Första version: 2020-03-06.

Senaste version: 2021-08-05.

Prövning av tesen Skandiamannen är oskyldig

Se även sammanfattning av tes Skandiamannen oskyldig.

Intro

Tesen Skandiamannen oskyldig har inte prövats ordentligt

Nästan all debatt kring Skandiamannen har rört tesen Skandiamannen skyldig, speciellt Thomas Petterssons variant. Motståndare till tesen har försökt vederlägga den.

Det finns ytterst lite debatt kring motsatta tesen dvs att Skandiamannen är oskyldig. Det har helt enkelt inte funnits något rejält och enhetligt förslag att diskutera. Det leder i slutänden till att det inte finns någon vettig förklaring till en oskyldig Skandiamans uppenbart märkliga beteende och vad han gjorde under de där 20 minuterna.

Parallella förlopp

De som anför tesen att Skandiamannen är oskyldig använder sig ofta av helt olika förlopp samtidigt. Ibland står han 20 meter från mordplatsen vid skotten, ibland 50 meter. Ibland är aktiv vid livräddningen, ibland stod lite rädd i skymundan. Ibland har han varit vid Dekorimas avfasning så att han kan ha sett Lars Jeppsson inne i gränden, ibland står han och pratar med Leif Ljungqvist en bit därifrån. Ibland har han gjort språngmarschen, ibland inte. Ibland är det OK att läsa intervjuer som gjorts 30 år efter mordet, ibland inte. Ibland är Lisbeth Palme talbar, ibland inte. Ibland låg OP på rygg när SE kom fram, ibland inte, osv...

För att få ihop det hela har man helt enkelt både halv och helgarderat.

Men olika förlopp och placeringar av Skandiamannen kan inte vara giltiga samtidigt. Jag har ännu inte sett något konkret och enhetligt och icke helgarderat förslag till förlopp med en oskyldig Skandiaman som är testat från start till mål. Jag har försökt råda bot på detta.

Lögner kan inte motiveras

När det är uppenbart att Skandiamannen ljuger motiveras detta med "han ville framstå som viktig" eller "han ville synas i media". Men man förklarar inte vinsten med den eventuella lögnen. I de fall där det är lönlöst att motivera lögnen på nämnda sätt, drar man till med "han skarvade"-kortet. Det känns som ett ytligt och billigt sätt att förneka problem med den egna tesen.

Det finns även andra delar av analysen som stundtals är ytlig: "Skandiamannen var en mes och skulle därför aldrig kunna begå ett mord". Slutsats: avför. "Han kan väl inte ha burit revolver regelmässigt". Slutsats: avför. Thomas Petterssons Grandscenario brister: slutsats avför, osv...

Detta har jag försökt göra

Jag har tagit fram ett (och endast ett) konkret förlopp där Skandiamannen är oskyldig. Jag har har försökt välja det som verkar mest vettigt. Därefter har jag gjort en hård granskning av tesen/förloppet. Jag granskar alltså endast ett förlopp, och inte flera parallella förlopp samtidigt. Varken halv eller helgarderingar.

Vidare har jag hårdgranskat uppenbara lögner och ställt krav på vettiga motiveringar till dessa. Jag har inte tillåtit slaskrubriker som "han skarvade nog", osv...

Analys och resultatet finns i sammanfattning av tes Skandiamannen oskyldig.

Först måste dock ett lämpligt förlopp bestämmas.

Val av förlopp i tesen Skandiamannen är oskyldig.

Innan prövningen ska jag ska försöka hitta ETT förlopp som är så vettigt som möjligt.

Skandiamannens eget förslag till förlopp

Jag försöker först med det förlopp som Skandiamannen själv föreslog. Det kommer att gå illa...

Han sade att han befann sig 20 meter eller 5 - 6 sekunder från mordplatsen när det första skottet avlossades.

Det där med 5 - 6 sekunder innebär att han i princip skulle kunna prata med GM och anvisa flyktväg. Jag tror jag skippar den varianten (!) och kör med de 20 meterna i stället.

De 20 meterna innebär att han befann sig mellan bankomaten och den södra annonspelaren när det small.

Vid skotten befann sig SG i en bil 20 meter från makarna Palme och AH/KJ 25 meter därifrån i en annan bil. Både SG och AH/KJ har behövt viss reaktionstid innan de bestämde sig för att hjälpa till. Därefter har de knött sig ur sina bilar och sprungit fram till makarna Palme. Jag får fram att SG är framme efter ca 20 sekunder, några sekunder före AH.

Men Skandiamannen startade från 20 meter och hade ingen reaktionstid utan fortsatte gå raskt. Även om han går med normalt gångtempo kommer han vara framme fem sekunder före SG.

Där står alltså Skandiamannen helt ensam med Lisbeth och Olof. Men ingen i hela universum har sett Skandiamannen stå där ensam med LP. Det är omöjligt för omgivningen att missa honom. Man bör komma ihåg att många blickar riktades mot mordplatsen precis då. Omgivningen har inte haft några problem att se när AH/KJ kom dit.

Det finns helt enkelt inte plats för Skandiamannen på scenen vid den tidpunkten. Det är bara att inse.

Det finns ingen anledning att gå vidare med Skandiamannens eget förslag. Det försvann i sin linda.

Men det lämnar frågor: hur kunde han dra till med så konstigt förlopp om han var oskyldig?

Ett konkret förslag till förlopp

Jag vill absolut inte att SE kommer fram till mordplatsen samtidigt som SG/AH/KJ. Då borde de ha sett honom. Även andra vittnen borde också ha sett honom, men de har ju endast sett SG/AH/KJ rusa fram.

I stället gör jag så att SE kommer fram ungefär samtidigt som den övriga rätt stora hopen av vittnen som kom strax efter SG/AH/KJ. Då är det enklare förlåta vittnena för att de inte lade märke till honom. I min detaljerade analys i tesen skyldig har jag kommit fram till att ett hyggligt antal personer bör ha hunnit komma fram till mordplatsen ca 23.22.15. I tesen oskyldig ser jag därför till att även Skandiamannen anlände 23.22.15. Jag räknar bakåt från 23.22.15. för att utröna när han bör ha hört första skottet.

Notera även att Skandiamannen måste komma fram tillräckligt tidigtför att hinna se LJ i gränden ca 23.22.30.

Förslag till förlopp för prövning:

23.19.30. SE stämplar ut.

23.19.30. - 23.21.15. SE går genom receptionen och pratar med väktarna under 1.30 minuter.

23.21.15. SE kommer ut på trottoaren.

23.21.30. Första skottet. SE befinner sig vid Götabankens entre, 35 meter från mordplatsen. SE hör de två skotten och inser förstås att det är en skjutning. Han blir rädd och stannar därför upp.

23.21.50. Efter att ha stått stilla under 20 sekunder ser SE att några vittnen rusar fram till den fallne. SE känner sig då mer trygg och börjar därför röra sig mot mordplatsen.

23.21.50. - 23.22.15. Under promenaden mot mordplatsen går han rakt fram, ungefär mitt i trottoaren. Han svänger inte in mot Dekorima. Han tittar givetvis inte på klockan.

23.22.10. SE passerar Dekorimas ingång.

23.22.15. SE ställer sig två meter väster om Olof och i höjd med hans kropp. Han går rätt lugnt sista biten.

23.22.15. En rad andra vittnen kommer fram ungefär samtidigt: PW, CW, UR och SK. BP är på gång. Även de övriga passagerarna i HJ:s taxi kan ha börjat lämna bilen. LP, SG, AH och KJ är redan framme. Totalt sett ganska rörigt precis när SE kommer fram.

23.22.15. - 23.25.00. SE är inte aktiv vid livräddningen.

23.22.25. SE talar inte med LP.

23.22.25. SE tittar in mot gränden och får syn på Lars Jeppsson (LJ) som står vänd mot mordplatsen. Det är fullständigt normalt att titta in i gränden i det läget - det behövs inget samtal med LP för att göra det.

23.22.35. SE tar bort blickan från LJ.

23.22.40. SE tittar åter mot LJ men får inte syn på honom.

23.25.00. SE gör ingen språngmarsch. Jag försöker ju ta fram ett vettigt förlopp.

Varför ljuger och skarvar Skandiamannen?

Detta måste också bestämmas i analysen. Jag tillåter inte att allt hamnar under någon slaskrubrik typ "han skarvade nog lite". Jag vill se vinsten han anser sig ha gjort med eventuella lögner.

Ljög han för att han var rädd för att åka dit? Nej, inte skuggan av en chans. Som oskyldig befann han sig 20 minuter på mordplatsen, och några av de minst 30 personerna som befann sig där borde kunna ge honom århundradets bästa alibi.

Ljög han för att han var en mytoman? Knappast, hade han varit en mytoman hade vi nog vetat det.

Ljög han för att han ville framstå som viktig? Det är en godtagbar anledning.

Ljög han för att han ville synas i media? Det är en godtagbar anledning.

Jag godtar de två sista anledningarna när jag prövar tesen.

Sammanfattning av tesen Skandiamannen oskyldig

Se Tes Skandiamannen oskyldig: sammanfattning.