Första version: 2002-02-10.

Senaste version: 2022-02-06.

Prövning av tesen Skandiamannen är skyldig

Några snabblänkar, tes Skandiamannen skyldig

Detaljerad tidslinje: Tes Skandiamannen skyldig: detaljerat förlopp.

Detaljerad tidslinje för mobil: Tes Skandiamannen skyldig: detaljerat förlopp, mobil

Jag har måst fatta en rad beslut i den detaljerade analysen. Som stöd för beslut har jag gjort följande analyser:

Sammanfattning av den detaljerade tidslinjen: Tes Skandiamannen skyldig: sammanfattning.

Kortare resume av sammanfattningen: Resume

Analys av bilder från Dekorima: Bildanalys.

Stödanalyser

Jag har varit tvungen att göra mängder med analyser och vägval i den detaljerade analysen. De berör både SE direkt och även andra personer än SE, t ex vittnen, poliser, ambulansförare, bankomater, etc...

Om debatten

Det finns i princip ingen komplett debatt där tesen Skandiamannen skyldig diskuteras. Det finns däremot en debatt om Thomas Petterssons teori. Han förespråkar tesen Skandiamannen skyldig i ett Grandscenario (not 1).

Lars Larssons teori impulsscenariot (även mitt favoritscenario) som inte involverar Grand, diskuteras i princip inte alls. Den känns helt ignorerad. Jag tror det beror på att folk i allmänhet är som uppslukade av Gärningsmannaprofilen (GMP) som ju utgår från att gärningsmannen var en Grandman (oavsett om han agerade ensam eller i en konspiration). GMP analyserar inte impulsscenariot alls. Det är oerhört begränsande då det stora flertalet mord väl sker på impuls och under inverkan av sprit, narkotika och uselt humör, eller?

Även debatten kring TP:s Grandscenaro är väldigt begränsad och inskränkt. Så fort man hittar minsta fel i TP:s tes så dras kategoriska slutsatser att Skandiamannen är oskyldig trots att det finns alternativa varianter av Grandscenariot. Och som sagt, impulsscenariot tittar man inte åt alls. Jag har redovisat alternativa Grandscenarior i jämförelse mellan ïmpulsscenario och Grandscenario, men sådana alternativ diskuteras alltså inte.

Jag tror inte heller på något Grandscenario, jag tror i stället på impulsscenariot. Men jag vill ändå nämna detta för att visa hur inskränkt debatten är.

Skandiamannen diskuteras livligt på olika sociala forum. I de inlägg som ifrågasätter Skandiamannens är ordet "TP" oerhört vanligt, ofta i kombination med diverse okvädningsord. Det är TP, TP och ännu mera TP. Ingen Larsson, inget impulsscenario, inga alternativa Grandscenarior. Bara TP, TP, Filter, TP, Filter, TP, TP,...

Målet tycks inte vara att vederlägga tesen Skandiamannen skyldig. Det viktigaste tycks i stället vara att tvåla till TP. Jag tror att det desvärre grundar sig i någon sorts aversion mot Thomas Pettersson och Mattias Göransson och magasinet Filter. De får helt enkelt inte ha rätt.

Jag är tämligen övertygad om att många av de som säger att Skandiamannen är oskyldig, egentligen inser att han är skyldig. Men visst är det surt att vara tvåa på pucken. Man håller hoppet vid liv och hoppas in i det sista att någon alternaviv lösning dyker upp. OBS: Det betyder inte att TP är etta på pucken. Det var han inte. Åtminstone följande personer var före i försök till tidordning: Margareta A (Åland), Per Häggström, Erik Skoglund, Hans Jörnung, Nils Linder, Arne Irwell?, Sven Aner, folk på flashback 2006, Lars Larsson, TP, MG. Det finns säkert fler.

Not 1: Thomas Pettersson beskriver tre olika scenarier och ett av dem är impulsscenariot. Dock är Grandscenariot hans huvudalternativ. Det är min tolkning av boken.

Detaljerad analys

Allmänt om den detaljerade analysen

Detaljerade analys, tes Skandianammen skyldig

Försök till mobilanpassad variant finns här: Tes Skandiamannen skyldig: detaljerat förlopp, mobil

Jag har även gjort ett flertal stödanalyser, t ex jämfört Impulsscenario eller Grandscenario och jämfört olika förlopp i impulsscenoriot. Se i listan ovan.

I den detaljerade analysen ger jag förslag till ett händelseförlopp i kronologisk ordning, dvs en tidslinje. Den innehåller 430 steg.

Jag tar med mängder av vittnen, polisbilar, polispiketer, ambulanser, blåljuspersonal, hundförare, journalister, fotografer, livvakter, civila poliser, Järfälla Taxi, larmsamtal till LAC och SBC, taxiföraren AA som stoppade Gösta Söderström på Kungsgatan, kommissarierna Christian D, Lars C och deras turer, Åke Rimborn, osv...

Jag studerar rörelserna i detalj. T ex följer jag Skandiamannen ända från arbetsrummet, vittnet YN ändå från Johannesgatan 10, piket 3230 från omparkering av bil, pb 1210 ända från amerikanska ambassaden, Tommy Schönstedt från första tips vid Marieberg och vidare genom stan till mordplatsen, Ulf Karlssons hela färd från Wahrendorfsgatan till mordplatsen, vittnet AB:s promenad ända från restaurang S:ta Clara, Lars Jeppssons hela promenad från restaurang Tre Backar och hela hans väg via Brunkebergsåsen och tillbaka till mordplatsen, Anna Hage hela vägen till krimjouren.

Jag försöker ha koll på detaljer, t ex hur bilar har parkerat, osv...

Vidare har jag studerat många förhör och tidningsartiklar.

Jag försöker vara vetenskaplig med gångtempon och jag har mätt upp alla avstånd noggrant.

Eftersom jag är övertygad om att Skandiamannen kom tillbaka till mordplatsen (om han var skyldig) så har jag även detaljstuderat röreslerna vid mordplatsen direkt efter mordet.

På allt detta bakgrundsbrus lägger jag Skandiammannens tänkta rörelser och ser vad som händer.

Kolossal nördvarning, med andra ord. Och spekulation i massor.

Mycket av analysen innehåller bakgrundsbrus och kan användas i teser som föreslår annan gärningsman än Skandiamannen. även