Första version: 2020-02-20.

Senaste version: 2022-05-03.

Slutsatser

Det räcker långt att bara läsa denna sidan. Det är en sorts sammanfattning av hela hemsidans samlade åsikt.

Slutsatserna bygger på en blandning av fakta och spekulation. Jag kan givetvis inte bevisa något i skuldfrågan.

Snabblänkar.

För utförligare analyser se Tes Skandiamannen skyldig: sammanfattning och Tes Skandiamannen oskyldig: sammanfattning.

För förkortningar av vittnen, se vittnen.

Brottsplatsanalys

Brottsplatsanalys och dess inverkan på konspiration och impulsdåd

Lisbeth Palme märkte ingenting av vad som hände precis innan mordet. Skotten kom som en total överraskning. Det visar att förloppet precis innan mordet var mycket kort, åtminstone så kort att LP inte hann märka något, annars skulle hon förstås berättat det. Ingenting kan vara mer enkelt. Detta är Palmemordets första axiom: förloppet vid Dekorima var mycket kort. Axiomet står över allt annat. Det är omutbart.

GM sköt Palme med en grov revolver från ett avstånd av en decimeter. Det kräver inget proffs.

Därefter bommade han Lisbeth från ett avstånd av en halv meter. Det kräver en amatör.

Därefter lät han Lisbeth vara. Det kräver en gärningsman som inte hade någon plan. Ty det finns väl ingen plan som säger både skjut och skjut inte.

Trots dessa fakta finns det ändå många debattörer som envist framhäver sina motivbaserade önskedrömmar om en avancerad utländsk eller inhemsk konspiration, gärna med inblandning av SÄPO, polis och militär och gärna med förvecklingar ända in i statsapparaten. I dessa konspirationsteorier har GM varit en erfaren skytt och han har utfört mordet på ett mycket professionellt sätt.

Ni kan hålla på i 100 år och försöka förklara hur detta proffs som påstås ha utfört mordet på ett så professionellt sätt, ändå bommar LP från ett avstånd av en halv meter och därefter avstår från ett andra skott. Av förklarliga skäl talar de som tror på konspiration sällan om detta - man svävar hellre ut långt från mordplatsen och pratar långsökta motiv. I de få fall vi har fått förklaringar har de varit krystade och självdestruktiva. En förklaring är att detta proffs endast hade laddat vapnet med två kulor, suck...

Konspirationsteorierna når sitt eget Nirvana när man dessutom hävdar mötesscenariot. Där har LP mörkat ett 40 sekunder långt möte mellan GM och makarna Palme. Och trots att den professionella skytten låtit sig exponeras av LP under så lång tid, låter han henne vara efter skottmissen. Folk tror alltså på detta. Det är så att man baxnar...

Men varför håller insatta personer på då där? Varför vill man inte matcha sina egna förslag om konspirationer mot de fakta från brottsplatsen som faktiskt finns. Kanske beror det på en kombination av faktaresistens och rädsla för sanningen.

Det fanns många poliser som var mer intresserade av vapen än av balett, och som dessutom ogillade Palme. Jaha, tack för infon. Och det fanns knarkspanare och walkie talkie-män i huvudstadens city en fredagskväll. Och?

Men hur mycket man än letar så finner man ingenting. Varför? Svaret är att det finns absolut ingenting som pekar på att någon konspiration låg bakom mordet på Olof Palme. Ingenting.

Enkel brottsplatsanalys visar att förloppet var oerhört kort och att gärningsmannen inte var något proffs och att han inte hade någon plan. Hur illa det än stämmer med egna önskedrömmar om konspirationer så är det nog bara att inse att att det formeligen sjunger impulsdåd utfört av en ensam amatör, över det hela.

Det kan mycket väl vara så att Palmemordet i allt sitt väsentliga var över på 15 sekunder. Ungefär som Skandiamannen själv beskrev det i tidskriften Skydd och Säkerhet.

Enkel brottsplatsanalys och vanligt sunt bondförnuft gör att man kan avföra 99% av världens största mordutredning.

Enskilda gärningsmän andra än Skandiamannen

Jag ber att få hänvisa till analyser under CP, VG och CA.

Jämförelse mellan teserna Skandiamannen skyldig och Skandiamannen oskyldig

Allmänt om jämförelsen mellan teserna

Jag har försökt jämföra teserna Skandiamannen skyldig och Skandiamannen oskyldig.

Analysen av Skandiamannen oskyldig är inte enkel. Framförallt har de som anför att SE är oskyldig inte presenterat något händelseförlopp från start till mål som är enhetligt och icke helgarderat. I stället har man löst olika problem genom att placera Skandiamannen på helt olika ställen vid samma tidpunkt, beroende vilket problem med tesen man vill lösa. Det är givetvis inte OK.

Jag har försökt råda bot på detta genom att ta fram ett eget förlopp i tesen Skandiamannen oskyldig, ett enhetligt förlopp från start till mål, utan några helgarderingar.

Förlopp på trottaren i tesen Skandiamannen oskyldig

Några möjliga förlopp:

Alt 1: SE:s utsaga, 5 - 6 sekunder:

SE sade att han kom fram 5 - 6 sekunder efter skotten. Men det är bara att inse att det endast finns plats för OP, LP och vittnet AB på scenen 5 - 6 sekunder efter skotten. Det finns inte plats för ytterligare en person. Det finns inte plats för någon Skandiaman som stod där helt ensam med makarna Palme under 15 sekunder. Han kom inte fram före livräddarna. Han anvisade inte GM någon flyktväg. SE ljög.

Lögnen känns omöjlig att motivera om var oskyldig - men om han är skyldig så är den genomtänkt och utstuderad, se nedan i avsnittet om mannen i gränden.

Alt 2: teoretisk variant, 20 sekunder:

Han kom inte heller fram samtidigt som livräddarna ca 20 sekunder efter skotten. Då finns det endast plats för 6 personer på scenen: OP, LP, AB och livräddarna SG och Anna Hage och hennes väninna KJ. Det finns inte plats för någon Skandiaman. I så fall hade vi vetat det.

Alt 3: valt och testat förlopp: 45 sekunder:

Ja då stod väl Skandiamannen 35 meter från Dekorima när det small, blev rädd och stannade upp under 20 sekunder, promenerade därefter under 25 sekunder och kom slutligen fram till mordplatsen 23.22.15 dvs något senare än vad han själv påstod men fortfarande tillräckligt tidigt för att hinna se LJ inne i gränden. På scenen finns redan OP, LP, AB, livräddarna SG och AH och även KJ. Samtidigt som Skandiamannen anländer väller det in vittnen: PW, CW, AE, GI, LB, MR, UR, SK och BP, något som skulle kunna förklara varför ingen lade märke till honom. I bilarna finns ytterligare personer.

Det är det förloppet, dvs alt 3, som jag har testat i tesen oskyldig, dvs att Skandiamannen befann sig 35 meter från mordplatsen när det small och var framme ca 45 sekunder senare. Se oskyldig: sammanfattning. Det är också det förloppet som föreslås av många av de som tror att Skandiamannen var oskyldig.

Alt 4: Nyligen har jag även lagt till kommentarer till Lasse Lampers förslag där SE befann sig i foajen när det small, se Tes Skandiamannen oskyldig: foajeförloppet.

Jämförelsen mellan teserna SE skyldig/oskyldig

Här nedan följer en sammanfattning av jämförelserna.

Första vittnet

Skandiamannen var första vittnet på mordplatsen. Just första vittnet vid en brottsplats bör kontrolleras extra noga.

Skandiamannen kontaktade polisen 12.20 dagen efter och antydde att han förväxlats med gärningsmannen. I förhöret står det "Han tror att det signalement, som har lämnats på en man i mörk rock, kan gälla honom själv."

Hur misstänkt är inte det att just det första vittnet på plats påstår något sådant? Redan där hade man honom på rygg...

Signalementet

Det urstarka vittnet Yvonne N såg GM på David Bagares gata under flera sekunder, rättvänd och på nära håll. Hon påstod att han hade mörk fladdrande långrock och handledsväska. Det stämmer in på Skandiamannen.

Taxichaffisen AD såg GM under några sekunder från ett avstånd av ca 15 meter och utan motljus. AD sade att GM bar långrock. Huvudbonaden beskrev han i olika sammanhang såhär:

  • grå herrhatt
  • blandning av Sherlock Holmes-mössa och vanlig herrhatt
  • typ av mössa
  • Sherlock Holmes liknande mössa med öronlappar som kan vikas ner
  • Sherlock Holmes-mössa eller keps med öronlappar man kan vika ner
  • typ av hatt han kunde vika ner öronlappar
  • typ av Sherlock Holmes-hatt
  • typ av hatt eller keps där man kan vika ner öronlappar.

AD nämnde alltså Sherlock Holmes fyra gånger, öronlappar fyra gånger och keps två gånger. Alltså tio ord som knyter an till keps och åtta av dem att kepsen hade öronlappar. Det är nog bara att inse att AD menade att gärningsmannen bar keps med öronlappar som kan vikas och knäppas uppe på skulten. Ta in sanningen även om den gör ont. Och vem tror ni det var som matade Hans Holmer med det signalementet? Nej, det var inte Mårten Palme.

Här kommer en hopklippt ljudupptagning med AD från TR och HR. De två första kommentarerna från TR och de två sista från HR.

Se även analys/AD.

Vittnet Lars Jeppsson sade/antydde att GM bar keps vid följande tillfällen: LJ 860301, LJ 860304, LJ 860404, LJ 860827, Aftonbladet 860304, SvD 860308 och GT 870228. Han nämnde det även till CD i pb 2520.

Det stora flertalet vittnen sade att GM bar långrock, några sade t om att den fladdrade. Några av de som sade att GM bar jacka har förmodligen förväxlat med AB, t ex LP och LL. T ex fanns ju AB i LLs blickfång när han hörde skotten.

Vidare påstod LJ att GM sprang framåtlutat med vev på armarna. Det stämmer väldigt bra in på Skandiamannens löpstil, se Folke Rydens reportage med Skandiamannen. Snabba sprinters springer framåtlutat under acceleration. SE var skolmästare på 100 meter. Man kan tänka sig att han accelererade när han fått fri sikt vid Luntmakargatan.

Det är bara att inse att uppgifterna om gärningsmannens signalement stämmer bra in på Skandiamannen.

Men på de 35 meterna mellan Götabanken och Dekorima klockan 23.21.30 finns det endast plats för en person som är klädd i mörk långrock, Sherlock Holmes-liknande keps med öronlappar och handledsväska. Inte två.

Dekorimamannen

Vittnet IM har sagt att det fanns en Dekorimaman. Jag väljer att tro på honom. Analys visar att Dekorimamannen anlände tidigast 23.20.00.

Men inget vittne har sett Dekorimamannen anlända. Han poppade upp vid Dekorima helt plötsligt. Varför såg ingen honom anlända?

Om man jämför alla möjliga vägar som bär till Dekorima så finns det dock en som sticker ut och det är vägen från Skandia. Den är kort, mörk och diskret. Kanske kom GM därifrån. Var det därför som ingen såg honom?

Missade skott och mord och GM

Skandiamannen påstod att han endast hörde ett skott och inte förstod att det var skottlossning och inte såg GM. Kan det stämma?

Han sade att han befann sig 20 meter från mordplatsen när han hörde en avgasknall. Som sagt, detta kan inte stämma. Därför flyttade jag honom till en punkt 35 meter från mordplatsen när det small när jag analyserade tesen att han är oskyldig. Det är ju den varianten som många pläderar. Men hjälper det att flytta honom till 35 meter från mordplatsen? Hur ska man värdera hans utsagor om vad han sett och inte sett, givet att man flyttar honom en bit norrut?

Det fanns ett stort antal vittnen i betydligt mer ogynnsamma positioner som hörde två skott och som förstod att det var skottlossning och som såg GM. T ex körde BP bil norrut och befann sig i jämnhöjd med SE när det small - han hade inga problem att uppfatta båda skotten trots att han satt inne i en brummande bil. Att en oskyldig SE på så kort avstånd (som 35 meter) skulle missa att höra båda skotten som ju avlossades från en mindre bazooka kommer jag aldrig tro på.

Alltså, om han stod på ett avstånd av 35 meter så måste han ha sett och hört och förstått allt. Och då skulle den uppmärksamhetssökande Skandiamannen givetvis berättat detta. Men det gjorde han inte. I stället ljög han. Varför? Hur förklarar man det? Fick det honom att framstå som en hjälte och få synas i media? Kontraproduktiv strategi, i så fall.

Och han sade att polisens signalement på GM var felaktigt - trots att han inte ens hade sett GM. Kommentarer överflödiga...

I TR och HR ändrar han sig och säger helt plötsligt att han hörde både ett allmänt ljudinslag/avgasknall/smällare och ett skott som hördes tydligt. Hur förklarar man denna kovändning om han är oskyldig?

Och trots att SE i TR och HR helt plötsligt säger att han hörde skottet tydligt, så har han fortfarande inte förstått att det var skottlossning och inte sett GM. Märkligt, GM stod ju kvar några sekunder efter det andra skottet. Hur kan det komma sig att SE inte tittade framåt trots att han hörde ett tydligt skott? Hur förklarar man det? Var det för att framstå som viktig?

Utsagorna att han hört ett tydligt skott och att han inte förstått att det är skottlossning är totalt oförenliga.

Se även nyligen inlagda Tes Skandiamannen oskyldig: foajeförloppet, där SE befann sig i foajen vid skotten.

Trottoarens ytterkant

I Proletären, TR, HR och Skydd & Säkerhet ändrade Skandiamannen storyn och sade helt plötsligt att han gick längs trottoarens ytterkant och inte mitt i trottoaren. Det är ny information. Framme vid den södra annonspelaren svängde han in mot Dekorima för att titta på klockan.

Förklara någon varför en oskyldig Skandiaman väljer bort den självklara möjligheten att gå på den isfria delen mitt i trottoaren, för att i stället längst ut vid trottoarens ytterkant på snö och is. Det är omöjligt att förklara. OK, då ljög han väl, men varför? För att framstå som mer viktig? Och varför sade han inte så från början?

En alternativ förklaring till varför den skyldige SE ljög om trottoarens ytterkant var att han försökte spegla rörelsen av GM så som den beskrevs i Thomas Kangers bok och som också framgått i media.

En alternativ förklaring är att den skyldige Skandiamannen ljög för att förklara varför han inte såg och hörde skottlossningen. Han fick en fråga angående detta under fjärde förhöret, och kunde inte lämna något bra svar. I den nya storyn kan han skylla på att annonspelaren skymde sikten när han svängde in från trottoarens ytterkant. Han säger ju det själv i Skydd & Säkerhet. Hans ursprungliga utsaga räckte inte, då gick han ju bredvid annonspelaren och då kunde den inte skymma. Se även Folke Rydens reportage med Skandiamannen, där det är mycket tydligt att annonspelaren inte kan skymma sikten om han går mitt i trottoaren på den isfria delen.

AB

Vittnet AB gick 7 meter bakom makarna Palme när det small. Det var han som blev så chockad och rörde sig så irrationellt och yvigt att alla människor mellan Örkelljunga och Dorotea lade märke till honom. Men inte Skandiamannen.

Skandiamannen måste ha fått in AB i sitt blickfång direkt efter skotten. Och Skandiamannen måste ha sett honom under sin 25 sekunder långa promenad mot Dekorima. T om vittnet NF såg honom från sin position 150 meter längre norrut. Och även flera andra vittnen.

Skandiamannen säger dessutom att han svängde in mot Dekorimas fönster och därefter gick längst dess fönster, vilket innebär att han har passerat det oroliga vittnet AB på ett avstånd av en halv meter. Utan att se honom.

Därefter har Skandiamannen stått vid makarna Palme under flera minuter med AB endast 7 meter till vänster om sig. Skandiamannen måste ha stått där, annars skulle han inte kunna se Lars Jeppsson inne i gränden.

Men Skandiamannen har som enda person i universum missat att se vittnet AB.

Inte ens när han fick väldigt specifika frågor under 4:e förhöret i april och i hovrätt kunde han säga något om AB. Se oskyldig: sammanfattning för detaljer om frågorna.

Inte ens när han under 4:e förhöret kände igen honom på foto kunde han säga "ja, det var ju det oroliga vittnet som gick bakom Palme".

En oskyldig Skandiaman borde enkelt ha sett AB och då skulle han aldrig dra en så tokig story där han går längs Dekorima och snuddar vid honom. Men likväl drog han storyn. Det pekar starkt på att Skandiamannen inte befann sig vid Dekorima så som han sagt.

Men varför drog en skyldig Skandiaman en så konstig story? Jo, han hade inte en susning om vittnet AB - han var ju inte där - han var ju på Brunkebergsåsen och sprang. Den skyldige SE hade ingen aning om AB och förstod inte hur otrovärdig hans berättelse var.

Skandiamannen är renons på information om verkliga förhållanden vid Dekorima, åtminstone sånt som inte preciserats i media.

Se oskyldig: sammanfattning/AB för ytterligare kommentarer om AB.

Samtalet med LP

Skandiamannen stod bredvid makarna Palme mitt i en stor vittneshop på drygt 15 personer. Han måste ha stått där - annars skulle han inte kunna se LJ i gränden.

Mitt i denna enorma hop och i denna katastrofala scen med skrik, upprivenhet, rådlöshet och chock står Skandiamannen. Och helt plötsligt börjar han samtala med Lisbeth. Hon säger att GM bar mörkblå täckjacka och sprang in i gränden och tillägger "förresten så har de skjutit mig också".

Ingen av de 15 personerna som stod alldeles intill har hört samtalet. Ingen har hört henne lämna GMs signalement. Lisbeth själv har aldrig nämnt detta samtal. Gösta Söderström och andra har vittnat om hur svårt det var att få kontakt med henne.

Lyssna gärna på ljudupptagningen från TR. SE beskriver samtalet med LP efter 0.50:

Ljudupptagningen är mycket avslöjande med tonläge och konstpauser. Det finns väl ingen vettig människa kan väl tro att det samtalet ägde rum som Skandiamannen beskrev det i TR.

Det samtalet, i detta fullständiga kaos, är alltså det starkaste kortet i tesen att Skandiamannen är oskyldig, herregud...

Och utan detta samtal tokrasar hela språngmarschen, och utan språngmarschen tokrasar hans påstående om att han förväxlats med GM, och vad bidde då kvar?

Den skyldige SE behövde samtalet med LP för att ge GM signalementet blå täckjacka och för att motivera språngmarschen och för att placera sig som trovärdigt vittne vid Dekorima.

Se även oskyldig: sammanfattning/LP för ytterligare kommentarer om LP.

Mannen i gränden

Efter det påstådda samtalet med LP påstår Skandiamannnen att han tittade in i gränden och fick syn på en ung man (läs Lars Jeppsson) som under 5 - 10 sekunder stod stilla och tittade mot mordplatsen.

Han säger att det var 15 - 20 sekunder efter skotten. Men då stod LJ fortfarande och tryckte söder om baracken. Förvisso stämmer det nog att LJ stod vänd 5 - 10 sekunder mot mordplatsen som SE sade, men det var först efter det att GM lämnat trappkrönet, dvs en minut efter skotten. SE tar fel på tiden med 40 sekunder vilket är orimligt mycket. Se analys/LJ för motivering av tider.

Skandiamannen får för sig att mannen är GM trots att denne står helt stilla i stället för att fly.

Och trots att Skandiamannen tror att det är GM som står där och tittar mot mordplatsen säger han inte ett jota till någon av de 15 personerna som står alldeles intill - "hjälp, GM står där inne och tittar hitåt, ska vi ta och flytta oss runt hörnan?".

SE säger att mannen i gränden försvann abrupt. Men vi vet ju att LJ lunkade in i gränden. Det borde väl SE sett?

I början gav han endast ett vagt signalament på LJ, men efter artiklar med bilder på LJ i SvD 860305 (och AB 860304) så ger han ett mycket tydligt signalement på honom. Men när han under 4:e förhöret får frågan om han sett LJ på bild så blånekar han. Det är ytterligare en lögn, ty redan 860407, dvs några veckor tidigare, stod följande i Kvällsposten.

Men då hade tidningar skrivit om vittnet Lars.
- "Jag utgick från att det var honom jag hade sett...".

Händelsekedjan med LJ kan sammanfattas med:

Kom till mordplatsen 5 - 6 sekunder efter skotten - reka ca 10 sekunder - tala med LP några sekunder - se mannen i gränden med signalement enligt LP beskrivning efter 15 - 20 sekunder.

I tesen oskyldig är varje länk osannolik, t ex tiden 5 - 6 sekunder är ju helt omöjlig.

I tesen skyldig passar allt in. Lägg speciellt märke till de 5 - 6 sekunderna. De gör att SE kan se mannen i gränden vid rätt tid för att han ska framstå som GM, dvs efter 15 - 20 sekunder. De 5 - 6 sekunderna är inte tagna ur luften. De är en nödvändig konsekvens av Skandimannens val att låta mannen i gränden framstå som GM. De är genomtänkta och utstuderade.

Och de 5 - 6 sekunder innebär i sin tur att SE måste vara en av de absolut första framme vid makarna Palme. Och då måste han säga att han var aktiv - han kan ju inte säga att han bara stod där som ett fån och såg allmänt dum ut. Där har ni anledningen till varför han försökte framstå som aktiv. Det var en icke önskvärd konsekvens som krävdes om mannen i gränden skulle framstå som GM.

Se även oskyldig: sammanfattning/LJ för ytterligare kommentarer om mannen i gränden.

Jag har även skrivit mer om detta i tesen Skandiamannen skyldig, se Tes Skandiamannen skyldig: sammanfattning och analys SE/LJ och analys/LJ/förlopp.

Missade den stora vittneshopen

Detta är en mycket besvärande omständighet.

Skandiamannnen hade inte en aning om att ca 15 personer stod runt Palme redan inom en minut efter skotten och ytterligare uppemot 10 personer i bilar runtom. Han säger i stället att de 15 - 25 vittnena hade tillkommit först EFTER att han kommit tillbaka från språngmarschen dvs fem minuter senare. Inte att de fanns där redan inom en minut. Hur tusan kunde han missa dem när han måste ha stått mitt ibland dem? Det är ju totalt omöjligt.

Och han måste ha stått där mitt bland alla dessa vittnen för att kunna se LJ i gränden.

Skandiamannen berättelse i TR och HR antyder en tämligen lugn mordplats med LP och någon livräddare. Tycker ni att det är en korrekt beskrivning av verkligheten? Skandiamannen är renons på kunskap om verkliga förhållanden vid mordplatsen. Och han har tokfel om kronoligin. Varför?

I tesen oskyldig går detta inte att förklara.

I tesen skyldig är det enkelt att förklara hur han kunde ha så fel om kronologin. När han sköt såg han inga vittnen. Brottsplatsen var öde. När han kom tillbaka till brottsplatsen såg han helt plötsligt vittneshopen och trodde de kommit senare än vad de gjorde i verkligheten. Han återgav helt enkelt sina egna upplevelser.

Se även vittneshopen.

Språngmarschen

Se även oskyldig: sammanfattning/språngmarsch för ytterligare kommentarer om språngmarschen.

Skandiamannen påstod att han gjorde en språngmarsch efter piketpolisen för att berätta att LP sagt till honom att GM bar mörkblå täckjacka. Men han har inte pratat med LP. Det är rent nys. Och hur ska han då motivera språngmarschen? Det går ju inte. Eller omvänt: om man tror på språngmarschen så måste man samtidigt tro på samtalet med LP.

Men hans berättelse är ändå intressant. Berättelsen är så tokig och självdestruktiv att den inte kan ha hänt. Men framförallt bevisar den att Skandiamannen inte har koll på verkliga förhållanden och att han har fel om kronologin.

Skandiamannen påstod att ambulansen hade kommit när han kom tillbaka efter språngmarschen. Men vi vet att den första ambulansen kom redan i samband med att poliserna sprang iväg, det har KG i piket 3230 sagt, se TV3:s program om polisspåret och KG 880826 och KG 200311. Se även analys/ambulanser. Och vi vet att ambulansen backade upp på trottoaren precis vid avfasningen (Karin J, Poutiainen 2018 sid 72). Skandiamannen måste ha varit där just då - han kan ju inte ha påbörjat språngmarschen förrän minst 45 sekunder senare - annars skulle han ju hunnit ifatt KG och de andra poliserna. Men Skandiamannen har aldrig sagt att han sett ambulansen komma - i stället sade han att den kommit efter att han återvänt från språngmarschen. Hur kunde han missa att folk sprang ut i vägen och stoppade ambulansen och att den backade upp på trottoaren precis vid Dekorima? Det är ju totalt omöjligt att missa. Han stod ju precis vid avfasningen. Om han även måste invänta YN/AZs promenad till mordplatsen så har han stått bredvid ambulansen 1.30 utan att märka den, se nedan.

Och när han kom tillbaka från språngmarschen borde han sagt att där fanns två ambulanser - vi vet ju att den andra ambulansen hade ju kommit under tiden - man han nämnde aldrig att där fanns två ambulanser. I SvD 860302, i förhör 11/3, i TR och i HR sade han ambulansen i singularis - inte att det fanns två ambulanser. Han som annars var så noga med detaljer. Han hade god tid på sig, den andra ambulansen var där längre än många tror, se analys/ambulans.

Vidare påstod han att han inte sprang längre än till Luntmakargatan. Varför fortsatte han inte in i nästa gränd?

Hur kunde han missa poliserna?

Hur kunde han undvika att krocka med vittnena YN och AZ när de gick mot mordplatsen - de bör ju ha passerat varandra i den smala rännan bredvid barackerna. De hade ju stoppats av de springande poliserna vid trappfoten och därefter gått mot mordplatsen. Eller väntade SE ända tills YN/AZ kommit tillbaka till mordplatsen? Enligt mina beräkningar kom YN/AZ till mordplatsen 23.26.20 ca 1.30 efter det att ambulansen anlände och polisen började springa. Hur kunde han då tro att han skulle kunna hinna ifatt de springande poliserna? Dessutom blir det ännu längre tid med ambulansen alldeles intill utan att han märkt den. Detta går inte att få ihop.

Varför sade han att han gick söder om barackerna på vägen tillbaka?

Varför sade han att Palme höll på att lastas in i ambulans när han (SE) kom tillbaka? Det betyder att språngmarschen på 2x60 meter tog 2.5 minuter.

Varför sade han att 15 - 25 personer tillkommit efter språngmarschen när han borde vetat att de fanns där redan en minut efter skotten?

Varför sade han till frugan när han kommit hem mitt i natten att han jagat GM? Han borde väl sagt att han gjort en språngmarsch.

Skandiamannen berättelse om språngmarschen visar att han har noll koll på verkliga förhållanden vid Dekorima och tokfel med kronologin.

Och utan denna språngmarsch kan han inte ha blivit förväxlad och då tokrasar hela förväxlingsteorin. Och vad blir då kvar, egentligen?

I tesen skyldig är språngmarschen en logisk del i förväxlingsteorin, se nedan. Den dåliga kollen på verkliga förhållanden och tokfel med kronologin förklaras enkelt med att den skyldige var på Brunkebergsåsen och sprang och därför inte kunde veta bättre.

Om man vill veta mer om Skandiamannens berättelse om språngmarschen så kan jag verkligen rekommendera ljudupptagningen från vittnet LLs framträdande i tingsrätten. Där gör nämligen LL ett referat av vad SE sagt i media om språngmarschen.

T ex "jag har för mig att t om polisen hade kommit till platsen och sprungit upp i gränden för att förfölja gärningsmannen. Då skulle väl han då på nåt vis tror jag springa efter dom och tala om någonting eller någonting sånt där va. Och då är det väl förmodligen hans signalement då som i sammanhanget har gått ut som ett första signalement....

Det LL säger är inte självupplevt utan ett referat av vad SE sagt till media.

Här finns ljudupptagningen:

LLs referat är alltså ett av de tyngsta argumenten i tesen att SE var oskyldig. Finns det verkligen inget bättre? Det visar hur svårt det är att runda Skandiamannen.

Skrev även här om språngmarschen i perspektivet SE oskyldig.

Förväxlingsteorin

Skandiamannen antydde redan i första förhöret och därefter i senare förhör och till media att han förväxlats med GM och antydde att detta berodde på att ett vittne på mordplatsen förväxlat honom med GM när SE gjorde språngmarschen.

Skandiamannens förväxlingsteori är fullständigt hopplös och innehåller följande händelse- och implikationskedja:

Samtal med LP - LP säger att GM bar mörkblå täckjacka och sprang in i gränden - glöm berätta för piketpoliserna => språngmarsch - tillbaka från språngmarsch hör SE ett nytillkommet vittne nämna SEs signalement till en polis => förväxling.

Alla steg måste vara sanna för att man ska nå fram till förväxling. Om en länk brister rasar även resten av kedjan. Om man tror på förväxlingsteorin så måste man samtidigt tro att både samtalet med LP och språngmarschen är sanna.

Men både samtalet med LP och språngmarschen falerar enskilt och oberoende av varandra. Kvar finns följande kedja:

SE stannar kvar på mordplatsen hela tiden - SE hör ett nytillkommet vittne ge SEs signalement till en polis. Inget mer än så.

Jaha. Och?

Förklara någon varför ett vittne klädd i långrock som hela tiden befunnit sig vid mordplatsen skulle kontakta polis dagen efter och säga att signalementet på mörk rock gäller honom själv. Det går ju inte. Det är inte normalt. Hur skulle han kunna förväxlats med GM om han befunnit sig vid mordplatsen hela tiden?

Om man i stället väljer att tror på Skandiamannens förväxlingteori (dvs att han var ärlig när han ringde polisen) så måste man samtidigt tro på språngmarschen och då måste man även tro på samtalet med LP, suck...

I perspektivet skyldig är förväxlingsteorin logisk, han ville helt enkelt förklara varför det var just hans signalement som cirkulerade.

Jag anser förresten att SE kom tillbaka till mordplatsen efter mordet och att han faktiskt hörde ett vittne på mordplatsen lämna SEs signalement till en polis. Jag tror att det var AD som talade med IW från pb 2520.

Se även oskyldig: sammanfattning/förväxlingsteorin för ytterligare kommentarer om förväxlingsteorin.

Se även Folke Rydens OKLIPPTA reportage med Skandiamannen på SVT där förväxlingsteorin förklaras.

Förväxlingsteorin förklaras även i Expressen 860407. Rubriken säger "JAG FÖRVÄXLADES MED MÖRDAREN".

Fick inte lämna vittnesuppgifter

Skandiamamannen sade att han försökt lämna vittnesmål till en polis men att denne svarade nekande: "vi har redan ett vittne". Fem minuter tidigare var det allmänt känt att Palme var offret. Söderström hade beordrat poliser att ta upp vittnesuppgifter.

Skulle polisen inte vilja tala med en person som påstod sig ha stått 20 meter från mordet när det small?

Skulle polisen inte vilja veta att LP sagt till SE att Palmes mördare hade mörkblå täckjacka och sprang in i gränden?

Skulle polisen inte vilja veta att SE därefter sett en person som han själv trodde var GM, stå inne i gränden och att han bar mörkblå täckjacka?

Han var så mån om att de springande poliserna skulle få signalementet som LP gett honom att han företog sig en språngmarsch. Men när han kom tillbaka med oförättat ärende så bemödade han sig inte att ge GMs signalement till någon av de kvarvarande 9 poliserna, trots att han hade 11 minuter på sig. Det saknar ju all trovärdighet.

Hur ska man förklara detta om han var oskyldig?

Den skydlige SE sade så för att förklara varför han inte lämnade vittnesmål på plats.

Missade mycket

Den i övrigt detaljrike Skandiamannen missade vittnena AB, LL, JA och JÅS, missade att AH/KJ och LP munhöggs, missade den stora vittneshopen med uppemot 15 personer runt Palme, missade att en taxi gjorde en U-sväng, missade att LL gjorde en U-sväng med sin monstertruck/cheva, såg bara en taxi, såg inte när ambulansen backade upp på trottoaren, missade den andra ambulansen, han sade att Palmes ögon var slutna men vi vet att de var öppna, nämnde inte journalister, fotografer, hundförare, livvakter, osv...

Killen tycks ha noll koll på verkliga förhållanden vid mordplatsen, åtminstone sådant som inte nämnts i media. Varför?

I perspektivet skyldig förklaras detta enkelt med att han inte var på plats.

Hämtade info från media

Skandiamannen hämtade info från media, t ex : en ung kvinna och en ung man gjorde livräddning (Expressen 860301), ung kvinna tog pulsen (Expressen 860301), pulsen kom och gick (Expressen 860301, SvD 860302), framstupa sidoläge (Expressen 860301), polisen kom efter 3 - 4 minuter (SvD 860302), vittnen pekade inåt gränden (Expressen 860301), taxichaffisen (Expressen 860301), LP använde pluralis om GM (AB 860302), LP lätt skadad i ryggen (Expressen 860302, DN 860302), LP sade att GM hade mörkblå täckjacka (SVT 860301 08.00, Expressen 860302 sid 13) osv...

Det är märkligt att det som den oskyldige SE detaljerar är sådant som stått i media, medans det han utelämnar är sådant om inte stått i media. Även besvärande att sådant som inte stått i media, men som han ändå försöker fylla i, blir tokfel.

Som skyldig är det enklare. Han ville helt enkelt ge trovärdighet åt sitt påstående att han var ett vittne.

Blandat

Skandiamannen är den mediasugne som inte kontaktade journalisterna på plats.

Skandiamannen är den osynlige mannen och dessutom är han både blind och döv.

Och Skandiamannen personen som valde att gå längs trottoarens ytterkant på snö och is i stället för att gå på den skottade delen mitt i trottoaren - för att han ville framstå som viktig.

Kepsmannen på polisens bild nr 6

Polisens tekniker tog polisens bild nr 6 någon gång mellan 01.10 och 01.30, troligtvis kring 01.25.

Är det Skandiamannen som är kepsmannen? Inte omöjligt. Se t ex den jämförande bilden på Remstams hemsida.

Om det är Skandiamannen som är kepsmannen så sköt han Palme. Han påstod ju att han var hemma i Täby vid den tiden. Den lögnen går inte att motivera. Den raserar i så fall hela tesen att han är oskyldig.

Lögnaren

Skandiamannen lurade oss alla under 35 år med banala tricks. T ex visade han upp sig i media med en vanlig keps och inte den Sherlock Holmes-liknande med öronlappar som kunde knäppas uppe på skulten. Och vi gick på finten. Och han gick ut i media och visade upp sig och blev därefter utpekad av vittnet JA vid en fotokonfrontation - och vi förstod inte varför. Och han drog valsen med språngmarschen och vi blev arga på polisen för att de inte tog emot hans vittnesmål. I Folke Rydens TV-inslag sade att att han kontaktade polisen för att han kände igen sig på teckningen i tidningen, men på reportaget sitter han och tittar på en teckning i söndagens SvD som ju kom ut först dagen efter första polisförhöret. Det är ju höjden av fräckhet. Han lurade oss högt upp på läktaren i 35 år med banala tricks. Sicken lirare...

Skandiamannen ljög sig genom utredningen. Han lade först till en minut till utstämplingstiden / han lade senare till ytterligare en minut / han sade i TR att han kollat utstämplingstiden med Skandia dagarna innan TR men han hade lagt till ytterligare en minut redan ett halvår tidigare i intervjun i Proletären / han påstod att han inte talade med väktarna vilket motsägs av dem / han hade bråttom trots att tåget inte gick förrän 23.31 / han visade rock i grovt tyg på bilder men sade till RB på Skandia att han hade trenchcoat / han sade att hans keps saknade öronlappar vilket motsägs av väktarna / sade att han gick längs trottoarens ytterkant som ju var isig trots att det fanns en skottad del i mitten / han sade att befann sig 20 meter eller 5 - 6 sekunder från mordplatsen när det small vilket innebär att han kunde anvisa GM flyktväg / han hörde bara ett skott från första parkett / han förstod inte att det var skottlossning trots första parkett / han såg inte GM trots att han hade första parkett / sade att han svängde in mot Dekorima så att han skulle kunna läsa av sin svarta urtavla mha ljuset från butiken/ sade att han stod med näsan vänd mot Dekorimas fönster och tittade på klockan totalt ovetande om att en skjuten man låg på gatan 20 meter åt höger med sin chockade hustru bredvid / han sade att Palme låg på rygg när han kom fram / han sade att han hjälpte till med framstupa sidoläge men vi vet att detta gjordes av SG redan 20 sekunder efter skotten / han sade att han talat med LP / han sade att mannen i gränden stod och tittade mot Dekorima efter 15 - 20 sek men vi vet att det gjorde han först efter en minut / han förnekade under 4:e förhöret att han sett LJ på bild trots att han varit mycket detajerad med LJs signalement / sade att när polisen anlände så ignorerade de LP och ställde sig i stället framför en polisbil och stod där och hängde /han sade att han gjort en språngmarsch / han försökte lämna vittnesmål till polis på plats men polisen var ointresserad / han sade att han inte visste att Palme var offret förrän han gick mot Skandia dvs 23.40 dvs 11 minuter efter att det blivit känt vem offret var / han påstod att Anna H eller KJ kom fram till honom och berättade om Palme vilket är märkligt ty de visste väl inte vem Skandiamannen var / han kontaktade polisen för att ta bort ett felaktigt signalement trots att han inte ens hade sett GM / han sade till frugan och andra att han jagat GM / han sade att han var hemma 00.50 men varför syns han då bredvid piket 1230 på polisens bild som togs 01.20, osv...

Ja det talas så mycket om att han ljög för att han ville framstå som viktig och synas i media. Men herregud, vilken av ovanstående lögner fick honom att framstå som viktig och synas i media? Att han inte såg GM? Att han bara hörde ett skott? Vilken vinst gjorde han? När man inte kan hitta någon förklaring så drar man till med "han skarvade-kortet". Tunt och ytligt och billigt bortviftande av problem med den egna tesen.

Men jag kan berätta för er precis hur det ligger till med allt prat om att han ljög för att framstå som viktig och få synas i media:

I förslaget förlopp i tesen Skandiamannen oskyldig kommer Skandiamannen fram till mordplatsen 45 sekunder efter skotten. Men då kommer han likväl fram till denna stora händelse centrum, som en av de absolut första människorna i hela universum.

Då hade han fortfarande kunnat bli Holmers kronvittne. Han stod rättvänd och borde ha sett GM under 5 sekunder. Dessutom i sidljuset från Dekorima och ej i det motljus som många andra vittnen hade. Han hade kunnat vara med på tonvis med förhör och rekonstruktioner, och blivit kallad till både tingsrätt och hovrätt.

Han hade kunnat bli alla tidningars och TV-bolags gunstling utan att ens behöva be om det. Det hade blivit artiklar och fotografier och filmer, deltagande i nyhetsprogram och debatter på både TV och radio. Hade han levt idag hade han förmodligen suttit hos Malou von Sivers och berättat om den där kvällen.

Han hade kunnat sitta i centrum på alla nyårsfester, midsommarfester, klassfester, firmafester och på diverse andra bjudnigar och även bland arbetskamrater, grannar, släkt och vänner. Han hade kunnat hålla intresset långt över ytan under 1000 år utan att någon hade tröttnat.

Det enda han hade behövt göra var att hålla sig till sanningen, att han kom fram till mordplatsen efter 45 sekunder och inte efter 5 sekunder.

En oskyldig Skandiamannen hade ingen som helst anledning att ljuga för att få synas i media och framstå som viktig - om han kom fram efter 45 sekunder hade han ju redan vunnit högsta "vara viktig och få synas i media-vinsten". Det hade varit fullt tillräckligt för att nå all önskad berömmelse.

Det där med att den oskyldige Skandiamannen ljög för att framstå som viktig och få synas i media är hela Palmeutredningens största myt och ingenting annat än ren bullshit.

Den skyldige Skandiamannen ljög för att hjälpa sig själv. Han hade ju gjort misstaget att återvända till mordplatsen och Skandia och därmed bundit sig till mordplatsen för all tid och evighet. Väktarna såg ju honom två gånger och mordet skedde däremellan. Stark ångest över att åka dit tvingade honom att agera. Det är den enda anledningen till varför han var så aktiv efter mordet. Hade han åkt hem direkt efter mordet så hade han nog aldrig kontaktat polis och media och då hade hade vi förmodligen aldrig hört talas om honom.

En amatörs sammanlagda slutsatser och slutord

Brottsplatsanalysens resultat

Enkel brottsplatsanalys visar att förloppet var oerhört kort och att gärningsmannen inte var något proffs och att han inte hade någon plan. Hur illa det än stämmer med egna önskedrömmar om konspirationer så är det nog bara att inse att att det formeligen sjunger impulsdåd utfört av en ensam amatör, över det hela.

Enskilda gärningsmän andra än Skandiamannen

Jag ber att få hänvisa till analyser under CP, VG och CA.

Resultat av jämförelsen mellan teserna Skandiamannen skyldig och Skandiamannen oskyldig

När man prövar tesen Skandiamannen skyldig och matchar hans story mot befintliga data så finner man att det mesta går att förklara.

Men när man prövar tesen Skandiamannen oskyldig så är det raka motsatsen, då är storyn är en katastrof.

En stor del av Skandimannens berättelse har bestått av berättelsen om mannen i gränden (LJ) och berättelsen om förväxlingsteorin med sina tillhörande samtal med LP och språngmarsch.

Berättelsen om mannen i gränden innehåller för många tveksamheter för att kunna vara sann. Men om Skandiamannen är skyldig så kan den förklaras, då är den genomtänkt och utstuderad.

Förväxlingsteorin är kärnan i Skandimannens story. Han skapade första delarna av denna redan i det första förhöret. Förväxlingsteorin bygger på både samtalet med LP och på språngmarschen. Ett vittne ska ha förväxlat SE med GM när SE gjorde språngmarschen. De båda händelserna samtal med LP och språngmarsch måste vara sanna för att man ska nå fram till förväxling.

Om man väljer att tro på Skandiamannen när han påstod att han förväxlats, så måste man alltså samtidigt tro på både samtalet med LP och på språngmarschen. Då bör man även förklara alla konstigheter som uppenbarligen är förknippade med dessa händelser. Men några sådana förklaringar har vi inte fått se.

Allt sunt förnuft säger att varken samtalet med LP eller språngmarschen ägt rum. Båda händelserna förefaller helt osannolika och falerar enskilt och oberoende av varandra. Därmed rasar hela förväxlingsteorin.

Konsekvenserna av förväxlingsteorins fall är flerfaldig.

För det första innebär förväxlingsteorins fall att Skandiamannen ljög om samtalet med LP och om språngmarschen. Men någon förklaring till dessa lögner har vi inte fått av de som anför att Skandiamannen är oskyldig.

Men inte nog med det. Dagen efter mordet kontaktar Skandiamannen polisen och påstår att polisens signalement på GM i mörk rock förmodligen bygger på en förväxling med SEs långrock. Men förväxlingsteorins fall innebär att Skandiamannen hela tiden befunnit sig på mordplatsen (vilket han förstås i så fall vet) och inte gjort någon språngmarsch. Och då kan han omöjligen ha förväxlats. Alltså, trots att han vet att han befunnit sig på mordplatsen hela tiden ringer han polisen och hävdar förväxling. Det är inte normalt. Ingen vettig människa skulle ringa polisen och hävda något sådant. Men SE gjorde det. Varför? Hur ser förklaringen ut?

I tesen skyldig är Skandiamannens berättelse om förväxlingsteorin logisk och utstuderad. Men i tesen oskyldig är förväxlingsteorin en fullständig katastrof.

När berättelsen om mannen i gränden och berättelsen om förväxlingsteorin med tillhörande samtal med LP och språngmarsch försvinner, så försvinner även 90% av Skandiamannens totala berättelse.

Kvar finns en berättelse med ett otal smålögner varav i stort sett ingen kan motiveras med att han ville framstå som viktig och synas i media.

Kvar finns även ett antal uttalanden som visar att han inte har koll på verkliga förhållanden vid Dekorima och att han har fel om kronologin. Detta visar i sin tur att han inte var på plats vid Dekorima under de första åtta minuterna efter mordet. Övriga tolv minuter innan han återvände till Skandia har han i princip inte redogjort för alls.

Skandiamannen har därmed fullständigt misslyckats med att förklara vad han gjorde under de där 20 minuterna.

Tesen Skandiamannen oskyldig är bortom all räddning.

Det enda som finns kvar är en ensam man som inte gick att runda, Palmes baneman.

Om Margareta A, Åland

Palmemordet är idag mycket svårt att lösa. Men för 35 år sedan var det enkelt. Icke-proffset lät sig exponeras av ett 20-tal vittnen och gick därefter omkring i media med en stor skylt där det stod "har ni verkligen inte förstått?".

Nej, vi förstod inte - du lurade oss högt upp på läktaren under 35 år med dina banala tricks.

Men det fanns de som förstod: Margareta A, Per Häggström, Erik Skoglund, Hans Jörnung och Nils Linder förmådde se saker som vi andra inte såg. Med obefintliga medel löste de Palmemordet på egen hand.

Det insåg Krister Petersson. Skandiamannen går inte att runda.

Förresten, hur fan kunde utredningen om Palmemordet blir världens mest omfattande mordutredning?

Den 28 februari 1986, kl 23.21.30 var exakt den stunden då Skandiamannen begick sitt livs största misstag. Han råkade - av en rad olika anledningar - vara i ett tillstånd av oändlig svaghet som tillsammans med tillgången till revolver och meningsmotståndaren Olof Palmes plötsliga närvaro och avsnäsning, blev till en olycklig cocktail. Den bidrog till att att i just hans fall blev hans livs största misstag tyvärr fatalt. Att något gick fullständigt åt helvete uppe i hans huvud. Kanske var det den enda gången i livet det verkligen brast.

Eller som han själv uttryckte det i tidningen Skydd & Säkerhet: "Det är tyvärr mänskligt - eller omänskligt."

Det var kanske inte svårare än så, Palmemordet...

Pravda

I den iskalla februarinatten i Stockholms citydjungel

när allt förståndigt folk ligger hemma och sover

då tassar han omkring däruppe på Brunkebergsåsen

med handledsväskan i den ena näven och bazookan i den andra

Skandiamannen