över en tänkt förlängning av gångbanan som går in i gränden.

Vidare finns följande vittnen.

Skandiamannen står mellan den inre och den yttre ringen.

Stämningen är mycket uppriven och och rörig. Det är katastrof och totalt kaos.

LP är mycket chockad och det går inte att få kontakt med henne.

Vi vet inte exakt när OP vändes på rygg, men det kan ha varit vid ungefär den här tiden. LP var upprörd över detta och ville att OP skulle ligga framstupa.


Samtalet med Lisbeth

Det är i detta kaotiska tillstånd som Skandiamannen enligt egen utsaga ska ha samtalat med Listbeth. Tiden är nu ca 23.22.25.

Skandiamannen påstår sig ha frågat LP åt vilket håll gärningsmannen sprang och hur han var klädd. LP ska då ha svarat att GM bar mörkblå täckjacka och att han försvann in i gränden. Därefter ska hon ha sagt "förresten så har dom skjutit mig också".

SE påstod själv att samtalet ägde rum 15 - 20 sekunder efter skotten. Men det kan inte stämma. Som Lars Larsson också påpekat i sin utmärkta bok, så stod LJ fortfarande söder om baracken vid den tiden. Vidare säger SE att mannen i gränden stod och tittade 5 - 10 sekunder mot mordplatsen innan han tog upp jakten på GM. Men LJ stod knappast så förrän GM försvunnit från trappkrönet, dvs först efter en minut.

LP har själv inte nämnt något om ett sådant samtal.

Ingen annan av de 13 personerna som stod max ett par meter därifrån har nämnt det. Ingen har hört LP ge signalement på GM.

Vidare har inte ens Gösta Söderström kunnat föra ett bra samtal med henne. Det var först efter tredje försöket som han lyckades.

SE ska alltså ha stått mellan den inre och den yttre ringen. Uppemot 15 personer inom en radie av 4 - 5 meter.

I detta fullständiga kaos ska SE, enligt TR, ha sagt följande:

"Jag frågade åt vilket håll. Och då pekade hon på tunneln i Tunnelgatan. Och så frågade jag: Hur var han klädd? Och då tvekade hon ett litet kort ögonblick, ska vi säga en tre sekunder, och så säger hon: "Mörkblå täckjacka". Och senare så några sekunder senare så säger hon: "Förresten så har de skjutit mig också".

Ljudupptagningen finns här:

Det är nästan pinsamt och plågsamt att höra. Tonläge och konstpauser och sådant. Det finns väl ingen vettig människa som tror att det samtalet har ägt rum så som SE beskriver det i tingsrätten? Och med 15 vittnen alldeles bredvid och en synnerligen uppriven stämning. Jag kan verkligen rekommenera att man lyssnar på det.

Detta samtal har ägt rum mitt i ovan beskrivet kaos.

Detta samtal är alltså det starkaste kortet i tesen Skandiamannen oskyldig, herregud...

Detta samtal är stommen för iakttagelsen av mannen i gränden och för språngmarschen och i slutänden för förväxlingsteorin. Men tänk om samtalet inte ägt rum? Hur motiverar man då språngmarschen?

Den oskyldige SE ljög om samtalet, det har helt enkelt inte ägt rum. Men varför ljög han?


SE ser mannen i gränden

SEs berättelse

SE påstod alltså han samtalat med LP ca 15 - 20 sekunder efter skotten och att hon sade att GM bar mörkblå täckjacka och sprang in i gränden.

SE påstår att han därefter tittade in i gränden. Där får han se en ung man, vittnet Lars Jeppsson (LJ). Mannen stirrar mot mordplatsen under ca 5 - 10 sekunder (not 1). SE tittar bort, och när han ett ögonblick senare återigen tittar in mot gränden är mannen abrupt borta.

Under de två första förhören låter SE mannen i gränden framstå som GM. Han kan endast ge ett vagt signalement.

Under de två sista förhören ändrar han sig och säger i stället att mannen är ett vittne och inte GM. Samtidigt ger han ett mycket detaljerat signalement på mannen (se detaljerat förlopp för komplett signalement per förhör). I Expressen 860407 säger han att han först trodde att mannen var GM men att han därefter insåg att det måste varit vittnet Lars.

not 1: SE sade till Aftenposten dagen under första helgen att mannen i gränden tittade tillbaka. Därefter har han sagt det i fjärde förhöret och senare.

Detta vet vi

Se även Analyser, LJ där jag har analyserat LJs rörelser.

I korta drag: LJ såg GM springa över Luntmakargatan 23.21.50. LJ följde GM med blicken hela vägen uppför trappan. GM nådde krönet ca 23.22.20. LJ såg GM vända sig om. LJ kastade sig då åt höger för att gömma sig. Efter någon sekund kom han fram igen. Han stod därefter nära Kulturhusets sydöstra hörn och tittade mot mordplatsen. Ca 23.22.50 - 23.23.00 började LJ förfölja GM.

Vidare vet vi att SvD 860305 hade en artikel med Lars Jeppsson där han framstod tydligt på en bild med bullig täckjacka, kalufs och smala ben. Han fanns även i Aftonbladet dagen innan.

Konstigheter

För att kunna ha sett LJ måste han ha stått mitt i händelsernas centrum. Han måste ha stått ca två meter vid sidan om den liggande Olof. Han har stått så nära Olof att han borde ha stört livräddarna. Vidare fanns ett otal vittnen alldeles runtomkring honom. Totalt fanns uppemot 18 personer i hans närhet. Man kan förstås tycka att någon borde lagt märke till honom, t ex är han klart äldre än det stora flertalet.

Varför säger Skandiamannen att han såg mannen i gränden 15 - 20 sekunder efter skottet? Då stod ju LJ till höger/söder om baracken. Han kom ju inte fram förrän GM nått första trappavsatsen, dvs efter ca 30 sekunder. Lars Larsson har anmärkt på detta i sin bok.

Vidare var det väl tidigast efter en minut som LJ stod vänd mot mordplatsen under 5 - 10 sekunder. Då är det en väldigt grov feluppskattning att då säga 15 - 20 sekunder. Hur kunde han ta så fel?

Hur kan han få för sig att en person som står stilla under 5 - 10 sekunder och tittar mot mordplatsen är gärningsman? Ett normalt beteende för en gärningsman är väl att han flyr och inte att han står stilla.

Skandiamannen ser alltså en förmodad gärningsman stå och stirra mot mordplatsen under flera sekunder. Men likväl berättar han inte det för någon av de 10 - 15 personerna som står alldeles intill honom. Det är väl ändå det första de skulle vilja veta. Varför berättade han inte det? För att framstå som viktig? Gillade han inte att stå i centrum? Jag anser att det räcker med denna konstighet för att vederlägga hela berättelsen om iakttagelsen av mannen i gränden. Inte en chans att han skulle hålla tyst om detta för de andra, eller?

Varför berättade inte SE för polisen att LP gett honom GMs signalament och flyktväg?

Varför berättade inte SE för polisen på plats att han sett den misstänkte gärningsmannen i blå täckjacka stå inne i gränden? Skulle de inte vara intresserade?

Han påstår även att mannen försvann abrupt. Men hur är det egentligen möjligt? Vi vet ju att LJ lunkade in i gränden. Då borde väl SE ha sett honom? HJ såg ju GM under de första stegen i trappan.

I tingsrätten och hovrätten placerar Skandiamannen LJ på Luntmakargatans västra trottoar. Det saknar stöd i LJ:s berättelse.

I tredje förhöret ändrade Skandiamannen LJ från GM till vittne. Jag är säker på att han hade sett LJ i SvD och insåg att det var samma person han såg i gränden och att han givetvis inte var GM. Vidare detaljerade han LJ:s signalement. Det är omöjligt att se LJ i sådan detalj från Dekorima, men SE hade förstås sett bilden på LJ i samma tidning.

Under fjärde förhöret fick han frågan om han sett LJ på bild i media, och SE svarade då nekande. Det är ju ytterst märkligt. Det hade ju stärkt hans vittnesmål om han sagt att han sett LJ på bild: "javisst, när jag fick se honom på bild kände jag genast igen honom som mannen jag såg i gränden". Varför sade han inte det? För att få synas i media?

Vidare kan man konstatera att ingen annan har lagt märke till LJ när han stod i gränden. Viss reservation för att LP kan ha sett honom.

Totalt sett är Skandiamannens berättelse om mannen i gränden väldigt märklig och svårförklarad.

Det är även intressant att läsa KvP 860407 och fjärde förhöret. Från början sade SE att mannen i gränden var GM. Men genom SvD 860305 (och eventuellt Aftonbladet 860304) så har han fått reda på om LJ. Han ändrar då sin story och säger att mannen i gränden måste vara ett vittne. Men han säger fortfarande att han såg mannen i gränden efter 15 - 20 sekunder. Skandiamannen blir nu indirekt ifrågasatt, ty journalisten i KvP och förhörsledaren i 4:e förhöret har väl förstått att när SE gjorde sin påstådda iakttagelse av mannen i gränden så stod LJ fortfarande till höger/söder om baracken, något som även Lars Larsson tog upp i sin utmärkta bok. Det innebär indirekt att mannen han såg bör vara GM. Skandiamannen kontrar i 4:e förhöret med "Därför vet jag inte om det är vittnet Lars eventuellt, eller om det eventuellt är mördaren jag har sett". Från början sade SE alltså att mannen i gränden var GM. Sen ändrade han sig och sade att han var ett vittne. Nu är han helt plötsligt på väg att ändra tillbaka till att mannen i gränden var GM. Där var Skandiamannen nere för räkning men han lyckades slingra sig genom att spela dum, och förhörsledaren lyckades inte slå i sista spiken.

"Han vart skjuten"

En del debattörer hävdar att det är Skandiamannen som säger "han vart skjuten" på LAC-bandet. Det betyder att Skandiamannen måste ha varit på plats vid Dekorima vid en tid som bevisar att han var ett oskyldigt vittne. Jag har två invändningar mot detta.

Den första invändningen är klockslaget. Frasen hörs 23.22.30. Eftersom den hörs genom Chevamannen LLs mikrofon så måste Skandiamannen ha stått intill Chevans förar- eller passagerardörr vid just den tiden. Men det var ju då som Skandiamannen stod vid avfasningen och talade med LP och fick syn på LJ inne i gränden. Hur förklarar man det utan att använda en helgardering?

Den andra invändningen gäller dialekten. Skandiamannen kom från glasriket och där använder man inte ordet "vart". Dessutom är satsmelodin som hörs på LAC-bandet helt olik den som används i glasriket. Slutligen, att en vuxen person som Skandiamannen som ju var så hövlig och språklig och noggrann i talet, skulle använda så slarviga ord som "vart" är ungefär lika sannolikt som att Kung Carl XVI Gustaf skulle börja låta som Anderssonskans Kalle.

Detta visar hur svårt det är att försvara tesen att Skandiamannen var oskyldig.

LB mår illa

Någon gång efter 23.22.30 har vittnet LB (från HJs taxi) suttit intill Dekorima och mått illa. Hon fick tröst av en manlig bekant.

Skandiamannen har inte nämnt något om henne. Lite märkligt att han inte nämnde detta, han som var så noga med detaljer. Han kan knappast ha undgått att se henne.

Taxichaffisen AD gör en U-sväng och parkerar vid mordplatsen

Det är lite oklart när AD gjorde det. Dock bör det ha varit innan piket 3230 anlände, ty de ställde sig ganska långt bak, förmodligen blockade av ADs taxi.

Skandiamannen har dock aldrig nämnt att det fanns två taxibilar vid Dekorima. Han har endast nämnt en. Märkligt då han ju var så noga med detaljer.

Ytterligare vittnen anländer

Taxichaffisen AD såg mordet. Han parkerade först på Sveavägens västra sida. Han larmade genast Järfälla taxi. Därefter tog han betalt av sina kunder. Han parkerade om sin taxi och ställde den intill mordplatsen, dock oklart när. AD gick därefter fram till mordplatsen.

Vittnena EE och ABL hörde skotten och såg GM från sin position vid Monte Carlo. De blev nyfikna och gick till mordplatsen.


Vittneshopen

Detta är en av de mest besvärande delarna i Skandiamannens berättelse.

Som sagt tidigare så vällde det in folk till mordplatsen under den första minuten. Därefter kom även AD, EE och ABL fram. Förmodligen även andra nyfikna stadsmedborgare.

Om man även räknar in folk som satt i bilar så befann sig minst 20 personer vid Dekorima. De flesta av dem stod allstå i den inre och yttre ringen mycket nära Palme.

Och mitt i denna hop stod Skandiamannen. Han måste ha stått där, annars skulle han inte kunna se LJ i gränden.

Det stora problemet i hans berättelse är att han inte har nämnt denna vittneshop.

Han har nämnt livräddarna, men de fanns ju i media. Han har nämnt taxichaffisen (singularis) och AD fanns ju i media. Han har nämnt poliserna, och de fanns också i media.

Men de 20 personerna i vittneshopen har han inte nämnt. Varför? Han som i övrigt var så detaljrik. Det var fullständigt omöjligt att missa denna folksamling, speciellt om man står i dess centrum. Dessutom under ett par minuter.

Men hur kan man veta att han missade dem?

Skandiamannen säger alltså att denna stora vittneshop kom till mordplatsen först efter att han varit på språngmarsch.

Men vi vet ju att de var där redan inom en minut. Hur ska man förklara det?

Skandiamannens uppenbara okunskap om att den stora mängden vittnen anlände redan inom en minut visar att Skandiamannen inte har koll på verkliga förhållanden vid mordplatsen.

Han har tokfel angående kronologin. Varför? Var han inte där? Men det måste han ha varit. Hur skulle han annars kunna ha sett LJ inne i gränden?


Från polisen anländer till dess att ambulansen lämnar

Polisen anländer

Första poliser på plats är Gösta Söderström (GS) och hans förare IW i pb 2520. De anländer sekunderna efter 23.24. De parkerar på trottoaren 10 meter söder om Palme.

Sekunderna senare anländer piket 3230 med 6 poliser: befälhavaren KÖ, föraren JS och poliserna KG, PW, CDJ och JH.

GS springer genast fram till Palme och konstaterar att det är slut.

Därefter beordrar han KÖ att skicka iväg sina mannar på mördarjakt.

Skandiamannen sade i fjärde förhöret att när polisen anlände så ställde sig två poliser framför sin polisbil. SE sade att LP pockade på deras uppmärksamhet men att de bara svarade "lugn, lugn". SE återupprepar berättelsen i Expressen 860905 där han gick fullständigt bananas.

Skandiamannens kommentarer om polismännen är förstås rent ljug. Oklart dock vad han ansåg sig tjäna med den lögnen.

Ambulans 951 anländer, men Skandiamannen märker inte det

Ambulans 951 från Sollentuna kom körandes från Kungsgatan. De vinkades in av vittnen. Ambulansen backade upp på trottoaren vid Dekorimas avfasning (enligt vittnet KJ/Poutiainen).

Men Skandiamannen märker inte att ambulansen kommer och backar upp på trottaren. Han sade att ambulansen kom medans han var på språngmarsch. Han har aldrig någonsin sagt att han sett någon ambulans anlända. Mer om detta under språngmarschen nedan.


Språngmarschen

Skandiamannens berättelse om språngmarschen är synnerligen besvärande för tesen att han skulle vara oskyldig.

Sekunderna innan ambulans 951 anlände började piketpoliserna KG, PW, CDJ och JH springa efter GM in i gränden. KG har sagt att han såg ambulansen i samband med att han började springa, se TV3:s program om polisspåret. Tiden är ca 23.24.45. Se även analys/ambulanser.

Skandiamannen påstod att han sprang efter piketpoliserna. Han motiverade denna språngmarschen med Lisbeths uttalande om den blå täckjackan och att han glömt att berätta detta för piketpolisen. Han gjorde då språngmarschen i syfte att komma ifatt dem och berätta vad LP sagt.

Men LP har säkert inte sagt blå täckjacka, se ovan för kommentarer. Och då kan SE inte motivera språngmarschen (försök själv!). Det är bara att konstatera att den inte ägt rum. Han ljög alltså. Men varför? För att framstå som viktig? För att få synas i media? Ingen aning. Totalt obegripligt varför en oskyldig SE skulle hitta på språngmarschen.

Men jag vill ändå ge några ytterligare kommentarer eftersom de pekar på att SE har dålig koll på verkliga förhållanden vid mordplatsen och tokfel avseende kronologin.

Skandiamannen borde förstått att de kvarvarande poliserna kunde kommunicera med de springande poliserna via radio. Det hade räckt att SE hade talat med någon av dem.

Under 4:e förhöret säger han att han började springa när poliserna nått fram till Luntmakargatan. På reportaget i SVT sprang SE till Luntmakargatan på nio sekunder. Det innebär att när han når fram till Luntmakargatan står piketpoliserna och pratar med YN/AZ 20 meter därifrån vilket SE borde ha märkt.

Det finns en mycket stor krockrisk med YN/AZ när de gick mot mordplatsen. Krocken bör ha skett väster om Luntmakargatan och i den smala rännan norr om barackerna. Men varken YN/AZ eller SE har nämnt någon krock.

Eller började SE springa först efter det att YN/AZ kommit fram till mordplatsen? Knappast. Det får ju ytterst märkliga konsekvenser. YN/AZ anlände (enligt mina estimat) till mordplatsen 23.26.20. Har SE väntat 1.35 innan han började springa? Hur kunde han då tro att han skulle hinna ifatt poliser som sprang efter en mördare?

Skandiamannen säger i det fjärde förhöret att han stannade vid Luntmakargatan. Det är ju också ytterst märkligt. Varför fortsatte han inte in i nästa gränd? Jag vet inte...

Vi vet från polisen KG från piket 3230 och hans berättelse i TV3:s program om polisspåret att KG inte sprang in i gränden förrän den första ambulansen 951 anlänt till mordplatsen. Det är också i harmoni med ambulanspersonalens utsagor. Se även analys/ambulanser.

Men språngmarschen kan knappast ha påbörjats förrän piketpolisen nådde trappkrönet, vilket jag tror tog 45 sekunder, se analys: piketpolisen når trappkrönet. Annars skulle ju Skandiamannen ha sett KG och de andra piketpoliserna när han (SE) kommit fram till Luntmakargatan. Men detta innebär i sin tur att ambulansen har varit på plats minst 45 sekunder innan Skandiamannen påbörjade språngmarschen.

Men i förhören säger dock Skandiamannen att ambulansen var på plats när han kom tillbaka från språngmarschen. I stället borde han ha sagt att den fanns på plats redan innan han börjat springa. Han säger även så under intervjun med Folke Ryden. Han har aldrig någonsin antytt att ambulans hade kommit innan han påbörjade språngmarschen. Märkligt, det är ju fullständig omöjligt att bomma att vittnen springer ut i trottoaren och vinkar in ambulansen och att ambulansen därefter backar upp på trottoaren precis vid Dekorimas avfasning (Karin J, Poutiainen 2018 sid 72). Han har stått en meter från ambulansen under minst 45 sekunder. Om man även räknar in det faktum att YN/AZ blockerar vägen så att SE inte kan börja springa förrän YN/AZ nått Dekorima, då måste SE vänta 1.30 min innan han börjar springa. Då borde ambulanspersonalens arbete vara i full gång. Men den oskyldige Skandiamannen har uppenbarligen missat både ambulans och livräddning. Hur kan det komma sig att han inte nämner det? Han brukar ju nämna detaljer. Var han inte där?

Skandiamannen säger även att man höll på att lasta in OP när han kom tillbaka från språngmarschen. Det betyder att han kom tillbaka strax innan 23.28.00. Och då har han varit på språngmarsch under 2.5 minuter, vilket är totalt oförenligt med hans övriga utsagor. Det skulle innebära att han stod stilla på Luntmakargatan flera minuter.

Vidare, om han inte kom tillbaka förrän man höll på att lasta in OP borde han ha sagt att TVÅ ambulanser fanns på plats. Den andra ambulansen (912) anlände ju i samband med att Olof lastades in den första ambulansen. Personalen i ambulans 912 bistod personalen från ambulans 951, Men han har aldrig någonsing nämnt att det fanns två ambulanser på plats. I SvD 860302, förhöret 11/3, i TR och i HR sade han att ambulansen (i singlularis) hade anlänt.

Under förhören säger han att allt mellan 10 och 25 personer hade kommit till mordplatsen när han kom tillbaka från språngmarschen. Se vittneshopen för fler detaljer. Men vi vet ju att denna hop av människor anlände till mordplatsen redan inom en minut efter skotten. Men Skandiamannen nämner inte detta. I stället säger han alltså att det fanns allt mellan 10 och 25 personer vid mordplatsen när han kom tillbaka. Han borde sagt att de fanns där redan när han sprang iväg. Det är ju helt omöjligt att missa denna hop. Han verkar vara totalt okunnig om de verkliga förhållandena vid Dekorima. Varför? Var han inte där? Skandiamannens okunskap om denna mycket tydliga folkhop är ytterst besvärande för tesen att han är oskyldig.

Vidare säger han att han gick söder om barackerna när han gick tillbaka. Hur motiverar han det? Rörelsen känns onödig. Jag vet inte...

När Skandiamannen kommit hem till frugan mitt i natten sade han att han jagat GM. Han nämnde inte språngmarschen. Men i förhören nämnde han ingenting om att han jagat GM. Kanske insåg han att jakt efter GM innebär krock med mannen han såg i gränden (LJ). I stället introducerar han språngmarschen.

Och varför har ingen annan sett språngmarschen? Nej, LL har INTE sett någon språngmarsch. Om man lyssnar på LL i TR så hör man att LL inte berättar vad han själv har sett - i stället gör han ett referat av vad SE sagt om språngmarschen i media.

Ja, språngmarschen är ingenting annat än en stor lögn från SE. Men varför ljög han? Var det för att få synas i media? För att få framstå som viktig? Jag förstår ingenting. Notera: han nämnde språngmarschen redan i första förhöret, långt före reportaget på SVT Rapport.

Det är inte bara det att själva språngmarschen är en lögn. Det intressanta är sättet på vilket han detaljerar den. Hans berättelse indikerar att han inte har en susning om verkliga förhållanden på mordplatsen. Det väcker verkligen ytterligare frågor. Var han inte där?


Förväxlingsteorin

Se även Folke Rydens reportage med Skandiamannen på SVT för beskrivning av förväxlingsteorin. OBS: man måste se den oklippta versionen.

Förväxlingsteorin förklaras även i Expressen 860407 där rubriken är "JAG FÖRVÄXLADES MED MÖRDAREN".

Skandiamannen antydde redan i första förhöret dagen efter mordet att han troligtvis förväxlats med mördaren. Han återkom till detta i media och andra förhör.

SE hävdade följande kedja:

LP säger att GM bar mörkblå täckjacka och sprang in i gränden - SE glömmer berätta detta för piketpolisen => språngmarsch - tillbaka från språngmarschen hör han ett vittne (se nedan) ge signalement på GM till en polis, där signalementet stämmer in på SE => förväxling.

Men förväxlingsteorin bygger alltså på att både samtalet med LP och språngmarschen har inträffat. Båda dessa händelser förefaller dock osannolika. Därmed stupar hela förväxlingsteorin.

Men vad innebär det? Jo, trots att han befunnit sig på mordplatsen hela tiden (dvs inte gjort någon språngmarsch) så ringer han till polisen och säger att han förväxlats. Bara för att hans signalement stämde in på gärningsmannens. Det är inte normalt. Inget vittne skulle få för sig att göra något så konstigt.

Förklara någon, varför ett oskyldigt vittne som befunnit sig på mordplatsen hela tiden, säger till polisen i förhör att han förväxlats med GM bara för att hans signalement råkar stämma in på GM.

Vidare sade han på Folke Rydens TV inslag att han kontaktade polisen för att han kände igen sig på bilden i tidningen, men på reportaget sitter han och tittar på en bild i söndagens SvD som ju kom ut först dagen efter första polisförhöret. Det är ju höjden av fräckhet. I 35 år lurade han oss alla med sina banala tricks. Och vi gick på dem. Otroligt men förmodligen sant.

Fler vittnen anländer

Strax innan ambulanserna är klara kommer fler vittnen till mordplatsen.

Vittnena YN/AZ anländer inifrån gränden. YN hade sett GM på David Bagares gata. Hon sade att GM bar långrock och handledsväska. YN är ett av hela utredningens starkaste vittnen.

Även TA anländer. Han blev förhörd men han såg aldrig mordet.

Den andra ambulansen anländer

Strax innan 23.28 anlände den andra ambulansen (912).

Skandiamannen nämnde aldrig att det fanns två ambulanser på plats. Han tycks ha dålig koll på verkliga förhållanden.

Ambulanserna lämnar mordplatsen

Ambulanserna lämnade mordplatsen ca 23.28.30.

Folk säger att ambulanserna lämnade redan 23.28.00. Men det är fel. Man hör på LAC bandet att en kvinna säger "kan du hoppa in". Tiden är 23.28.09. Det är förmodligen LLÖ som ber LP hoppa in i ambulans 951 - och då kan den förstås inte vara på hjul.

Se även analys/ambulans.


Från det att ambulanserna lämnar till dagen efter

Det blir känt att offret är Olof Palme

I samband med att ambulanserna lämnade mordplatsen blev det känt att offret var Olof Palme. Stämningen var upprörd och uppriven. T ex vittnar HJ om en mycket tagen LL. En av poliserna grät.

Men Skandiamannen berättade i 4:e förhöret att han fick reda på att offret var Palme först i samband med att han började gå tillbaka till Skandia, dvs ca 23.40. Han blev stoppad av AH/KJ och de berättade.

Det är ju ytterst märkligt att han hade missat vem offret var under 11 minuter. Det saknar ju all trovärdighet. Han ljög. Men varför? Framstod han som mer viktig?

Fler vittnen anländer

Lars J

Lars Jeppson (LJ) anländer till mordplatsen, eskorterad av en polis från piket 3230. LJ hade följt efter gärningsmannen uppe på Brunkebergsåsen. LJ ställer sig i kö vid Dekorimas avfasning för att lämna vittnesmål till LLÖ i piket 1230. JÅS och AB är först i kön.

Vittnena CA/AE

Vittnena CA och AE anländer till mordplatsen. De såg aldrig mordet men de är ändå väldigt intressanta. Det är vittnena som syns på polisens bild nr 6 där man även ser en kepsman som påminner om Skandiamannen.

Vittnet AE frågade AH/KJ om vad som hänt. Han fick svarat att offret var Palme. Han trodde att de skämtade.

Det är ju lite märkligt. Skandiamannen berättar nästan samma sak själv. AH/KJ betättade för honom att offret var Palme och han trodde att de skämtade. Märkligt.

Läget på mordplatsen ca 23.30

Många av de ursprungliga vittnena har lämnat platsen, t ex LL, JA, YN, AZ och HJ med sina fyra passagerare. Även vittnena som sprang över Sveavägen.

Klockan 23.30 är kvarvarande vittnen: SE, AH, KJ, AD, CA, AE, TA, AB, JÅS och LJ.

AH/KJ, CA/AE och TA står samlade till höger om GS/2520. SE står i närheten. (Se Ulf Karlssons bilder).

Den annars så sociale Skandiamannen har ingen kontakt med dessa vittnen trots att de står så nära. Lite märkligt. Hade de verkligen ingenting att tala om?

Fotografen Ulf Karlsson anländer

Fotografen Ulf Karlsson anländer ca 23.31.

Han lyckas fånga Skandiamannen på på sin fjärde bild. Skandiamannen står bakom Gösta Söderströms bil. Jag vet att ingen tror mig, men jag har rätt och ni har fel.

Det var där som Skandiamannen stod och hörde AE fråga AH/KJ vem som var offret.

Det var där som Skandiamannen stod när han såg två poliser hänga framför Söderströms bil.

Det var där som Skandiamannen stod när han hörde ett vittne (AD) lämna signalement till en polis (IW).

pb 1210 anländer

Kommissarie LC och föraren HER anländer. De parkerar på trottoaren bakom Söderströms pb 2520. Fotografen Ulf Karlsson fick dem på sina två första bilder. De stannade några minuter. Därefter drog de till Sabbatsberg och träffade LP.

Lugnet vid mordplatsen

När man tittar på Ulf Karlssons bilder så får man intrycket att det är väldigt lugnt och tyst vid mordplatsen. En stor förändring jämfört med hur det var minuterna innan.

Även Aftonbladets journalist Bengt Michanek vittnade om en overklig och ödslig mordplats när han anlände ca 23.37 (TV3 Diskutabelt).

Men hur kan det då komma sig att folk inte känner igen Skandiamannen? Under de sista 8 minuterna innan han gick mot Skandia kan man definitivt inte skylla på att det var rörigt.


Vittnet på mordplatsen

SE påstod att när han kommit tillbaka från språngmarschen så hörde han ett vittne som talade med en polis och lämnade ett signalement på GM som stämde med SEs.

Jag tror att detta har hänt och att vittnet är taxichaffisen AD och att polisen är IW. Se även analyser, vittnet på mordplatsen. AD har utan tvekan lämnat ett signalement som stämmer in på Skandiamannen.

Skandiamannens kommentarer om vittnet på mordplatsen utgör sista länken i förväxlingsteorin.

Se även min kommentar ovan om Ulf Karlssons bild nr 4.

Skandiamannen försöker lämna vittnesmål

Skandiamannen påstod att han försökte lämna sina uppgifter till en polis. Detta ska ha skett efter det att han kom tillbaka från språngmarschen, närmare bestämt precis efter att han hörde ovanstående vittne lämna signalement till en polis. Troligtvis någon gång mellan 23.32 och 23.34.

Skandiamannen påstår att polisen var ointresserade. De hade redan ett vittne.

Detta saknar förstås all trovärdighet. GS hade beordrat poliserna IW (2520) och LLÖ (piket 1230) att samla in vittnesuppgifter. Och i det läget visste man att offret var Olof Palme. Själklart hade de varit intresserade av SEs information. Och som sagt ovan, så hade lugnet lagt sig över mordplatsen vid den tiden.

Vad hade han att berätta?

Skulle inte polisen varit intresserad av detta?

Han motiverade språngmarschen med att han ville meddela signalementet mörkblå täckjacka till de springande poliserna. Men när han kommer tillbaka till mordplatsen i oförättat ärende bemödar han sig inte med att i stället ge uppgifterna till någon av de kvarvarande 9 poliserna, trots att han hade 11 minuter på sig innan han gick tillbaka till Skandia.

SE levererade en av kriminalhistoriens mest uppenbara lögner. Men varför? Fick den honom att framstå som mer viktig?

Vittnet PW har vittnat om polisens ointresse, men han försökte ju inte ens lämna vittnesmål och kan därför inte ha blivit nekad. Skandiamannen påstår att han försökte, och blev nekad. Viss skillnad.

Efter det misslyckade försöket att lämna vittnesmål började SE gå mot Skandia. Det är ju också konstigt. Det gjorde han ju 23.40, hmm... Se nedan angående hålet i hans berättelse.

Ännu fler personer anländer

Fr om 23.32 händer följande, i ungefärlig kronologisk ordning. Skandiamannen har inte sagt något om ovanstående personer och rörelser. Lite märkligt.

Hål i Skandiamannens berättelse

Nu inträffar något märkligt i Skandiamannen berättelse.

Han sade att han försökt lämna vittnesmål till en polis. Det bör ha skett ca 23.33 - 23.34.

Nästa händelse i hans berättelse är att han börjar gå mot Skandia, men blir stoppad av AH/KJ som vill berätta för honom att offret är Olof Palme. Det ska då ha skett 23.40.

Varför har han inte nämnt något om vad som hänt däremellan? Det var ju trots allt en del bilar och personer som kom och gick. Det tycks finnas ett hål i hans berättelse på 6 - 7 minuter.

Skandiamannen lät sig inte intervjuas

Varför lät Skandiamannen inte sig intervjuas av Schönstedt från Expressen eller Michanek från Aftonbladet. Var han rädd för uppmärksamheten? Det är ju inte riktigt i harmoni med det där att han skulle vara så hungrig på media. Hur förklarar man det?

Skandiamannen återvänder till Skandia

Skandiamannen återvänder till Skandia 23.40. Väktarna HO och ALG sitter i receptionen. HO har koll på tiden.

HO och ALG vittnar om en chockad Skandiaman som inte kunde tala sammanhängande.

SE berättade om vad som hänt. Han nämnde även några detaljer från mordplatsen, t ex att någon hade utfört konstgjord andning.

SE gjorde sken av att ha hjälpt till, men HO och ALG sade att de inte riktigt trodde på honom.

Skandiamannen ringde frugan och anmälde försening. Han påstod att han tog nattbussen 00.10 från Odenplan. Men när RB (hade hand om utstämpling på Skandia) talade med SE dagen efter mordet så fick RB intrycket att SE tog en taxi.

Enligt RB så trodde säkerhetsfolk på Skandia att han även hade gått in i lokalerna, dvs innanför receptionen.

Skandiamannen kommer hem till Täby

Han påstod att han kom hem 00.50 och att han lyssnade på SR 01.10 där det sades att Palme skutits.

Han berättade för frugan om händelsen.

Enligt nutida förhör med frugan, sade SE att han jagat gärningsmannen. Han nämnde alltså inte språngmarschen. Är det inte konstigt?

Polisens tekniker anländer till mordplatsen

Polisens tekniker Börje Moberg och Vincent Langer anlände 01.10 till mordplatsen. En av dem fotograferade. Vincent Lange anslöt 01.30. Teknikerna lämnade mordplatsen 01.55.

Den omtalade polisens bild nr 6 togs någon gång mellan 01.10 ocj 01.30. På bilden ser man vittnena CA och AE och den okände "kepsmannen".

Det talas mycket om att Skandiamannen och kepsmannen är samma person. Kepsmannen är ju onekligen lik Skandiamannen på bilderna som finns i Proletären och Skydd och Säkerhet.

Hur ska man i så fall förklara det? Skandiamannen sade ju att han var hemma i Täby. Om det är han som syns på bilden så MÅSTE det förklaras.

Om Skandiamannen och kepsmannen är samma person, ja då är Skandiamannen Palmes baneman.

I bildanalysen har jag gjort en sammanfattning av det viktigaste, t ex hävdar jag att Stig Almqvist står och filmar rätt in i ryggen på kepsmannen när han står bredvid piketen. Se polisens bild nr 6. Stig Almqvists filmer och bilder är högvilt.


Dagen efter och senare

Jag har försökt baka in allt som hände efter mordet i ovanstående redogörelse.

Alternativa förlopp där Skandiamannen är oskyldig

Förloppet ovan har förespråkats av många av de som ansett att SE är oskyldig. Det var därför som jag testade just den varianten.

På senare tid har det även diskuterats andra förslag till förlopp med en oskyldig Skandiaman. Här kommer några kommentarer på dessa.

Foajeförloppet

Beskrivning

Detta har förespråkats av Lasse Lampers och säkert en del andra.

I foajeförloppet befinner sig Skandiamannen inne i foajen när Palme skjuts. Stunden därefter lämnar han foajen och går mot Dekorima. Han måste nå fram inom ca en minut för att hinna se LJ innen i gränden.

En fördel med förloppet är att man kan förklara varför SE inte hört skotten och inte förstått att det var skottlossning och inte sett GM.

Kommentarer

Foajen

Ja det är sant att han inte kan ha hört skott och inte sett GM om han befann sig inne i foajen när det small. Det är en fördel jämfört med andra förslag till förlopp.

Men det förklar inte varför han först sade att han endast hörde en avgasknall och sedan ändrade detta i TR och HR till att ha hört två ljud varav det ena var högt och tydligt.

Det förklarar heller inte hur han kunde påstå att signalementet som gick ut på GM var felaktigt trots att han inte hade sett GM.

Från foaje till Dekorima

Här anser jag att SE kommer fram till Dekorima 23.22.15 - 23.22.30.

Man måste förstå att det som hände under den första minuten fr om skotten inte var momentana händelser. Undantagen är skotten och ögonblicket när GM lämnade stället. Dessa händelser var momentana och mycket korta.

Men de flesta övriga händelser som inträffade mellan 23.21.30 och 23.22.30 var inte momentana. De var i stället förlopp som var utdragna i tiden.

Vi har AB's märkliga och yviga rörelsemönster som varade under flera minuter. Vidare har vi NF som stod och tittade en bra stund mot Dekorima utan att se SE. Tre bilar parkerade vid mordplatsen under den första halvminuten varav en var en monstertruck. Två av dem gjorde U-svängar. LP skrek förtvivlat vid mordplatsen. Livräddare sprang fram mot OP och påbörjade livräddning. Den förste var SG som lade OP i framstupa sidoläge. Folk hoppade ut ur HJs taxi. JÅS hoppade ut ur sin bil och höll koll på AB. Folk sprang över Sveavägen från flera olika håll. Strax innan 23.22.30 befann sig ca 15 personer runtikring OP och ytterligare flera personer i bilarna. Det bör ha varit kaotiskt och högljutt och omöjligt att undgå, även från avstånd.

Men Skandiamannen har i princip inte redogjort för någonting av detta. Det går inte att skylla på att han befann sig i foajen. Han måste lämna foajen absolut senast 23.21.45 för att hinna fram till Dekorima i tid. Därefter han han promenerat mot Dekorima under minst 45 sekunder. Givetvis måste han ha märkt att någonting var i görningen där framme och detta bör ha pockat extra på hans uppmärksamhet. Därför har SE haft mycket goda möjligheter att notera ovan nämnda rörelser och händelser under de 45 sekunderna.

Men som sagt, SE har inte redogjort för detta alls. Hans berättelse saknar dessa vitala delar av verkligheten. Vi ska komma ihåg att SE i övrigt var mån om detaljerna i sin berättelse.

Och foajeförloppet förklarar inte heller varför han valde att gå på den snöbelagda och isiga delen vid trottoarens ytterkant i stället för att gå i mitt i trottoaren på den skottade delen. Se Proletären och Skydd & Säkerhet där han helt plötsligt lade till detta. Jämför med filmen i Folke Rydens reportage där han går mitt i trottoaren.

Foajeförloppet förklarar inte heller varför SE ändrade sin story och helt plötsligt sade att han svängde in och ställde sig vid Dekorima för att kunna läsa av sin svarta urtavla. Osv, osv...

Slutsatsen avseende den första minuten är att där kom inte foajeförloppet till någon undsättning.

Från Dekorima och resten

I princip allt som hände från och med det att SE anlände till Dekorima och därefter, är gemensamt för foajeförloppet och mitt huvudförslag till förlopp.

Därmed ärvs all problematik som redan finns genomgånget ovan: den tvivelaktiga berättelsen om mannen i gränden, samtalet med LP, språngmarschen med alla dess konstigheter, förväxlingsteorin och massvis med andra detaljer.

Inte heller där kom foajeförloppet till undsättning.

Höj blicken

Men det finns ytterligare ett stort problem med foajeförloppet.

Låt oss anta att foajeförloppet är sant. Det innebär att Skandiamannen har ljugit rejält angående förloppet. Han sade ju att han han endast befann sig 20 meter eller 5 - 6 sekunder ifrån händelsen.

Dessa lögner förklaras i vanlig ordning med att han ville synas i media och framstå som viktig, osv...

Men om foajeförloppet sant så han han likväl kommit fram till denna stora händelse som en av de första människorna i hela universum. Det var fullt tillräckligt för att nå all önskvärd berömmelse. Han hade ingen som helst anledning till att forcera detta ytterligare, han hade redan vad han behövde.

Jag skrev mer om detta under slutsatser/lögner.

Slutsats foajeförloppet

Det är kanske lite bättre än huvudscenariot ovan, men i stort sett alla stora problem kvarstår. Den totala problematiken med tesen att SE är oskyldig är betydligt större än foajeförloppet och vad det försöker förklara.

Tesen skandiamannen oskyldig tycks inte räddas av något foajeförlopp.