Första version: 2020-02-07.

Senaste version: 2022-03-18.

Försök till mobilanpassad variant finns här: Tes Skandiamannen skyldig: detaljerat förlopp, mobil

Här finns diverse analyser.

Tidslinje Palmemordet, tes Skandiamannen skyldig.

Förklaringar till menyn:

Här finns förkortningar på vittnen och poliser.

Jag har varit vetenskaplig med gångtempon.

Händelse Kommentar
Tid: 1934

Skandiamannen föds i Indien.

Tid: 1957 - 1960

Skandiamannen arbetar på Kungliga Armetygförvaltningen, det som numera heter Försvarets Materielverk (FMV).

SE var medlem i deras pistolskytteförening. Har dock fått för mig att alla anställda uppmanades att vara medlemmar i föreningen.

Vid den tiden ska Armetygförvaltningen tagit in Smith & Wesson till försvaret.

Infon kommer från Thomas Pettersson och boken Den osannolika mördaren.

Tid: 860228.

Skandiamannen (SE) befinner sig på sitt kontor på Sveavägen 44.

Väktare och stämpelklocka kan bekräfta att han lämnade kontoret och kom ut på trottoaren ungefär när mordet begicks. Utgången ligger 60 m från mordplatsen.

Väktarna kan också bekräfta att han kom tillbaka till Skandia 20 minuter senare.

Den stora frågan är: vad gjorde han under de 20 minuterna?

Tid: 860228.

Skandiamannens signalement.

 • mörkblå trenchcoat, 3/4 lång, når till knäna
 • keps med öronlappar knäppta uppe på skultet, dvs Sherlock Holmes-liknande
 • mörk handledsväska, 15x20 cm
 • mörka byxor
Tid: 16.45.00.

Skandias väktare ALG och AK påbörjar sina vaktpass.

Motstridiga vittnesmål. Framförallt har ALG påstått att hon började strax efter 20.

Väktaren ASO har som normalt skulle börja 16.45.00. påstår att hon åkte till Berlin tidigare på kvällen och att ALG ersatte henne.

Det är alltså inte helt klart om ALG började sitt vaktpass 16.45 eller strax efter 20.

Vidare säger ASO att väktaren AK ersatt väktaren AS.

Tid: 20.42.00.

Makarna Palme lämnar Gamla stan via tunnelbanan.

Tid: 20.47.00.

Makarna Palme anländer till tunnelbanestationen vid Rådmansgatan.

Därifrån börjar de gå mot biografen Grand.
Tid: 20.51.00.

Makarna Palme anländer till biografen Grand.

Jag räknar med att de promenerade 1.40 ovan jord och resten i T-banan.
Tid: 20.00.00 - 21.00.00.

SE är ute och äter kvällsmat, eller????

PB 860609, ALG 860610.

Om SE var ute och åt middag så återkom han enligt väktaren ALG 20.10. Säkerhetschefen PH anser av oklar anledning att SE återkom först efter 21.

Det hela är viktigt eftersom en återkomst efter middagen redan 20.10 utesluter att SE kan ha sett makarna Palmes promenad från Rådmansgatan till biografen Grand 20.47 - 20.51.

Jag tror ändå inte på något Grandscenario - jag tror på impulsscenariot som utspelade sig i sin helhet vid Dekorima.

Se även analys/Impulsscenario eller Grandscenario?

Tid: 21.00.00.

Väktaren ALG påbörjar ronderingen på Skandia.

Den brukar ta ca 2.5 timmar.
Tid: 22.35.00.

Larmet går på Skandia. En bakdörr står öppen.

HO 860612. ALG 860610.

Det var sannolikt [LE] som hade larmat. Han levererade varor till butiken La Carterie. Det var praktiskt för honom att låta dörren stå öppen och väktarna brukade se mellan fingrarna.

Dörren och larmet kom att stängas 23.22 av ALG.

Jag tror inte larmet har någonting med Palmemordet eller Skandiamannen att göra. Jag tror att det är en ren slump att dörren stängdes halvminuten efter mordet.

Tid: 23.00.00.

Väktaren HO anländer till Skandia.

Han ska byta av AK.
Tid: 23.07.00.

På biogrfafen Grand slutar Bröderna Mozart.

Olof Palme, Lisbeth Palme, Mårten Palme och hans sällskap såg filmen.
Tid: 23.10.00.

AB med sällskap KN, ÅG och NFR lämnar S:ta Clara på Regeringsgatan 66. Ytterligare tre vänner (LF, MN och RÖ) halkar lite efter.

KN 860226 uppskattade starttiden. Hög felmarginal.
Tid: 23.12.50. - 23.21.30.

Rörelser mellan biografen Grand och Dekorima innan mordet.

Personer:

 • Olof Palme, Lisbeth Palme, Mårten Palme med flickvän
 • Sällskapet SCH: kvinna med döttrar.
 • Sällskapet RLD: två personer.
 • Sällskapet IÅ/AL: två personer som såg samma film som makarna Palme.
 • Vittnet HLG: en ensam person.
Även andra personer berörs indirekt, t ex NF, SL och CP, AB och hans vänner.
Det är mycket viktigt att försöka utröna när makarna Palme lämnade biografen Grand. I analys/makarna Palme har jag kommit fram till att de lämnade biografen Grand 23.17.00 . Jag kör med andra ord över det som står i GMP.

Jag har anpassat andra vittnes tider och rörelser efter makarna Palme, och inte tvärtom. Ett exempel kommer vara vittnet NF.

Man kan nästan säga att jag låtit makarna Palmes promenad bestämma över allt annat.

Sällskapens rörelser är viktigare än man tror. De har passerat Dekorima. Med deras hjälp kan man kanske utröna när Dekorimamannen anlände som tidigast.

Tid: 23.12.50.

Sällskapet IÅ/AL lämnar biografen Grand och går söderut.

De dividerade först lite snabbt om vilket håll de skulle ta.

Vissa oklarheter angående om de kom ut före eller efter makarna Palme. Jag använder framförallt förhöret från ÅL. Se även analys/sällskapen från Grand

Tid: 23.13.00.

Vittnet HLG går söderut från biografen Grand.

Dessförinnan hade han pratat lite med sina vänner utanför biografen.

Han har sagt att han lämnade Grand 23.15. men alla hans tider är avrundade till närmsta fem minuter. Givet hans beskrivning, kan jag inte se varför han ska lämna biografen efter makarna Palme. Se även analys/sällskapen från Grand.

Tid: 23.13.30.

MP lämnar biografen Grand.

Se även analys/makarna Palme.
Tid: 23.13.30.

Sällskapet RLD (två personer) står utanför biografen och röker när MP kommer ut på trottoaren. RLD börjar då gå söderut.

Tid: 23.13.45.

Sällskapet SCH lämnar biografen Grand.

Tid: 23.14.30.

MP och MÅP ställer sig vid bokhandeln strax söder om biografen.

Promenaden från Grand är endast 27 meter. Men enligt sällskapet SCH var det trångt och det gick långsamt.
Tid: 23.14.30.

Sällskapet SCH (kvinna med döttrar) passerar MP och MÅP som står vid bokhandeln.

Tid: 23.15.00.

SE bestämmer sig för att åka hem till Täby.

Han tänker ta T-banan från Hötorget på Kungsgatan. Därifrån kan han åka till T-Centralen och byta till röd linje mot Mörby Centrum och därfter byte till buss sista biten till Täby. Notera att ingången till Hötorgets station vid Tunnelgatan stängdes tidigare under kvällen.

Arbetsrummet ligger på första våningen och vätter mot Luntmakargatan 19 (Kulturhuset). ALG 860610 nämner våningen, SE 860425 nämner adressen.

I det följande försöker jag beskriva SE:s promenad från arbetsrummet till trottoaren. Givetvis vet jag inte exakt - jag vill mest kontrollera om de finns en möjlighet för SE att hinna ut på trottoaren i tid.

Tid: 23.16.10.

Sällskapet SCH har passerat Sveavägen vid Kammakargatan och når nu busshållplatsen som ligger vid Bonnierhuset på Sveavägens östra sida.

De stannar för att kolla upp busstider.

Jag förmodar att det är samma busshållplats som finns där idag. I så fall ligger den ca 180 meter norr om mordplatsen, dvs ca 15 meter norr om Sveavägen 52.

Tid: 23.16.10.

SLI och CP lämnar restaurang Tre Backar på Tegnergatan 12 - 14 och rör sig västerut mot Sveavägen.

De kommer såsmåningom hamna på Sveavägens västra sida och bli vittne till mordet.
Tid: 23.16.10.

HLG passerar mordplatsen utan att se någon där.

Jag har kört över HLG:s egen tiduppskattning och analysen i GMP. I stället har jag räknat på mycket raskt gångtempo för honom.

Se analys/sällskapen från Grand för motivering.

Tid: 23.16.25.

Sällskapet IÅ/AL passerar bankomaten vid Skandiahuset.

AB:s vänner har ännu inte kommit dit.
Tid: 23.16.40.

Sällskapet SCH lämnar busshållplatsen efter att ha läst busstider.

Uppskattar tiden för stoppet till 30 sek.
Tid: 23.16.40.

Sällskapet IÅ/AL kommer till mordplatsen.

De stannar och diskuterar om de ska gå in i gränden.
Tid: 23.16.45.

AB:s vänner passerar mordplatsen.

De passerar bakom ryggen på IA/ÅL.
Tid: 23.16.45.

Sällskapet RLD passerar bankomaten vid Skandiahuset.

AB:S vänner har ännu inte kommit dit.
Tid: 23.16.50.

Sällskapet IÅ/AL lämnar mordplatsen.

De hade planerat att gå in i gränden, men avstod eftersom det var tomt på folk och otryggt. De fortsatte i stället söderut mot Kungsgatan.
Tid: 23.16.50.

Lars Jeppsson lämnar restaurang Tre Backar på Tegnergatan 12 - 14 och rör sig västerut mot Luntmakargatan.

Tid: 23.16.55.

Sällskapet RLD och AB med vänner passerar varandra i höjd med Dekorima.

Sällskapet RLD han antytt att de kanske mötte någon innan de kom fram till Dekorima.
Tid: 23.17.00.

Sällskapet RLD kommer till Dekorima.

De ställde sig vid Dekorimas fönster pga att AR mådde illa. Oklart vid vilket fönster. Inne i gränden eller utmed Sveavägen. Jag har antagit att de stannade utmed Sveavägen.
Tid: 23.17.00.

SE har tagit på sig sina ytterkläder, eventuellt bytt skor, tagit med sig internposten, gått ut ur rummet och låst dörren.

Tiden för detta har jag uppskattat till två minuter.

Tid: 23.17.00.

Revolvern

Innan Skandiamannen lämnade rummet tog han även med sig sin revolver som låg i kassaskåpet och som han ibland bar med sig som försvar mot eventuella rånare.

Han lade inte revolvern i handledsväskan. Han lade den i innerfickan för att enkelt få upp den i stället för plånboken vid eventuella nödlägen.

Revolvern var en dyrgrip med utsirad kolv i elfenben och med 4-tums pipa. Var den från Indien?

Se analys/vapen för spekulationer.

Tid: 23.17.00.

MP lämnar MÅP vid bokhandeln och börjar gå söderut.

Tiden 23.17.00. har jag räknat ut genom att utgå från mordtiden och därefter räknat bakåt. Se analys av makarna Palmes promenad för detaljer.

Tiden är mycket viktig eftersom den utesluter att Mårtens Grandman är Skandiamannen, se analys/Impulsscenario eller Grandscenario.

MÅP såg även en suspekt person med keps och stålbågade glasögon som tog rygg på MP när de började gå. Jag tror inte att personen har med mordet på OP att göra. Vem hade inte tittat nyfiket på statsministern?

Tid: 23.17.00.

AB med sällskapet KN, ÅG och NFR stannar utanför bankomaten i Skandiahuset, 23 m norr om mordplatsen. Två av vännerna ska ta ut pengar.

Tyvärr mycket hög felmarginal på föreslagen tid.

Man har gått 430 m från restaurang S:ta Clara på Regeringsgatan 66. Enligt KN 860326 startade man 23.10.

Jag förmodar att man tog Kungstrappan ner till Kungsgatan.

Jag räknar med 7 minuter totalt. Det har säkert gått långsamt i trappan ner till Kungsgatan. Dessutom har de stannat ovh väntat på eftersläntarna vid något tillfälle.

En av eftersläntarna, LF, såg ÅG från en position mellan Apelbergsgatan och Tunnelgatan. LF 860306.

Se analys av AB för tankegångar kring AB och hans vänners rörelser och bankomattider.

Men det hela känns inte speciellt bra, och jag önskar att jag hade de exakta tiderna.

Tid: 23.17.10.

LJ svänger in på Luntmakargatan och går söderut.

Tid: 23.17.10.

AB:s vänner har kommit in i banklokalen.

Tid: 23.17.20.

AB:s bekant ÅG påbörjat sitt bankomatuttag.

Tid: 23.17.54.

AB:s bekant ÅG avslutar sitt bankomatuttag.

Tid: 23.17.58.

AB:s bekant KN påbörjar sitt bankomatuttag.

Tid: 23.18.00.

SE har lämnat in internposten.

SE 860425.

Jag förmodar att brevlådorna låg på samma avdelning, nära hans arbetsrum.

Tid: 23.18.10.

Sällskapet IÅ/AL svänger in på Kungsgatan.

De hade hört en avgassmäll men jag tror inte att det har med mordet att göra. Det kan man i princip leda i bevis. De kom ut från Grand före makarna Palme. Makarna Palme samtalade med Mårten under 2 - 3 minuter. IÅ/AL hade därför minst tre minuters försprång och då har de garanterat hunnit komma in på Kungsgatan när skotten avlossas.

De bör ha passerat NF men de har nog inte sett varandra.

Tid: 23.18.20.

LJ går på Luntmakargatan och korsar Kammakargatan.

Tid: 23.18.25.

Sällskapet SCH passerar bankomaten i Skandiahuset.

AB:s vänner har ännu inte kommit ut på trottoaren.
Tid: 23.18.30.

Sällskapet RLD lämnar Dekorima efter att ha pausat pga illamående.

De rör sig in i gränden mot Bohemia. Det är helt folktomt inne i gränden.

De har sagt att deras stopp var 2 min. Jag har använt 1.30 min.

Tid: 23.18.30.

AB:s bekant KN avslutar sitt bankomatuttag.

Tid: 23.18.34.

EE och ABL går söderut på Sveavägens västra sida och passerar övergångsstället över Sveavägen precis norr om korsningen Sveavägen/Adolf Fredriks kyrkogata.

De kom att bli vittne till mordet.
Tid: 23.18.40.

Sällskapet SCH passerar mordplatsen.

Tid: 23.18.40.

AB:s tre vänner kommer ut på trottoaren efter att ha gjort sina bankomatuttag och börjar gå norrut i raskt tempo. AB försöker följa efter.

Se analys av AB för tankegångar kring AB och hans vänners rörelser och bankomattider.

Tid: 23.19.12.

Makarna Palme når Adolf Fredriks kyrkogata, väster om Sveavägen.

Tid: 23.19.17.

MP börjar korsa Sveavägen vid Adolf Fredriks Kyrkogata.

Man kommer att snedda över till refugen mitt på Sveavägen.

Dett finns KN som såg en man och en kvinna korsa Sveavägen vid övergångsstället vid Adolf Fredriks kyrkogata. En man följde efter dem. Tyvärr oklart om det var makarna Palme och GM.

Men om det var makarna Palme så borde kanske KN sagt att de sneddade över Sveavägen. Och GM lär knappast ha sneddat över.

Tid: 23.19.20.

AB stannar strax nordost om den norra annonspelaren. Han ställer sig och tittar söderut mot eftersläntarna.

Jag har redovisat analys av detta under analyser/AB. Mycket spekulation.

AB hänger inte riktigt med i vännernas raska gångtempo och stannar därför för att i stället vänta in eftersläntarna. Han tittar söderut.

Placeringen av AB vid den norra annonspelaren är spekulation. Livligt diskuterat. Detta innebär att det var AB som NF senare såg ta rygg på MP.

Holmer och dåvarande PU var förstås helt medvetna om problematiken. Man bestämde sig därför för att göra en fotokonfrontation där NF skulle få peka ut AB på foto. Man försökte då få tag på nio blå täckjackor som liknade den AB bar. Men eftersom det var slutet på säsongen var det slutsålt i affärerna. Såsmåningom rann konfrontationen ut i sanden. I stället drog man slutsatsen att det INTE var AB som NF såg. Ann-Marie Åsheden, DN 870727.

Tid: 23.19.20.

GLM (Glenn M) påbörjar sitt bankomatuttag på Olofsgsatan.

Om en stund kommer han att få sällskap av IM:s vänner som ställer sig bakom honom.
Tid: 23.19.20.

NF möter sällskapet SCH ca 50 m söder om mordplatsen.

Enligt SCH gick personen med raska steg.
Tid: 23.19.21. - 23.22.30.

NF och hans rörelser och möten.

Jag har låtit makarna Palmes rörelser bestämma över NF. Jag har utgått från mordtiden och räknat bakåt för att uppskatta när NF och makarna Palme möttes.

Jag har kört över rekonstruktionen med NF genom att ändra hans promenadtakt från 1.4 m/s till 1.6 m/s. Då kommer NF hamna 25 meter in i nästa kvarter när det smäller. Han kommer vända sig om vid Sveavägen 54, och inte Sveavägen 56 som det står i förhören.

Se analys av NFs rörelser för ytterligare kommentarer.

Tid: 23.19.21.

IM med sällskapet HL, SL och SR påbörjar vänstersväng från Sveavägen till bankomaten på Olofsgatan.

De har kommit söderifrån längs Sveavägen.
Tid: 23.19.30.

SE stämplar ut.

Stämpelklockan visar endast hela minuter, och enligt mitt förslag (23.19.30) kommer det därför stå 23.19 på kortet.

SE hävdade att det stod 23.20 men RB sade att det stod 23.19.

Tid: 23.19.31.

IM stannar sin bil precis intill bankomaten på Olofsgatan.

SL, HL och SR börjar genast ta sig ut ur bilen.
Tid: 23.19.33.

MR, UR och SK går söderut på Sveavägens västra sida och passerar övergångsstället över Sveavägen precis norr om korsningen Sveavägen/Adolf Fredriks kyrkogata.

Tid: 23.19.34.

Makarna Palme når refugen mitt på Sveavägen vid övergångsstället precis söder om Adolf Fredriks kyrkogata.

Tid: 23.19.36.

SE har passerat svängdörren mellan stämpelklockan och receptionen och når fram till väktarna.

De påbörjar samtal.
Tid: 23.19.39.

HL, SL och SR har stigit ur IM:S bil och står på trottoaren ett par meter från bankomaten.

De noterar att det står en man (läs GM) i kön. Vi vet att GLM använde 38 sek för sitt uttag. Därför sätter jag riktvärdet att GLM har halva tiden kvar, dvs 19 sek, när HL, SL och SR har ställt sig på trottoaren och sett honom. Vi vet även att köbytet mellan GLM och SL tog 4 sek.

Se även analyser/IM.

Tid: 23.19.41.

IM påbörjar en U-sväng.

Tid: 23.19.42.

SLI och CP befinner sig på Sveavägens östra sida vid övergångsstället precis norr om Adolf Fredriks Kyrkogata.

Tid: 23.19.43.

MP når trottoaren på Sveavägens östra sida.

Man sneddade över Adolf Fredriks kyrkogata fram till refugen mitt på Sveavägen. Därefter tog man övergångsstället sista halvan av Sveavägen.

AB:s vänner har nått nästa kvarter några meter norr om Adolf Fredriks kyrkogata.

Tid: 23.19.45.

AB går mot trottoarens ytterkant..

AB har spanat söderut på eftersläntarna under 30 sekunder.

Nu blir det spekulation. Han förvånas över att han inte ser dem. Då slår det honom att de kanske gått över på Sveavägens västra sida. De skulle ju till ett ställe som ligger väster om Sveavägen.

AB försöker då spana västerut mot Sveavägens västra sida, men den norra reklamskylten och prydnandsträden skymmer sikten. Han går därför ut mot trottoarens ytterkant.

AB har även sagt i förhör att han gick ut mot trottoarkanten för att titta mot det andra gänget. Dock säger han att han tittade söderut och inte västerut, och det antyds även att detta skedde när vännerna fortfarande befann sig inne i bankomaten.

Under rekonstruktionen placerade NF följeslagaren vid trottoarens ytterkant, se bild. Ovanstående ger en förklaring.

Se även analys av AB.

Tid: 23.19.48.

MP når klädesbutiken Sari.

Det är en indisk klädesbutik. LP ville titta lite i skyltfönstret. Det var anledningen till MP:s plötsliga korsande av Sveavägen.
Tid: 23.19.48.

AB:s vänner passerar Sveavägen 50 ca 20 meter norr om Adolf Fredriks kyrkogata.

Tid: 23.19.50.

NF passerar mordplatsen utan att se någon stå där.

Dekorima var väldigt upplyst och exponerade personer som eventuellt skulle ha stått där. Därför tror jag att NF hade rätt.

Detta innebär att gärningsmannen kom till platsen tidigast 23.20.

Hur lyckades gärningsmannen ta sig dit osedd? Varifrån kom han? Skandia?

Tid: 23.19.50.

Detta har ingenting med Skandiamannen att göra. Jag har tagit tillfället i akt att studera en eventuell Grandman (ej SE) och hans eventuella rörelsemönster väster om Sveavägen.

Utgångspunkten är övergångsstället precis söder om Adolf Fredriks kyrkogata väster om Sveavägen. I princip i höjd med Sari fast på västra sidan om Sveavägen.

Jag låter honom börja gå söderut någon sekund efter det att makarna Palme når Sari. Därefter låter jag honom gå i raskt gångtempo (1.8 m/s) söderut och snedda över Sveavägen till Dekorima. Då är han framme 23.21.00.
 • EE och ABL passerar samma punkt 23.18.51.
 • MR, UR och SK passerar samma punkt 23.19.50.
 • Grandmannen passerar samma punkt 23.19.50.
 • SL och CP passerar samma punkt 23.20.07
 • CW och PW passerar samma punkt 23.20.17.
Om Grandmannen vill nå Dekorima 23.21.00. kommer han alltså befinna sig på Sveavägens västra sida i höjd med Sari i samma ögonblick som vittnena MR, UR, och SK. Alla fyra är på väg söderut. Vittnena SL och CP har kommit halvvägs över Sveavägen mot samma punkt.

Det är inte helt enkelt att göra ett bra förlopp med en Grandman som går på Sveavägens västra sida. Men som sagt, detta har ingenting med förloppet Skandiamannen skyldig att göra. Ville dock ha det nämnt.

Tid: 23.19.51.

IM parkerar efter att ha gjort en U-sväng.

Jag har gjort en analys av IM och hans vänner.

Resultatet av analysen:

IM parkerade någon gång i intervallet 23.19.32. - 23.20.10. med riktvärdet 23.19.51.

Ur detta kan man dra ytterligare slutsatser:

 • IM kan ha tittat mot Dekorima under max två minuter.
 • De 5 - 7 personerna som IM påstår sig ha sett kan INTE vara AB och hans vänner, ty de måste ha lämnat sin bankomat på Sveavägen en bra stund tidigare.

Tiderna är viktiga eftersom IM påstår sig ha sett en man - Dekorimamannen - stå och vänta vid Dekorima.

Tid: 23.19.55.

AB har kommit fram till trottoarens ytterkant.

Det tog 10 sekunder att byta position.

AB börjar spana västerut efter eftersläntarna. Nu har han fri sikt.

OBS: jag spekulerar i ABs rörelser. Har inte stöd i hans vittnesmål.

Tid: 23.19.58.

MP lämnar Sari.

Jag har antagit att de stannade 10 sekunder.
Tid: 23.19.58.

GLM avslutar sitt bankomatuttag.

Egentligen gjorde han bara en saldokontroll.
Tid: 23.20.00.

LJ går på Luntmakargatan och korsar Adolf Fredriks kyrkogata.

Tid: 23.20.00.

CW och PW går söderut på Sveavägens västra sida och passerar övergångsstället över Sveavägen precis norr om korsningen Sveavägen/Adolf Fredriks kyrkogata.

Tid: 23.20.00.

NF och vittnet Maria med kompis går förbi varandra i närheten av bankomaten.

Jag har dålig koll på vittnet Maria. Hon och väninnan ringde polisen flera år efter mordet.
Tid: 23.20.02.

SL påbörjar sitt första uttag.

Tid: 23.20.05.

NF passerar bankomaten.

AB:s vänner befinner sig drygt 150 meter längre norrut, ca 50 meter in i nästa kvarter.
Tid: 23.20.07.

SLI och CP har sneddat över Sveavägen till dess västra sida vid Adold Fredriks kyrkogata och når övergångsstället precis söder om korsningen.

Tid: 23.20.20.

Makarna Palme når en punkt precis norr om den norra annonspelaren.

Tid: 23.20.20.

Vittnet Maria passerar mordplatsen.

Tid: 23.20.23.

SE säger godnatt till väktarna HO och AK och börjar gå mot utgången.

Enligt HO pratade de om SE:s semester och tågtider för tunnelbanan.

HO säger att samtalet tog ett par minuter. I mitt exempel tog det 50 sek. (behöver justera till 45 sek).

SE sade till RB att de inte talade alls. Han sade i princip samma sak vid förhöret 860425 där han uppskattade tiden från utstämplingen till skottet, och den tiden var kort.

Tid: 23.20.25.

AB har tröttnat på att vänta på eftersläntarna (LF, MN och RÖ) och börjar i stället röra sig söderut och hemåt.

Stämmer mina tider har han väntat ca 1.10 min vid den norra annonspelaren innan han började gå hemåt. Under 30 sekunder stod han mitt i trottoaren och tittade söderut. Sen gick han under 10 sekunder mot trottoarkanten. Därefter stod han 30 sekunder och tittade västerut.
Tid: 23.20.26.

Makarna Palme når La Carterie.

Man når första fönstret, det som ligger längst norrut.

Notera att La Carterie har en utbredning på ca 10 meter.

La Carterie är upplyst, och därinne arbetar [LE].

Såg makarna Palme [LE]? Var det därför som de inte lade märke till NF och SE?

Tid: 23.20.26.

NF passerar Skandias entre.

NF får syn på makarna Palme. Avståndet är 19 meter.

NF lägger märke till en man som går vid trottoarkanten ca 10 meter bakom MP. Han har blå täckjacka.

Jag spekulerar i att följeslagaren är AB.

Det finns en bild från rekonstruktionen med NF där man ser följaslagaren gå ute vid trottoarkanten.

Tid: 23.20.33.

Sammanfattning av Skandiamannens promenad från arbetsrummet till trottoaren.

Redovisningen av Skandiamannens promenad från arbetsrummet är förstås väldigt osäker, speciellt vet vi inte exakt när han lämnade rummet, även om han själv har sagt 23.15.

Anledningen till varför jag gjorde analysen var för att se om det är möjligt överhuvudtaget för Skandiamnnen att hinna ut på trottoaren i tid, givet hans egen utsaga om att han rörde sig hemåt 23.15.

Och det tycks vara fallet, trots att jag låtit honom röra sig väldigt långsamt. Jag hade nog kunnat korta ner tiden ytterligare, men då hade jag tvingats senarelägga tiden då han ville börja röra sig hemåt. Jag får nästan anstränga mig i analysen för att han inte ska stämpa ut innan 23.19. Jag hamnade på 23.19.30.

Detta är sammanfattningen:

 • 23.15.00. SE bestämmer sig för att gå hem.
 • 23.17.00. SE har lämnar rummet och låst dörren.
  • Dessförinnan har han tagit på sig ytterkläder, eventuellt bytt skor, tagit med sig revolver, tagit med sig internpost, gått ut och låst dörren.
 • 23.18.00. SE har lämnat in internposten.
 • 23.19.30. SE har stämplat ut.
  • 90 meter promenad mellan arbetsrum och stämpelklocka, långsamt gångtempo, 1.2 m/s: 75 sek.
  • en trappa ner: 15 sek.
 • 23.19.40. SE framme vid väktarna.
  • Passage genom inre svängdörr och 10 meter promenad till receptionen.
 • 23.20.25. Avslutar 45 sekunder samtal med väktare.
 • 23.20.33. SE ute på trottoaren
  • Passage genom yttre svängdörr och 10 meter promenad från receptionen.
Tid: 23.20.33. - 23.21.30.

HÄNDELSEFÖRLOPPET PÅ TROTTOAREN

I det följande kommer förslaget till händelseförlopp (A1) presenteras i kronologisk ordning tillsammans med insprängda och intressanta kommentarer från tidskriften Skydd & Säkerhet.

Det valda förloppet (A1) sammanfattas (exklusive kommetarerna från Skydd & Säkerhet) i analys/valt förlopp i impulsscenoriot och skyldig: sammanfattning

Tid: 23.20.33.

SE kommer ut på trottoaren.

Ca 10 meter åt höger passerar NF och makarna Palme varandra.

AB går ca 10 meter bakom makarna Palme.

AB och makarna Palme ser inte SE.

SE ser inte AB. Möjligen ser han makarna Palme, men mitt förslag till förlopp kräver inte det.

Tid: 23.20.33.

MP och NF passerar varandra en meter norr om La Carteries början, räknat söderifrån.

Makarna Palme har då en meter kvar innan de passerat hela La Carterie.

Vi vet från förhör att NF lade märke till [LE] som arbetade i butiken. Men lade även makarna Palme märke till [LE]? Kanske därför som de inte lade märke till NF och SE?

Tid: 23.20.33. - 23.21.07.

SE går i ett halvraskt gångtempo (1.6 m/s).

SE väljer helt naturligt den isfria delen mitt i trottoaren, ungefär som i Folke Rydens reportage på SVT. En sorts högertrafik.
Tid: 23.20.39.

SL avslutar sitt första uttag.

Tid: 23.20.40.

Vittnet Maria och hennes kompis ställer sig vid övergångsstället precis söder om Tunnelgatan och inväntar grön gubbe.

Tid: 23.20.40.

Tidgräns skyldig.

Om Skandiamannen kom ut på trottoaren 23.20.40 eller tidigare är han förmodligen skyldig.

Detta förutsätter att mordtiden är 23.21.30.

Tid: 23.20.41.

MP passerar Skandias entre.

SE är 11 meter snett åt höger framför MP.
Tid: 23.20.43.

SL påbörjar sitt andra uttag.

Tid: 23.21.00.

Tidgräns oskyldig.

Om Skandiamannen kom ut på trottoaren 23.21.00 eller senare är han garanterat oskyldig. Han skulle inte hinna fram i tid.

Detta förutsätter att mordtiden är 23.21.30.

Tid: 23.21.00.

Vittnet Maria och hennes kompis får grön gubbe och börjar korsa Sveavägen.

Tid: 23.21.00.

SE har nått en punkt i höjd med den södra annonspelaren.

När SE nått fram till den södra annonspelaren bestämmer han sig för att ta en sista John Silver utan filter innan han sätter sig på T-banetåget. Eftersom det blåser snålt svänger han in diagonalt mot prånget vid Dekorimas ingång för att söka lä när han tänder ciggen. (not 1)

not 1: se Varför stannade SE vid Dekorima? för alternativa anledningar.

Tid: 23.21.07.

SE stannar vid prånget vid Dekorimas ingång, ca 7 meter norr om mordplatsen.

Han började svänga in när han var någon meter norr om den södra annonspelaren.

OBS: i tidningen Proletären finns ett foto på Skandiamannen där han står ca 10 meter längre norrut, direkt norr om Dekorimas varuinlämning. Han brukar spegla sina verkliga rörelser, men han kan inte säga att hans stod 7 meter från en skjuten Palme utan att märka detta. Han väljer i stället en position längre norrut precis innan Dekorima slutar. Då kan han fortfarande hävda att han har tillgång till ljuset från Dekorima.

Tid: 23.21.07 - 23.21.23.

SE står i lä vid Dekorimas ingång/prång för att tända en sista John Silver utan filter i snålblåsten

Skandiamannen bär handledsväskan i handen och inte runt handleden. Han behöver två fria händer för att tända ciggen och stoppar därför ner handledsväskan i ena rockfickan.

Eventuellt tar han även av sig handskarna.

Han knäpper upp rocken och för att nå ciggen.

Han står böjd in mot prånget.

Tid: 23.21.09.

Makarna Palme passerar bankomaten.

SE står 18 meter längre fram böjd in i Dekorimas prång.
Tid: 23.21.18.

SL avslutar sitt andra uttag.

Tid: 23.21.19.

SE ser makarna Palme

SE hör att några personer närmar sig och vrider medsols åt höger. Avståndet är knappt 4 meter.

Han känner igen makarna Palme, framförallt OP. Makarna Palme går 1 - 1.5 meter från Dekorimas fönster. OP närmst fönstret.

Skandiamannen ser inte AB som går 7 meter bakom makarna Palme. AB är skymd av makarna Palme.

LP lägger inte märke till SE. Kanske frös hon och gick och tittade ner i marken eller åt annat håll.

Tid: 23.21.20.

HL påbörjar sitt uttag.

OBS: HL kan inte ha påbörjat sitt uttag mycket senare än så. Skulle man göra det så måste man även förskjuta tiden då SL avslutar sitt uttag. Sker det för sent kommer SL och SR inte hinna sätta sig i bilen i tid för mordet.
Tid: 23.21.22.

Makarna Palme passerar Skandiamannen.

Tid: 23.21.22.

Skandiamannen knackar OP på axeln.

Den spontane Skandiamannen knackar genast OP på axeln med sin högra hand för att pocka på dennes uppmärksamhet och i all välmening säga goddag till honom. AB tittar framåt och ser detta.

Ur Skydd & Säkerhet:

"Vittnen uppger sig ha sett en man samtala med paret Palme, stående med ryggen mot det upplysta skyltfönstret. Andra uppger sig ha sett en man lägga handen på Olof Palmes axel, när paret Palme går nedåt gatan förbi Beckers. Lägg ihop de här bilderna - paret tilltalas av en man som kanske känt igen dem och vill säga något till en livs levande världskändis som plötsligt kommer knallande Sveavägen fram från bion. Många har hälsat vändligt på Palme - han hade inte bara fiender."

AB 870325: "lyfter och sträcker upp sin högerarm - likt att man skall lägga armen om någon".

Tid: 23.21.22 - 23.21.24.

OP stannar till.

OP stannar upp under en sekund och snäser av SE och fortsätter att gå. LP vinner en dryg meter. I bakgrundsljuden från bilarna som väntar på grönt ljus märker LP inte av den korta kontakten mellan SE och OP.

Ur Skydd & Säkerhet:

Tänk om den beundrade statsministern snäser av vederbörande på ett föraktfullt sätt.

Tid: 23.21.22 - 23.21.24.

Taxichaffisen AD ser makarna Palme och GM.

AD sitter i mittenfilen och väntar på grönt ljus. Han sveper blicken åt vänster och ser när SE söker kontakt med OP som stannar upp ett kort ögonblick. AD registrerar detta som att de samtalade.

Än idag görs en sanslös övertolkning av ADs vittnesmål. Tillsammans med den uppenbart felaktiga rekonstruktionen med vittnet NF hamnar man i det så kallade mötesscenariot som innebär att makarna Palme samtalade med GM under 40 sekunder och att LP mörkat detta. Det är fullständigt vanvettigt. I jakten på konspiration är allt tillåtet.

Tid: 23.21.24.

OP fortsätter att gå och vänder ryggen åt SE

SE blir fullständigt skogstokig när han blir avsnäst och vänd ryggen åt.

Ur Skydd & Säkerhet:

Avvisade och vända ryggen åt blir några av oss förbannade.

Tid: 23.21.24 - 23.21.30.

Skandiamannen går genast efter OP och tar samtidigt fram revolvern ur innerfickan.

Skandiamannen gick regelbundet omkring med en skarpladdad revolver i innerfickan. Revolvern var en dyrgrip som hade 4-tums pipa och kolv i utsirat elfenben. Indisk?

Ur Skydd & Säkerhet:

Om då någon av oss också går omkring med ett vapen - så kanske vi tar till det vid ett sådant tillfälle.

Vidare står det i samma artikel:

Jag skulle personligen ha använt ett smidigare, ett mindre vapen - om jag varit mördaren. Inte så kraftigt vapen, möligen också dyrbart, kanske utfört med elfenbenskolv i utsirat mönster som det som försvann från restaurang Oxen samma kväll.

Hur vanligt var det med revolvrar med kolv i utsirat elfenben i Sverige vid den tiden?

Tid: 23.21.24 - 23.21.30.

Skandiamannen följer efter och kommer ifatt OP.

Det är sju meter mellan Dekorimas prång och platsen för skotten, dvs endast några steg.

SE lägger vänstra handen på OPs axel för att stoppa honom.

Ur Skydd & Säkerhet:

Sinnet rinner till - vi tar några steg efter mannen, lägger handen på hans axel för att stoppa honom.

Tid: 23.21.28.

SL och SR har gått tillbaka från bankomaten och satt sig i baksätet i IM:s bil.

IM säger att det är något i görningen.

SL sitter i höger baksäte. Hon knödde sig in via vänster bakdörr. SR sitter i vänster baksäte.

De måste ha snabbat sig från bankomaten och in i bilen.

Tid: 23.21.30.

Skandiamannen skjuter Olof Palme

Ur Skydd & Säkerhet:

Din djävel! - pang. Det är tyvärr mänskligt - eller omänskligt.

Skandiamannen hade aldrig haft någon tanke på att göra Palme något illa.

Den 28 februari 1986, kl 23.21.30 var exakt den stunden då Skandiamannen begick sitt livs största misstag. Han råkade - av en rad olika anledningar - vara i ett tillstånd av oändlig svaghet som tillsammans med tillgången till revolver och meningsmotståndaren Olof Palmes plötsliga närvaro och avsnäsning, blev till en olycklig cocktail. Den bidrog till att att i just hans fall blev hans livs största misstag tyvärr fatalt. Att något gick fullständigt åt helvete uppe i hans huvud. Kanske var det den enda gången i livet det verkligen brast.

Tid: 23.21.30.

Gärningsmannaprofilen (GMP).

Politiskt inflik: GMP tycks helt utesluta denna möjlighet, dvs att Palmemordet var ett impulsdåd. GMP tar för givet att det finns en Grandman, oavsett om gärningsmannen agerade ensam eller ingick i en konspiration. Jag tycker detta är en stor miss - jag är tämligen övertygad om att impulsdåd är det vanligaste vid mord.
Tid: 23.21.30.

HL slår in fel kod.

Hon slog in koden för snabbt.
Tid: 23.21.30.

 • LP: till vänster om OP.
 • AB: 5 - 7 meter bakom MP.
 • AB:s vänner KN, ÅG, NFR promenerar på Sveavägens östra sida i höjd med bokhandeln vid Grand.
 • Taxi med föraren AD och passagerarna CL, LS, AHO: står stilla vid rött på Sveavägen vid Tunnelgatan. Höger körfält, söderut.
 • Taxi med föraren HJ och passagerarna SG, AE, GI, LB: Står längst fram i vänster körfält bredvid AD:s taxi. Riktning söderut.
 • Leif Ljungqvist (LL), JA: Chevan som LL kör. Chevan nästan framme bakom AD:s taxi.
 • JÅS: ensam i sin bil. Står för rött precis vid mordplatsen. Riktning norrut, innerfil.
 • Föraren ÅL med passagerarna Anna Hage (AH), KJ, EJ, CA: Saktar in bakom JÅS, förmodliger nära.
 • Föraren IM med passagerarna HL, SL, SR: IM, SL och SR Sitter i bilen på andra sidan Sveavägen, nosen riktad rakt mot mordplatsen. HL vid bankomaten har precis slått in fel kod.
 • JN: Kör limousin, nära IM.
 • BP: Kör bil, ensam. Har precis passerat mordplatsen, riktning norrut.
 • MR, UR, SK: promenerar på Sveavägens västra sida nära Tunnelgatan, 25 m söder om mordplatsen fast på västra trottoaren.
 • SL, CP: promenerar på Sveavägens västra sida, i höjd med mordplatsen.
 • CW, PW: promenerar på Sveavägens västra sida nära Tunnelgatan, 15 meter norr om mordplatsen fast på västra sidan.
 • EE, ABL: promenerar på Sveavägens västra sida och har nått början av Monte Carlo, ca 110 meter söder om mordplatsen fast på västra trottoaren.
 • NF: passerar Sveavägen 52.
 • Lars Jeppsson (LJ): Står på Tunnelgatan, inne i gränden söder om barackerna.
 • YN/AZ: Är på ett halvskumt ställe på Johannesgatan 10.
 • Sällskapen IÅ/AL, RLD, SCH och HLG är långt borta.
 • Vittnet Maria och hennes kompis är på Sveavägens västra sida i närheten av Vingresor. De blir skrämda och gömmer sig bakom en reklamskylt.
De flesta av vittnena fick en skymt av gärningsmannen. Har inte den exakta siffran, men ungefär 25 personer. Vem tror att det var ett proffs som sköt?
Tid: 23.21.30.

Mordtiden.

Jag förmodar att den officiella mordtiden är 23.21.20 +/- 10 sek.

Bröderna Poutiainen analyserar mordtiden i boken Inuti Labyrinten. De använder LAC-bandet och kommer fram till att rätt mordtid är 23.21.30. Jag förstår inte deras resonemang.

Jag har gjort min egen analys. Jag utgår från Leif Ljungqvist och hans egen rekonstruktion där han säger att det tog 43 - 45 sekunder från första skottet tills dess att LAC svarade 90000. Jag tolkar det som att det tog 43 - 45 sekunder från första skottet tills dess att operatören uttalade första bokstaven i ordet "nittiotusen". Analys av LAC-bandet visar att detta skedde ca 4.5 sekunder före 23.22.20. Jag avrundar till 5 sekunder och får då att första skottet small 23.21.30. - 23.21.32. Jag kommer att använda tiden 23.21.30. i min analys.

Tid: 23.21.30.

Mordplatsen.

Med mordplatsen menar jag den punkt Olof Palme stod med fötterna när första skottet avlossades. Jag har antagit att han stod en halv meter väster om Skandiahusets västra huslinje, och en meter söder om Skandiahusets södra huslinje.
Tid: 23.21.30. - 23.21.35.

Någon gång under mordförloppet, oklart exakt när, kommer LP att titta mot både SE och AB.

LP: 89-01-26: "Omedelbart efter det att Olof Palme beskjutits vred sig Lisbeth Palme med ett ryck åt vänster. Samtidigt sade hon något om smällare. I det ögonblicket blev hon själv beskjuten. Hon förstod då vad som hade hänt. Därefter iakttog hon mannen på ett avstånd av 5-7 meter."

AB: 86-03-03: "...avstånd mellan honom och Palme till någonstans mellan 5 - 7 meter..."

AB in tingsrätten: "Ja, hon stod ... hon tittade upp så tittade hon rätt in i Tunnelgatan. Jag tror ... tittade på mig också." ORDFÖRANDE: "Jag uppfattade inte det sista ..." AB: "Jag tror hon tittade på mig också".

Slutsatsen är att LP:s och AB:s utsagor är i fullständing harmoni med varandra avseende avståndet 5 - 7 meter och att LP tittade på AB. Vidare vet vi att AB hade blå täckjacka. LP har alltså sett två personer i mordögonblicket: GM och AB. När hon senare förstår att det endast fanns en GM så blev nog signalementet en sorts blandning av hur GM och AB såg ut. Den blå täckjackan tog hon förmodligen från AB. Det är så uppenbart. Vidare säger de flesta vittnena att GM bar 3/4 långrock. Jag tvivlar på att CP burit en sådan.

Jag kan inte förstå hur CP kunde bli fälld i TR och hur så många - även advokater - kan säga att mordet är "polisiärt uppklarat" och att "han blev dömd i tingsrätten" för att insinuera att han var skyldig. Det är svårt att ta in att det kunde bli på det viset när det är så uppenbart att LP har blandat ihop GM och AB.

Tid: 23.21.32.

SE avlossar det andra skottet mot LP.

Skottet missar.

Därefter avstår han från ett andra skott mot LP.

GM missar alltså från ett avstånd av 0.5 meter. Det indikerar starkt att han inte var ett proffs.

GM avstår alltså från att skjuta fler skott mot LP trots missen. Det indikerar starkt att GM inte hade någon plan. Det finns ingen plan i världen som innehåller både "skjut" och skjut inte". Det är ju bara att inse.

Ursäkta mitt kategoriska uttalande men jag tycker att det formeligen sjunger impulsdåd över det hela. Jag tycker det är jätteenkelt. Redan här kan man väl avfärda 99% av världens största mordutredning.

Tid: 23.21.35.

SE börjar springa in i gränden.

Han tvekade 2 - 3 sekunder innan han började springa.

Förmodligen insåg han redan nu sitt livs största misstag. "Vad fan har jag gjort"?

Han lät LP vara och försvann in i cityjungeln.

Rocken är fortfarande delvis uppknäppt.

Tid: 23.21.36.

LP sitter ner med ryggen mot Sveavägen.

OP låg först på magen, men nu vänder LP OP så att han hamnar lite på rygg. Då kan hon få kontakt med honom och se vad det var som hände.

Jag grundar denna spekulation på ett flertal uttalanden från SG i förhör och i media om att OP låg på rygg när han kom fram. Dessutom lade SG OP i framstupa sidoläge, något som kan indikera att OP först låg på rygg.

Se även analys/OP, ryggläge och framstupa sidoläge.

Tid: 23.21.38.

HJ påbörjar U-sväng.

Taxin var förmodligen redan i rörelse några meter söder om rödljusen.
Tid: 23.21.40.

AH är ute ur bilen.

SE har nu sprungit ca 15 meter in i gränden.
Tid: 23.21.40.

AD kontaktar Järfälla Taxi via radio.

Detta uppsnappas av taxichauffören AA som befinner sig på Kungsgatan 18, vid King Creole.
Tid: 23.21.43.

HJ parkerkerar intill mordplatsen efter att ha gjort en U-sväng.

 • Tid mellan första och andra skotten: 2 sek.
 • Reaktionstid efter andra skottet: 5 sek.
 • U-sväng: 6 sek.
Totalt 13 sek.

Förmodligen hade HJ hunnit köra några meter vid skotten, det hade ju precis slagit om till grönt.

HJ har själv sagt att han tog vändan om Apelbergsgatan, men där tog han med all sannolikhet fel. Se t ex JN 860408. Skulle även vara svårt för HJ att hinna se GM 25 meter in i gränden om han körde via Apelbergsgatan.

Tid: 23.21.43.

SE vänder sig om 25 meter in i gränden.

HJ ser detta, HJ 860314.

SE registrerar att Palme ligger lite på rygg.

Tid: 23.21.45.

NF vänder sig om 15 sek efter skotten och är då fem meter söder om Sveavägen 54.

Jag har alltså kört över resultatet av rekonstruktionen med NF som säger att NF gick med tempot 1.4 m/s, men jag har använt det raska gångtempot 1.6 m/s. Jag har motiverat detta tidigare.

Enligt förhören hörde NF skotten vid Sveavägen 56 och vände sig om först 10 - 15 sekunder senare. Jag säger i stället att NF hörde skotten när han passerade Sveavägen 52 och vände sig om 15 sekunder senare vid Sveavägen 54. Notera att portarna vid Sveavägen 54 och 56 är lika varandra och NF kan förstås ha misstagit sig.

Se även anays/NF.

Tid: 23.21.45. - 23.22.25.

NF står vid Sveavägen 54 och tittar söderut mot mordplatsen. Avstånd 210 meter.

NF ser en man gå in och ut ur prånget vid Dekorimas ingång. Han kan inte känna igen personen, men känner dock igen färgen på jackan. Han anser att mannen som tidigare gick bakom makarna Palme hade samma färg på jackan. Han drar därför slutsatsen att det är samma person. Om han har rätt var det vittnet AB och inte GM, som gick bakom makarna Palme vid La Carterie.

Han ser en person ligga ner på trottoaren.

Han ser en grupp personer i närheten av den liggande personen.

Han har inte nämnt att någon person (läs SE) går söderut mot mordplatsen. Inte så konstigt, SE var ju på väg mot Brunkebergsåsen.

Tid: 23.21.48.

SE når Luntmakargatan. Han ser inte LJ.

Tid: 23.21.48.

LJ ser SE under några sekunder.

LJ noterar framåtlutad löpstil, vev på armarna, keps och täckjacka.

Den framåtlutade löpstilen indikerar att GM är snabb. Se även Folke Rydens reportage med Skandiamannen som visades på SVT Rapport . Han springer precis enligt LJ:s beskrivning. Skandiamannen var skolmästare på 100 m.

Tid: 23.21.48.

SG framme vid Palme.

Samtidigt har SE nått Luntmakargatan.

Jag antar att SG tog av säkerhetsbältet under U-svängen och hade väldigt bråttom fram till OP.

SG satt i baksätet, gissningsvis till höger då han ju var tidigt framme vid OP.

Om han satt på den högra sidan kan flera andra vittnen ha missat honom när han gick ut ur taxin. Den kan ju ha täckt honom.

SG har sagt i förhör och till media (Aftonbladet 860304) att Palme låg på rygg när han kom fram.

Se även analys OP och analys/livräddare SG/AH/KJ.

Tid: 23.21.51.

SE försvinner ut ur LJ:s synfält.

Tid: 23.21.51.

SG håller på att lägga OP i framstupa sidoläge.

Tid: 23.21.53.

AH framme vid OP.

 • Reaktionstid 5 sek.
 • Av med bälte, öppna dörr och hoppa ur bil: 5 sek.
 • Kuta drygt 27 m i långsamt löptempo: 13 sek.
Totalt 23 sek efter första skottet.

Bilen kan ha varit på rull vid första skottet, men det spelar förmodligen ingen större roll om man vill räkna ut tiden då AH kom fram till OP. Med 5 sek reaktionstid och linjär inbromsning från 50 km/h får man samma resultat om bilen hade 35 m eller mindre kvar till stopp.

********************

Jag tror med andra ord att SG var framme någon sekund före AH. SG befann sig lite närmre mordlatsen vid skottet och fick dessutom "skjuts" den sista biten. Dessutom antar jag att han satt till höger och började ta av sig bältet redan i U-svängen. Det stämmer också bra med vad SG säger till AB 860304 där han är tydlig med att AG kom efter honom.

Flera vittnen säger dock att två kvinnor far fort framme, men det kan ha sin förklaring. Vittnen som befann sig på Sveavägens västra sida kanske inte såg när SG gick ut ur taxin, åtminstone inte om han satt vid den högra dörren. Vidare kan SG ha varit skymd av LP så att AH inte lade märke till honom direkt.

Detta kan också förklara varför SG vid några tillfällen sagt att OP låg på rygg när han kom fram. Kanske var det så att OP låg mest på mage direkt efter fallet, men att LP vände honom lite mer på rygg för att se vad som hänt med honom, och att SG därefter direkt började vända honom framstupa. Har för mig att AH aldrig har sagt att OP låg på rygg när hon kom fram.

Se även analyser/livräddarna.

Tid: 23.21.53.

LL parkerkerar sin Cheva framför HJ:s taxi efter att ha gjort en U-sväng.

Han har även påbörjat ett försök att ringa LAC/90000.

Jag har alltså antagit att LL parkerade tio sekunder efter HJ. Även LL gjorde en U-sväng och fick kludda en del.

Under hela tiden från skottet har LL och JA förstått att AB är ett viktigt vittne. JA har därför fokus på honom under en lång stund. Avståndet mellan dem är mycket kort.

Tid: 23.21.54.

SE når trappfoten.

Tid: 23.21.54.

KJ framme vid Palme.

Tid: 23.21.55.

BP parkerar sin bil på Sveavägens östra sida i höjd med mordplatsen.

Vid skotten hade han precis passerat mordplatsen. Därefter körde han till Afolf Fredriks kyrkogata och gjorde en U-sväng och körde tillbaka till mordplatsen.

Jag antog att han körde 50 - 60 km/h och gjorde snabba inbromsningar och U-sväng.

Tid: 23.21.58.

JÅS parkerkerar framför LL:s Cheva efter att ha kört rakt fram från stoppljusen där han stod och väntade i södergående riktning.

Jag har alltså antagit att JÅS parkerade fem sekunder efter LL.
Tid: 23.22.00. - 23.23.40.

piket 3230.

I det följande kommer jag spekulera kring piket 3230:s färd från platsen där CDJ parkerade om sin bil till Brunkebergstorg där de mottog områdesanropet 23.23.40.

Det hela är komplicerat eftersom det gäller att se till så att de inte krockar med YN/AZ eller GM. Och det är inte helt enkelt.

Om kör med genomsnittsfarten 50km/h finns det risk att de krockar med både YN/AZ och GM.

Jag låter dem köra väldigt långsamt fram till Apelbergsgatan. Därefter låter jag de köra ca 40 km/h. Jag lägger till 15 sekunder för diverse inbromsningar, t ex såg de ett eventuellt bråk nere på Hamngatan.

Tid: 23.22.00.

Piket 3230 lämnar sin position några meter in på Johannesgatan och börjar köra mot David Bagares gata.

De har stått där en bra stund. Kollegan CDJ har parkerat om sin bil på David Bagares gata precis vid korsningen med Johannesgatan (i det "nordöstra hörnet" av korsningen med nosen västerut).

CDJ har hoppat in i piketen. Alla sex poliser är med.

Jag tror inte att någon av dem har kunnat höra skotten.

Tid: 23.22.00.

SE når första trappavsatsen.

Tid: 23.22.00.

LJ framme vid brunnslocket på Luntmakargatan. Ser SE på första trappavsatsen.

Tid: 23.22.00 - 23.22.20.

PW, CW, AE, GI, LB, MR, UR, SK och BP når mordplatsen. Står kanske fem meter från MP.

Speciellt tidiga: PW, AE, UR, SK. De befann sig på Sveavägens västra sida och började gå över ganska snart efter skotten.
Tid: 23.22.00.

AH har börjat ta pulsen på OP.

Tid: 23.22.00.

ALG stänger dörren på Skandias baksida och larmet stängs av.

ALG 860610.

Larmet sattes på 22.35.00, sannolikt av [L] från butiken La Carterie.

ALG är inte riktigt säker på att det var hon som stängde larmet, men hon tror det. En variant är att det var [LE] som stängde av det.

Tid: 23.22.01.

HL avslutar uttag.

Fick slå in koden två gånger.
Tid: 23.22.05.

Piket 3230 har precis lämnat Johannesgatan och svängt in på David Bagares gata.

Tid: 23.22.05.

YN/AZ lämnar en halvskum klubb på Johannesgatan 10 och går söderut mot David Bagares gata.

Se tidningsartikeln på itdemokrati under fliken med YN.

Klubben ligger ca 78 meter från korsningen Johannesgatan/David Bagares gata.

De kan inte se piket 3230 som sekunden tidigare svängde in på David Bagares gata.

Jag ger henne normalt gångtempo, 1.4 m/s.

Tid: 23.22.05.

JÅS är ute på trottoaren.

Han försöker ha koll på AB då denne verkar vilja lämna platsen. JÅS inser att AB är ett viktigt vittne och både JÅS och JA från LL:s Cheva kommer ha bra koll på AB ända tills han lämnat sina vittnesuppgifter till polisen.
Tid: 23.22.05.

AD avslutar samtalet med Järfälla Taxi.

I sitt vittnesförhör är han inte säker på om han bad om ambulans under det första samtalet med Järfälla taxi. Jag tror inte han bad om ambulans. Han stod på andra sidan vägen och var väl ännu inte helt säker på hur skottet hade tagit. Däremot var han säker på att polis behövdes.
Tid: 23.22.10.

ÅL, EJ, CA lämnar mordplatsen när det slog om till grönt. Deras vänner AH och KJ stannar kvar.

Åtminstone vet vi att de lämnade platsen väldigt tidigt. De kan knappast ha stått kvar mitt på Sveavägen speciellt länge.
Tid: 23.22.13.

Piket 3230 har saktat in och nått korsningen David Bagares gata/Malmskillnadsgatan.

De har kört mycket försiktigt, 25 km/h.

SE har nått tredje trappan. Om 10 sekunder når han trappkrönet.

Tid: 23.22.15

AD börjar ta betalt av sina tre passagerare.

Tid: 23.22.15.

LL får svar av LAC.

Om man analyserar LAC-bandet hör man att operatören på larmcentralen svarar "nittiotusen" 23.22.15.
Tid: 23.22.17.

Leif Ljungqvist: "ja det är mord på Sveavägen"

Larmcentralen: "prata med polisen".

LL:s första ord efter att ha fått kontakt med larmcentralen.

Han blir genast vidarekopplad till polisen, men hamnar i kö och lägger sedemera på luren då han fått besked att en annan person redan har larmat.

Tid: 23.22.18.

Piket 3230 har precis gjort svängen in på Malmskillnadsgatan.

Jag räknade med att böjen tog 5 sekunder.

SE har nått sista trappan. Om 5 sekunder är han uppe.

YN/AZ har inte hunnit fram till David Bagares gata och kan inte ha sett piket 3230.

Tid: 23.22.18.

HL har satt sig i IM:s bil i högra framsätet.

Hon ser 5 - 10 personer vid mordplatsen.

Hon ser endast en taxibil. AD stod fortfarande parkerad på Sveavägens västra sida.

Tid: 23.22.20.

BP framme vid Palme.

Enligt BP ligger Palme framstupa. Det betyder att AH ännu inte påbörjat hjärtkompression.
Tid: 23.22.20.

Lägesbeskrivning:

En inre ring med OP, LP, SG, AH och KJ.

En yttre ring med PW, CW, AE, GI, LB, MR, UR, SK och BP.

I gränden står LJ.

I bilarna finns HJ, LL, JA och JN i sin limmo.

På trottoaren norr om Dekorima finns AB och JÅS.

På andra sidan vägen finns AD, IM, HL, SL och SR.

Anna Hages vänner ÅL, EJ och CA har precis lämnat platsen. EE och ABL är ännu inte där.

Sammanlagt 25 personer varav 13 i den inre och yttre ringen. Stämningen är uppriven och kaotisk.

(Detta tillstånd är mycket viktigt att inse. Det är speciellt problematiskt i tesen SE oskyldig. Han måste ha stått mitt i denna klunga för att kunna se LJ i gränden. Är det rimligt att han samtalade med LP i detta kaos? Om inte, hur ska man då motivera språngmarschen. Vidare sade han att 15 - 20 vittnen tillkommit när han kommit tillbaka från språngmarschen, inte att de fanns där redan efter 50 sekunder. Mycket besvärande omständigheter för Skandiamannen. Ville ha det nämnt. Har skrivit mycket om detta i andra tesen.)

Tid: 23.22.23.

SE på trappkrönet.

Han är totalt slut efter hård rush, framförallt de 89 trappstegen uppför. Han måste stanna och hämta andan.

Piket 3230 är 40 meter därifrån.

Tid: 23.22.25.

SE på trappkrönet. Vänder sig snabbt om.

LJ ser honom när han vänder sig. LJ kastar sig åt höger för att gömma sig bakom några skynken vid en byggnadsställning.

SE skymtar LJ under ett ögonblick.

Tid: 23.22.25 - 23.22.50.

SE på trappkrönet.

SE är totalt slutkörd efter rushen och måste hämta andan.

Han tittar runt hörnan på vid trappkrönet och ser då ryggen på piket 3230 som är vid korsningen Malmskillnadsgatan/Apelbergsgatan.

SE tittar neråt mot gränden och får nu se LJ när denne står under 5 - 10 sekunder och blickar mot mordplatsen. I medljuset från klotlamporna i gränden ser SE enkelt den mörkblå färgen på LJs jacka.

Skandimannen pustar ut under 25 sekunder. När det är fri sikt börjar han röra sig mot David Bagares gata. Piket 3230 spolierade eventuella planer att gå söderut på Malmskillnadsgatan.

Tid: 23.22.25.

Palme läggs på rygg. AH påbörjar hjärtkompression. SG påbörjar konstgjord andning.

Osäker tid. Går på BP:s vittnesmål. Palme vändes på rygg efter att han kommit dit.

Några vittnen uttryckte sitt missnöje över att OP lagts på rygg, bl a LP och BP.

Tid: 23.22.25.

Järfälla Taxi ringer SBC/Stockholm, dvs polisen.

Jag förmodar att det tog en liten stund innan hon hittade numret, slog in siffrorna och kom fram. Jag räknade med 20 sek.
Tid: 23.22.25.

NF börjar röra sig norrut och hemåt.

Dessförrinnan hade han stått vid Sveavägen 54 och tittat mot mordplatsen under 30 - 40 sek.

Tyvärr har vi aldrig fått veta om det var GM eller vittnet AB som NF såg gå bakom Palme. Det är verkligen synd, det är ju en av utredningens viktigaste frågor. Ett så bra vittne borde kanske ha utnyttjats mer.

Tid: 23.22.26.

Piket 3230 har saktat in vid vid korsningen Malmskillnadsgatan/Apelbergsgatan.

Man har kört mycket försiktigt, 25 km/h.
Tid: 23.22.30.

piket 3230 har fri sikt och börjar korsa Apelbergsgatan.

Tid: 23.22.35 - 23.23.00.

LJ har lämnat gömslet bakom skynket.

LJ står och tittar mot mordplatsen för att kolla läget.

Han kan ha haft olika positioner under tiden. I vissa positioner kan han ha varit synlig både från trappkrönet och mordplatsen.

När SE står på trappkrönet och hämtar andan, ser han LJ under 5 - 10 sekunder när LJ tittar mot mordplatsen.

Tid: 23.22.35.

piket 3230 har fortsatt köra söderut och kan inte längre ses av SE från trappkrönet.

Tid: 23.22.40

JÅS är framme vid LL:s Cheva.

Det hörs på LAC-bandet.

JÅS säger "du måste ha sett något" på skånska. Någon sekund senare repeterar en annan person samma fråga, förmodligen JA.

Tid: 23.22.45

AD har tagit betalt av sina tre passagerare.

Tid: 23.22.50.

SE börjar röra sig mot David Bagares gata.

piket 3230 är nu osynlig, och SE vågar korsa vägen.

Nya målet är att gå höger vid Regeringsgatan och därefter Kungstrappan ner till Kungsgatan. SE väljer därför David Bagares gatas högra/södra trottoar. Se även analys/Snickarbacken och fantombilden där jag menar att GMs val av trottoar gör att händelser vid Snickarbacken och fantombilden blir mindre intressanta.

Dåligt väglag och han är trött efter språngmarschen. Jag har räknat med att han rörde sig med normalt gångtempo när han korsade Malmskillnadsgatan och därefter växlade upp till mycket långsamt löptempo (3 m/s) fram till mötet med YN/AZ.

Tid: 23.22.55.

Järfälla Taxi avslutar samtalet med SBC/Stockholm, dvs polisen.

Polisen (UH) bad Järfälla Taxi att kontakta AD och be honom stanna kvar på platsen.

Jag tror inte att Järfälla Taxi bad om ambulans vid det här tillfället.

Tid: 23.22.55. - 23.23.40.

SBC/UH matar in anropet på datorn/IM-listan.

UH säger att han gjorde detta innan han gick ut med områdesanropet via radio. Jag vet inte hur lång tid det tog att mata in anropet.
Tid: 23.22.55.

Järfälla Taxi kontaktar åter AD och ber honom stanna kvar tills polisen kommit.

Taxichauffören AA hör detta från sin position på Kungsgatan vid King Creole.

I det här läget tror jag att Järfälla Taxi frågar AD om ambulans behövs och att han då svarar ja.
Tid: 23.23.00.

LJ börjar förfölja GM.

Han har noterat att det redan finns folk som hjälper till vid mordplatsen.

Vidare har han inte sett någon annan ta upp förföljandet av GM.

Tid: 23.23.00.

YN/AZ når korsningen Johannesgagan / David Bagares gata.

De svänger höger och kommer att gå på den norra trottoaren, riktning västerut, dvs mot trappkrönet.

Jag räknade med gångtempot 1.4 m/s.

De kan inte ha sett piket 3230.

Tid: 23.23.05

Järfälla Taxi avslutar samtalet med AD.

Jag gissar att Järfälla Taxi hade väldigt bråttom här och ville ringa 90000 så fort som möjligt.
Tid: 23.23.05.

YN/AZ får syn på SE när de kommit fem meter in på David Bagares gata.

Avståndet till SE är 27 meter.
Tid: 23.23.10.

LJ framme vid trappfoten.

Tid: 23.23.10

pb 2520 med kommissarie Gösta Söderström (GS) och föraren IW blir stoppad av AA vid King Creole på Kungsgatan.

AA berättar om skottlossning i korsningen Sveavägen / Tunnelgatan.

Ansträngt tidschema. Svårt att få ihop det. Men AA har antytt i förhör att han i praktiken hörde båda anropen från Järfälla innan han stoppade pb 2520. Grankningskommissionen gör också den tolkningen.
Tid: 23.23.10.

SE passerar YN/AZ 15 meter väster om korsningen Davd Bagares gata/Johannesgatan.

YN/AZ såg GM (SE) som vänder sig om 2 - 3 gånger som om han vore jagad. Han försöker stoppa ner något i en handledsväska, 15x20 cm. Mannen har långrock som är uppknäppt och fladdrar.

Dåligt väglag på SE:s trottoar. Problem med att springa. Jag utgick från den låga farten 3.0 m/s.

Ytterst besvärande vittnesmål för SE. En av de absolut främsta anledningarna till varför jag tror att SE är skyldig.

YN är en av Palmemordets absolut viktigaste vittnen. Hon var den som kom att se GM längst bort från mordplatsen. Med hjälp av YN kan man bestämma att GM sprang på David Bagares gata. Hon såg GM framåtvänd under flera sekunder.

Tid: 23.23.28 - 23.23.30.

LL frågar AB efter signalement.

Det hörs på LAC-bandet.

Jag känner mig rätt säker på att både JÅS och AB står ganska nära LL:s Cheva. LL och JA sitter fortfarande i bilen.

Tid: 23.23.30.

AD parkerar om sin taxi och ställer sig bakom HJ. Tror jag.

Han har helt säkert ställt sig där, men det är oklart när. Jag lät honom inte parkera om förrän han hade tagit betalt av passagerarna och avslutat kontakten med Järfälla Taxi. Dessutom vill jag att han ska parkera om innan piket 3230 kommer fram. Piket 3230 parkerade ju ganska långt bak. Normalt borde de parkerat direkt bakom HJ.
Tid: 23.23.33

pb 2520 med GS lämnar King Creole på Kungsgatan och kör västerut med målet Tunnelgatan.

AA hade berättat för GS att han snappat upp samtalet mellan Järfälla Taxi och AD och att han förstod att det var skottlossning vid Tunnelgatan.

AA säger i förhör att samtalet med GS tog 20 - 30 sek.

Tid: 23.23.33.

Ambulans 951 från Sollentuna med PE och CA svänger in från Birger Jarlsgatan in på Kungsgatan och kör vidare västerut.

Se t ex Aftonbladet 860302.
Tid: 23.23.36.

Järfälla Taxi ringer LAC/90 000 för att beordra ambulans.

LAC-bandet.
Tid: 23.23.36.

SBC svarar "polisen" till LL.

LAC-bandet.
Tid: 23.23.37.

LL lägger på luren.

LL han aldrig höra "polisen". Han höll redan på att lägga på luren.
Tid: 23.23.40.

LL börjar gå ut ur Chevan.

Tid: 23.23.40.

UH på SBC börjar gå ut med områdesanrop: skottlossning på Sveavägen.

pb 2520 med GS befinner sig vid Kungstornen ca 100 m från korsningen Sveavägen/Kungsgatan och är redan på väg mot mordplatsen.

pb 1520 med kommissarie Christian D (CD) och förare TE befinner sig utanför Cafe Opera i Kungsträdgården.

piket 3230 med befälet Kjell Östling och poliserna LS(förare), CDJ, KG, PW och JH. De befinner sig på Beridarebangatan nära Sergels torg. På den tiden gick det att köra där.

piket 1230 med befälet CP och poliserna LLÖ (kvinna), KB, UH och PB. De befinner sig vid Norra Bantorget för tankning.

pb 1210 med befälet Lars C och föraren HER befinner sig vid Amerikanska ambassaden. De börjar också köra mot mordplatsen.

pb 1160: DA och föraren KJ befinner sig vid Odenplan.

pb 1170: AP och föraren ME befinner sig vid Grand hotel.

Larmanropet är förstås ett förlopp utdraget i tiden. Jag kan tänka mig att det varade 20 - 30 sekunder med start 23.23.40.

I jakten på konspiration har operatören på SBC, UH, som även varit piketpolis i just piket 3230 blivit utsatt för förmätna anklagelser och påhopp. Men vi har facit och det säger att områdesanropet skickades ut 30 sekunder efter påringningen från Järfälla taxi och första polis (Gösta Söderström) kom att parkera på trottoaren vid Dekorima 30 sekunder senare. Med andra ord var första polis på plats redan 60 sekunder efter larmet från Järfälla Taxi. Kommentarer överflödiga.

Tid: 23.23.40.

Frilandsfotografen Ulf Karlsson (UK) som arbetade åt Aftonbladet uppfattar larm om skottlossning när han befinner sig på Wahrendorfsgatan vid Kungsträdgården.

Frugan är med i bilen.
Tid: 23.23.45.

Piketerna 1230 och 3230 svarar positivt på områdesanropet.

CD i pb 1520 bekräftar i Leif GW Perssons program om polisspåret, att man uppfattar att en piket befann sig i Beridarebansgatan. Nuförtiden kan man inte köra där.
Tid: 23.23.50.

LL är framme vid LP och frågar: "vad sköt han för?"

Har för mig att LL sagt att polisen ännu inte hade kommit. Det betyder att tiden 23.23.50 sätter en nedre gräns för när polisen kan ha anlänt som tidigast. I praktiken kan man nog sätta nedre gränsen till 23.24.00. dvs något senare.
Tid: 23.23.50.

pb 1170 med AP och ME börjar köra från Grand hotel mot trappkrönet på Malmskillnadsgatan.

AP 860310. Det finns andra tolkningar.

Poliserna var smarta och gissade att GM skulle fly via trapporna.

Tid: 23.23.51.

pb 2520 med GS/IW är nu ute på Sveavägen.

GS hade gett IW tillåtelse att köra mot rött. De körde med blåljus.

Personalen i ambulans 951 lade märke till blåljuset från pb 2520.

Tid: 23.23.51.

piket 3230 har lämnat Sergelrondellen och kommit in på Sveavägen. Dessförinnan har man kört från riksbankshuset vid Brunkebergstorg och därefter klämt sig genom via Beridarebansgatan under Kulturhuset.

De kan skymta pb 2520 med GS och IW när dessa svänger in på Sveavägen från Kungsgatan.

Flera av poliserna i piketen har vittnat om att föraren LS körde hårt.

Tid: 23.23.55.

YN/AZ möter LJ vid trappkrönet. LJ har gått långsamt uppför trappan.

LJ frågar YN/AZ om de sett något. YN/AZ svarar positivt och preciserar.
Tid: 23.24.02.

piket 3230 passerar Kungsgatan i högt tempo.

Föraren LS kör med tung högerfot.

De blir sedda av personalen i ambulans 951 som nu har 50 - 100 meter kvar till korsningen.

Tid: 23.24.04.

pb 2520 med GS och IW når mordplatsen.

De parkerar på trottoaren strax söder om mordplatsen.

Jag antar att de först bromsade in på Sveavägen, tog en snabb funderare, och körde därefter lugnt in på trottoaren och parkerade.

Tid: 23.24.05.

SE når Regeringsgatan.

Sedan han passerade YN/AZ har han sänkt till normalt gångtempo, 1.5 m/s. Han vill inte väcka uppmärksamhet.

Siktet är inställt på Hötorget/Kungsgatan och han tar därför höger/söderut. Han planerar därför att gå rakt över Brunnsgatan och därefter ta Kungstrappan ner till Kungsgatan.

Beslutet att gå på David Bagares gatas södra trottoar indikerar starkt att Skandiamannen tog höger på Regeringsgatan, se analys/flyktväg.

Även CDJ/piket3230 860302 anser att GM tog höger vid Regeringsgatan. Detta efter att ha talat med LJ när de minuten senare möttes på David Bagares gata.

Tid: 23.24.05.

LJ lämnar YN/AZ och börjar försiktigt korsa Malmskillnadsgatan.

Han hinner inte se SE som samtidigt svänger in på Regeringsgatan.
Tid: 23.24.07.

Ambulans 951 stannar för rött i korsningen Kungsgatan/Sveavägen.

Tid: 23.24.09.

GS från pb 2520 är ute på trottoaren.

Han skrev först ner ankomsttiden och lämnade därefter bilen.
Tid: 23.24.10.

IM och passagerarna HL, SL och SR lämnar mordplatsen.

IM 860314.
Tid: 23.24.10.

piket 3230 är framme vid mordplatsen.

Full flaps, gear down.

PW och KG såg när GS lämnade sin bil, PW 860311 och KG 880826. Detta pekar på att piket 3230 anlände endast kort stund efter pb 2520.

Tid: 23.24.12. - 23.24.22.

LJ står stilla mitt på Malmskillnadsgatan och spejar in mot David Bagares gata.

Han tycker sig se en rörelse längre in i närheten av Johannesgatan. Jag tror absolut inte att det var någon som gick in på Johannesgatan. Det borde LJ i så fall sett. Vidare var det knappast GM - det var ju en hel minut sedan han passerade.
Tid: 23.24.15.

YN/AZ har nyfiket stått kvar i trappan innan de långsamt börjar gå nedför trappan.

Tid: 23.24.15.

KÖ från piket 3230 ute ur piketen.

Befälhavaren brukade gå ut först och de andra satt kvar i piketen och inväntade order.
Tid: 23.24.15.

pb 1520 med CD och TE din position i Kungsträdgården vid Cafe Opera och kör mot mordplatsen.

Efter områdesanropet har tydligen CD ringt SBC/UH och frågat om även pb 1520 borde köra mot mordplatsen. Det råder delade meningar om detta.
Tid: 23.24.15.

GS från pb 2520 framme vid OP.

Han konstaterar att det är kört.
Tid: 23.24.20.

LP framme vid piket 3230.

Enligt personal i piket 3230 bankade LP på bilrutan.
Tid: 23.24.22.

GS från pb 2520 beordrar KÖ från piket 3230 att ta upp jakten.

Tid: 23.24.22.

LJ börjar gå in på David Bagares gata.

Han är mycket försiktig.

Han hann aldrig se SE innan denne kom in på Regeringsgatan.

Tid: 23.24.23.

Järfälla Taxi avslutar samtalet med LAC/90 000.

Man hade beordrat ambulans.
Tid: 23.24.30.

pb 1170 med AP och ME svänger in på Regeringsgatan.

Man har kört från Grand hotel via Kungsträdsgårdsgatan och Hamngatan.
Tid: 23.24.30.

KÖ från piket 3230 beordrar KG, PW, CDJ och JH att ta upp jakten.

KG/PW i ena patrullen och CDJ/JH i den andra.
Tid: 23.24.35.

pb 2520/GS tillbaka i sin bil och anmäler att han kommit till mordplatsen.

Gösta Söderström: rättegången mot tidningen Proletären.
Tid: 23.24.35.

pb 1520/CD befinner sig utanför NK när han hör pb 2520/GS anmälan.

Det är vad CD sade i reportaget om polisspåret med LGWP.
Tid: 23.24.40.

Vittnen pekar in i gränden.

Bl a JÅS 860409.
Tid: 23.24.40.

KG från piket 3230 framme vid OP.

Tid: 23.24.45.

Ambulans 951 börjar vinkas in, av bl a LL. Personal i ambulansen är föraren PA och CE.

JÅS.

Man var tvungna att vänta vid rött ljus innan man svängde in på Sveavägen. Farten var normal, man var ju inte larmade.

Tid: 23.24.45.

KG, PW, CDJ och JH springer in i gränden.

KG/PW vänster om barackerna och CDJ/JH till höger.
Tid: 23.24.45.

pb 1520 med CD har kommit in på Regeringsgatan. Blåljus utan siren i kröken.

Den erfarne CD visade prov på sin fingertoppskänska. Han visste att GS/pb 2520 var framme vid mordplatsen, och att ytterligare två piketer anmält att de var på väg. Han förstod att de också skulle köra till mordplatsen, den ena från Brunkebergstorg (3230) och den andra (1230) från Norra Bantorget. CD tog då det kloka beslutet att välja en annan väg för att eventuellt skära av gärningsmannens flyktväg. Och det var faktiskt nära att han lyckades.

För detta har han dock fått mest skit, och det har bidragit till att blanda in honom i polisspåret. En del menar att han tog den vägen för att hjälpa mördaren under flykten. Det är fullständigt horribelt. Samtidigt är det avslöjande och självdestruktivt för de som tror på konspirationer. De utgår från motiv önskedrömmar och försöker bygga vägar som bär till Dekorima. Det brukar inte gå jättebra.

Skandiamannen har nu knappt 10 meter kvar till korsningen Regeringsgatan/Brunnsgatan. Såg Skandiamannen de blå ljusen från pb 2520? Avståndet är 430 meter och det bör gå att se blåljusen. Men frågan är om viadukten över Kungsgatan skymmer sikten. Jag vet ej.

Tid: 23.24.52.

pb 1520 med CD/TE har nått Mäster Samuelsgatan.

CD har sagt att det gick undan. Jag räknar på 70km/h.

Jag utgår från att de hade blåljuset på.

Tid: 23.24.52.

Skandiamannen svänger in på Brunnsgatan höger/västerut.

Han är mitt i korsningen.

Varför svänger han in?

Ser Skandiamannen pb 1520 när de når korsningen Regeringsgatan/Mäster Samuelsgatan?

I så fall kan det vara anledningen till varför han tar in på Brunnsgatan västerut. Vad det polisens blåljus som skrämde honom? Inte helt omöjligt.

Eller hade han redan bestämt sig för att ta in på Brunnsgatan?

Eftersom han bör vara trängd och skrämd så antar jag att han ökar tempot. Jag väljer ett mycket raskt gångtempo på 1.8 m/s.

Se även analys/Flyktväg.

Tid: 23.24.55.

Ambulans 951 har backat in på övergångsstället mellan HJ:s taxi och LL:s Cheva.

Poutiainen påstår att KJ sade så.
Tid: 23.24.58.

pb 1170 med AP och ME svänger in på Malmskillnadsgatan.

Man har kört från Grand hotel via Kungsträdsgårdsgatan, Hamngatan, Regeringsgatan och Oxtorgsgatan.

Man ser några personer och stannar därför bilen.

Tid: 23.25.02.

De springande poliserna KG, PW, CDJ och JH möter YN/AZ mellan trappfoten och Luntmakargatan.

De pratar några sekunder med varandra.
Tid: 23.25.02.

pb 1520 med CD/TE blir synliga när de kommer upp på den del av Regeringsgatan som går ovanför Kungsgatan.

SE har kommit 18 meter in på Brunnsgatan.
Tid: 23.25.05.

CDJ från piket 3230 framme vid hissen som går från trappfoten och vidare upp till Malmskillnadsgatan. Han trycker ner den.

Jag antar att den redan var nere.
Tid: 23.25.07.

pb 1520 med CD och TE passerar Brunnsgatan.

SE befinner sig då ca 30 meter in på Brunnsgatan.

Än en gång har han tur.

Vem hinner först till Malmskillnadsgatan?

Tid: 23.25.08.

pb 1170 med AP och ME lämnar korsningen Oxtorgsgatan/Malmskillnadsgatan.

Man har frågat åtminstone två grupper om de sett någon suspekt person. Jag har räknat med att detta tog 10 sekunder. De bör ha haft ganska bråttom.
Tid: 23.25.10.

Efter ett kort stopp fortsätter KG, PW och JH från piket 3230 uppför trappan.

Tid: 23.25.10.

Varifrån fick IW signalementet blå täckjacka?

GS/pb 2520 påstår att han, genom sin chaffis IW, fått in signalementet blå täckjacka från ett vittne, 1 - 2 minuter efter det att de kom till mordplatsen. Frågan är: vem fick IW signalementet av. Alternativ:

Alt 1: från Lisbeth Palme? Aldrig. Inte en chans. Då hade vi vetat det.

Alt 2: från Skandiamannen? Nej, inte i tesen SE skyldig. Han är ju på vift. Jag tror att han kom tillbaka till mordplatsen 23.29 (se nedan), men jag har svårt att tro att han vågade dra den lögnen till IW.

Alt 3: från PW/piket 3230? Han har faktiskt sagt att han skickade ilanrop via bärbar utrustning och angav "GM på flykt och blå täckjacka". Det skulle han kunna ha fått av AZ. IW kanske snappade upp det? Eller KÖ som därefter sade det till IW?

Alt 4: från CD/pb 1520? Han får något senare (ca 23.26.30, se nedan), in signalementet blå täckjacka från LJ. Han ropade ut detta på radion, flera hörde det. Kanske var det då som IW tog emot informationen?

Alt 5: Från LL? Knappast. I första förhören sade han inte att GM hade blå täckjacka. (Däremot i senare förhör, där han i princip beskrev AB:s täckjacka.)

Tid: 23.25.11.

LJ har nått fram till mitten av korsningen David Bagares gata/Johannesgatan.

Han stannar upp och börjar speja in på Johannesgatan.
Tid: 23.25.15.

pb 1520 med CD har svängt in på David Bagares gata.

Tid: 23.25.15.

YN/AZ forsätter att gå mot mordplatsen efter att ha stannat upp.

Tid: 23.25.16.

pb 1170 med AP och ME kör på Malmskillnadsgatan norrut och passerar Brunnsgatan.

SE befinner sig 43 meter in på Brunnsgatan. Avståndet till pb 1170 är ca 80 meter.

Det är SE:s tredje närkontakt med polisen på kort tid.

Skandiamannen kan absolut ha sett pb 1170. Men personalen i pb 1170 missade nog SE. Kanske hann han gömma sig??? Eller tittade de kanske åt vänster längs Apelbergsgatan?

Tid: 23.25.16.

LJ rör sig sakta österut längs David Bagares gata.

Jag räknade med att han spanade in mot Johannesgatan under fem sekunder.
Tid: 23.25.20.

CDJ från piket 3230 har kontrollerat hissen och tar rulltrappan.

Han åkte baklänges.
Tid: 23.25.21.

pb 1170 med AP och ME kör på Malmskillnadsgatan norrut och passerar David Bagares gata.

Till höger ser de pb 1520 med CD/TE som precis har svängt in på David Bagares gata via Regeringsgatan. AP 860312.

Notera att pb 1170 med AP/ME är första polisbil på trappkrönet. Det var alltså inte pb 1520 med CD/TA.

Tid: 23.25.23.

pb 1520 med CD passerar LJ några meter öster om korsningen David Bagares gata/Johannesgatan.

CD kollar inte upp LJ. Det var fortfarande inte bekräftat att någon faktiskt var skjuten. Än mindre att GM sprang på David Bagares gata. Jag ser därför inga konstigheter i att CD inte stoppade LJ

Jag kan tänka mig att pb 1520 körde mycket långsamt när de passerade LJ.

Tid: 23.25.28.

pb 1170 med AP och ME kör på Malmskillnadsgatan norrut och har precis kommit in på Döbelnsgatan.

Tid: 23.25.30.

KG, PW och JH från piket 3230 kommer springande upp på trappkrönet.

De kan inte se pb 1170 med AP/ME som just svängt in på Döbelnsgatan.
Tid: 23.25.35.

CDJ från piket 3230 uppe vid Malmskillnadstatan.

Han har sagt att han åkte baklänges i rulltrappan för att försvara sina kollegor från bakhåll.
Tid: 23.25.35.

pb 1520 med CD når korsningen David Bagares gata/Malmskillnadsgatan efter mycket försiktig körning.

CD ser några poliser som precis har kommit upp på Malmsskillnadsgatan. De kontaktar varandra och börjar diskutera läget.
Tid: 23.25.35.

pb 1210 med LC och HRE har nått fram till Hamngatan vid Norrmalmstorg.

De har kört i normalt tempo från Amerikanska ambassaden.

Var befann de sig när CD/1520 meddelade att de talat med LJ???

Tid: 23.25.42.

LJ når efter rask promenad fram till en byggnadsställning vid David Bagares gata nr 20, och börjar titta under skynket.

Tid: 23.25.45.

DA/KJ i pb 1160 når korsningen Sveavägen/Tegnergatan efter att ha kört från Odenplan.

DA 860505.

Mycket intressant polisbil när man analyserar SEs flyktväg.

Svårt att förstå protokollet. Oklart i vilket skede de lämnade Odenplan. Mina beräkningar blir rätt OK om DA/KJ hörde GS/2520 anmäla sig när de befann sig vid Odenplan.

De hör nu på radio att GM sprungit uppför trapporna. Oklart vem de hört meddela detta. PW i piket 3230?

Tid: 23.25.47.

LJ har tittat under skynket och börjar röra sig tillbaka mot Malmskillnadsgatan.

Han springer långsamt, 3 m/s, för att söka kontakt med pb 1520.
Tid: 23.25.53.

pb 1170 med AP och ME svänger in på Tegnergatan och kör höger/österut.

Protokollen inkomatibla. Ett säger att de svängde in på Tegnergatan, ett annat säger att de svängde in redan på Kammakargatan.
Tid: 23.26.00.

SE når Malmskillnadsgatan efter 120 m i mycket raskt gångtempo.

När han tittar åt höger in mot Malmskillnadsgatan ser han pb 2520 med CD/TE och piketpoliser.

Han måste vänta ut dem innan han korsar gatan. Avståndet till poliserna är ca 60 m.

Återigen har han en otrolig tur. Det är fjärde gången på kort tid han inte är mer än 60 m från polisen.

SE kom att kalla piketpoliserna för "den glammande skolklassen." Vär det här han fick inspirationen till det onödigt nedsättande uttrycket?

Tid: 23.26.00.

CD i pb 1520 har diskuterat läget med poliserna från piket 3230.

Det bestäms att KG/PW ska gå mot Johannesparken och att CDJ/JH tar David Bagares gata.

Det känns som ett väldigt klokt beslut att splitta upp gruppen precis så. Man är endast fyra poliser till fots och de har den till synes hopplösa uppgiften att jaga en GM i ett stort område. Då vore det väl fel att låta alla fyra springa in på samma gata, t ex David Bagare gata. Smart att låta två av dem ta vänster och gå mot Johannesparken. GM skulle ju kunna ha tagit Johannesvägen och i så fall kan han bli inklämd av poliserna.
Tid: 23.26.00.

AH lämnar Palme och lånar telefon av en taxichaffis. Jag gissar på AD. Hon sitter inne i bilen. Chaffisen slår numret till hennes bror.

Har för mig jag fick uppgiften från hennes bok.

Tiden för samtalet hade man förmodligen kunnat använda för att avfärda alla teorier om sena poliser/ambulanser.

Tid: 23.26.00.

AB har lämnat trottoaren vid Dekorima och försöker lämna sitt namn till en polis.

Har för min att jag läste i en av Gunnar Walls böcker att AB försökte kontakta en polis rätt tidigt. Jag vet dock att han senare kom att bli förhörd av LLÖ i piket 1230.
Tid: 23.26.00.

DA/KJ i pb 1160 når korsningen Tegnergatan/Döbelnsgatan.

DA 860505. De kör sakta. Har räknat med 40 km/h.

De ser inte pb 1170 med AP/ME som befinner sig ca 80 meter längre bort på Tegnergatan. Eventuellt svängde pb 1170 österut redan på Kammakargatan, oklart i protokollen.

Tid: 23.26.00. - 23.27.00.

TA anländer till mordplatsen.

Jag är osäker på tiden. Dock har han sagt att ambulansen var på plats när han kom dit och att personalen höll på med hjärtkompression.
Tid: 23.26.05.

CD i pb 1520 och de andra poliserna ser LJ komma gående. De bestämmer sig för att möta honom.

Tid: 23.26.15.

1520/CD har backat in på David Bagares gata och mött LJ, mitt mellan Malmskillnadsgatan och Johannesgatan.

LJ har småsprungit sista biten. Han visste att polisen var i närheten och rädslan hade kanske släppt.
Tid: 23.26.15.

Skandiamannen har stått i korsningen Malmskillnadsgatan / Brunnsgatan och väntat på fri sikt innan han fortsätter mot mordplatsen .

Han har bestämt sig för att gå tillbaka till mordplatsen och säga att han jagat GM.

Men är det inte dumdristigt att gå tillbaka till mordplatsen, med tanke på alla vittnen? Mitt svar är nej. Man måste se det ur Skandiamannens perspektiv. De enda personerna han var medveten om vid skottögonblicket var makarna Palme. Jag är säker på att han inte såg AB. Hade han sett honom hade han aldrig skjutit. Han upplevde en helt öde trottoar. Han kanske kände sig helt osedd, och tyckte att det var riskfritt att gå tillbaka. Under fjärde förhöret pekade han ut AB på foto. Inte så konstigt, han kan ju ha sett honom när han kom tillbaka till mordplatsen.

Se även analys/Återvände till mordplatsen.

Tid: 23.26.20.

YN/AZ når mordplatsen. Palme får syrgas. Flera poliser och en ambulans har kommit till platsen.

Tid: 23.26.26.

DA/KJ i pb 1160 kommer in på Malmskillnadsgatan efter att ha kört Döbelnsgatan söderut.

De är på väg söderut.

De ser inte Skandiamannen som redan är på Apelbergsgatan.

Tid: 23.26.35.

DA/KJ i pb 1160 passerar korsningen Malmskillnadsgatan/David Bagares gata.

De är på väg söderut. DA 860505 rapporterar att de såg en annan polisbil stående i korsningen med nosen riktad öster på David Bagares gata. Han såg poliser tala med en civilperson. Detta är säkerligen pb 1520 med CD/TE och piketpoliserna CDH/JH som talar med LJ.
Tid: 23.26.40.

Efter att ha pratat med LJ en stund basunerar 1520/CD ut signalementet "blå täckjacka" över öppet nät.

LC promemoria.
Tid: 23.26.40.

pb 2160 med LB och LK hör signalementet som CD i pb 1520 ropat ut.

Man är redan i krokarna och deltar redan i spaningar.
Tid: 23.26.40.

Varifrån fick IW signalementet blå täckjacka?

Se bakgrund i min kommentar lite längre upp.

Kanske var det via CD/pb 1520 som IW hörde att GM hade blå täckjacka?

Tid: 23.26.45.

DA/KJ i pb 1160 svänger in på Brunnsgatan och kör österut.

De kom norrifrån via Malmskillnadsgatan.

Skandiamannen befinner sig 45 meter därifrån gående söderut på Apelbergsgatan. Han har 10 meter kvar till korsningen med Luntmakargagan.

Om spekulationerna stämmer så har Skandiamannen har haft en fullständigt ofattbar tur. Vid fem olika tillfännen har polisen varit mycket nära honom. Det är ju i så fall helt sanslöst.

Och pb 1160 kör därefter österut längs Brunnsgatan. Det vär där som SE tidigare gick i motsatt riktning. Tänk om pb 1160 varit lite tidigare. Sträckan fram till Regeringsgatan är 120 meter.

Tid: 23.26.47.

SE svänger in på Luntmakargatan efter 60 m promenad i raskt tempo.

Luntmakargatan är helt tom på folk, precis som han senare kom att beskriva i "språngmarschen".
Tid: 23.26.50.

YN/AZ lämnar sitt namn till en polis. Jag gissar på KÖ/LS i 3230.

YN har sagt att hon talade med polis direkt efter ankomsten till mordplatsen.

De kvarvarande poliserna från piket 3230 bistod IW med att hämta in vittnesuppgifter. GS 860828. Senare gick uppgiften till LLÖ i piket 1230.

Tid: 23.27.00.

pb 1170 med AP och ME når fram till Snickarbacken.

Man har kört Malmskillnadsgatan, Döbelnsgatan, Tegnergatan, Birger Jarlsgatan och in på Snickarbacken.

Det finns en alternativ variant av pb 1170s färd där de är betydligt senare. Men efter att ha läst diverse protokoll så känner jag mig tämligen övertygad om att alternativet är osannolikt.

Jag har inte spårat pb 1170 mer än så här.

Man kan konstatera att personalen AP/ME hade rätta känslan. Precis som CD/TE i pb 1520 valde de Brunkebergsåsen. Precis som CD/TE var AP/ME otroligt nära GM. Faktum är att AP/ME i pb 1170 var första polisbil vid trappkrönet, t om före pb 1520.

Tid: 23.27.10.

pb 2160 med LB och LK befinner sig i korsningen Regeringsgatan / Mäster Samuelsgatan när de meddelar att de gripit en person som stämmer in på signalementet som CD/2520 ropat ut.

LB/LK måste ha sett personen strax efter de fick signalementsuppgifter. Det är möjligt eftersom de befann sig i krokarna.
Tid: 23.27.10.

DA/KJ i pb 1160 hör anropet från pb 2160.

DA 860505.

De hade nått Norrlandsgatan efter att ha kört österut på Brunnsgatan.

Tid: 23.27.10.

UK står för rött ljus i korsningen Hamngatan /Regeringsgatan när de hör pb 2160 basunera ut att de har en person som stämmer in på signalementet. UK bestämmer sig för att köra dit.

Tid: 23.27.12.

pb 1210 med LC stannar till vid korsningen Malmskillnadsgatan / Brunnsgatan.

Tid: 23.27.15.

Båren rullas ut från ambulans 951.

Tid: 23.27.20.

pb 1520/CD börjar genast köra mot korsningen Malmskillnadsgatan / Mäster Samuelsgatan.

Jag antar det är för att bistå pb 2160. Det är dock lite märkligt att de inte kör till korsningen Regeringsgatan / Mäster Samuelsgatan. Jag är osäker på varför. Den gripne personen hade kommit ut från en restaurang. Kanske kollade CD restaurangen?!?
Tid: 23.27.20.

LJ börjar röra sig mot mordplatsen, eskorterad av JH från piket 3230.

Osäker på om det var JH eller CDJ.
Tid: 23.27.22.

SE når korsningen Luntmakargatan/Tunnelgatan efter 65 m raskt tempo.

Det är öde, precis som han besrkev i språngmarschen.

När lämnade journalisten Ritva Rönnberg restaurang Bohemia? Hennes väninna hörde skotten. Gick Ritva till mordplatsen? När? På vilken sida om baracken?

Tid: 23.27.22.

(Alternativ rörelse för SE).

Ett alternaivt förlopp som tål att fundera på skulle kunna se ut så här:

SE tar sig in via bakvägen i Skandias lokaler, t ex Luntmakargatan 19 alldeles under sitt rum. Han gömmer revolvern och går till mordplatsen genom gränden söder om barackerna. Har inte gått igenom tiderna. Vet inte om han hade möjlighet att ta sig in i lokalerna.

Har även fått för mig att han hade tillgång till ett fotolab alldeles i närheten. Intressant.

I förslaget förlopp nedan kommer jag dock inte göra så. I stället kommer SE röra sig mot mordplatsen direkt, med revolvern på sig.

Tid: 23.27.25.

OP lastas på båren. Vittnen hjälper till.

Förmodar att SG var en av dem.
Tid: 23.27.30.

Den andra ambulansen 912 anländer. Chaufför är MD. Övrig personal KL och EL. Ställer sig två meter bakom 912.

Det finns förhör med ambulanspersonal från båda ambulanserna.

Osäker på ambulans 912:s exakta position.

Tid: 23.27.40.

piket 1230 anländer till mordplatsen.

CP för befälet, övrig personal: LLÖ (kvinna), KB, UH och PB.

Egentligen kan jag inte avgöra vem som var först: ambulans 912 eller piket 1230.
Tid: 23.27.40.

HJ lämnar namn till polis.

Jag är tämligen säker på att det var KÖ/LS från piket 3230 som tog emot uppgifterna.
Tid: 23.27.40.

SE har gått 20 m söder om barackerna i långsamt tempo och nått slutet på dessa. Ställer sig och tittar mot mordplatsen.

Under fjärde förhöret sade han att han gick söder om barackerna på vägen tillbaka från språngmarschen. Det är en av anledningarna till varför jag tror att SE kom tillbaka till mordplatsen och gick just den vägen.

Han vill inte gå den sista biten förrän ambulansen med OP och LP har lämnat platsen.

Tid: 23.27.50.

GS beordrar personalen i piket 1230 att bistå med vittnen (LLÖ) och avspärrning.

Tid: 23.27.50.

AH får ett paket servetter av en polis.

Tid: 23.27.50.

UK avslutar en U-sväng och parkerar i korsningen Regeringsgatan / Mäster Samuelsgatan. Han ser LB och LK från pb 2160 kolla upp en person med rätt signalement.

Tid: 23.27.50.

pb 1520 med CD är framme vid korsningen Malmskillnadsgatan / Mäster Samuelsgatan.

På något sätt bistår man LK/LB i pb 2160, men jag vet inte riktigt hur. Kollade man upp en restaurang?

Tid: 23.28.00.

SE uppfattar bryskhet mot LP i samband med att hon ville åka i samma ambulans som OP.

Spekulation. Dock vet vi att det var lite olika synpunkter angående vilket fordon LP skulle åka i. LP ville åka i samma ambulans som OP och LL säger sig ha hjälpt till med detta.
Tid: 23.28.05.

PA från ambulans 951 i kontakt med LAC.

OBS: man är ännu inte på hjul. Se analys/ambulanser och även händelsen vid 23.28.11 nedan. Ambulansen körde senare än många är medvetna om.
Tid: 23.28.11.

En kvinna står bredvid ambulans 951 och säger "kan du hoppa in".

Se analys av ambulanser.

Detta framgår av LLC-bandet.

Det är förmodligen LLÖ som ber LP sätta sig i ambulansen. Se analysen för alternativ.

Detta bevisar att ambulans 951 ännu inte börjat köra.

Tid: 23.28.15.

LB och LK från pb 2160 vid korsningen Regeringsgatan / Mäster Samuelsgatan släpper personen som stämde in på signalementet.

Tidschemat och scenariot angående personen som kollades upp känns ansträngt. Personen ska ha kommit ut från en restaurang i närheten och därefter stoppats och kollats upp. Det borde kanske ha tagit längre tid.

För att estimera tider har jag även använt UK:s uttalande om att han strax efter fick höra beskedet från GS att offret var Palme. LB/LK har släppt personen innan GS besked.

Tid: 23.28.15.

UK lämnar korsningen regeringsgatan / Mäster Samuelsgatan efter att 2160 släppt personen som stämde på signalementet.

Stämmer illa med utsagor från pb 2160/LB. Han säger att det tog längre tid.

UK säger i vitboken att han stack med en rivstart.

Tid: 23.28.23.

En kvinnoröst hörs säga "det är Olof" på LAC-bandet med ambulans 951.

Det är förmodligen LLÖ som talar med någon runt ambulans 951.

Ambulans 951 har alltså fortfarande inte lämnat mordplatsen.

Se analys av ambulanser.

Eller är det LP som säger det till ambulansföraren PA?

Tid: 23.28.25.

GS från pb 2520 meddelar via radio att Olof Palme är skjuten.

Han har sagt att han ropade ut detta i samband med att ambulansen var på väg från platsen. Detta har också bekräftats av UH och AT på SBC och av Arbetet 871218.
Tid: 23.28.25.

CD från pb 1520 befinner sig i korsningen Malmskillnadsgatan / Mäster Samuelsgatan när han hör GS utrop om att Olof Palme är skjuten.

CD säger detta i TV-programmet om polisspåret.
Tid: 23.28.25.

UK är vid korsningen Hamngatan /Regeringsgatan när han hör GS utrop om att offret är Olof Palme.

Jag kalkylerar med att UK hade grönt ljus i korsningen.
Tid: 23.28.30.

UK befinner sig på Hamngatan nära Sergels torg när han ser en piket köra norrut genom Sergelrondellen.

Oklart vilket piket. Helt klart är det varken 3230 eller 1230. En het kandidat är piket 1220.
Tid: 23.28.35.

Ambulans 951 med OP har börjat köra mot Sabb.

KL från 912 har hoppat över till 951 och sitter i bakvagnen med OP och CE.

LP sitter i framsätet.

Se analys av ambulanser.

Tid: 23.28.40.

Ambulans 912 hakar på i "skåpet".

Båda ambulanserna kör förmodligen via Odengatan.
Tid: 23.28.40.

LL är chockad och ledsen.

Detta enligt HJ.

Jag spekulerar i att SE ser detta. Mer om detta i senare i fjärde förhöret där SE tycks prata om en blandning av Tompa-Jahn, LL och AB.

Tid: 23.28.40.

AH och SG står och torkar sig nära tunnelbananedgången.

Tid: 23.28.40.

SE ser när SG torkar sig om munnen.

Min spekulation. Det sägs ju att SE sade till väktaren HO att någon utfört konstgjord andning, och hur kunde SE veta det om han var skyldig. Detta är alltså min förklaring.

Men om man nagelfar förhöret med HO så är det inte alls självklart vem det är som har sagt konstgjord andning: var det SE eller var det HO som läst det i media?

Tid: 23.28.40

Avspärrning påbörjas av personal från piket 1230. Man börjar vid Dekorima, sen ut till Sveavägen och vidare söderut.

Man måste mota bort folk i röran.
Tid: 23.28.50.

UK har 100 meter kvar till Kungsgatan när han ser den sista ambulansen (912) försvinna bortåt.

Det är alltså ambulans 912 han ser. Han ser det röda korset på bakrutorna. Se vitboken.

Enligt vitboken hade han fri väg och körde fort.

Tid: 23.29.00

LL och JA lämnar mordplatsen utan att ha anmält sig till polisen.

De ringde dagen efter och lämnade sina uppgifter.

Osäker på exakt tid, men LL har sagt att de ville lämna platsen innan journalister började dyka upp.

Tid: 23.29.00

HJ lämnar mordplatsen med SG, AE, GI, LB.

Lite oklart om alla åkte med HJ. LB säger så.

Tiden är förstås osäker, men jag tolkar SG som att de lämnade mordplatsen ganska tidigt.

Tid: 23.29.00 - 23.50.00.

Dekorima

I det följande kommer jag spekulera i SEs rörelser vid Dekorima efter mordet.

I förslaget kommer jag pröva iden att Skandiamannen syns på en av Janne Schmidts bilder och på två av Kalle Melanders. I så fall kommer SE tillbaka till Skandia först 23.44. Det är senare än 23.40 som väktaren HO sade.

Jag kan enkelt ändra till 23.40 genom att bortse från iden med Janne Schmidts och Kalle Melanders bilder. Jag skulle även kunna pressa tidschemat för Schönstedts intervju med AH/KJ.

Men jag vill testa iden, och då kommer alltså SE till Skandia lite senare. PH på Skandia sade förresten att SE kom först 23.45.

Tid: 23.29.00.

SE väntar tills ambulanserna har kört iväg och börjar långsamt röra sig mot mordplatsen.

Han har stått gömd i den smala rännan söder om baracken.

Han går alltså söder om baracken, precis som han sade under det fjärde förhöret.

Tid: 23.29.00. - 23.32.00.

AB förhörs av LLÖ i piket 1230 som står framför AD:s taxi.

Man kan se på IW:s rapport att LLÖ skrev upp mer än bara personuppgifter.
Tid: 23.29.00.

Expressens journalist Tommy Schönstedt får ett tips om att Palme är skjuten. Strax innan har han fått ett tips angående skottlossning.

Det är känd tipsare med hög trovärdighet som brukar ha polisradion vid sängen.
Tid: 23.29.10.

UK kör förbi mordplatsen.

Han ser att avspärrningen är på väg upp.

Jag förmodar att han körde mycket sakta förbi mordplatsen och tittade av nyfikenhet.

Tid: 23.29.20.

LJ och JH från piket 3230 når mordplatsen. LJ ställer sig i kö för att lämna vittnesmål.

Jag gissar att LJ ställde sig vid piket 1230.
Tid: 23.29.20. - 23.35.00.

LJ står och väntar på att bli förhörd.

Tid: 23.29.30.

SKANDIAMANNEN ÄR TILLBAKA PÅ MORDPLATSEN.

Nu är Skandiamannen bunden till mordplatsen vid tiden för mordet för all tid och evighet. Det var ett stort misstag. Hade han i stället lyckats ta sig hem direkt så hade han inte behövt vända sig till polis och media och då hade vi förmodligen aldrig hört talas om honom.

Han går nära tunnelbanenedgången och går därefter ett par meter åt vänster (söderut) nära GS:s pb 2520.

Avspärrningen är på väg upp och SE vill undvika den. Dessutom är det rörigt på platsen när folk föses bort.

Tid: 23.29.50.

UK parkerar vid Svensk Hemslöjd, 95 meter norr om mordplatsen.

Tid: 23.30.00.

UK ute ur bilen.

Tid: 23.30.00.

Väktaren AK lämnar receptionen för att bege sig hemåt.

Hon hade bil som stod parkerad i Skandias garage.
Tid: 23.30.50.

UK vid mordplatsen, förbereder kameran.

Han hade problem med imma.
Tid: 23.31.00.

Vittnena CA/AE anländer till mordplatsen.

SE ser när de kommer.

De kom gående söderifrån och stannade i närheten av pb 2520. Oklar vid vilken tid. Det stod i SVD 860301 att de hörde skotten, men CA/AE har dementerat detta. CA har sagt att OP var borttransporterad, och därför anlände efter att ambulanserna lämnat platsen. De måste ha anlänt innan UK kom eftersom de syns på hans första kort. Min gissning är att de anlände 23.31.00.

CA är mannen med vita gympaskor. AE är mannen i beige jacka.

De syns även på polisens bild nr 6 som föreställer "kepsmannen". Därför tillhör CA/AE hela mordutredningens viktigaste vittnen.

Tid: 23.31.00. - 23.40.00.

Kvarvarande vittnen på mordplatsen:

AH, KJ, AD, JÅS, AB, LJ, CA, AE och TA.

AH, KJ, CA, AE och TA tycks ha stått nära varandra.

JÅS, AB och LJ stod vid piket 1230 för att bli förhörda.

Jag har detaljstuderat Ulf Karlssons bilder.

Tid: 23.31.00.

Schönstedt och fotografen Kalle Melander börjar köra från Marieberg på Kungsholmen.

Plattan i mattan.
Tid: 23.31.20.

MD i ambulans 912 rapporterar att man nått Eastmanska.

Det ligger strax norr om Sabb, och anropen indikerat att de hade kört via Odengatan.
Tid: 23.31.30.

pb 1210 med LC och TE når mordplatsen. De parkerar bakom pb 2520/GS.

Jag har använt de tider som LC fick fram i sin egen rekonstruktion av färden från amerikanska ambassaden till Dekorima. Jag har även använt Ulf Karlssons berättelse.
Tid: 23.31.30.

UK tar sin första bild.

På bilden ser man att pb 1210/LC står bakom pb 2520/GS.

Man ser Gösta Söderström bredvid pb 1210. Det är ögonblicket när LC får reda på att offret är Olof Palme.

Man ser även att avspärrningen har kommit rätt långt.

UK skulle få en del problem med imma.

Tid: 23.31.30.

Ambulans 951 framme vid Sabb.

Lite osäker på tid, men vi vet att efterföljande ambulans 912 anlände 23.31.40.
Tid: 23.31.40.

MD i ambulans 912 rapporterar att man är framme vid Sabb.

Man kan väl förmoda att ambulans 951 med OP anlände 10 - 20 sekunder tidigare.
Tid: 23.32.00.

UK tar sin andra bild.

Man ser när Gösta Söderström går tillbaka mot sin bil efter samtalet med LC/1210.
Tid: 23.32.00. - 23.35.00.

JÅS förhörs av LLÖ i piket 1230.

Man kan se i IW:s rapport att LLÖ skrev upp mer än bara personuppgifter.
Tid: 23.32.15.

CA/AE frågar AH/KJ vad som hänt. De får svaret att offret är OP och har svårt att tro det. AE trodde att det var ett skämt.

SE kan absolut ha överhört detta när han stod alldeles i närheten bakom pb 2520.

Skandiamannen att säga följande till väktaren HO när han återkommit till Skandia:

"Men så sade han att det var en man som hade sagt att, han hade tydligen frågat den här mannen som påstått att det var Olof Palme att du skämtar väl, och då sade mannen att det här är ingenting man skämtar om."

Ur förhör med AE:

"De frågar flickorna vad som hänt och får då till svcar att Palme har blivit skjuten.".

"[A] säger att han inte ville tro på uppgifterna att Palme blivit skjuten. Han trodde att det var ett dåligt skämt".

Ur fjärde förhöret med Skandiamannen:

"Då beslutar jag mig för att gå tillbaka till Skandia och receptionen för att ringa hem till min hustru och fråga när nattbussen går hem. Jag hinner väl ungefär en fyra - fem meter när den här flickan som jag hade till vänster om mig i ursprungsskedet, när hon får syn på mig så kommer hon fram, och så säger hon. Vet du vem det är dom har skjutit , säger hon, när jag säger att, nej ingen aning då så säger hon så här, det är Olof Palme. Jag minns de här orden väldigt tydligt så de ä r jag väldigt säker på, för jag säger nämligen, nej du skojar, säger jag till henne, varpå hon säger, nej du, säger hon, sånt skojar man inte om."

Det påminner onekligen om det som AE sade i förhör. Därför tror jag att SE hörde det från sin position bakom pb 2520.

Jag har ytterligare kommentarer om detta lite längre ner kring 23.43 när AH/KJ går norrut.

Tid: 23.32.30.

UK tar sin tredje bild.

Man ser Gösta Söderström och en annan polis stå och "hänga" runt Söderströms bil.

Det är klart intressant. Skandiamannen sade i fjärde förhöret att när polisen anlände så ställde sig två poliser framför sin polisbil. SE sade att LP pockade på deras uppmärksamhet men att de bara svarade "lugn, lugn". SE återupprepar berättelsen i Expressen 860905 där han gick fullständigt bananas. UKs bild visar att två poliser faktiskt stod på precis det sättet. Dock vid en annan tidpunkt.

SE kan absolut ha sett detta från sin position alldeles i närheten.

Tid: 23.33.00.

Ulf Karlsson fångar Skandiamannen bakom Gösta Söderströms bil på sin fjärde bild..

Jag hävdar detta med emfas.

Jag såg bilden 2018 och sedan dess har jag varit intresserad av rörelserna vid Dekorima även efter mordet.

Tid: 23.33.00.

AD lämnar signalement till IW. Signalementet stämmer in på SE.

SE står alldeles intill och hör detta.

Se även analys/AD där det framgår att AD sagt öronlappar vid fyra tillfällen och keps vid två. Han sade även att GM hade långrock.

Se även analyser/IW. Vi vet att han skrev upp ADs uppgifter.

Se även analys/Vittnet på mordplatsen.

Stor felmarginal på tiden. Ingår i en sekvens av händelser.

Tid: 23.33.00.

SE hör när AD lämnar signalement till IW

SE har lämnat vittnesmål om detta.

SE börjar få kalla kårar och vill lämna platsen. Inte kul att stå där revolvern i fickan någon meter från ett vittne som uppenbarligen har sett honom och som ger signalementet till en polis.

Tid: 23.33.00.

Åke Rimborn anländer till Sabb i pb 5520 med TT som förare.

Ganska snart efter beskedet att det var Olof Palme som var offret, bestämde man på SBC att Rimborn skulle ta sig till Sabb för att förhöra LP. Rimborn befann sig på SBC som ligger väldigt nära Sabb. Dock vet vi att när Rimborn anlände till Sabb var OP redan inne inne i en sjukhussal. Ambulans 912 anlände till Sabb 23.31.40. Ambulans 951 som körde Olof och Lisbeth anlände uppskattningsvis 10 - 20 sekunder tidigare. Det måste förstås ha tagit en stund innan Olof var flyttad till sjukhussalen. Därför känns det rimligt att anta att Rimborn inte anlände före 23.33.00.
Tid: 23.33.15. - 23.39.00.

SE lämnar mordplatsen tillfälligt

Skandiamannen hörde när AD nämnde hans signalement till IW. Ulf Karlssons kamera blixtrar. Skandiamannen blir rädd och lämnar mordplatsen.

Se även analys/När lämnade SE brottsplatsen? ytterligare motivation. Där redogör jag för ett stort hål i SEs berättelse.

Tid: 23.33.15.

pb 1520 med CD/TE börjar köra mot mordplatsen.

Han har dessförinnan dirigerat eftersöket på Brunkebergsåsen.

Tiden osäker, men han syns på UKs fyra sista bilder.

Tid: 23.33.30.

pb 1210 med LC lämnar mordplatsen. Åker mot Sabb.

Tiden osäker, men han syns endast på UKs två första bilder. På UKs tredje och fjärde bild kan man inte se om pb 1210 är kvar. På de fem sista bilderna är pb 1210 garanterat borta.
Tid: 23.34.00.

pb 1520 med CD/TE kommer till mordplatsen.

Tror att han parkerar framför piket 1230. Man ser en Saab framför piket 3230 på några av Janne Schmidts bilder.

Osäker på om CD hann träffa LC från pb 1210. Jag tror inte det. Åtminstone har ingen av dem vittnat om den andres närvaro när de intetvjuades av juristkommissionen. Däremot har GS antytt (???) att båda var där samtidigt.

Tid: 23.34.15.

CD från pb 1520 känner igen LJ när denne står och väntar. CD ser då till att han blir förhörd.

Tid: 23.34.30. - 23.36.30.

GS/2520 och CD/1520 samtalar.

Det syns tydligt på Ulf Karlssons bilder.
Tid: 23.35.00.

Hundföraren KEA från pb 2550 anländer till mordplatsen.

Jag tror att han parkerade bakom piket 3230. Tycker mig kunna se en Volvo bakom piketen på UKs bilder.

KEA pratade med CD/1520 och fick beskedet att det var försent för att spåra med hund. Han stannade endast en kort stund.

Tid: 23.35.00. - 23.36.00.

Ulf Karlsson tar sina sista fyra bilder.

Dessförinnan verkar han ha gjort ett litet uppehåll i fotograferandet. Han har bytt position, och han verkar ha bytt objektiv. Dessutom är hela gruppen med AH/KJ/CA/AE/TA borta. De syntes på UKs första fem bilder.

Man ser även att han har problem med imma på de sista bilderna.

På de fyra sista bilderna syns GS/IW och några andra poliser, bl a hundföraren. Man ser även några civilpersoner.

Tid: 23.35.00. - 23.38.00.

LLÖ förhör LJ i piket 1230.

Tid: 23.35.00.

Väktaren ALG kommer tillbaka till Skandias reception efter rondering.

Hon har varit på rondering sedan 21.00.00.
Tid: 23.35.30.

Skandiamannens signalement basuneras ut på polisradio.

Det är signalementet som AD stunden innan gav till IW.

I Expressen 861228 säger Gösta Söderström "Första larmet är att vi söker en man i blå täckjacka. Sedan larmar vi om en man i lång rock och keps med öronlappar.".

Gösta Söderström sade i hovrätten att det nya signalementet som larmades ut var rock och mössa med öronlappar och att detta kom från taxichaffisen från Järfälla Taxi (läs från AD).

LJ hör detta när han sitter inne i piket 1230 och blir förhörd av LLÖ. I förtalsrättegången mot tidningen Proletären sade han att han hörde han fel signalement basuneras ut. LJ ansåg att GM bar täckjacka, men AD sade långrock och jag tror därför att LJ hör långrock.

Här har jag uppenbara problem med tiden i analysen. Jag tror att AD lämnade signalementet ett par minuter tidigare. Märkligt om det går ut på radion först nu. Eller skedde det flera gånger???

Tid: 23.36.00.

Expressens Tommy Schönstedt med fotografen Kalle Melander anländer efter att ha kört fort.

De parkerar på Sveavägens västra sida i höjd med mordplatsen.

Det var Kalle Melander som hade tung högerfot.

Tid: 23.36.00.

pb 1210 med LC och HER anländer till Sabb.

Jag förmodar att han tog vägen förbi Norra Bantorget.
Tid: 23.36.30.

Tommy Schönstedt har sprungit över Sveavägen och tilltalar en polis.

Schönstedt undrar om ryktet om Palme är sant. Han får inget svar.
Tid: 23.36.30.

UK lämnar mordplatsen och kör mot Sabb.

Han ringde Aftonbladet när han befann sig utanför Grand och fick direktiv av tidningen.
Tid: 23.37.00.

Livvakterna DA/GS anländer.

De samtalar bl a med CD från pb 2520.
Tid: 23.37.00.

Tommy Schönstedt påbörjar intervjun med AH och KJ.

Kalle Melander fotograferar.
Tid: 23.38.00.

Aftonbladets journalist Bengt Michanek anländer.

Jag förmodar att fotograferna Janne Schmidt och Stig Almqvist kommer samtidigt, men känner mig osäker.

Michanek har sagt att det var svårt att få tag på en fotograf. Fotograferna har dock tagit väldigt tidiga foton och måste ha kommit ungefär samtidigt.

Jag är tämligen övertygad om att Bengt Michanek aldrig intervjuade AH/KJ ensam, han har väldigt lite om AH/KJ i sin artikel. Han överhörde nog slutet av Tommy Schönstedts intervju med AH/KJ.

Tid: 23.38.00 - ?

Janne Schmidt tar bilder vid Dekorima.

Han tog uppemot 40 bilder.

På den första bilden ser man CD/1520 samtala med livvakterna.

Han tog även flera bilder på Tommy Schönstedts intervju med AH/KJ, men förmodligen först mot slutet av intervjun.

Tid: 23.xx.

Okänd bil X står parkerad med bakhjulen i höjd med den södra annonspelaren, dvs i höjd med Dekorimas varuinlämning.

Jag vet inte när den anlände.
Tid: 23.40.00. - 01.30.00.

Lisbeth Palme förhörs på Sabb.

Jag är väldigt osäker på tiderna. Förmodligen började förhören någon minut tidigare.

LP förhördes vid olika tillfällen av både Åke Rimborn och LC/pb 1210.

Min gissning är att Rimborn gjorde det första förhöret. Sen körde han tillbaka till SBC. LC gjorde tre förhör?!?. Vid 01-tiden kom Rimborn tillbaka till Sabb och gjorde - efter önskemål från LP - ytterligare ett förhör.

Tid: 23.41.30.

pb 1520 med CD och TE lämnar mordplatsen.

Man kan se på Janne Schmidts bilder att CDs bil pb 1520 försvinner ungefär samtidigt som Tommy Schönstedts intervju med AH/KJ avslutas.
Tid: 23.41.30.

RW och UM anländer till brottsplatsen i en civil bil.

De parkerar bredvid bankomaten där AB's vänner hämtade ut pengar, dvs strax norr om den okända bilen X.

De hade kört från SBC på Kungsholmen.

Deras direktiv var att köra eventuella vittnen till krimjouren.

Tid: 23.42.00

SE är tillbaka på mordplatsen???

Detta är en spekulation som jag lagt till eftersom Janne Schmidt har en bild där man kan skönja en man ute i Sveavägen som lutar sig mot bakre vänstra bilrutan på den okända bilen X.

Mannen bär förmodligen keps med öronlappar och långrock. Jag spekulerar i att det är Skandiamannen men förstår att det är omöjligt att avgöra. Se även Bildanalys/Janne Schmidt.

I så fall var Skandiamannen borta från mordplatsen uppemot nio minuter. Vad gjorde han i så fall? Gömde han revolvern?

Om jag skippat spekulationen med Janne Schmidts bild, hade jag enkelt kunnat säga att SE återvände till Skandia 23.40 som väktaren HO påstod. Men jag vill behålla specken med bilden. Konsekvensen blir dock att jag måste förskjuta SEs återkomst till Skandia med flera minuter.

Tid: 23.42.00.

RW och UM har promenerat från bilen till mordplatsen.

Vid ankomsten till mordplatsen såg de minst en polisbuss, två livvakter, ca 10 ytterligare personer, vittnen och pressfolk. Två kvinnor (läs AH/KJ) var föremål för pressfolks intresse.
Tid: 23.42.00.

Tommy Schönstedt avslutar intervjun med AH/KJ.

Schönstedt skrev sammanlagt 11 citat i Expressen 860301. Jag kan tänka mig att han behövde ca 30 sekunder per citat inklusive anteckningar. Jag har använt tiden 5 minuter för hela intervjun. Kan tänka mig att korta ner den. Som jämförelse så använde Lars Adaktusson 4.30 min när han intervjuade AD i SR morgonekot.

Jag tror att Bengt Michanek överhörde slutet av intervjun.

Tid: 23.42.00.

UK anländer till Sabb.

Tiden är en vild gissning från min sida. Han körde från Dekorima och hade ett samtal med Aftonbladet vid Grand.
Tid: 23.42.45.

Den okända bilen X lämnar mordplatsen.

Tid: 23.43.00.

Kombibil(?) anländer och parkerar där LL tidigare stod, precis bakon RW/UM.

Tid: 23.43.00.

AH och KJ börjar gå norrut mot RW/UM:s bil.

Tid: 23.43.00.

Tommy Schönstedt och Bengt Michanek börjar intervjua AD i klunga.

De står bredvid ADs bil några meter framför piket 3230.
Tid: 23.43.00.

CA/AE lämnar mordplatsen och börjar gå mot Sabbatsbergs sjukhus.

Tid: 23.43.15.

Skandiamannen ser AH/KJ passera.

Skandiamannen står ute i Sveavägen precis norr om övergångsstället där den okända bilen X nyss stod.

SE ser när AH/KJ passerar på deras väg mot RW/UMs bil som står i höjd med bankomaten.

Ur fjärde förhöret:

"Då beslutar jag mig för att gå tillbaka till Skandia och receptionen för att ringa hem till min hustru och fråga när nattbussen går hem. Jag hinner väl ungefär en fyra - fem meter när den här flickan som jag hade till vänster om mig i ursprungsskedet, när hon får syn på mig så kommer hon fram, och så säger hon. Vet du vem det är dom har skjutit , säger hon, när jag säger att, nej ingen aning då så säger hon så här, det är Olof Palme. Jag minns de här orden väldigt tydligt så de ä r jag väldigt säker på, för jag säger nämligen, nej du skojar, säger jag till henne, varpå hon säger, nej du, säger hon, sånt skojar man inte om."

Se även lite längre upp kring 23.32 där jag spekulerar att SE hör AE/CA fråga AH/KJ om vem som blivit skjuten och att de trodde att de skämtade när de svarade Olof Palme. Det är när SE står bakom pb 2520.

Se även mina kommentarer om Janne Schmidts bild lite längre upp, kring 23.42.

Jag tror med andra ord att SE's berättelse är någon sorts cocktail av vad han hörde när han stod bakom pb 2520 och vad han såg när AH/KJ gick förbi.

Tid: 23.43.30.

AH och KJ är framme vid RW/UM:s bil som står bredvid bankomaten norr om Dekorima.

Tid: 23.43.30 - 23.44.00.

AH och KJ går in i bilen som eventuellt tillhör RW/UM.

Janne Schmidt tog flera bilder på detta. Man ser mycket tydligt att AH sätter sig i vänster baksäte och KJ i höger baksäte. Men de skulle byta till en blå Volvo, se nedan.

På dessa bilder ser man även en fotograf stå ute i Sveavägen och fotografera mot AH/KJ. Det betyder att fotografen även fångat en bra bit av trottoaren mot Skandia. Fångade han även Skandiamannen på bild när denne gick mot Skandia? Jag tror att fotografen är Stig Almqvist och hans bilder är högvilt.

Tid: 23.44.00.

SE rör sig mot Skandia.

Förstås osäkert. Men om SE är mannen som syns ute i Sveavägen bredvid den okända bilen X på Janne Schmidts bild, då kan SE ha gått mot Skandia vid den tiden.

Väktaren HO sade dock att SE återkom 23.40. PH på Skandia sade att SE återvände 23.45. Jag kan forcera tiden om jag kortar ner Schönstedts intervjutid med AH/KJ och eller tidigarelägger dess start.

Tid: 23.44.15.

Kalle Melander tar två intressanta bilder.

Bilderna är tagna bakom GS 2520 och riktning norrut. Man ser en person i långrock på väg norrut nästan i höjd med Skandias ingång. Är det Skandiamannen?
Tid: 23.45.00.

SE är tillbaka på Skandia.

HO sade att SE anlände 23.40. Anledningen till att jag har en senare tid är att jag prövar iden att det är SE som står bredvid den okända bilen X.

SE talar med väktarna HO och ALG.

 1. SE var chockad och talade osammanhängande.
 2. SE var aktiv på mordplatsen framme vid Palme.
 3. Hjälpte till att lägga Palme på rygg.
 4. Han nämnde inte det framstupa sidoläget.
 5. "Dom säger att det är Palme".
 6. Nämner en del detaljer från mordlatsen.
 7. SE hängde upp sig på att Palme såg liten ut.
 8. Enligt ALG hade SE keps med öronlappar. Även enligt HO efter vissa påtryckningar från förhörsledaren.
 9. SE nämner inte att AH och KJ kom fram snabbt och hjälpte till.
Det var ett stort misstag att gå tillbaka till Skandia. Nu är han bunden till mordplatsen för all framtid.
 1. Han hade precis skjutit statsministern i ett fullständigt oplanerat dåd.
 2. Han kunde väl inte säga annat. Skulle han säga att han stod helt ensam vid MP och bara tittade? Han hade inte en susning om att AH/KJ och SG kom strax efteråt och tog hand om livräddningen.
 3. Han visste inte om det. Han var ju inte där när Palme lades i framstupa sidoläge.
 4. Han måste förstås säga att offret var Olof Palme, och försöker då helt enkelt tala om hur han fick reda på det. I senare förhör säger han att det var AH eller KJ som berättade det för honom.
 5. Saker han kan ha sett när han kommit tillbaka dit.
 6. Spinal Chock direkt efter mordet. Han kunde se detta eftersom han befann sig precis intill.
 7. SE hade förmodligen keps med öronlappar. Inte tusan hade han keps utan öronlappar i 10-gradig kyla. Han kommer att ljuga om kepsens utseende under förhören.
 8. Han visste ju inte om att de kom fram tidigt. Han var ju inte där.
Tid: 23.47.00.

Tommy Schönstedt och Bengt Michanek avslutar intervjun med AD.

Har antagit att intervjun tog fyra minuter.
Tid: 23.47.00.

Några grabbar med Kazazakiemblem på ryggarna har anlänt.

De står bredvid ADs taxi.
Tid: 23.47.30.

En blå Volvo KTO649 anländer och parkerar framför piket 1230.

Man ser bilen på en av Kalle Melanders bilder. Även på diverse filmsekvenser.

Detta är anledningen till förvirringen med RW/UM. Är det denna Volvo som är en civil pb 9152, dvs RW/UMs bil??? Se nedan då den åker iväg.

Tid: 23.48.00.

IW antecknar AD.

De sitter i AD:s taxi. Kalle Melander har bild på detta.
Tid: 23.49.30.

GS/IW i pb 2520 lämnar mordplatsen.

Kalle Melander tog en bild där man ser att pb 2520 har lämnat stället men AD och taxin fortfarande är kvar.

Tiden är osäker. GS säger i förhör att de lämnade mordplatsen 00.15. Men detta är väldigt tveksamt. Jag är väldigt säker på att pb 2520 lämnade mordplatsen innan AD gjorde det. AD förhördes 00.20 och jag gissar att han lämnade mordplatsen ca 23.50.00.

Vidare skrev IW sin rapport 00.20 vilket också pekar på att pb 2520 bör ha lämnat mordplatsen långt tidigare. Jag förutsätter att IW:s anteckningar är korrekt daterade.

En annan lurighet är GS utsaga att två vittnen fick följa med i hans bil till krimjouren för förhör. Det är ju lite märkligt. AH/KJ åkte med RW/UM. AD och TA hade egna bilar. LJ och AB blev förhörda i sina hem (LJ per telefon). JN hade egen bil. EE blev inte förhörd förrän kl 02.05.00. CA/AE var inte vid krimjouren.

Tid: 23.49.30.

Kawazakigänget lämnar mordplatsen.

Kalle Melander tog en bild på dem när de gick norrut, förmodligen mot någon bil.
Tid: 23.50.00.

Den blå Volvon KTO649 lämnar Dekorima med AH/KJ i baksätet och kör mot Krimjouren.

Det finns på filmsekvens. Det innebär att AH/KJ bytt bil. Detta är orsaken till förvirringen. Dessutom sitter KJ till vänster och AH till höger i baksätet, tvärtemot hur de satt i den "första" bilen.
Tid: 23.50.00.

AD kör mot Krimjouren.

Tid: 23.55.00.

RW/UM anländer till krimjouren med AJ/KJ.

Om det nu var RW/UM...
Tid: 23.55.00. - 00.15.00.

AH/KJ på krimjouren.

AH:s memoarer: vi fick vänta vid vaktkuren. De kommer in i väntrummet. AH ringer hem till sin far. Hon är på toaletten och tvättar sina händer. De väntar i väntrummet. AD är där. AH förhörs 00.15.00. Det står i protokollet, och dessutom säger hon i boken att hon såg det på ett väggur.

Jag förmodar att poliserna behövde en del tid att förbereda förhören.

Tid: 23.55.00.

SE lämnar Skandia.

Jag vet givetvis inte exakt tid. Han kan inte komma ut senare om han ska hinna ta buss 691 från Odenplan.

Jag spekulerar dock i att han tog taxi hem. Jag valde tiden för att kunna vara öppen för båda möjligheterna.

Tid: 00.00.00 - 01.00.00

Fotografen Vojta Klecka anländer till mordplatsen.

Tiden är mycket osäker.

Han har bevisligen fotograferat LC/1210 när de står parkerade intill piket 3230 men det troliga är att LC/1210 kom tillbaka till mordplatsen efter besöket på Sabbatsberg och parkerade på exakt samma ställe.

Tid: 00.00.00 - 01.00.00

Fotografen Rolf Söderberg från DN anländer till mordplatsen.

Tiden är osäker.
Tid: 00.15.00.

AH förhörs på krimjouren.

Tid: 00.20.00.

KJ förhörs på krimjouren.

Tid: 00.20.00.

AD förhörs på krimjouren.

Tid: 00.20.00.

IW skriver sin rapport på krimjouren.

Han skriver bl a upp vilka vittnen som lämnade vittnesmål på mordplatsen. Man kan då göra följande tolkning:

IW antecknade AH, KJ, TA och AD.

KÖ/LS antecknade YN och HJ.

LLÖ antecknade AB, JÅS, LJ.

Tid: 00.30.00.

SE når hemmet i Täby. Jag spekularar i att han åkte taxi.

SE sade att han tog nattbussen. RB trodde dock att han tog taxi.

Jag väljer taxi eftersom jag inte vill att han ska komma hem försent.

Frugan påstår i nutida förhör att SE sade att han jagat GM. Det är intressant. Han har alltså ännu inte kommit på iden med språngmarschen efter polisen.

Tid: 00.30.00.

CA/AE intervjuas av SVD utanför Sabbatsberg.

Intervjun publicerades i SVD 860301 och anger felaktigt att CA/AE hörde skotten.
Tid: 00.45.00.

CA/AE lämnar Sabbatsberg och börjar gå mot mordplatsen.

Tid: 00.45.00.

TA förhörs på krimjouren. Oklart varför.

Han såg inte mordet.
Tid: 00.50.00.

LC i pb 1210 kommer tillbaka till mordplatsen.

Han parkerar på exakt samma ställe som tidigare under kvällen, dvs på trottoaren bredvid piket 3230.
Tid: 00.50.00.

LC/1210 pratar med KÖ/3230.

Vojta Klecka fångade detta på bild.
Tid: 00.55.00.

LC i pb 1210 lämnar mordplatsen.

Tid: 00.55.00. - 01.00.00.

Tommy Schönstedt och Bengt Michanek intervjuar KÖ från piket 3230.

Tommy Schönstedt har sagt att de intervjuade KÖ vid ett-tiden.
Tid: 01.00.00.

Piket 3230 lämnar mordplatsen.

Åtminstone vet vi att de var borta innan polisens tekniker tog sin första bild 01.10.
Tid: 01.00.00.

CA/AE kommer tillbaka till mordplatsen.

Tid: 01.00.00.

RW kör hem AH och KJ.

Tid: 01.00.00.

Journalisten Per Luthander från Dagens Nyheter och fotografen Bela Unger träffar AD för en intervju.

Osäker på tiden. Dock måste det ha varit efter förhöret med AD.

Osäker på plats. Bela Unger tog en bild på intervjun.

Tid: 01.10.00.

SR: 35 - 50, mörkt hår, lång mörk rock.

Mordtid: 23.30.

Tid: 01.10.00.

Brottsplatsundersökning inleds.

Börje Moberg och Torsten Kviberg anländer 01.10.

Vincent Lange anländer 01.30.

Undersökningen avlustas 01.55, för att återupptas på morgonen.

Jag förmodar att "polisens bilder" togs under den tiden.
Tid: 01.15.00.

LJ förhörs i hemmet via telefon. Åkte hem med pendel och buss.

Tid: 01.20.00.

Polisens tekniker tar polisens bild nr 6.

Jag har analyserat tiden och kommit fram till att den måste ha tagits mellan 01.10 och 01.30.

Är det Skandiamannen som står i kö på polisens bild nr 6? Det är åtminstone väldigt likt honom om man jämför med bilderna som togs i tidnigarna Proletären och Skydd och Säkerhet.

Den mörkblå trenchcoaten är utbytt mot en mörk rock som är något tjockare.

Den Sherlock Holmes-liknande kepsen med öronlappar knäppta uppe på skulten är utbytt mot en keps utan öronlappar.

Vittnena CA/AE plus ytterligare en person står bredvid.

Om det verkligen är Skandiamannen som syns på bilden har han ljugit. Han sade ju att han var hemma i Täby vid den tidpunkten. Det innebär att har två timmar att förklara, inte 20 minuter.

Kan det vara så att han hörde AD nämna signalementet rock och keps med öronlppar till en polis när han kommit tillbaka till mordplatsen direkt efter mordet? Detta kan i så fall ha skrämt honom. Kan det vara så att han bytte ut rock och keps i Täby och därefter åkte tillbaka till Dekorima för att lämna vittnesmål, men med annan rock och keps utan öronlappar?

Men varför lämnade han lämnade han platsen ytterligare en gång utan att lämna vittnesmål? Kan det vara så att han kände igen CA/AE från tidigare och blev rädd och stack?

Tid: 01.30.00.

Piket 1230 lämnar mordplatsen.

CP/piket 1230 860724.
Tid: 01.30.00.

Polisens tekniker Vincent Lange anländer till mordplatsen.

SE FUP, Christer Pettersson.
Tid: 01.55.00.

Polisens tekniker lämnar mordplatsen.

Har för mig att det framgår av FUP.
Tid: 02.05.00.

EE förhörs.

Han lämnade mordplatsen rätt tidigt, men när han senare under natten fick höra att OP var offret, åkte han tillbaka dit och berättade för en polis att han hade sett mordet och polisen blev då intresserad.
Tid: 02.05.00.

Rikslarm: 2 gärningsmän, 40-45 år, mörkhåriga, en av gärningsmännen är påfallande lång, en av männen var iklädd mörkblå täckjacka, tillhör ev Ustasjarörelsen.

Tid: 02.15.00.

JN förhörs på krimjouren.

Tid: 02.20.00.

AB förhörs i hemmet. Poliser kom hem till honom. Åkte T-bana.

Tid: 04.00.00.

Rapport:

Signalement 1: 30-45 år, 175 cm, mörka byxor, mörk täckjacka, kanske mörkblå, barhuvad.

Signalement 2: två utlänningar i långa mörka rockar.

Tid: 05.20.00.

MÅP förhörs. Han nämner mannen som stod vid bokhandeln. Signalement: keps med knäppe till skärmen, stålbågade glasögon. Ganska lång blå täckjacka.

Jag tror inte att Grandmannen har någonting med mordet att göra.
Tid: 860301 morgonen.

Dagen efter inser Skandiamannen att han har problem. Han återkom till mordplatsen efter mordet och återbesökte dessutom Skandia. Han är därmed bunden till mordplatsen vid tiden för mordet för all tid och evighet.

Stark ångest över att åka dit förhindrar honom från att sitta tyst. I stället väljer han en strategi där han är proaktiv gentemot media och polis. Bättre föregå än föregås.

Tid: 860301

Morgonekot:

 • AD:ganska stor 180, långrock, typ av hatt
 • polisen:, mörkhårig, 35-40
 • En eller två gärningsmän
 • Mordtid: 23.30
Oklart om Skandiamannen lyssnade på morgonekot.
Tid: 860301

SVD:

 • Signalement 1: Två män. Ena hade mörkt hår och lång mörk rock
 • Signalement 2: En man, 30-40, mössa eller keps, mörk jacka eller mörkbrun dunjacka eller skinn. Ev mörkhårig
 • Två kvinnor utförde livräddning
 • Mordtid: 23.30

SvD stoppade pressarna 00.20. Jag är dock säker på att SE läste andraupplagan, det ser man nämligen på bilden på SE i söndagens SvD.

Tid: 860301

Expressens förstaupplaga.

Jag tror inte att SE läste förstaupplagan. Jag tror han läste andraupplagan, se nedan efter första förhöret för detaljer.
Tid: 860301

Rapport/Aktuellt 08.00

Enligt Lasse Lampers sade Agardh på Aktuellt/Rapport 08.00 att LP sagt att GM bar mörk täckjacka.
Tid: 860301 10.00 - 11.00

SVT Rapport:

 • Polisen: 30-45. 175. mörka byxor.mörk täckjacka, möjligen mörkblå. barhuvad enligt en person som jagade GM
 • Man återger även en radiointervju med taxichaffisen AD som tidigare spelats upp på morgonekot. Man bör observera att Rapport klippte bort ADs signalementsuppgifter.
 • Man är fortfarande osäkra på om det eventuellt fanns två gärningsmän.
Jag förmodar att Skandiamannen tittade på Rapport 10.00 - 11.00.
Tid: 860301

SE räknar ut att LP sade mörkblå täckjacka.

SE vet genom tidningarna (se ovan) att olika signalement cirkulerar - långrock och mörkblå täckjacka. Mörkblå täckjacka nämndes även under presskonferensen, se nedan.

SE vet att långrock kom från vittnet som han hörde lämna signalement till en polis när han återkommit till mordplatsen. Jag tror att vittnet är AD. SE inser då att något annat vittne sett en person med mörkblå täckjacka och tagit denne för GM. Vilket vittne? Och vem var personen i den mörkblå täckjackan? Hur tänkte SE om det?

Jag tror inte att SE såg AB i skottögonblicket och då kan SE inte heller ha trott att mörkblå täckjacka kom från honom. T ex kan SE inte ha trott att LP såg AB.

Men SE såg själv en barhuvad man i gränden med mörkblå täckjacka. Och det stämmer med vad man sade på Rapport 10.00 - mörk täckjacka, möjligen mörkblå. barhuvad.

SE inser då att någon måste ha sett mannen i gränden och felaktigt tagit honom för att vara GM. SE inser vidare att man måste stå vid Dekorima för att se mannen i gränden. Eftersom SE inte såg några andra vittnen när han sköt så drar han slutsatsen att det måste vara LP som sett mannen i gränden och felakigt tagit honom för GM. Ur SEs synvinkel finns det helt enkelt inga andra alternativ.

Dessutom är det så att enligt Lasse Lampers ska det ha framgått av Aktuellt 08.00 att LP sade att GM bar mörk täckjacka. SE kan förstås ha sett programmet. Det troliga är dock att LP blandat ihop GM med vittnet AB, men det är inget som SE kan räknat ut om han inte själv sett AB.

SE drar alltså slutsatsen att LP sett mannen i gränden och av misstag tagit honom för GM och därför gett GM signalementet mörk täckjacka. SE kom att utnyttja detta både i sin berättelse om förväxlingsteorin/språngmarschen och i berättelsen om mannen i gränden.

Tid: 860301

Strategi språngmarsch och förväxlingsteori

Enligt bl a SvD 860301 och morgonekot och Rapport 10.00 fanns alltså misstanke om två gärningsmän, varav en bar långrock. Vidare vet han att även signalementet mörkblå täckjacka cirkulerar.

Skandiamannen inser att han kan slå mynt av förvirringen med två gärningsmän och de två signalementen. Han ska skapa en förväxlingsteori som ska få omvärlden att tro att det är just han (SE) som är orsaken till denna förvirring.

Han ska därför säga att han gjort en språngmarsch in i gränden. När kommit tillbaka från språngmarschen hör han ett vittne (läs AD) lämna signalement som stämmer in på SE, till en polis. Detta ska indirekt peka på att vittnet förväxlat SE med GM.

För att det ska vara möjligt så behöver han vara öppen med sitt signalement.

Vidare behöver han motivera språngmarschen. Han kan inte säga att han jagat GM, då kommer han ju krocka med mannen i gränden. I stället ska han hitta på samtalet med LP där hon ska berätta om GMs signalement och flyktväg till SE. SE ska titta in i gränden och bekräfta LPs utsaga. SE ska därefter glömma säga detta till de springande piketpoliserna. Därför ska han göra en språngmarsch efter piketpoliserna i syfte att ge dem LPs signalementsuppgifter om GM. Tillbaka från språngmarschen ska han säga att han hörde ett vittne lämna signalementsuppgifter som stämde in på SE till en polis.

Totalt innehåller förväxlingsteorin följande händelsekedja:

Samtala med LP - LP säger att GM bar mörkblå täckjacka och försvann in i gränden - SE tittar in i gränden och ser mannen i gränden - SE glömmer berätta detta för de springande piketpoliserna => språngmarsch - tillbaka från språngmarsch ger ett vittne SEs signalement till en polis => förväxling.

Om man prövar tesen Skandiamannen skyldig så bör man absolut förklara varför han sade att han gjorde en språngmarsch. Och ovansående kedja är alltså en förklaring - målet var att hävda förväxling och språngmarschen var då en nödvändig komponent i berättelsen. Hur ser din förklaring ut?

Förväxlingsteorin beskrivs utmärkt i Folke Rydens reportage med Skandiamannen på SVT. Det finns förresten två versioner av reportaget - länken går till en oklippt version. I den klippta filmen saknas vitala delar.

Tid: 860301

Strategi, mannen i gränden (läs LJ).

SE vill slå mynt av sin iakttagelse av mannen i gränden. Han tror inte att personen har sett mordet och att han inte kommer ge sig till känna.

SE vill hjälpa polisen att "välja" signalementet blå täckjacka. Då måste mannen i gränden framstå som GM. Dessutom vill SE placera sig själv som trovärdigt vittne vid Dekorima.

För att uppnå detta ska han använda ett påhittat samtal med LP där hon säger att GM bar mörkblå täckjacka och sprang in i gränden. Det ger extra styrka att säga att uttalandet kommer från LP.

SE ska då titta in i gränden och få syn på en person som har samma signalement, dvs han bör vara GM.

Men SE såg mannen i gränden stå och titta 5 - 10 sekunder mot mordplatsen först efter det att SE kommit upp på trappkrönet och stod och hämtade andan, dvs först efter en minut.

SE inser att han inte kan säga att GM stod där så sent som en minut efter skotten - ingen skulle tro honom. I stället ska han säga att han kom fram tillräckligt tidigt för att mannen ska kunna vara GM. Han väljer då att se mannen i gränden 15 - 20 sekunder efter skotten, något som skulle kunna stämma med en verklig gärningsmans rörelser.

Händelsekedjan för mannen i gränden blir:

Kom fram till mordplatsen 5 - 6 sekunder efter skotten - rekognosera mordplatsen under ca 10 sekunder - samtala några sekunder med LP som säger att GM bar blå täckjacka och sprang in i gränden - SE tittar direkt in i gränden och får se en man vars signalement stämmer in på LPs uppgifter - iakttagelsen görs 15 - 20 sekunder efter skotten något som stämmer med en verklig GMs rörelser => mannen är GM.

Där har ni anledningen till varför SE sade att han kom fram redan 5 - 6 sekunder efter skotten. De var inte tagna ur luften - de var genomtänkta och utstuderade.

Som framkommer längre ner så ändrade SE såsmåningom turordningen och sade att han talade med LP först efter att ha tittat in i gränden. Han insåg väl att det var ont om tid om han även skulle reka mordplatsen innan han tittade in i gränden.

Den tidiga ankomsten innebär att han behöver framstå som central och aktiv - han kan ju inte säga att han bara stod där som ett fån och inte gjorde någonting. Det var inget han ville - det var en negativ och nödvändig konsekvens av hans val att låta mannen i gränden framstå som GM.

Tid: 860301

Strategi tajming

Skandiamannen vet att hans utstämplingstid kan ligga honom i fatet. Genom att lägga till en minut så förbättrar han sitt alibi.
Tid: 860301 11.15.

Skandiamannen kontaktar SvD för intervju.

SE vill träffa SvD och ringer därför upp dem i syfte att boka tid. De bestämmer sig för att träffas senare under eftermiddagen hemma hos SE.

SE vill utnyttja SvD för att komma ut i media och "bränna" sitt ansikte och placera sig som vittne. Bättre att föregå än föregås.

Jag är väldigt osäker på om SE kontaktade SvD före det första samtalet med RB eller först senare. Tills vidare antar jag att han kontaktade SvD före samtalet. I så fall har han kontaktat SvD någon gång mellan 11.00 och 11.30.

Under kontakten med SvD kanske frågan om mordtiden kom upp. Den mordtid som nämndes under Rapport 10.00 var uppåt väggarna, 23.30. Mig veterligen nämnde inte pressen någon mordtid under lördagen. Var det därför som SE blev intresserad av mordtiden?

(Kanske såg Skandiamannen sin chans. Ring Skandia och ta reda på utstämplingstiden. Försök etablera utstämplingstiden och använd den för att sätta standarden för mordtiden och bygg storyn därefter. Vilt speckat förstås. )den sista biten till mordplatsen.

Jag redogör för intervjun längre ner.

Tid: 860301 11.30.

Ungefär 11.30 kontaktar Skandiamannen Ingemar B på Skandia.

Syftet är att få reda på utstämplingstiden. IB hänvisar till RB.
Tid: 860301 11.40.

Ungefär 11.40 kontaktar Skandiamannen RB och har det första samtalet av tre med RB. Se längre ner för de två andra samtalen.

Oklart vad som sagts vid respektive samtal, därför en hel del spekulation.

SE ber RB ta reda på utstämplingstiden. Han säger att polis och journalister ligger på. Det där med polisen är lögn. Dessutom var det han själv som kontaktade pressen. Dessförinnan var han ju helt okänd.

RB säger att han måste åka in till Skandia för att få reda på utstämplingstiden.

RB frågar om han (RB) ska kontakta polisen när han fått reda på utstämlingstiden. SE svara nekande. Det kan han själv göra.

SE nämner inte det framstupa sidoläget. Han har ännu inte läst Expressen.

SE nämner inte trenchcoat. Han har ännu inte läst Expressen.

Tid: 860301 12.00.

Hans Holmer håller den första presskonferensen 12.20.

Signalement:

 • 30-45
 • mörkt hår
 • 170-180
 • mörka kläder
 • troligen mellanblå täckjacka
 • mörka byxor
 • keps öronlappar uppvikta och knutna uppe på skulten

Notera att rocken INTE nämns.

Tid: 860301 12.10

Panik.

Under presskonferensen bytte Holmer ut "barhuvad" från Rapport 10.00, mot en iögonfallande keps med öronlappar. Det kan ha kommit som en väldigt negativ överraskning för Skandiamannen.

Vidare är han rädd för att RB ska ringa polisen, det hade ju RB erbjudit sig att göra.

Skandiamannen får panik och handlar impulsivt. Minuterna efter presskonferensen kontaktar han polisen - utan att invänta utstämplingstiden från RB.

Tid: 860301. 12.20.

SE kontaktar polisen och första förhöret hålls.

(Under fjärde förhöret sade SE att det var presskonferensen som fick honom att kontakta polisen för att rätta ett felaktigt signalement. Men Holmers signalement stämde inte alls in på Skandiamannen, förutom "keps med öronlappar uppvikta och knäppta uppe på skulten. Alltså ljög han.)

Skandiamannen nämner mannen i gränden, dvs LJ. Med hjälp av ett påhittat samtal med LP ser det ut som om mannen är GM. Notera även att det på protokollets försättsblad står "iakttagelse av person", vilket också pekar på att SE försöker få mannen i gränden att framstå som GM. SE förväntar sig inte att mannen ska vända sig till polisen.

LJ hade fortfarande inte synts i media och signalementet är därför vagt.

 • 20-års åldern
 • mörkblå täckjacka
 • OBS: siluetten nämns inte
Skandiamannen planterar även embryot till förväxlingsteorin/språngmarschen. Han sade till frugan under natten att han jagat GM, men nu inser han att den storyn inte håller pga LJs närvaro. De skulle ju krocka och LJ borde dessutom ha sett två personer. I stället säger han att han sprang efter polisen. Han påpekar samtidigt att han bar långrock och keps. "Han tror att det signalement, som har lämnats på en man i mörk rock, kan gälla honom själv" och därefter säger han "Han var själv iklädd mörk rock och keps", dvs han är ganska öppen med sitt signalement. Han har därmed utnyttjat förvirringen med de två gärningsmännen. Han får det att se ut som om han är en av dem. Förväxlingsteorin är därmed skapad mha en påhittad språngmarsch efter polisen. Mycket smart.

Sammanfattning av det egna signalementet:

 • mörk rock
 • keps
 • nämner inte handledsväskan, den hade ännu inte nämnts i media
 • nämner inte glasögonen, de hade ännu inte nämnts i media

SE säger att han endast hörde en avgasknall. Han spelar dum och placerar sig som oskyldigt vittne vid mordplatsen. Han är verkligen förslagen.

Han nämner inte utstämplingstiden, den har han ännu inte fått av RB.

Skandiamannen nämner inte det framstupa sidoläget. Han har ännu inte läst Expressen.

Skandiamannen nämner ingenting om SG/AH eller KJ. Han har ännu inte läst Expressen. Dock borde han ha läst i SvD om "två unga kvinnor" som gjorde livräddning, Jag vet inte varför han inte nämnde dem.

Tid: 860301. 12.30.

Lunchekot.

Tid: 860301

Expressen andraupplaga:

 • Signalement 1 (vittnen): vittnen: 35-45 trenchcoat , mörkhårig.
 • Signalement 2 (polisen?): 30-40, mössa eller keps, mörk jacka eller mörkbrun dunjacka kanske skinn. Ev mörkhårig.
 • Signalement 3 (Kjell Ö):35-40, knälång mörkbrun eller grå rock.
Det är andraupplagan

Trenchcoat står omnämd i Leif Brännströms artikel på sidan 6. I samma artikel stoltserar stoltserar Bo Larsson med en upphittad kula. Vi vet att den hittades 06.30. Men förstaupplagan gick i press redan 03.30. Det betyder att Leif Brännströms artikel med trenchcoaten endast finns i andraupplagan. Jag vet inte när den distribuerades, men jag kan tänka mig att den nådde SE först efter första förhöret.

SE läste andraupplagan

SE nämnde inte det framstupa sidoläget under det första förhöret. Däremot nämnde han det framstupa sidoläget och trenchoat för RB, se nedan. Därför är det min tro att SE läste Expressens andraupplaga först efter det första förhöret men innan de senare samtalen med RB.

Jag har endast sett ordet trenchcoat på två ställen i alla de dokument och tidngingar jag läst. Det ena stället är i Brännströms artikel. Det andra stället är RBs kommentar under samtalet med SE.

Tommy Schönstedt intervjuar AH/KJ

Mycket intressant intervju med Anna Hage och KJ. I intervjun nämns framstupa sidoläge för första gången.

Anna fortsätter:

-Palme låg i framstupa sidoläge. Det blödde ymnigt från hans mun.

-En ung kille kom fram och började ge konstgjord andning...

Det finns även andra intressanta detaljer, t ex säger AH:

Jag lyckades få igång hans puls i några sekunder, men plötsligt dog den ut.

Tommy Schönstedt intervjuar AD ...

Tommy Schönstedt intervjuar KÖ/piket 1230 Jag tror att intervjun med KÖ var närmre 01.00.

KÖ säger att flera personer pekade uppåt Tunnelgatan.

Återberättade detaljer från Expressen

Delar av informationen som han läste i Expressen kom han att återge i förhör:

 • Man och kvinna gjorde livräddning
 • Pulsen kom och gick
 • Framstupa sidoläge
 • Hjärtmassage
 • Kvinna böjd över mannen
 • AH såg först inte vem mannen var
 • KÖ sade att folk pekade upp¨åt Tunnelgatan
Tid: 860301. Eftermiddag.

Andra och tredje samtalet med RB på Skandia.

De har sammanlagt tre samtal, varav två efter lunch. Oklarhet råder vid vilket av samtalen som en viss sak sades.

Under andra samtalet berättar RB att han är redo att åka in till Skandia.

Jag gissar att det tredje samtalet påbörjades vid fyratiden på eftermiddagen. RB spelade tennis 12.00 - 13.00. Därefter dusch och köra hem. Då kanske klockan var 13.30. Väl hemma åt han lätt lunch. Kan tänka mig att han ringede det andra samtalet 14.30. Därefter körning från Sollentuna till Skandia och kolla datalistor innan han ringde det tredje samtalet.

Under det tredje samtalet får Skandiamannen reda på utstämplingstiden 23.19.

RB blir förvånad när SE säger att han inte samtalat med väktarna. Någon på flashback menar att SE kanske sade så för att inte involvera väktarna. Jag anammar den smarta iden.

Skandiamannen nämner det framstupa sidoläget - den infon kan han ha hämtat från Expressen.

I all dokumentation som berör Palmeutredningen har jag sett ordet trenchcoat nämnas två gånger. Den ena gången är på sidan 6 i Expressen 860301. Den andra gången är i intervjun med RB. Med mina understrykningar: Just det här med kepsen och trenchcoat. Så sade han "så var ju jag klädd och jag sprang efter dem för att tala om att det var fel". Med andra ord säger Skandiamannen att han bar trenchcoat, dvs tunnare långrock möjligen poplin. Detta är intressant eftersom han senare visade sig i rock med grovt tyg. Dessutom stämmer trencoat rätt bra med YNs vittnesmål.

SE talar även om att norska journalister sökte honom. Det kan stämma, Aftenposten hade en intervju med honom på måndagen.

SE inser att han inte kan säga att han jagat GM, då krockar han ju med mannen i gränden (LJ). I stället hittar han på språngmarschen.

En flicka frågade "såg du vem det var". SE svarade nej. Flickan sade Palme. Jag tror att SE överhörde motsvarande samtal mellan AH/KJ och CA/AE när han återvänt till mordplatsen efter flykten.

SE påstår att han inte talat med väktarna. RB är förvånad.

RB får för sig att SE tog taxi hem.

RB säger även att säkerhetsfolk tror att Skandiamannen eventuellt gick in i lokalerna. Gömde han i så fall revolvern?

Tid: 860301.

Under dagen intervjuas Skandiamannen av SvD. Intervjun publierades dagen efter, se nedan.

Osäker på tiden för intervjun.

Under nutida polisförhör fick frugan se fotot på SE i SvD och hon tror att intervjun kan ha skett i huset i Täby. Hon är inte helt säker.

Stig Engström som arbetat över på Skandia på Sveavägen var 10 meter från statsministern då han sköts ner.

- Jag såg inte när skotten avlossades, berättar han. Det smäller så mycket på gatorna. Mennär jag lyfte blicken såg jag en man som ligga på rygg på gatan.

Ensgström gick fram för ??? se om han kunde hjäpla till. Olof Palme låg stilla på gatan med slutna ögon. Han blödde ur näsa och mun. Blodet hotade att koagulera så tillsammans med 17-åriga Anna Hage lade de Palme i framstupa sidoläge.

- Flickan gjorde hjärtmassage och tog hans puls. Lisbeth Palme sprang fram till minst 20 bilar som stannade och bad dem kalla på ambulans.

- Själv sade Lisbeth att hon trodde att hon var träffad i ryggen, men det verkade inte så farligt.

Stig Engström frågade åt vilket håll gärningsmannen försvunnit. Lisbeth pekade mot Tunnelgatan. När Engström tittade i gatans förlängning såg han en yngre person i siluett. Han var klädd i blå täckjacka.

- Mördaren för det måste ha varit en man stod still någon sekund innan han sprang vidare.

I samma ögonblick dök polisen upp. De frågade åt vilket håll gärningsmannen försvunnit och sprang i den riktningen.

- Jag glömde tala om att han haft blå täckjacka så jag sprang efter, berättar Engström. Men jag hann inte ikapp dem.

När han kom tillbaka var ambulansen på plats.

Han håller fast vid sin story. Samtalet med LP och mannen i gränden och språngmarschen. Vidare understryker han att mannen i gränden var GM. Han nämner både siluett och blå täckjacka. Den blå täckjackan han han själv sett från trappkrönet när klotlamporna lyste på honom.

SE säger att ögonen var slutna. Det är fel. Ögonen var öppna. Gösta S 860303. Även SG i AB 870223.

Han nämner att han och Anna Hage lade Olof Palme i framstupa sidoläge: "...tillsammans med 17-åriga Anna Hage lade de Palme i framstupa sidoläge. Den infon tog han från Expressen. Men detta är ju inte riktigt sant. Det var ju SG som lade OP framstupa. Informationen i Expressen var väldigt otydlig avseende vem det var som lade OP framstupa. Därför var det svårt för SE att återge korrekta detaljer.

Det är väldigt intressant att han nämner ambulansen i singularis. Det kom han att göra även under förhöret 11/3, i TR och i HR. Detta är ju fel - det fanns ju två ambulanser på plats. Den skyldige SE kan ha bommat detta om han stod och tryckte bakom barackerna innan han vågade gå den sista biten till mordplatsen.

Tid: 860301 19.30.

Rapport:

polisen 30-45. 175. mörka byxor.mörk täckjacka, möjligen mörkblå. barhuvad enligt en person som jagade GM.

Intervju med AH/KJ.

Tid: 860302.

SvD:

Intervjun med Skandiamannen i SvD.

I tidningen nämns även de stålbågade glasögonen.

Se ovan för detaljer om intervjun med SE.

De stålbågade glasögonen kommer förmodligen från förhöret med MÅP. På något sätt har informationen nått SVD (och t ex Aftonbladet) under söndagseftermiddagen/kvällen.

Tid: 860302.

Skandiamannen intervjuas av norska Aftenposten.

Jag är osäker på om han träffade dem på lördagen eller söndagen. Tror det var under söndagen via telefon. Har för mig att jag läste det i TPs andra utgåva av sin bok.

Det är uppenbart att han hade Expressen från 860301 i knäet när han intervjuades. Han nämner framtsupa sidoläge, man och kvinna var livräddare, hjärtmassage, konstgjord andning och pulsslag. Allt stod i Expressen.

Han nämner även samtalet med LP, jackan och mannen i gränden. Han gör det på ett sätt som ytterligare understryker att han ville få mannen i gränden att framstå som GM. Han säger även "...så konturene av en man i kort frakk som stoppet opp och så seg tillbake". Han säger alltså att LJ tittade mot mordplatsen. Det gjorde LJ också. Notera att LJ ännu inte framträtt i media. När SE gjorde sin snabba huvudvändning från trappkrönet stod LJ vänd mot trappan. Detta pekar på att SE gjorde sin iakttagelse några sekunder senare när LJ stod vänd mot mordplatsen. SE stod nog och hämtade andan.

Han säger att det var först när han lyssnade på radio som han förstod att offret var statsministern. Uttalandet saknar trovärdighet. Samtidigt nämner han att AH frågade honom om han känt igen Palme.

Tid: 860302.

GT:

Svårtolkad artikel om SE.

Artikeln refererar till intervjun med SE i SVD samma dag. Hur är det möjligt? Fick GT infon redan dagen innan? Eller kom GT ut först senare under eftermiddagen så att man hann ta med det som SE sagt i morgontidningen SVD? Jag vet inte.

Vidare är det så att artikeln endast i delar återger intervjun i SVD. Det finns även ny information. Jag återger artikeln i sin helhet:

"[SE], anställd på försäkringsbolaget Skandia, var en av de första personer som skyndade fram till Olof Palme när han låg döende på trottoaren. [SE] träder i dag fram med sin berättelse i Svenska Dagbladet.

-Jag var bara tjugo meter ifrån när skotten avlossades. Först reagerade jag inte. Det smäller så mycket på gatorna.

-Men när jag lyfte blicken såg jag en man ligga på rygg på trottoaren. Jag sprang fram för att se om jag kunde hjälpa till.

Samtidigt rusade Lisbet Palme omkring och stoppade bilister, för att få dom att ringa ambulans. Hon stannade säkert minst tjugo bilar."

Den sista paragrafen finns inte i SVD. Jag förstår inte riktigt varför SE säger så. I Expressen 860301 stod "Lisbet Palme sprang chockad omkring och mötte ambulansen". Det är inte exakt samma sak. Förstår inte varför han säger det där att LP stoppade en massa bilar.

Tid: 860302.

Aftonbladet:

Trekvartslång blå täckjacka eller rock. gråkeps med öronlappar knäppta på skulten. Stålbågade glasögon.

Helsida med Lisbeth Palme med rubriken "Dom har skjutit min Olof".

Under fjärde förhöret och i tingrätten sade SE att Lisbeth sagt "dom har skjutit mig också".
Tid: 860302.

Expressen:

"Det är min Olof som de har skjutit".

Under fjärde förhöret och i tingrätten sade SE att Lisbeth sagt "dom har skjutit mig också".
Tid: 860302.

DN:

30 - 45, 170 - 180, mellanblå täckjacka, mörka byxor, mörkt hår, keps med, öronlappar knäppta över huvudet.

Tid: 860302. 13.55.

Förhör med YN.

 • GM hade handledsväska, 20x15 cm.
 • mörk rock, knälång, uppknäppt, fladdrande.
 • GM vände sig om 2 - 3 gånger.
Mycket besvärande för SE. Hur många personer hade rock och handledsväska i det området vid den tiden? En av de främsta anledningarna till varför jag tror att SE är skyldig.
Tid: 860302.

Aktuellt: HH nämner handledsväskan, 15x20 cm och att den använts för att dölja vapnet.

Informationen kommer garanterat från förhöret med YN tidigare under dagen.
Tid: 860302.

SE och frugan bilar till Idre, en dag försenade.

Tid: 860303.

Aftonposten: intervju med Skandiamannen.

Tid: 860303.

SVD:

Handledsväskan nämns.

Informationen nämdes redan på Aktuellt, kvällen innan.

SE tar förmodligen del av informationen, antingen genom Aktuellt eller genom SVD.

Tid: 860303.

DN:

Handledsväskan nämns.

Tid: 860304.

Aftonbladet intervjuar LJ. Mycket text och flera tydliga bilder.

Bilderna på LJ är tillräckliga för att ge fullt signalement. Man ser ålder, bullig täckjacka, kalufs och magra ben. Skandiamannen kom att utnyttja detta.
Tid: 860305.

SVD intervjuar LJ. Text och en tydlig bild.

Bilden är tillräcklig för att ge fullt signalement. Man ser ålder, bullig täckjacka, kalufs och magra ben. Skandiamannen kom att utnyttja detta.

Jag spekulerar i att SE inte läste tidningen förrän efter det andra förhöret. Se nedan och kommentarerna om veckan i Idre.

Beskuren variant av Thor Lindgrens bild på LJ. Bilden fanns både i SvD 860305 och AB 860304:

Tid: 860303 - 860309.

SE och frugan i Idre.

Under semestern i Idre läser de inte tidningar. Jag motiverar detta nedan under andra och tredje förhöret.

Jag spekulerar i att grannen i Täby tömmer brevlådan, framförallt plockar han in veckans SvD.

Mitt under veckan har både AB 860304 och SvD 860305 artiklar med LJ där han framträder i text och i mycket tydlig bild. Jag tror alltså inte att Skandiamannen läste detta under veckan.

Skandiamannen och frugan bestämmer med stugägaren att de kan stanna till söndagen. Min spekulation.

Skandiamannen och frugan lämnar Idre under söndagen, men kommer inte hem till Täby förrän sent på kvällen, och hinner därför inte läsa den gångna veckans SvD. Spekulation.

Enligt stugägeren och dennes fru glömde Skandiamannen ta med sig sin skjorta. Den hade blodfläckar. (Kringelfjordsnytt februari 2018). Tyvärr slängde de skjortan, men vad gjorde de med galgarna? hm...

Tid: 860310. 09.52.

Andra förhöret.

Förhöret görs via telefon, förmodligen jobbtelefonen på Skandia. Medarbetaren X står utanför dörren och tjuvlyssnar.

Han anger utstämplingstiden 23.20. Han har alltså lagt till en minut. Detta för att förbättra sitt alibi.

Förhöret hålls 10.00 på morgonen och han har fortfarande inte läst artikeln om LJ i SvD 860305 eller AB 860304 och kan därför endast ge vagt signalement på mannen i gränden.

 • ung man 20-25 år.
 • täckjacka.
 • siluett
Jämfört med första förhöret har han alltså bytt ut den blå färgen mot siluett. När han stod och pustade ut och smygtittade mot LJ från trappkrönet såg han enkelt den blå färgen med hjälp av påljuset på LJ från lamporna i gränden. Nu har han funderat i 10 dagar och insett att LJ kanske inte syns lika bra från Dekorima, därifrån har ju han bakgrundsljus. Därav ändringen.

Han låter återigen mannen i gränden framstå som GM med hjälp av ett påhittat samtal med LP. SE har ännu inte sett LJ i media och förväntar sig inte att han ska vända sig till polisen.

Egna signalementet:

 • svart vinterrock, vilken når strax nedanför knäna. Rocken var knäppt.
 • mellangrä byxor
 • mörkgrå melerad keps utan öronlappar eller knäppe pä skärmen. Han förnekar alltså öronlappar och knäppe till skärm. Info om dessa fanns t ex på presskonferensen och i SVD 860302.
 • mellangrä byxor
 • handledsväska, vilken var mörkbrun till färgen. Den omnämndes på SVT Aktuellt 860302 och i SvD 860303.
 • stålbågade glasögon med stålkant upptill och endast glas nedtill, "Glenn Miller liknande". De omnämndes i SvD 860302.

Trodde att OP var en A-lagare. SE spelar dumt vittne.

Ung man och ung kvinna framme. Detta har framgått i flera media, t ex Expressen 860301.

Palme vändes till framstupa sidoläge. Infon fanns i Expressen 860301.

Polis kom efter 3 - 4 min. Infon fanns t ex i SvD 860302. Nämndes även av AD under morgonekot.

Polis frågade "åt vilket håll?" och SE pekade då in i gränden. I Expressen 860301 säger befälhavare KÖ från piket 3230 att flera pekade uppåt Tunnelgatan.

Palme oigenkännlig. Framgick i media att folk först inte förstod att det var Palme, t ex Expressen 860301 och SvD 860302.

Tillbaka från språngmarschen, stod ett vittne på mordplatsen och lämnade signalement som stämde in på honom. Vittnet ska inte ha varit på plats från början. Jag tror att personen i fråga faktikst finns och att det är AD. Jag tror att AD lämnade uppgifterna till IW/2520 eller möjligen till KÖ/3230. Han påstår att vittnet nämnde de stålbågade glasögonen. Det är ytterligare en lögn - inget vittne på mordplatsen nämnde glasögonen - de kom från Mårten Palme, missflyt SE...

Säger att ingen reagerade på honom. Smart grej att säga.

Säger att polisen inte var intresserade av hans uppgifter. Uttalandet saknar all trovärdighet. Poliserna var beordrade av Gösta Söderström att samla in vittnesuppgifter. Han säger detta för att förklara varför han inte lämnade vittnesmål under mordkvällen.

Tid: 860310.

SE läser den gångna veckans SvD, t ex den från 860305 där LJ framträder med text och bild. LJ fanns även i Aftonbladet 860304.

I båda tidningarna finns mycket bra bilder på LJ med tydlig kalufs, täckjacka och magra ben.

Skandiamannen måste ändra strategi. Nu kan han inte låta LJ framstå som GM - nu måste LJ konverteras till vittne.

Tid: 860311

Tredje förhöret:

Dagen efter, tisdagen 860311, hålls det tredje förhöret.

Man kan verkligen undra varför det hölls ytterligare ett förhör med honom redan dagen efter det förra.

Kanske tyckte polisen att hans uppgifter var så intressanta att de genast ville tala med honom igen.

Om det var på Skandiamannens eget initiativ spekulerar jag i följande två skäl:

 • Han ville konvertera LJ från GM till vittne och ange mer detaljerat signalement på honom.
 • Han ville nämna att utstämplingstiden angavs i hela minuter. Det ser mycket illa ut med utstämpling exakt 23.20 speciellt när han samtidigt har sagt att han inte samtalade med väktarna och att han promenerade snabbt. Den officiella mordtiden var ju 23.21.

Men det troligaste är nog att det var på polisens initiativ.

Skandiamannen ändrar beskrivningen av mannen i gränden. Han detaljerar nu signalementet. Givetvis är det omöjligt för honom att ha sett LJ i sådan detalj från trappan och det är fullständigt uppenbart att han tog informationen från SvD 860305 eller möjligen Aftonbladet 860304. I båda tidningarna fanns mycket bra bilder på LJ med bullig täckjacka, kalufs och magra ben, dvs precis vad han sade.

 • yngre man.
 • relativt smala byxor.
 • bulsig täckjacka.
 • barhuvad.
 • 20-års åldern.

Han flikar även in att mannen i gränden INTE kan vara GM. "[SE] tycker det var för lång tid efter smällen som mannen stod där om han skulle vara gärningsman och någon tagit upp förföljandet". I SvD 860305 och AB 860304 sade LJ att han sprungit efter GM.

Där hade Skandiamannen tur - nu har han på ett trovärdigt sätt placerat sig som vittne vid Dekorima.

Eget signalement, möjligen (?) genom vittnet på mordplatsen:

 • keps
 • mörk rock
 • stålbågade glasögon. De omnämndes i SvD 860302.
 • handledsväska. Den omnämndes på SVT Aktuellt 860302 och i SvD 860303.

SE säger återigen att utstämplingen skedde 23.20. Han känner till mordtiden 23.21 och passar då på att tillägga att utstämplingstiden endast anges i hela minuter. Det skulle ju se illa ut om han hade stämplat ut exakt 23.20.

Ny info: nämner klockan och den svarta urtavlan. Jag tror han använder den för att säga att han hade bråttom och därför var så ofokuserad att han varken såg GM eller andra vittnen.

OP låg på rygg när SE kom fram. SE kan ha fått för sig att Palme låg på rygg när han vände sig om 25 meter in i gränden.

Nu är det helt plötsligt två unga kvinnor som var framme först, och inte en ung man och en ung kvinna som det var vid förra förhöret. Han har uppenbara problem att återge hur det såg ut i verkligheten. Han var ju inte där.

Nämnde en vit taxi. Oklart om han menar HJ:s eller AD:s. Han kan dock ha sett båda när han kom tillbaka till mordplatsen. Dessutom figurerade AD flitigt i media.

När han kom tillbaka efter språngmarschen fick han se någon person 50 - 60 år som liknade Tompa-Jahn och var berusad och sade "är det Palme?". Jag tror att SE kan ha sett och hört detta lite på avstånd innan han vågade gå den sista biten till mordplatsen. Det känns som någon märklig blandning av vittnena AB och LL. Han säger detta för att placera sig som vittne. Ju fler detaljer som stämmer, desto bättre.

Man kan även konstatera att SE påstår att han inte sett gärningsmannen. Och man kan ju undra varför. Jag menar att detta är ett väldigt smart drag. Alla förväntar sig att en person som är misstänkt skulle ta tillfället i akt och säga att han har sett mördaren och samtidigt ge honom ett felaktigt signalement, t ex blå täcjacka. Men inte Skandiamannen. Han gjorde tvärtom och lurade oss alla i 34 år. Han lurade alla som anser att han måste vara oskyldig eftersom han säger att han inte såg GM. Han har därmed gett sig själv Spader Ess ifall han skulle bli misstänkt: "ja men ni begriper väl att om jag vore skyldig så hade jag förstås sagt att jag såg GM och dessutom gett honom fel signalament". Vidare är det så att om han hade sagt att han såg GM så skulle han nog få frågan om dennes signalement, och vilket signalement ska han i så fall ge? Sitt eget? Knappast. Blå täckjacka? Kan vara farligt, tänk om alla andra säger rock. Bättre att låta Lisbeth Palme säga blå täckjacka.

Tid: 860405 - 860406.

Tidigt på morgonen hålls en rekonstruktion på morplatsen.

Skandiamannen är inte kallad. Han måste ha undrat varför. Kände han sig misstänkt? Handlade han i panik?
Tid: 860406.

Tidigt på morgonen hålls ytterligare en rekonstruktion på morplatsen.

SE är fortfarande inte inbjuden.
Tid: 860406.

Media skriver om rekonstruktionen.

Tid: 860406.

Skandiamannen kontaktar SVT och Folke Ryden har ett reportage med honom som visas på SVT Rapport.

OBS: notera att det finns två versioner av Folke Rydens reportage på nätet. Den ena är sönderklippt på vitala ställen. Men på ovanstående länk finns en oklippt version. Skillnaderna är viktiga.

I det oklippta reportaget gör Skandiamannen sin egen rekonstruktion. Förväxlingsteorin blir fullständigt uppenbar i reportaget. Samtalet med LP där hon sade att GM bar blå täckjacka - glömde berätta för piketpolisen - språngmarsch - väl tillbaka står ett vittne på mordplatsen och drar SEs signalement för en polis => förväxling.

Det finns t om teckningar på mordplatsvittnet.

Det påstås även att förväxlingsteorin lanserades redan i första förhöret.

Han ska ha läst tidningen dagen efter mordet och sett en teckning som påminde om honom själv. Dessutom fanns i tidningen en beskrivning av GM som stämde på SE med keps, stålbågade glasögon, 1.80 lång, trekvartslång jacka. I reportaget får man se SE när han sitter och tittar i tidningen.

Därefter ska han ha ringt polisen för att hävda att han blivit förväxlad, dvs det första förhöret.

Det finns problem med detta. Tidningen han läser är SvD 860302 som kom ut dagen efter det första förhöret. I den finns teckningen på GM och även samma signalementsbeskrivning som i TV-reportaget.

Jag har kollat AB, Expressen, DN, SvD dagen efter mordet och de har inga teckningar. SVT hade en teckning på GM under natten, men den liknar inte SE alls.

Ibland blir lögnerna nästan pinsamma, men motståndet satt högt upp på läktaren...

Vidare kan man se att Skandiamannen är grymt snabb och springer framåtlutat med bra vev på armarna. Precis som LJ hävdade att GM gjorde. Sprinters springer framåtlutat under acceleration. Vanligt folk skulle rasa ihop om de försökte. Skandiamannen var skolmästare på 100 m. Jag menar att detta är ett oerhört vasst signalement - jag gissar att max 10% av populationen klarar av att springa på det sättet. Ungefär 6.20 in i följande klipp kan man se Christer Petterssons löpstil. Vad skulle hända om han sprang framåtlutat?

Tid: 860407.

GT har en artikel om Skandiamannen.

Artikeln är i huvudsak ett referat av inslaget som sändes i Rapport kvällen innan.
Tid: 860407.

Expressen har en lång artikel med SE där han bekagar sig över att han inte varit inbjuden till rekonstruktionen.

Expressen 860407 har en lång artikel med SE där han bekagar sig över att han inte varit inbjuden till rekonstruktionen.

Rubriken säger "JAG FÖRVÄXLADES MED MÖRDAREN".

Skandiamannen går igenom hela kedjan i förväxlingsteorin: samtalet med LP, språngmarsch och vittnet på mordplatsen som beskrev SE. Allt finns med. Det står även "[SE] är mannen i keps och handledsväska som polisen efterlyste". Och i fotnoten står det "[SE] sprang Tunnelgatan bort efter mordet i samma riktning som mördaren sprungit. Det var han som hade keps och handledsväska. Men hans vittnesmål ville polisen inte höra".

SE säger att han från början trodde att mannen han såg i gränden (LJ) var GM, men att han har ändrat uppfattning och att han nu inser att mannen var ett vittne.

På bilden bär han långrock i grovt tyg och keps utan öronlappar. Men den skyldige bar förmodligen Sherlock Holmes-liknande keps med öronlappar som kan knäppas uppe på skulten" och trenchcoat eller rock i poplin. Han sade ju till RB på Skandia att han burit trenchcoat. Smart drag av SE.

Sade att polisen sagt att de redan hade ETT vittne.

Tidningen har även en stor artikel med LL. LL och JS har säkert läst tidningen pga artikeln med LL. Men då har de såkert även läst artikeln om SE. Det blir fullständigt uppenbart i förhöret med LL 860427 där han i princip nämner SE men samtidigt säger att han har påverkats av media. Detta gör att i princip alla uttalanden från LL och JS angående SE endast har ett lågt värde.

Tid: 860407.

Kvällsposten har en artikel om Skandiamannen.

När LJ kommer på tal säger Skandiamannen. Utdrag ur artikeln:

Men då hade tidningar skrivit om vittnet Lars.

"Jag utgick från att det var honom jag hade sett..." .

Enda vettiga tolkningen är att SE säger att han tagit del av LJ genom media. Detta kom han att förneka under fjärde förhöret, se nedan.

Tid: 860425. 09.00.

Fjärde förhöret med SE.

860425 hålls ett långt dialogförhör med Skandiamannen.

Påstod att han befunnit sig på kontoret hela kvällen. Detta motsägs av väktaren ALG som sade att SE varit ute och ätit och kom tillbaka ca 20.10.

Tog initiativ till första förhöret efter presskonferensen för att ta bort ett felaktigt signalement.

Han lämnade rummet kvart över elva. Jag har använt den tiden i mina analyser. Känns rimlig.

Säger att sista T-banetåget går någon minut över halv. Han säger detta för att motivera varför han hade bråttom. Men man kan ju verkligen undra varför han behövde ha bråttom när han uppenbarligen lämnade Skandia god tid.

Påstår att han var ouppmärksam pga att han hade bråttom och gick och tittade på sin klocka som hade svart urtavla.

Det tog 20 - 30 sekunder från utstämpling till skott. Det är förstås en lögn. Han behöver ta igen tid efter den tillagda minuten på utstämplingstiden för att fortfarande kunna vara tidigt framme.

SE hörde bara ett skott. Lät mer som smällare än avgasknall. Han har läst i media att vittnen tyckte det lät som smällare. I första förhöret sade han avgasknall.

Han har uppenbara problem att förklara varför han endast hörde ett skott. Svamlar om någon älgjakt och eko och sådant. Han hittade en annan förklaring i intervjuerna i Proletären och Skydd och Säkerhet, se nedan.

På frågan om hans minnesbild innan mordet svarar han "Ja, jag såg en och annan människa på trottoaren". Det är en lögn. Han kan knappast mena NF som är ganska långt åt höger/norrut. Och AB tycks han inte ha sett alls, se nästa punkt. I övrigt fanns inte fler personer på trottoaren förutom makarna Palme. Han ger en inkorrekt bild av verkligheten.

Han får följande fråga: "Efter att du hör skottet så har du cirka 20 meter fram till Palme. Du kan inte komma på någon annan person eller något förhållande som du lagt märke till, exempelvis vid Decorina?." Han svarar "Nej, jag halvspringer den där sträckan, och är förhållandevis koncentrerad på klockan". Det är fullständigt ofattbart att han är den ende personen på norra halvklotet som missat vittnet AB som rörde sig oroligt och yvigt. Men man måste se detta ur den skyldiges perspektiv: han var ju på flykt och visste inget om AB och förstod därför inte hur otrovärdig hans story var.

OP låg på rygg när SE kom fram. SE kan ha fått för sig att Palme låg på rygg när han vände sig om 25 meter in i gränden. HJ sade att GM vände sig om efter 25 meter.

Palme var en A-lagare. SE försöker spela dumt vittne. Går inte bra. Skulle LP vara A-lagarens hustru?

Säger att han kom fram ungefär samtidigt som en ung man och en ung kvinna. Han hade mannen åt höger och kvinnan åt vänster. I tredje förhöret sade han att två kvinnor var framme först. Svårt för honom att ha koll då media inte var helt tydliga angående detta.

Pulsen kommer och går. Stod i Expressen 860301.

Säger att han tittade in i gränden och fick syn på en ung man.

Han påstår att mannen försvann abrupt efter 5 - 6 sekunder. Det stämmer illa med LJs verkliga rörelser - han joggade ju in i gränden efter att ha tittat mot mordplatsen. Han försvann inte abrupt.

Han har läst SVD 860305 där det t ex fanns en mycket tydlig bild på LJ. Även AB 860304. Skandiamannen vidhåller ändringen från tredje förhöret där LJ ändrades från GM till vittne. Han går nu all-in på signalementet.

 • siluett.
 • yngre person.
 • fylligt på överkroppen.
 • huvudet ganska fylligt.
 • kraftigt, inte precis lockigt, fylligt hår.
 • benen rätt så smala.
 • 25 - 30 år.
 • mer jacka än rock.
 • kan ej ange färg.
 • troligtvis barhuvad.

Han får frågan om han sett LJ på bild i tidningar och svarar då nekande. Men det är en lögn - givetvis är det fullständigt omöjligt att återge LJ i sådan detalj från trappan. Och i Kvällsposten 860407 antydde han att han kände till LJ genom media.

Det är även intressant att läsa KvP 860407 och fjärde förhöret. Från början sade SE att mannen i gränden var GM. Men genom SvD 860305 (och eventuellt Aftonbladet 860304) så har han fått reda på om LJ. Han ändrar då sin story och säger att mannen i gränden måste vara ett vittne. Men han säger fortfarande att han såg mannen i gränden efter 15 - 20 sekunder. Skandiamannen blir nu indirekt ifrågasatt, ty journalisten i KvP och förhörsledaren i 4:e förhöret har väl förstått att när SE gjorde sin påstådda iakttagelse av mannen i gränden så stod LJ fortfarande till höger/söder om baracken, något som även Lars Larsson tog upp i sin utmärkta bok. Det innebär indirekt att mannen han såg bör vara GM. Skandiamannen kontrar i 4:e förhöret med "Därför vet jag inte om det är vittnet Lars eventuellt, eller om det eventuellt är mördaren jag har sett". Från början sade SE alltså att mannen i gränden var GM. Sen ändrade han sig och sade att han var ett vittne. Nu är han helt plötsligt på väg att ändra tillbaka till att mannen i gränden var GM. Där var Skandiamannen nere för räkning men han lyckades slingra sig genom att spela dum, och förhörsledaren lyckades inte slå i sista spiken.

Efter att ha sett mannen i gränden frågar han LP om flyktväg och signalement. LP pekar in i gränden och säger mörkblå täckjacka.

Vidare sade LP "Dom har skjutit mig också". I Aftonbladet 860302 fanns en helsida med Lisbeth Palme där hon sade så. T ex är rubriken "Dom har skjutit min Olof". LP använder plural och SE hakar på.

Påstår att han och en ung man lade OP i framstupa sidoläge. Han är otydlig angående när detta skulle ha skett. Han säger nu att detta gjordes efter att han tittat in i gränden och fått syn på LJ och efter samtalet med LP. Det skulle betyda att det gjordes senare än en minut efter skotten - det var ju först då som LJ stod stilla i gränden och tittade mot mordplatsen. Men då hade OP redan legat framstupa under 40 sekunder. Vi vet ju att SG lade OP framstupa redan 20 sekunder efter skotten. Därefter vändes OP på rygg av AH/SG. SE har problem med kronologin.

Påstår att polis anlände efter 3 - 4 minuter. Det stod t ex i SvD 860302.

Säger att direkt efter att polisen kom ställde sig två polismän framför bilen. Det är sant att de gjorde och att SE såg det. Men det skedde först efter 23.31. Se Skandiamannen bakom Söderströms bil 2520 på Ulf Karlsson bild nr 4 och Söderström och en annan polis på Ulf Karlsson bild nr 3.

Påstår att han satt på huk när piketpolisen kom springande. Han är alltså fortfarande aktiv vid OP och sitter tre decimeter från SG.

Polis frågade åt vilket håll. SE pekade in i gränden. I Expressen 860301 säger befälhavare KÖ från piket 3230 att flera pekade uppåt Tunnelgatan.

Han säger vidare att han gick söder om barackerna på sin väg tillbaka från språngmarschen. Det är bl a därför som jag tror att han kom tillbaka till mordplatsen efter mordet. Han brukar spegla verkligheten.

SE påstår att när han kom tillbaka från språngmarschen fanns ca 15 personer på plats, han ändrar sedan till 15 - 20 personer. I själva verket fanns denna hop av vittnen på plats redan inom en minut efter mordet. Men det visste inte Skandiamannen, han var ju på flykt. Däremot såg han denna hop av vittnen när han kom tillbaka till mordplatsen efter flykten och det är därför som han nu nämner dem. Han trodde inte att de hade kommit senare än vad de gjorde i verkligheten. En gissning som slog fel. Synnerligen avslöjande.

Han påstår att när han var på väg tillbaka till Skandia sprang AH/KJ i fatt honom och frågade om han visste att Palme var offret. SE svarade "du skojar". Svaret blev "nej du, sånt skojar man inte om". Detta kan han ha fått från samtalet mellan CA/AE och AH/KJ. CA/AE frågade AH/KJ vad som hade hänt. De fick svaret att offret var Palme och trodde då att det var ett skämt. Skandiamannen hörde detta från sin position bakom Söderströms bil. Jag spekulerar även i att SE i ett lite senare skede såg när AH/KJ gick norrut mot RW/UMs bil. Bilen stod i höjd med bankomaten och AH/KJ gick mot den ca 23.43.

Påstår att långrocken saknade bälte. I princip säger han att han bar långrock i grovt tyg och inte poplin/trenchcoat. Men till RB på Skandia sade han att han bar trenchcoat.

Pekar ut AB, LJ, KJ och LL eller HL på kort. Osäkerhet angående LL/HL pga överstrykning i protokollet. Han kan ha sett personerna när han kommit tillbaka till mordplatsen. LJ hade han sett i media. Notera att han pekar ut KJ och säger att hon var ljushårig. Det stämmer bra. Men han säger också hon var vid Palme när han kom fram. Tidigare har han antytt att det var AH/SG som var tidigast framme.

Trots att han kände igen AB på kort så kunde han inte placera honom som det oroliga vittnet vid Dekorima.

Kunde inte peka ut vittnet (som jag tror är AD) som hade förväxlat SE med GM efter språngmarschen. Se även kommentarer under andra förhöret angående vittnet på mordplatsen, som jag tror är AD.

Vittnet på mordplatsen lämnade signalementet till en ung och relativt kort polis. Stämmer bra in på IW i pb 2520.

Om man tittar tillbaka på de fyra förhören kan man konstatera att han har problem med att precisera vilka personer det var som kom fram först till makarna Palme. En kille och en tjej? Två tjejer? Han ändrar sig i varje förhör. Det beror på att han inte var där, han var ju på flykt. Även media har varit lite spretiga avseende livräddningen.

Tog nattbussen hem.

Tid: 860529

Aftonbladet nämner mordtiden 23.21.20.

I början var den officiella mordtiden satt till 23.21.

Aftonbladet 860529 preciserar mordtiden till 23.21.20. Expressen 860905 skriver 23.21.10. DN 861228 skriver 23.21.20.

Även andra tidningar har gjort det, åtminstone under 1987, men förmodligen även tidigare.

Detta kan ha varit ett problem för Skandiamannen. Nu kan det se illa ut med ustämplingstiden 23.20. Hans alibi är hotat. Han sade ju att han hade bråttom och att han inte pratade med väktarna. I fjärde förhöret uppskattade han tiden för promenaden från utstämpling till skott till 20 - 30 sekunder. Förvisso sade han i tredje förhöret att utstämplingen angavs i hela minuter. Han kan räddas av extremfallet med verklig utstämpling 23.21.00, då hör han skotten 23.21.20 - 23.21.30 enligt sin egen beräkning. Men andra utstämplingstider än extremtiden placerar honom vid Dekorima innan Palme kom dit. Alibit är hotat.

Tid: 860905

Expressen 860905 har en andra intervju med Skandiamannen.

I delar påminner den om det fjärde förhöret.

SE går fullständigt bananas vad gäller Gösta Söderströms agerande. När GS/pb 2520 anlände ställde sig två poliser framför polisbilen (not 1) under 15 sekunder utan att göra någonting. Därefter sprang LP fram till dem och bad om hjälp. De svarade då "ja, ja, lugn lilla hon, ambulans är på väg". Ungefär som i fjärde förhöret.

Därefter gick LP tillbaka till livräddarna och ropade efter ambulans 10 - 15 gånger. Poliserna stod kvar och gjorde ingenting. Ingenting av detta stämmer med verkligheten.

Han säger även "sekunderna tickade iväg och såsmåningom hjälptes man åt att lägga Olof Palme i framstupa sidoläge". Men detta gjordes av SG i ett extremt tidigt skede, därefter vändes inte OP fler gånger framstupa. SE har tokfel med kronologin.

Mordtiden preciseras till 23.21.10. Se även förra punkten "mordtiden preciseras". Skandiamannen har förstås läst Expressen när han själv är med i den.

not 1: På Ulf Karlsson bild nr 3 ser man två poliser stå och hänga framför pb 1520. Skandiamannen såg detta från sin position bakom Söderströms bil, se Ulf Karlsson bild nr 4.

Tid: DN 8706.

Ann-Marie Åsheden skrev en artikelserie i DN som publicerades i många delar under juni 87. Hon fick följa utredningen från insidan under mars 86 och redogör nu för detta.

Hon skrev även boken "Jakten på Olof Palmes mördare: de tre första månaderna" samma år.

Det är en omfattande artikelserie. Jag tar endast upp två saker:

Åsheden skriver att musikläraren (IM) sett en person stå och vänta vid Dekorima. Det är första referensen jag hittat angående Dekorimamannen.

Åsheden skriver även om vittnet AB. Det står att han gick några meter bakom makarna Palme vid skotten. Han anses ha varit rejält berusad med endast vaga minnen.

Tid: 871002.

Aftonbladet refererar Thomas Kangers bok.

Thomas Kanger redogör för Dekorimamannen.

Ett vittne (IM) påstås ha sett GM runda den södra annonspelaren.

Vittnet IM påstås även ha sett GM ställa sig och vänta i närheten av Dekorimas ingång med ryggen mot trottoaren. Dvs GM var en Dekorimaman.

Tid: 871003.

Aftonbladet fortsätter med referatet av Thomas Kangers bok.

Tid: 871003.

SVD har också en artikel om Thomas Kangers bok och mannen som väntade vid Dekorimas fönster.

Tid: 880601.

I juni kommer HH med sin bok "Olof Palme är skjuten"

Även HH tar upp det där med att IM såg en man stå och vänta vid Dekorimas fönster innan MP passerade.
Tid: 8706 - 8806.

Dekorimamannen.

Dekorimamannen har alltså nämnts av Åsheden, Thomas Kanger, Aftonbladet, SVD och Holmer.

Jag är helt övertygad om att Skandiamannen tagit del av informationen om Dekorimamannen.

Detta är ett problem för honom. Nu inser han att det fanns ett vittne som såg honom när han i verkligheten stod där vid Dekorima.

Han löser problemet i intervjun i tidningen Proletären, se nedan.

Tid: 890125.

SE intervjuas i tidningen Proletären.

Han ändrar nu sin utstämplingstid till 23.21. Han har därmed löst problemet med den mer precisa mordtiden 23.21.20.

SE påstår att han går söderut längs trottoarens ytterkant och börjar vika in vid den södra annonspelaren. Tidigare har han sagt att han gått mitt i trottoaren vilket syns på Folke Rydens reportage på SVT. Det kan finnas två skäl till dennan ändring. Den ena är att SE vill spegla den rörelse som Thomas Kanger påstår att IM har sett GM göra, då kan han hävda att han förväxlats. Det andra skälet redogör jag för i avsnittet om Skydd & Säkerhet, se lite längre ner.

Han vidhåller att han endast hörde en "smällare" och inte såg GM.

SE ändrar sin berättelse och säger nu att när han nått den södra annonspelaren så svängde han in mot Dekorimas fönster precis norr om varuinlämningen och stod där och tittade på klockan. Tidigare sade han att han gick rakt fram. I verkligheten spekulerar jag i att SE gick mitt i trottoaren och svängde in till Dekorima och ställde sig med ryggen mot trottoaren. Nu har han i princip speglat sin verkliga rörelse förutom en smärre förskjutning i tiden, och en förskjutning 15 meter norrut. Han har därmed en rimlig förklaring ifall någon skulle känna igen honom som den Dekorimaman som Thomas Kanger påstod att IM sett. Smart.

Notera dock att han inte säger att han ställde sig mellan ingången och avfasningen. Det är ju alldeles för nära Olof Palme. I stället säger han att han ställde sig precis norr om varuinlämningen. Då har han fortfarande tillgång till Dekorimas upplysta fönster.

I samma tidning (Proletären) finns även en fantastisk bild på Skandiamannen där han står och tittar på klockan alldeles intill Dekorimas fönster. Han är totalt ovetande om att en skjuten person ligger på trottoaren 20 meter åt höger och att dennes hustru ropar på hjälp. I princip sade han samma sak i förhören - han var nära mordplatsen när det small, men märkte ingenting. Men nu är storyn än mer extrem.

Därefter ska han ha gått nära Dekorimas fönster och vidare mot mordplatsen. Men varför nämner han inte att han gick förbi det oroliga vittnet AB på ett avstånd av en halv meter? Det är fullständigt omöjligt att missa detta oroliga vittne. Svaret är förstås att som GM kände Skandiamannen inte till AB:s rörelser i detalj, han var ju inte där. Han var på flykt. Därför kunde han inte förstå hur otrolig hans berättelse var.

Skandiamannens totala okunskap om vittnet AB är det starkaste skälet till varför jag tror att han är skyldig. En oskyldig Skandiaman borde haft kunskap om AB och berättat om hans rörelser och definitivt inte dragit ovansående tokiga berättelse. Men som skyldig kunde han inte veta - han var ju inte där efter mordet.

SE vidhåller att han hjälpte till med att lägga OP i framstupa sidoläge.

Han nämner också vittnet i gränden och säger att han först trodde att det var GM men senare insåg att det var vittnet LJ.

SE nämner samtalet med LP. Det kommer först efter att han tittat in i gränden.

SE påstår att GS i 2520 anlände först 23.28. Tidigare har SE sagt att polisen anlände efter 3 - 4 minuter. Han har förmodligen hakat på GS uttalanden i media där han bestämt påstår att han kom fram först 23.29.

Han påstår att GS gick långsamt ut ur bilen och ställde sig framför den. Jag hävdar med emfas att SE återkom till mordplatsen efter skotten och stod bakom GS bil. Där fick han se hur GS stod och hängde framför sin bil. Se t ex Ulf Karlssons bild nr 3.

Nämner språngmarschen och att han gick söder om barackerna på vägen tillbaka.

Påstår att den unga flickan (AH) kom fram till honom och berättade att offret var Palme. Han trodde att hon skämtade. Han kan ha överhört AEs samtal med AH, han trodde ju att AH skämtade.

Nämner även vittnet på mordplatsen, som jag tror är AD.

Enligt Olle Minell så nämner SE endast en ambulans. Han missar alltså den andra. Den skyldige kunde inte se båda när han stod och tryckte långt inne i gränden innan han vågade gå den sista biten.

Tid: 8906xx.

Sommaren 1989 ställdes Christer Pettersson inför rätta. Åklagare var Anders Helin och Jörgen Almblad. Spaningsledare var Hans Ölvebro.

Skandiamannen kallas till tingsrätten och drar sin story.

Ljudupptagningen finns här:

SE ändrar utstämplingstiden till 23.21. Det påpekas då att han sagt 23.20 i förhör. Skandiamannen kontrar och säger att han hade kontrollerat tiden med Skandia någon dag tidigare och att 23.21 är korrekt tid. Men han har säkert inte kontrollerat detta med Skandia. Dessutom vet vi ju att han nämnde tiden 23.21 redan ett halvår tidigare när han intervjuades i tidningen Proletären.

Hans berättelse om samtalet med Lisbeth Palme signallerar lögn. Det är så uppenbart när man hör på inspelningen. Tonläge och konstpauser. Ljudupptagningen finns här:

Sanslös berättelse. Vi vet att det fanns ca 15 personer runtom makarna Palme och ytterligare några i bilarna runtomkring. Stämningen var uppriven och katastrofa. Det finns väl ingen vettig människa som tror att det samtalet ägde rum.

Under förhören talade han om endast ett skott som lät som en avgasknall/smällare. Nu ändrar han och säger att han hörde två ljud, det ena ett oljud och det andra ett skott som hördes tydligt och klart.

Nu påstår han att LJ stod på Luntmakargatans västra trottoar. Detta saknar stöd i all dokumentation. Han har väl insett att det kanske är svårt att se LJ från Dekorima om han står för långt in i gränden och flyttar honom därför lite närmre.

Tid: 89xxyy.

Tingsrätten: LL (Chevamannen)

LL påstår i tingsrätten att Skandiamannen har gjort språngmarschen. Men om man lyssnar noga på ljudupptagningen från förhöret så är det fullständigt uppenbart att LL inte berättar var han själv har sett. I stället gör han ett referat av vad Skandiamannen sagt i media.

Tid: 89xxyy.

Senare under året ställdes Christer Pettersson inför hovrätten.

Skandiamannen vittnar återigen.

Skandiamannen kör i princip samma story som i tingsrätten. Han säger faktiskt att utstämplingen skedde 23.23. Jag tror att han var illa förberedd och blandade ihop med 23.21. Hans tonläge signalerar osäkerhet och osanning.

Under förhören talade han om endast ett skott som lät som en avgasknall/smällare. I TR ändrade han till två ljud. I HR vidhåller han ändringen och säger "Första skottet tar jag som ett allmänt ljudinslag" och därefter "medans det andra skottet hör jag väldigt tydligt". Det rimmar ju synnerligen illa med hans uttalande om att han inte förstod att det var skottlossning. Kan rekommendera hans uttalande i hovrätten efter 2.30.

Nu påstår han att LJ stod på Luntmakargatans västra trottoar. Detta saknar stöd i all dokumentation. Han har väl insett att det kanske är svårt att se LJ från Dekorima om han står för långt in i gränden och flyttar honom därför lite närmre.

Tid: 902xx.

Brevväxling mellan Sven Aner och SE.

Sven Aner är väldigt misstänksam mot Skandiamannen och hävdar att han har ljugit om sina förehavanden. Skandiamannen vänder taggarna utåt och slår tillbaka mot Aner och uttalar sig dessutom nedsättande om Anna Hage. Vad hände med "mesen" Skandiamannen? Han skulle väl aldrig kunna säga så?
Tid: 92xxyy.

SE intervjuas i tidningen Skydd och Säkerhet.

1992 intervjuas Skandiamannen i tidningen Skydd och Säkerhet.

Det är SE:s sista offentliga framträdande i en omtalad och synnerligen intressant artikel. Det går att plocka ut massvis med intressant information ur artikeln.

Generella kommentarer

I stora delar påminner intervjun om den i Proletären.

Skandiamannen nämner återigen att han gick längs trottoarens ytterkant.

Han nämner återigen att han svängde in till Dekormias fönster och stod och tittade på klockan. Se nedan för detaljer.

En del om Anna H, se nedan.

Skandiamannen berättar om hur han själv tror att mordet gick till, se nedan.

I övrigt, i princip samma skåpmat med livräddning och ambulans och sådant.

Om Anna H

Två år tidigare var SE hårt pressad av Sven Aner som menade att ingen sett honom vid mordplatsen, t ex livräddaren Anna H och KJ. SE nämner inte Sven Aner, men säger att undersköterskan och hennes sällskap (läs AH/KJ) inte lagt märke till honom. Han gör även ett längre och märkligt utlägg om vittnespsykologi där Söderström får några bredsidor. Han avslutar med "Och undersköterskan som inte kunde känna igen mig hade kanske ett rykte som yrkesmänniska att skydda".

Om trottoarens ytterkant

Fr om intervjun i Proletären så ändrade Skandiamannen sin berättelse om sin promenad på trottoaren precis innan skotten. Från början sade han att han gick rakt fram, se t ex Folke Rydens reportage med Skandiamannen på SVT.

Men varför ändrade han sin story? Jag ser två alternativ, som möjligen kan vara giltiga samtidigt.

Skäl 1:

Thomas Kanger påstod att ett vittne (IM) sett GM gå från trottoarens ytterkant på utsidan den södra annonspelaran och därefter svängt in mot Dekorimas ingång.

Kanske sade Skandiamannen att han gått längs trottoarens ytterkant för att spegla den rörelse som Thomas Kanger talat om. Då kan Skandiamannen hävda förväxling.

Skäl 2:

Ur Skydd & Säkerhet

Jag gav mig av mot T-banan. Gick utmed trottoarens yttre kant mot gatan. Jag gick snabbt. Just bakom reklampelaren gick jag över på andra sidan, och hörde då ett skott alldeles intill, bara ett. Jag kan ha varit skymd av reklampelaren, när första skottet small. Och jag som var placerad, bakom skottriktningen, så upplevde jag bara skottet som en knall. Inte som några uppgett, som fanns längre fram, som ett kanonskott från ett mycket kraftigt vapen. Vapnet som senare konstaterats rimligen ha använts, kan döda en elefant.

Till saken hör att SE under fjärde förhöret fick frågor om varför han inte hörde skotten. Han började då svamla om någon älgjakt, något som antyder att han kände sig svarslös och pressad.

Eftersom han blivit pressad i fjärde förhöret om varför han inte hörde skotten, så ville han hitta en förklaring till hur det kunde komma sig. Han sade då att han sneddade in från trottoarens ytterkant och skottet kom när han var bakom den södra annonspelaren. Han använder med andra ord annonspelaren för att förklara varför han missat skottögonblicket. Annonspelaren skymde helt enkelt ljud och bild.

Tidigare sade han att han gick rakt fram och svängde in i höjd med annonspelaren. Men det räckte ju inte - då var han inte skymd. Men om han går från trottoarens ytterkant så är annonspelaren i vägen och skymmer ljud och bild.

Det finns förresten bilder på honom i tidningen Skydd & Säkerhet när han går utanför prydnadsträden vid trottoarkanten.

Dekorimamannen

Skandiamannen påstår återigen att han svängde in mot Dekorima och ställde sig med ryggen mot trottoaren och tittade på sin klocka.

Detta löser problemet med Thomas Kangers Dekorimaman. SE speglar den position han hade i verkligheten och han kan hävda förväxling.

Skandiamannens egen teori och erkännande (?!?)

SE fortsätter och berättar nu om mordet. Jag går igenom hans berättelse i små steg och kommenterar.

Dråpet
SE säger:

Det var kanske inte alls överlagt och planerat. Inte mord, utan dråp, eller som ett vådaskott under en älgkakt - ungefär som domaren förklarade 17-åringens nedskjutning av trafikanten Schönkopf på motorvägsavfarten vid Eskilstuna.

Här finns en artikel från Ekuriren om det fallet Schönkopf.

Jag tror att Skandiamannen ger en verklig bild av skotten mot Palme. Skandiamannen säger i princip att det var ett dråp.

Dekorimamannen och första kontakten
SE fortsätter:

Vittnen uppger sig ha sett en man samtala med paret Palme, stående med ryggen mot det upplysta skyltfönstret. Andra uppger sig ha sett en man lägga handen på Olof Palmes axel, när paret Palme går nedåt gatan förbi Beckers. Lägg ihop de här bilderna - paret tilltalas av en man som kanske känt igen dem och vill säga något till en livs levande världskändis som plötsligt kommer knallande Sveavägen fram från bion. Många har hälsat vändligt på Palme - han hade inte bara fiender.

Tolkingen blir som följer.

1. Dekorimamannen finns. Skandiamannen stod stilla vid Dekorima redan innan makarna Palme kom dit.

2. Skandiamannen kände igen Olof och ville hälsa på honom. Han knackade OP på axeln för att pocka på hans uppmärksamhet.

Avsnäsningen
Han forstätter:

Tänk om den beundrade statsministern snäser av vederbörande på ett föraktfullt sätt.

Skandiamannen blev avsnäst av OP.

Ryggen och snedtändningen
Han forstätter:

Avvisade och vända ryggen åt blir några av oss förbannade.

Här säger Skandiamannen tre saker.

1. OP snäste av SE.

2. OP fortsatte att gå och vände ryggen åt SE.

3. SE snedtände.

Vapnet
Han fortsätter:

Om då någon av oss också går omkring med ett vapen - så kanske vi tar till det vid ett sådant tillfälle.

Han säger "oss". Det är ju rätt anmärkningsvärt. Skandiamannen gick stundtals gick med en skarpladdad revolver. Vissa personer gör faktiskt det. Skandiamannen var helt enkelt en udda fågel.

Handen på axeln och skotten
SE fortsätter: Sinnet rinner till - vi tar några steg efter mannen, lägger handen på hans axel för att stoppa honom - Din djävel! - pang. Det är tyvärr mänskligt - eller omänskligt.

1. Skandiamannen snedtände.

2. Skandiamannen tog "några steg efter mannen". Det betyder att Dekorimamannen stod mycket nära mordplatsen, jag kan tänka mig ca 5 - 7 meter.

3. Skandiamannen "lägger handen på hans axel för att stoppa honom". En logisk manöver.

4. Han nämner orden mänskligt och omänskligt. Återigen understryker han att det var ett impulsdåd, ett dråp.

Återigen dråpet
I slutet av artikeln säger han: Kanske mördaren är en solitär, en ensamvarg, just i det oplanerade ögonblicket.

Det var ett impulsdåd. Det fanns ingen plan alls.

Kort förlopp
Skandiamannens berättelse är helt i linje med Palmemordets första axiom: Förloppet var så kort att Lisbeth Palme aldrig hann uppfatta någonting.

Vapnet

Skandiamannen säger:

Jag skulle personligen ha använt ett smidigare, ett mindre vapen - om jag varit mördaren. Inte så kraftigt vapen, möligen också dyrbart, kanske utfört med elfenbenskolv i utsirat mönster som det som försvann från restaurang Oxen samma kväll.

Det är omöjligt att inte tänka på kopplingen mellan elfenben och Indien. Är det så att revolvern köptes i Indien och på något sätt kom i Skandiamannen ägo? Det är märkligt att Skandiamannen säger elfenben, kunde man verkligen köpa sådana revolvrar i Sverige?

Se även analys/vapen.

Om Christer Pettersson

Sedan skyller han mordet på Christer Pettersson. Egentligen tror jag inte han gör det för att misstänkliggöra just CP. Jag tror han säger så för att framstå som en vanlig oskyldig medborgare som levererar en populär åsikt i skuldfrågan.

Slutsats Skydd & Säkerhet

Det tog sin tid, men sex år efter mordet berättade Skandiamannen äntligen hur det hela gick till.

Inte nog med det. Skandiamannen ger även en detaljerad berättelse,

 • Det var ett dråp
 • Dekorimamannen SE stod still vid Dekorima innan makarna Palme kom det.
 • SE kände igen OP och ville säga goddag
 • SE knackade OP på axeln för att väcka dennes uppmärksamhet
 • SE blev avsnäst
 • OP fortsatte att gå, dvs vände ryggen åt SE
 • SE snedtände och sköt på impuls
 • Mordet var oplanerat
 • SE bar regelmässigt vapen
 • Revolvern var dyr och hade kolv av elfenben med utsirat mönster. Den var litet, kanske 4 tum.

Intervjun med Skandiamannen i Skydd och säkerhet är ett av de absolut starkaste skälen till varför jag tror att han är skyldig. Han berättar ju hur det gick till.

Det är så att man baxnar...

Vittnen:

MP, OP, LP, MÅP: makarna Palme, Olof Palme, Lisbeth Palme, Mårten Palme.

SE: Skandiamannen. Arbetade på Skandia. Utgången låg 60 meter från mordplatsen.

AB: promenerade 5 - 7 meter bakom MP och GM (GärningsMannen).

KN, ÅG, NFR: vänner till AB. Någon minut innan mordet tog de ut pengar från en bamkomat belägen 25 meter från mordplatsen. Vid mordet befann de sig ett par hundra meter norr om mordplartsen och såg ingenting.

LF, MN och RÖ: ytterligare vänner till AB. De var eftersläntare och AB stod och väntade på dem.

AD: taxiförare, hade rött ljus vid Tunnelgatan, längst fram i högerfil, riktning söderut.

CL, LS, AHO: passagerare i AD:s taxi.

HJ: taxiförare, hade rött ljus vid Tunnelgatan, längst fram i vänsterfil, riktning söderut. Hade AD:s taxi precis till höger.

SG, AE, GI, LB: passagerare i HJ:s taxi. SG gav OP konstgjord andning.

Leif Ljungqvist (LL), JA: LL körde sin Cheva, JA passagerare. De stod precis bakom HJ:s taxi. LL försökte larma.

JÅS: ensam i sin bil. Står för rött precis vid mordplatsen. Riktning norrut, innerfil.

ÅL: förare med passagerarna Anna Hage (AH), KJ, EJ, CA: Saktar in bakom JÅS, när vid mordögonblicket. AH är Anna Hage som gav OP hjärtkompression. Har nyligen skrivit en bok. KJ är hennes kompis.

Inge M (IM): förare och passagerarna HL, SL, SR. Sitter i bilen på tunnelgatan med nosen riktad mo mordplatsen. IM såg Dekorimamannen strax innan Olof och Lisbeth Palme passerade.

JN: Körde limousin, befann sig nära IM.

BP: förare, ensam i sin bil. Hade precis passerat mordplatsen när det small, riktning norrut.

MR, UR: promenerade på Sveavägens västra sida, nära Tunnelgatan.

SLI, CP: promenerade på Sveavägens västra sida, nära Tunnelgatan.

CV, PV: promenerade på Sveavägens västra sida, nära Tunnelgatan.

EE, ABL: promenerade på Sveavägens västra sida, typ 70 meter norr om Tunnelgatan.

NF: promenerade på Sveavägens östra sida, något tiotal meter in i nästa kvarter. Såg person gå alldeles bakom MP en kort stund innan mordet. Livligt diskuterat om det var GM eller vittnet AB han såg.

Lars Jeppsson (LJ): Står på Tunnelgatan, inne i gränden söder om barackerna. Förföljde GM.

YN/AZ: Promenerar någonstans på Brunkebergsåsen. Såg GM på David Bagares gata.

CA/AE: två kompisar. Såg inte mordet.

TA: såg inte mordet.

ALG, HO, AK, ASO, AS: väktare på Skandia.

PB: hade t ex hand om in och utpassering på Skandia.

PH: säkerhetschef på Skandia. Löste Palmemordet tillsammans med polisen ES.

Följande fyra sällskap rörde sig mellan Grand och Dekorima någon minut innan mordet. De nämns i Gärningsmannaprofilen (GMP). Tyvärr är informationen knapphändig. Förhören är hemligstämplade.

Sällskapet SCH: kvinna med döttrar.

Sällskapet RLD: två personer.

Sällskapet IÅ/AL

HLG: ensam person.

GLM: tog ut pengar från bankomaten öster om Sveavägen när IM och hans vänner kom dit. Vännerna fick stå i kö bakom GLM.

LE: arbetade i butiken La Carterie när mordet begicks. Makarna Palme passerade butikens fönster när LE var därinne.

Poliser

pb 1160: DA/KJ.

pb 1170: AP och föraren ME.

pb 1210: kommissarie Lars C och förare HER.

piket 1230: befäl CP och LLÖ (kvinnlig polis), KB, UH, PB.

pb 1520: kommissarie Christian D och förare TE. Var tidigt framme uppe på Brunkebergsåsen. Missade GM med en hårsmån.

pb 2120: Bo Larsson (BL) intervjuad av SVT och BW (kvinnlig polis).

pb 2160: LB och LK.

pb 2520: kommissarie Gösta Söderström och föraren IW. De var de första poliserna vid mordplatsen.

pb 2550: KEA, hundförare.

piket 3230: befäl Kjell Östling, förare LS och CDJ, KG, PW, JH.

jollebil till 3230: GS och PH.

pb 5520; Åke Rimborn (ÅR).

pb 9152: RW och UM. Civila poliser som kom till mordplatsen för att plocka upp vittnen.

DA och GSU: polisens livvakter. Var vid morplatsen ganska tidigt.

Ambulanser

Ambulans 951: Sollentunaambulansen med förare Peter Andersson (PA) och Christer Eriksson (CE). Körde Olof Palme och Lisbeth Palme till Sabbatsbergs sjukhus.

Ambulans 912: Sabbatsbergsambulansen med förare Maria Degerman (MD) och Kenneth Lavrell (KL) och EL.

Gångtempon

Info finns här.